Skip to main content

WERELDWIJD PRIVACYBELEID VAN COCHLEAR

Bij het helpen om mensen beter te laten horen, volgens onze belofte 'Hear now. And always' (Hoor nu. En altijd), kan Cochlear persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Dat kan zijn door het gebruik van onze websites, apps, producten of diensten of door communicatie met ons. We willen u helpen te begrijpen welke persoonlijke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, met wie wij die delen, wat wij doen om deze te beschermen, hoe u deze kunt inzien en hoe u deze kunt corrigeren en, tot slot, hoe u contact met ons kunt opnemen indien u vragen hebt.

Dit privacybeleid is van toepassing op websites, apps, communicatie, producten en diensten van Cochlear Limited en diens dochtermaatschappijen wereldwijd (de 'Cochlear Group'). Een lijst daarvan is hier beschikbaar.

Let op: dit privacybeleid is niet van toepassing op het verzamelen, gebruiken of openbaar maken door Cochlear van beveiligde gezondheidsinformatie, zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA - Wet betreffende de overdraagbaarheid van ziektekostenverzekeringen en verantwoordingsplicht in de gezondheidssector). Bekijk ook onze HIPAA-privacykennisgeving.

 

 

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELT COCHLEAR?

Door u verstrekte persoonlijke informatie

Wanneer u met Cochlear contact heeft, verstrekt u ons mogelijk persoonlijke informatie. U kunt bijvoorbeeld de volgende informatie verstrekken:

 • uw naam en contactgegevens wanneer u zich registreert voor een Cochlear-account op onze websites of via een van onze apps, of wanneer u een Cochlear-faciliteit of -evenement bezoekt;
 • informatie over uw persoonlijke hooravontuur in onze Cochlear-communityforums of andere diensten;
 • informatie over uw leeftijd, gezondheid of medische behandeling wanneer u een apparaat registreert, of wanneer u informatie gebruikt of opvraagt over onze producten en diensten; of
 • het nummer van uw creditcard wanneer u producten of diensten van ons koopt.

Als u in de gezondheidszorg werkzaam bent, kunnen wij ook informatie verzamelen over uw medisch specialisme, uw klinische interesses en uw betrokkenheid bij de producten van Cochlear.

Persoonlijke informatie verzameld door uw gebruik van producten en diensten

Door bepaalde functies binnen de Cochlear-apps en -diensten in te schakelen, kunt u meer informatie delen over uw gebruik van de app en/of uw hooroplossing. Daarnaast kan uw computer of mobiele apparaat bepaalde gegevens naar ons verzenden wanneer u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, zoals uw IP-adres, uw browserversie, de versie van de app die u gebruikt en eventuele fouten. Lees het gedeelte over hoe Cochlear cookies gebruikt hieronder als u meer wilt weten.

Persoonlijke informatie van derde partijen

Af en toe kunnen wij informatie over u verkrijgen van andere organisaties of personen. Wanneer u een gehoorimplantaat krijgt, kan uw kliniek bijvoorbeeld het serienummer van het implantaat, het serienummer en de configuratie van de geluidsprocessor en uw contactgegevens bij ons registreren, om te garanderen dat u volledige ondersteuning krijgt. Wij kunnen ook gegevens van externe aanbieders verkrijgen om onze marktanalyse en marketinginspanningen aan te vullen. Deze extra gegevens helpen ons u een persoonlijkere ervaring te bieden.

 

HOE GEBRUIKT COCHLEAR UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

We gebruiken persoonlijke informatie om onze producten en diensten aan te bieden, te onderhouden en te verbeteren, zodat wij de manier waarop mensen gehoorverlies begrijpen en ermee omgaan kunnen veranderen, kunnen innoveren en een reeks van implanteerbare hooroplossingen op de markt kunnen brengen. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie bijvoorbeeld:

 • om upgrades en verbeteringen aan onze producten en diensten te testen, te ondersteunen en te ontwikkelen (bijvoorbeeld het passend maken, activeren, onderhouden en beheren van apparaten) en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • om gegevens over productprestaties, dienstverlening en betrouwbaarheid te analyseren;
 • om de inhoud, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze websites en apps te verbeteren;
 • om distributiegegevens en apparaatgeschiedenis van Cochlear-producten bij te houden;
 • om aan regelgeving te voldoen, bijvoorbeeld door het vastleggen van medische vragen en/of klachten met betrekking tot onze producten;
 • voor beveiliging, krediet en het voorkomen van fraude; of
 • tijdens het beoordelen van sollicitaties en gedurende onze wervingsprocedure.

We gebruiken ook persoonlijke informatie om onze marketing- en promotieacties te ondersteunen, waaronder:

 • om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes en om ons feedback te geven;
 • om aanbiedingen en andere informatie te versturen waarvan wij denken dat die interessant is voor u;
 • om een persoonlijke ervaring te bieden bij het gebruik van onze websites en apps; of
 • om een profiel te maken van de interacties die we met u hebben om inzicht te krijgen in welke informatie u mogelijk zou willen ontvangen.

U kunt zich altijd uitschrijven voor promotieberichten via de uitschrijflinks in de berichten zelf of door contact met ons op te nemen op een van de manieren die worden beschreven aan het einde van dit privacybeleid.

 

WANNEER DELEN WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE EN MET WIE?

Binnen de Cochlear Group

We kunnen persoonlijke informatie wereldwijd binnen de Cochlear Group delen. Elk lid van de Cochlear Group zal uw persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken en delen zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Met onze dienstverleners

We delen persoonlijke informatie met organisaties die diensten leveren aan of uitvoeren namens Cochlear, bijvoorbeeld met bedrijven die websiteondersteuning leveren of die ons helpen bij het promoten van onze producten en diensten. In sommige gevallen verstrekt u uw persoonlijke informatie direct aan deze externe dienstverleners (wanneer u bijvoorbeeld iets koopt in onze online winkel en uw creditcardgegevens voor betaling invoert, worden die gegevens direct naar een externe betalingsverwerker gestuurd), en deze informatie kan al dan niet door die derde partij met Cochlear worden gedeeld. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht de persoonlijke informatie die wij met hen delen, vertrouwelijk te behandelen en deze informatie alleen te gebruiken om diensten aan ons te leveren.

Met partners, leveranciers en zorgverleners in de gezondheidszorg

We kunnen uw persoonlijke informatie met uw dienstverleners in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld uw chirurg, audioloog enz.) delen om uw geschiktheid voor onze producten te bepalen, om u bij het gebruik van onze producten te helpen of om andere redenen die verband houden met behandeling, verrichtingen in de gezondheidszorg of betaling. Bijvoorbeeld:

 • wanneer u online een bestelling plaatst voor een product of dienst die op u van toepassing is, kunnen wij namens u uw persoonlijke informatie delen met de organisaties die betalen voor uw gezondheidsdiensten (bijvoorbeeld Medicare of Medicaid in de VS en onkostenvergoedende instellingen en verzekeringsmaatschappijen in Europa); en
 • wanneer u Cochlear-cloudtechnologie gebruikt om Cochlear veilig back-ups van MAP-bestanden van de geluidsprocessor te laten maken en deze te delen met uw zorgdienstverleners.

Verder kunnen wij, in overeenstemming met de geldende wetgeving, persoonlijke informatie kenbaar maken aan ouders, voogden of zorgverleners (voor zover van toepassing).

Zakelijke overdrachten

Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan een bedrijf dat de aandelen of de activa van een bedrijf uit de Cochlear Group of een van onze operationele divisies heeft verkregen, bijvoorbeeld ten gevolge van een bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie of liquidatie. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, is het gebruik van uw persoonlijke informatie door het overnemende bedrijf nog altijd onderworpen aan dit privacybeleid en aan de privacyvoorkeuren die u aan ons hebt doorgegeven.

Wettelijke of overheidsverzoeken en de bescherming van Cochlear en anderen.

Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken wanneer wij, te goeder trouw, achten dat bekendmaking vereist is om:

 • aan de wet te voldoen (of aan een gerechtelijk bevel of een dagvaarding);
 • aan rechtmatige verzoeken van openbare of overheidsautoriteiten te voldoen;
 • een mogelijk misdrijf te voorkomen of te onderzoeken, zoals fraude of identiteitsfraude; of
 • de rechten, bezittingen of veiligheid van de Cochlear Group, onze gebruikers of anderen te beschermen.

 

HOE GEBRUIKT COCHLEAR COOKIES, PLUG-INS VOOR SOCIALE MEDIA EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN?

Cookies zijn kleine bestanden die uw internetbrowser opslaat om websites te helpen bij het traceren van informatie tussen bezoeken. Onze websites gebruiken cookies om ons te helpen om:

 • te begrijpen welke van onze webpagina's u bezoekt, hoe vaak u deze bezoekt en op welk soort apparaat;
 • informatie te verzamelen en op te slaan over de apparaten waarmee u op internet browset en uw voorkeuren;
 • onderdelen van onze websites af te stemmen op basis van uw browser, apparaat, land en taal;
 • informatie te verzamelen over de website waar u vandaan komt en andere websites die u hebt bezocht, zodat we uw surfgedrag beter in een marktsegment kunnen indelen ten behoeve van marktanalyse; en
 • u relevantere inhoud, promotionele communicatie en advertenties te bieden.

Als u onze websites bezoekt, helpen cookies ons bijvoorbeeld te identificeren wat u zoekt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u terugkomt. Hoewel de informatie die wij middels cookies verzamelen niet direct naar u te herleiden is, kunnen wij uw voorgaande en toekomstige activiteiten op onze websites en apps koppelen met de contactgegevens die u ons heeft gegeven wanneer u zich op onze websites registreert.

Sommige cookies die onze websites gebruiken, worden door ons ingesteld, en sommige namens ons door derden. Het gebruik van cookies van derden maakt adverteren op basis van interesses mogelijk, zodat u advertenties van Cochlear te zien kunt krijgen op andere websites die u bezoekt.

We gebruiken Google Analytics om statistische gegevens over het gebruik van onze websites en apps te verkrijgen en Google AdSense en Google DoubleClick voor het beheren en plaatsen van advertenties (samen 'Google Services'). Google Services maakt het mogelijk om het verband tussen uw gebruik over meerdere apparaten te leggen, zoals tussen uw mobiele telefoon en uw computer. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics en hoe u kunt voorkomen dat het programma informatie verzamelt over uw bezoek aan onze websites. U kunt zich ook aanmelden op uw Google-account om de advertentieweergave voor Google Services te beheren.

Als u niet wil dat er cookies worden geïnstalleerd, kunt u uw internetbrowser zodanig configureren dat deze cookies weigert. Als u dit doet, werken bepaalde onderdelen van onze websites mogelijk niet zoals bedoeld. Bezoek allaboutcookies.org om meer over cookies en soortgelijke technologieën te weten te komen.

U kunt zich ook afmelden voor op interesse gebaseerde advertenties van commerciële websites door naar www.networkadvertising.org/choices, www.aboutads.info/choices en www.youronlinechoices.com (voor Europa) te gaan.

Plug-ins voor sociale media

Naast cookies gebruiken we ook plug-ins voor sociale media, bijvoorbeeld voor Facebook en Twitter, zodat u iets vanaf onze websites online met uw vrienden en connecties kunt delen. Bij elk bezoek aan onze websites die een plug-in bevatten, brengt uw browser een verbinding tot stand met de servers van Facebook en/of Twitter. Indien u aangemeld bent bij Facebook en/of Twitter terwijl u onze websites bezoekt, kunnen zij uw surfgedrag op onze website koppelen aan uw gebruikersaccount.

 

OPSLAG VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Waar wordt persoonlijke informatie verwerkt en opgeslagen?

Cochlear is een wereldwijd bedrijf, met het hoofdkantoor in Sydney, Australië, maar met essentiële faciliteiten en essentieel personeel in de Europese Unie, de Verenigde Staten en elders. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar en verwerkt en opgeslagen op eender welke plaats waar Cochlear, de Cochlear Groep of hun dienstverleners actief zijn. Voor zover persoonlijke informatie van EU/EER inwoners wordt verzameld en overgebracht naar landen met minder strikte wettelijke standaarden ten aanzien van de bescherming van persoonlijke informatie, zal Cochlear stappen ondernemen om de informatie in overeenstemming met de EU-standaarden voor gegevensbescherming te beveiligen en te verwerken.

Hoe lang bewaart Cochlear persoonlijke informatie?

Cochlear bewaart persoonlijke informatie in identificeerbare vorm slechts zolang als nodig is om aan het doel te voldoen waarvoor de informatie in beginsel is verzameld, voor andere toepassingen waarvoor u toestemming hebt gegeven, of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. Daarna zullen we de informatie verwijderen of van uw identiteit loskoppelen, zodat de informatie niet meer met u kan worden geassocieerd.

 

BEVEILIGING

Hoe helpt Cochlear uw persoonlijke informatie te beschermen?

Cochlear Group heeft passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang of openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen omvatten adequate toegangscontrole, encryptie (waar toepasselijk) en regelmatige veiligheidsevaluaties.

 

GEGEVENS VAN KINDEREN

Hoe behandelt Cochlear de privacy van kinderen en de rechten van ouders?

Onze websites en diensten zijn bedoeld voor alle doelgroepen, waaronder patiënten, ouders en de algemene bevolking, maar zijn doorgaans niet gericht op kinderen. Ouders dienen zich ervan bewust te zijn dat onze websites functies kunnen bevatten die gebruikers in staat stellen om informatie te delen met anderen op onze websites (zoals middels onze Cochlear-communitywebsite, indien beschikbaar) of via sociale media. Indien een kind deze functies gebruikt, kan het kind mogelijk persoonlijke informatie, inclusief gezondheidsinformatie, openbaar maken aan andere gebruikers of het grote publiek.

Ouders kunnen de persoonlijke informatie van hun kinderen inzien en aanpassen, verzoeken om verwijdering van de gegevens, of verdere verzameling of ver gebruik van de gegevens voorkomen. Ouders kunnen ook instemmen met het verzamelen en gebruiken van de gegevens van hun kinderen, maar de bekendmaking aan bepaalde derde partijen niet toestaan. Ouders kunnen tot eender welke van deze acties verzoeken of navraag doen met betrekking tot ons privacybeleid, door contact met ons op te nemen via een van de onderstaande methodes.

 

TOEGANG TOT EN WIJZIGEN VAN INFORMATIE

Hoe kunt u persoonlijke informatie inzien, corrigeren of verwijderen?

Wij respecteren uw recht om te kiezen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen, ondernemen we stappen om te garanderen dat die juist, compleet en actueel is. We begrijpen echter dat uw persoonlijke informatie en uw privacyvoorkeuren in de loop der tijd kunnen veranderen.

Neem contact met ons op via een van de hieronder genoemde methodes om uw persoonlijke informatie die in beheer van Cochlear is, in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen we redelijkerwijs mogelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang verlenen tot uw informatie in ons beheer of tot het corrigeren, aanvullen of verwijderen ervan.

 

AANVULLINGEN PRIVACYBELEID

In de onderstaande aanvullingen wordt beschreven op welke manieren bepaalde producten en diensten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Deze manieren worden niet (duidelijk) beschreven in ons privacybeleid (hierboven).

Met de Nucleus® Smart-app kunt u uw hoorervaring rechtstreeks via een compatibele smartphone optimaliseren. Met de app kunt u een Nucleus 7-geluidsprocessor via Bluetooth® koppelen met uw compatibele smartphone. Ook kunt u snel wisselen van programma, het volume aanpassen, streamingaccessoires bedienen, toegang krijgen tot bedieningstips en een kwijtgeraakte geluidsprocessor terugvinden.

Belangrijke informatie

De informatie die betrekking heeft op uw implantaat en geluidsprocessor wordt verzonden naar Cochlear wanneer u zich aanmeldt bij de Nucleus Smart-app met uw Cochlear-account. Met behulp van deze informatie kunnen wij vaststellen of de app wordt gebruikt in combinatie met goedgekeurde hardware.

Meldingen

In de Nucleus Smart-app wordt u gevraagd om meldingen toe te staan zodat de app u belangrijke meldingen kan sturen over uw geluidsprocessor. In de app kunt u ook achtergrondfuncties activeren, zoals de Hooractiviteitentracker.

U kunt deze functie op uw smartphone in- of uitschakelen in de instellingen voor meldingen van apps.

Mijn processor vinden/Locatiediensten

De Nucleus Smart-app maakt gebruik van het gps en de wifi van uw toestel bij het zoeken naar een kwijtgeraakte geluidsprocessor. Hiervoor worden de laatste locatie waar u uw geluidsprocessor hebt gebruikt en de laatste locatie waar de app werd gebruikt met uw geluidsprocessor opgeslagen. Uw locatiegegevens worden niet verzonden naar Cochlear.

U kunt deze functie in- of uitschakelen in de instellingen voor locatiediensten van uw smartphone.

Analysegegevens

De Nucleus Smart-app verzamelt geanonimiseerde gegevens over de manier waarop de app wordt gebruikt en eventuele foutmeldingen, en verzendt deze gegevens naar Cochlear. Met behulp van deze gegevens kan Cochlear de Nucleus Smart-app en andere producten en diensten van Cochlear voortdurend verbeteren. Voorbeelden van analysegegevens zijn het soort mobiele apparaat, het besturingssysteem, hoe vaak de functies van de app worden gebruikt en IP-adressen om vast te stellen in welke geografische regio de app wordt gebruikt. Cochlear treft technologische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens worden gekoppeld aan uw identiteit.

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Cochlear Limited gebeurt onder licentie.

 

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Hoe kunt u vragen stellen over dit beleid of over hoe Cochlear omgaat met uw persoonlijke informatie?

Indien u uw informatie wilt inzien, uw contactvoorkeuren wilt wijzigen of vragen of zorgen hebt over dit privacybeleid of over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie behandelen, stuurt u een e-mail naar privacy@cochlear.com of neemt u contact op met het dichtstbijzijnde regionale kantoor van Cochlear:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
 
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
 
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
 

Hoewel wij proberen op al uw vragen en zorgen in te gaan, hebt u ook het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw lokale wetgevende instantie voor privacy en databeveiliging.

 

WAT GEBEURT ER WANNEER DIT BELEID VERANDERT?

Het kan voorkomen dat wij dit beleid van tijd tot tijd moeten bijwerken vanwege diverse redenen, inclusief wijzigingen in wetgeving, regelgeving en onze bedrijfsvoering. Wanneer we wijzigingen aanbrengen, publiceren we ons bijgewerkte privacybeleid 30 dagen voordat het in werking treedt, zodat u tijdig op de hoogte bent van de wijzigingen.

 

BEDANKT

Wij stellen het op prijs dat u de tijd neemt om dit beleid door te lezen. Wij weten dat u op Cochlear vertrouwt wanneer u besluit uw persoonlijke informatie met ons te delen, en we beloven verantwoordelijk met uw informatie om te gaan terwijl we mensen blijven helpen beter te horen. Hear now. And always (Hoor nu. En altijd).

 

Laatst bijgewerkt in september 2017. D1225932 vertaling van D1212310.