Skip to main content

WERELDWIJD PRIVACYBELEID VAN COCHLEAR

Wanneer u via onze websites, apps, producten of diensten met ons communiceert of met Cochlear correspondeert, kunnen wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. We willen u helpen te begrijpen welke persoonlijke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, met wie wij die delen, wat wij doen om deze te beschermen, hoe u deze kunt inzien en hoe u deze kunt corrigeren en, tot slot, hoe u contact met ons kunt opnemen indien u vragen hebt.

Dit privacybeleid is van toepassing op websites, apps, communicatie, producten en diensten van Cochlear Limited en diens dochtermaatschappijen wereldwijd (de "Cochlear Group"). Een lijst daarvan is hier beschikbaar.

Let op: dit privacybeleid is niet van toepassing op het verzamelen, gebruiken of openbaar maken door Cochlear van beveiligde gezondheidsinformatie, zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA - Wet betreffende de overdraagbaarheid van ziektekostenverzekeringen en verantwoordingsplicht in de gezondheidssector). Bekijk ook onze HIPAA-privacykennisgeving.

 

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELT COCHLEAR?

Door u verstrekte persoonlijke informatie.

Wanneer u met Cochlear contact hebt, verstrekt u ons mogelijk persoonlijke informatie. U kunt bijvoorbeeld de volgende informatie verstrekken:

 • uw naam en contactgegevens wanneer u zich registreert voor een Cochlear-account op onze websites of via een van onze apps, of wanneer u een Cochlear-faciliteit of -evenement bezoekt;
 • informatie over uw persoonlijke hooravontuur in onze Cochlear-communityforums of andere diensten;
 • informatie over uw leeftijd, gezondheid of medische behandeling wanneer u een apparaat registreert, of wanneer u informatie gebruikt of opvraagt over onze producten en diensten; of
 • het nummer van uw creditcard wanneer u producten of diensten van ons koopt.

Als u in de gezondheidszorg werkzaam bent, kunnen wij ook informatie verzamelen over uw medisch specialisme, uw klinische interesses en uw betrokkenheid bij de producten van Cochlear.

U bent niet verplicht om deze persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar in sommige gevallen kunnen wij u niet al onze diensten leveren zonder uw persoonlijke informatie.

Persoonlijke informatie verzameld door uw gebruik van producten en diensten

Door bepaalde functies binnen de Cochlear-apps en -diensten in te schakelen, kunt u meer informatie delen over uw gebruik van de app en/of uw hooroplossing. Daarnaast kan uw computer of mobiele apparaat bepaalde analysegegevens naar ons verzenden wanneer u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, zoals uw IP-adres, uw browserversie, de versie van de app die u gebruikt en eventuele fouten. Lees voor meer informatie het gedeelte hieronder over hoe Cochlear cookies gebruikt. Nadere details over specifieke producten, diensten en activiteiten vindt u in het gedeelte Aanvullingen privacybeleid.

Persoonlijke informatie van derde partijen

Af en toe kunnen wij informatie over u verkrijgen van andere organisaties of personen. Wanneer u een gehoorimplantaat krijgt, kan uw kliniek bijvoorbeeld het serienummer van het implantaat, het serienummer en de configuratie van de geluidsprocessor en uw contactgegevens bij ons registreren, om te garanderen dat u volledige ondersteuning krijgt. Wij kunnen ook gegevens van externe aanbieders verkrijgen om onze marktanalyse en marketinginspanningen aan te vullen. Deze extra gegevens helpen ons u een persoonlijkere ervaring te bieden.

 

HOE GEBRUIKT COCHLEAR UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

We gebruiken persoonlijke informatie voor de doelen die hierna en in de Aanvullingen op het privacybeleid staan beschreven. Dit doen we zodat we de manier waarop mensen gehoorverlies begrijpen en ermee omgaan kunnen veranderen, kunnen innoveren en een reeks van implanteerbare hooroplossingen op de markt kunnen brengen.

Op basis van Cochlears wereldwijde beperkte garantie en onze wettelijke verplichtingen om gegevens met betrekking tot onze medische apparaten te bewaren en te onderhouden, gebruiken we uw informatie om:

 • uw garantieperioden bij te houden
 • distributiegegevens en apparaatgeschiedenis van Cochlear-producten bij te houden
 • een register van medische vragen en/of klachten met betrekking tot onze producten bij te houden

Op basis van uw toestemming of zoals anderszins toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, gebruiken wij uw persoonlijke informatie om:

 • uw apparaten te registreren
 • onze marketing- en promotieactiviteiten mogelijk te maken, bijvoorbeeld door u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes en ons feedback te geven, of door u aanbiedingen en andere informatie over onze producten en diensten te sturen die volgens ons deze interessant voor u kunnen zijn

Op basis van Cochlears belangen bij het leveren van de diensten die u aanvraagt en om Cochlears producten en diensten voortdurend te verbeteren, gebruiken we uw persoonlijke informatie om:

 • te reageren op uw inlichtingenverzoeken over onze producten en diensten
 • u een persoonlijke ervaring te bieden bij het gebruik van onze websites en apps
 • u dienstmededelingen te sturen, bijvoorbeeld over de vervaldatums van garanties
 • een profiel te maken van de interacties die we met u hebben om inzicht te krijgen in welke informatie u mogelijk zou willen ontvangen
 • upgrades en verbeteringen aan onze producten en diensten te testen, te ondersteunen en te ontwikkelen (bijvoorbeeld het passend maken, activeren, onderhouden en beheren van apparaten) en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen
 • gegevens over productprestaties, dienstverlening en betrouwbaarheid te analyseren
 • de inhoud, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze websites en apps te verbeteren
 • de veiligheid te bewaken of fraude te voorkomen

 

WANNEER DELEN WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE EN MET WIE?

Binnen de Cochlear Group

We kunnen persoonlijke informatie wereldwijd binnen de Cochlear Group delen. Elk lid van de Cochlear Group zal uw persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken en delen zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Met onze dienstverleners

We delen persoonlijke informatie met organisaties die diensten leveren aan of uitvoeren namens Cochlear, bijvoorbeeld met bedrijven die websiteondersteuning leveren of die ons helpen bij het promoten van onze producten en diensten. In sommige gevallen verstrekt u uw persoonlijke informatie direct aan deze externe dienstverleners (wanneer u bijvoorbeeld iets koopt in onze online winkel en uw creditcardgegevens voor betaling invoert, worden die gegevens direct naar een externe betalingsverwerker gestuurd), en deze informatie kan al dan niet door die derde partij met Cochlear worden gedeeld. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht de persoonlijke informatie die wij met hen delen, vertrouwelijk te behandelen en deze informatie alleen te gebruiken om diensten aan ons te leveren.

Met partners en dienstverleners in de gezondheidszorg en verzorgers.

We kunnen uw persoonlijke informatie met uw dienstverleners in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld uw chirurg, audioloog enz.) delen om uw geschiktheid voor onze producten te bepalen, om u bij het gebruik van onze producten te helpen of om andere redenen die verband houden met behandeling, verrichtingen in de gezondheidszorg of betaling. Bijvoorbeeld:

 • wanneer u een bestelling plaatst voor een product of dienst (of wanneer u bezig bent met het plaatsen van een bestelling) die op u van toepassing is, kunnen wij namens u uw persoonlijke informatie delen met de organisaties die betalen voor uw gezondheidsdiensten (bijvoorbeeld Medicare of Medicaid in de VS en onkostenvergoedende instellingen en verzekeringsmaatschappijen in andere markten); en
 • wanneer u Cochlear-cloudtechnologie gebruikt om Cochlear veilig back-ups van MAP-bestanden van de geluidsprocessor te laten maken en deze te delen met uw aangewezen zorgverleners.

Verder kunnen wij, in overeenstemming met de geldende wetgeving, persoonlijke informatie kenbaar maken aan ouders, voogden of verzorgers (voor zover van toepassing).

Zakelijke overdrachten.

Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan een bedrijf dat de aandelen of de activa van een bedrijf uit de Cochlear Group of een van onze operationele divisies heeft verkregen, bijvoorbeeld ten gevolge van een bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie of liquidatie. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, is het gebruik van uw persoonlijke informatie door het overnemende bedrijf nog altijd onderworpen aan dit privacybeleid en aan de privacyvoorkeuren die u aan ons hebt doorgegeven.

Wettelijke of overheidsverzoeken en de bescherming van Cochlear en anderen.

Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken wanneer wij, te goeder trouw, achten dat bekendmaking vereist is om:

 • aan de wet te voldoen (of aan een gerechtelijk bevel of een dagvaarding);
 • aan rechtmatige verzoeken van openbare of overheidsautoriteiten te voldoen;
 • een mogelijk misdrijf te voorkomen of te onderzoeken, zoals fraude of identiteitsfraude; of
 • de rechten, bezittingen of veiligheid van de Cochlear Group, onze gebruikers of anderen te beschermen.

 

HOE GEBRUIKT COCHLEAR COOKIES, PLUG-INS VOOR SOCIALE MEDIA EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN?

Cookies zijn kleine bestanden die uw internetbrowser opslaat om websites te helpen bij het traceren van informatie tussen bezoeken. Onze websites gebruiken cookies om ons te helpen om:

 • te begrijpen welke van onze webpagina's u bezoekt, hoe vaak u deze bezoekt en op welk soort apparaat;
 • informatie te verzamelen en op te slaan over de apparaten waarmee u op internet browset en uw voorkeuren;
 • onderdelen van onze websites af te stemmen op basis van uw browser, apparaat, land en taal;
 • informatie te verzamelen over de website waar u vandaan komt en andere websites die u hebt bezocht, zodat we uw surfgedrag beter in een marktsegment kunnen indelen ten behoeve van marktanalyse; en
 • u relevantere inhoud, promotionele communicatie en advertenties te bieden.

Als u onze websites bezoekt, helpen cookies ons bijvoorbeeld te identificeren wat u zoekt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u terugkomt. Hoewel de informatie die wij middels cookies verzamelen niet direct naar u te herleiden is, kunnen wij uw voorgaande en toekomstige activiteiten op onze websites en apps koppelen met de contactgegevens die u ons hebt gegeven wanneer u zich op onze websites registreert.

Sommige cookies die onze websites gebruiken, worden door ons ingesteld, en sommige namens ons door derden. Het gebruik van cookies van derden maakt adverteren op basis van interesses mogelijk, zodat u advertenties van Cochlear te zien kunt krijgen op andere websites die u bezoekt.

We gebruiken Google Analytics om statistische gegevens over het gebruik van onze websites en apps te verkrijgen en Google AdSense en Google DoubleClick voor het beheren en plaatsen van advertenties (samen 'Google Services'). Google Services maakt het mogelijk om het verband tussen uw gebruik over meerdere apparaten te leggen, zoals tussen uw mobiele telefoon en uw computer. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics of hoe u kunt voorkomen dat het programma informatie verzamelt over uw bezoek aan onze websites. U kunt ook naar http://myaccount.google.com gaan om de advertentieweergave voor Google Services te beheren.

Als u niet wil dat er cookies worden geïnstalleerd, kunt u uw internetbrowser zodanig configureren dat deze cookies weigert. Als u dit doet, werken bepaalde onderdelen van onze websites mogelijk niet zoals bedoeld. Bezoek http://allaboutcookies.org om meer over cookies en soortgelijke technologieën te weten te komen. U kunt zich ook afmelden voor op interesse gebaseerde advertenties van commerciële websites door naar http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices en http://www.youronlinechoices.com (voor Europa) te gaan.

 

Cookie-besturingselementen voor Europese bezoekers

Standaard worden voor de websites van Cochlear die zijn gericht op inwoners van Zwitserland en landen binnen de Europese Economische Ruimte (Cochlear Europe-websites) alleen essentiële cookies ingesteld; deze zijn vereist voor een goede werking van de websites. Als u een website van Cochlear Europe bezoekt, ontvangt u een melding van een cookiebanner, via welke u akkoord kunt gaan met het al dan niet instellen van niet-essentiële cookies, zoals cookies die worden gebruikt voor analyse en personalisatie. Vanuit deze banner kunt u onze Europese Cookies Control openen om aan te geven welke specifieke categorieën cookies Cochlear al dan niet mag instellen. Uw keuzes blijven alleen van toepassing op websites van Cochlear Europe en niet op websites die zijn gericht op personen die woonachtig zijn buiten Zwitserland en landen binnen de Europese Economische Ruimte. Vanwege de manier waarop cookies werken, blijven uw keuzes ook uitsluitend per domein van kracht. Dit betekent dat wanneer u tussen websites van Cochlear Europe op verschillende domeinen (bijv. cochlear.com versus iwanttohear.com) navigeert, u opnieuw om toestemming wordt gevraagd.

 

Plug-ins voor sociale media

Naast cookies gebruiken we ook plug-ins voor sociale media, bijvoorbeeld voor Facebook en Twitter, zodat u iets vanaf onze websites online met uw vrienden en connecties kunt delen. Bij elk bezoek aan onze websites die een plug-in bevatten, brengt uw browser een verbinding tot stand met de servers van Facebook en/of Twitter. Indien u aangemeld bent bij Facebook en/of Twitter terwijl u onze websites bezoekt, kunnen zij uw surfgedrag op onze website koppelen aan uw gebruikersaccount.

 

OPSLAG VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Waar wordt persoonlijke informatie verwerkt en opgeslagen?

Cochlear is een wereldwijd bedrijf, met het hoofdkantoor in Sydney, Australië, maar met essentiële faciliteiten en essentieel personeel in de Europese Unie, de Verenigde Staten en elders. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar en verwerkt en opgeslagen op eender welke plaats waar Cochlear, de Cochlear Groep of hun dienstverleners actief zijn. Voor zover persoonlijke informatie van EU/EER inwoners wordt verzameld en overgebracht naar landen met minder strikte wettelijke standaarden ten aanzien van de bescherming van persoonlijke informatie, zal Cochlear stappen ondernemen om de informatie in overeenstemming met de EU-standaarden voor gegevensbescherming te beveiligen en te verwerken.

Hoe lang bewaart Cochlear persoonlijke informatie?

Cochlear bewaart persoonlijke informatie in identificeerbare vorm slechts zolang als nodig is om aan het doel te voldoen waarvoor de informatie in beginsel is verzameld, voor andere toepassingen waarvoor u toestemming hebt gegeven, of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. Daarna zullen we de informatie verwijderen of van uw identiteit loskoppelen, zodat de informatie niet meer met u kan worden geassocieerd.

 

BEVEILIGING

Hoe helpt Cochlear uw persoonlijke informatie te beschermen?

Cochlear Group heeft passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang of openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen omvatten adequate toegangscontrole, encryptie (waar toepasselijk) en regelmatige veiligheidsevaluaties.

 

GEGEVENS VAN KINDEREN

Hoe behandelt Cochlear de privacy van kinderen en de rechten van ouders?

Onze websites en diensten zijn bedoeld voor algemene doelgroepen, waaronder patiënten, ouders en de algemene bevolking, en zijn niet specifiek gericht op kinderen. Bepaalde diensten en toepassingen van Cochlear zijn toegankelijk via een Cochlear-account. Kinderaccounts kunnen worden gemaakt met toestemming van een ouder. Zie Aanvullingen privacybeleid Cochlear-accounts voor meer informatie over het maken en beheren van een kinderaccount.

 

RECHTEN INZAKE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Hoe kunt u persoonlijke informatie inzien, corrigeren of verwijderen?

Wij respecteren uw recht om te kiezen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen, ondernemen we stappen om te garanderen dat die juist, compleet en actueel is. We begrijpen echter dat uw persoonlijke informatie en uw privacyvoorkeuren in de loop der tijd kunnen veranderen.

Neem via een van de onderstaande methoden contact met ons op om inzage te krijgen in uw persoonlijke informatie die Cochlear beheert, informatie te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen of om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken of bezwaar tegen te maken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u akkoord bent gegaan met de verwerking van uw persoonlijke informatie, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen we redelijkerwijs mogelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang verlenen tot uw informatie in ons beheer of tot het corrigeren, aanvullen of verwijderen ervan.

U kunt zich altijd uitschrijven voor promotieberichten via de uitschrijflinks in de berichten zelf of door contact met ons op te nemen op een van de manieren die worden beschreven aan het einde van dit privacybeleid.

 

AANVULLINGEN PRIVACYBELEID

In de onderstaande aanvullingen beschrijven we op welke manieren bepaalde producten, diensten en activiteiten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Deze manieren worden niet of niet duidelijk beschreven in ons privacybeleid (hierboven).

 

Met de Nucleus® Smart App kunt u uw hoorervaring rechtstreeks via een compatibel Apple- of AndroidTM-apparaat optimaliseren. Met de app kunt u een compatibele geluidsprocessor via Bluetooth® koppelen met uw compatibele smartphone. Ook kunt u snel wisselen van programma, het volume aanpassen, streamingaccessoires bedienen, toegang krijgen tot bedieningstips en een kwijtgeraakte geluidsprocessor terugvinden.
 

Datasynchronisatie

Wanneer u Datasynchronisatie activeert, worden gegevens van uw geluidsprocessor en de Nucleus® Smart App regelmatig gesynchroniseerd met Cochlear-diensten om deze toegankelijk te maken vanaf al uw verbonden apparaten. De gegevens die worden verzonden, zijn onder meer gegevens van de Hooractiviteitentracker van de Nucleus Smart App, zoals hoeveel tijd u besteedt aan spraak en hoe vaak uw geluidsspoel wordt losgekoppeld. De gesynchroniseerde gegevens bevatten of onthullen geen gegevens over uw medische toestand. Door deze gegevens met Cochlear te synchroniseren, zien gebruikers van meerdere mobiele apparaten op elk mobiel apparaat dezelfde gegevens in de Hooractiviteitentracker.

De functie Datasynchronisatie is geactiveerd per ontvanger. Wanneer een ouder of verzorger de datasynchronisatiefunctie voor een gebruiker van een Cochlear-implantaat activeert, wordt de functie ook geactiveerd voor hun echtgenoot en/of andere verzorgers die gebruikmaken van de Nucleus Smart App met het apparaat van de implantaatgebruiker. Als bijvoorbeeld een ouder van een gebruiker van een Cochlear-implantaat de datasynchronisatiefunctie voor de geluidsprocessor(s) van hun kind activeert, wordt de functie daarmee ook geactiveerd voor de andere ouder van de implantaatgebruiker die gebruik maakt van de Nucleus Smart App om de geluidsprocessor van het kind te regelen vanaf zijn of haar eigen mobiele apparaat. Wanneer één ouder of verzorger de functie Datasynchronisatie uitschakelt, wordt deze eveneens uitgeschakeld voor alle andere verzorgers van de implantaatgebruiker.

Cochlear gebruikt de persoonlijke gegevens die via de functie Datasynchronisatie worden ontvangen om de synchronisatiedienst te verlenen en andere Cochlear-diensten beschikbaar te stellen in bepaalde markten. Bovendien gebruikt Cochlear de persoonlijke informatie alleen in een geanonimiseerde vorm, zonder de namen van de ontvangers of van de verzorgers, om trends te identificeren, wetenschappelijke onderzoeksresultaten te bevorderen en te delen, te begrijpen hoe zijn producten en diensten worden gebruikt, en zijn producten en diensten voortdurend te verbeteren. We bewaren de Datasynchronisatiegegevens zolang u uw Cochlear-account behoudt of totdat u verzoekt om verwijdering van de gegevens.

U hebt de functie Datasynchronisatie niet nodig om uw geluidsprocessor te gebruiken. Het is een optionele functie die u op elk gewenst moment kunt in- of uitschakelen vanuit het scherm Instellingen in de Nucleus Smart App.

Gegevens delen

De functie voor het delen van gegevens van de Nucleus Smart App is beschikbaar voor bepaalde markten en stelt u in staat uw hoorgegevens te delen met een deelnemende kliniek. Wanneer u uw hoorgegevens deelt met een kliniek, kan de kliniek gegevens van uw hoorimplantaat, de geluidsprocessor en de Nucleus Smart App bekijken, evenals gegevens die specifiek betrekking hebben op diensten die afhankelijk zijn van de functie voor het delen van gegevens, zoals Remote Check. De gegevens die met uw kliniek worden gedeeld, kunnen uw zorgverlener helpen beter te begrijpen hoe u het apparaat gebruikt en hoe het presteert.

Om gegevens te kunnen delen moet u eerst Datasynchronisatie inschakelen (zoals hierboven beschreven), zodat u uw gegevens regelmatig met Cochlear synchroniseert. Gegevens delen is alleen beschikbaar voor deelnemende klinieken in bepaalde markten. Als uw kliniek u registreert voor een dienst die afhankelijk is van het delen van gegevens, bijvoorbeeld Remote check, wordt u in de Nucleus Smart App gevraagd of u uw gegevens met de kliniek wilt delen. Vanuit het menu Instellingen in de Nucleus Smart App kunt u bekijken met welke klinieken u gegevens deelt en welke klinieken u gevraagd hebben om het delen van gegevens in te schakelen. U kunt het delen van gegevens op elk gewenst moment uitschakelen.

Belangrijke informatie

De informatie die betrekking heeft op uw implantaat en geluidsprocessor, wordt verzonden naar CochlearTM wanneer u zich met uw Cochlear-account aanmeldt bij de Nucleus Smart App. Met behulp van deze informatie kunnen wij vaststellen of de app wordt gebruikt in combinatie met goedgekeurde hardware.

Meldingen

In de Nucleus Smart App wordt u gevraagd om meldingen toe te staan zodat de app u belangrijke meldingen kan sturen over uw geluidsprocessor. In de app kunt u ook achtergrondfuncties activeren, zoals de Hooractiviteitentracker.

U kunt deze functie op uw smartphone in- of uitschakelen in de instellingen voor meldingen van apps.

Mijn processor vinden/Locatiediensten

De Nucleus Smart App maakt gebruik van het gps en het wifi- of mobiele netwerk van uw toestel bij het zoeken naar een kwijtgeraakte geluidsprocessor. Hiervoor worden de laatste locatie waar u uw geluidsprocessor hebt gebruikt en de laatste locatie waar de app werd gebruikt met uw geluidsprocessor opgeslagen. Uw locatiegegevens worden niet verzonden naar Cochlear.

U kunt deze functie in- of uitschakelen in de instellingen voor locatiediensten van uw smartphone.

Analysegegevens

De Nucleus Smart App verzamelt geanonimiseerde gegevens over de manier waarop de app wordt gebruikt en eventuele foutmeldingen, en verzendt deze gegevens naar Cochlear. Met behulp van deze gegevens kan Cochlear de Nucleus Smart App en andere producten en diensten van Cochlear voortdurend verbeteren. Voorbeelden van analysegegevens zijn het soort mobiele apparaat, het besturingssysteem, hoe vaak de functies van de app worden gebruikt en IP-adressen om vast te stellen in welke geografische regio de app wordt gebruikt. Cochlear treft technologische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens worden gekoppeld aan uw identiteit.

Met een Cochlear-account kunt u zich aanmelden bij en gebruikmaken van een verscheidenheid aan Cochlear-diensten en apps, zoals de Nucleus Smart App, het myCochlear-portal en onze online winkel. Diensten die gebruikmaken van Cochlear-accounts, variëren per markt.

Wanneer u een Cochlear-account maakt, vragen wij uw naam, e-mailadres en geboortedatum. Wij gebruiken deze informatie om uw Cochlear-account te koppelen aan de Cochlear-registratiegegevens van uw apparaat, zodat we u de diensten kunnen aanbieden die voor u het meest relevant zijn. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot uw Cochlear-account, en de geboortedatum helpt ons ervoor te zorgen dat kinderaccounts alleen worden gemaakt met de toestemming van een ouder of voogd.

Kinderaccounts en toestemming van ouder/verzorger

Kinderen kunnen via een kinderaccount gebruikmaken van diensten en apps van Cochlear. Kinderaccounts kunnen door ouders of verzorgers worden gemaakt via de diensten en apps die hun gebruik mogelijk maken, zoals de Nucleus Smart App. Zie de veelgestelde vragen over de Nucleus Smart App voor instructies over het maken van een kinderaccount.

Via kinderaccounts zijn dezelfde Cochlear-diensten en -apps beschikbaar als voor volwassenen. Dit kan ertoe leiden dat persoonlijke informatie naar Cochlear wordt gestuurd. Een kind dat de Nucleus Smart App gebruikt, kan bijvoorbeeld functies activeren zoals Datasynchronisatie (zie voor een uitgebreidere beschrijving de Aanvullingen privacybeleid Nucleus Smart App).

In sommige landen is het mogelijk om via de Cochlear-account gezondheidsinformatie te delen met een aangewezen professionele zorgverlener. Als deze optie is geactiveerd, kunnen ouders op elk moment om uitschakeling van deze diensten verzoeken door contact op te nemen met de zorgverlener of Cochlear.

Ouders kunnen de persoonlijke informatie van hun kinderen inzien en aanpassen, verzoeken om verwijdering van de gegevens, of verdere verzameling of verder gebruik van de gegevens voorkomen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verzamelde persoonlijke informatie

Wanneer u solliciteert op een vacature bij of voor Cochlear, wordt u gevraagd diverse informatie te verstrekken, zoals contactgegevens, een gedetailleerde geschiedenis van uw werkervaring en opleiding (bijv. een cv en/of cijferlijsten), bewijs dat u recht op arbeid hebt (bijv. paspoort en/of visum) en een beschrijving van uw vaardigheden (bijv. vreemde talen).

Informatie over u kan ook bij anderen worden verzameld naar aanleiding van:

 • Feedback op een sollicitatiegesprek
 • Referentiecontroles
 • Antecedentenonderzoek
 • Zoekopdrachten op internet, zoals via Google of LinkedIn
 • Psychometrische testen

De specifieke informatie die van u gevraagd en bij anderen verzameld wordt, kan per land verschillen.

Doel van het verzamelen

De in het sollicitatieproces verzamelde informatie wordt gebruikt voor doeleinden zoals het beoordelen van uw geschiktheid voor een of meer functies, het bijhouden van de verklaringen die u tijdens uw sollicitatie aan Cochlear hebt gedaan en het beoordelen van de effectiviteit van onze screeningtools en -processen voor sollicitanten. Deze informatie wordt ook gebruikt om ervoor te zorgen dat we uw achtergrond, sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden begrijpen.

Delen met derden

Naast het gebruik van leveranciers die namens Cochlear handelen wordt persoonlijke informatie die tijdens het sollicitatieproces wordt verzameld, niet zonder uw toestemming gedeeld met derden. Wanneer u als onderdeel van uw sollicitatie persoonlijke referenties of arbeidsreferenties verstrekt, kan Cochlear contact opnemen met deze personen en hen ervan in kennis stellen dat u hebt gesolliciteerd naar een functie bij Cochlear.

Bewaarperiode

In het geval dat uw sollicitatie naar een functie bij of voor Cochlear succesvol is, bewaren wij de gegevens van uw sollicitatie voor de duur van uw dienstverband/betrekking bij Cochlear. Als het dienstverband/de betrekking met Cochlear eindigt, worden uw sollicitatiegegevens verwijderd in overeenstemming met Cochlears interne standaarden voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Cochlear verwijdert sollicitatiegegevens binnen 12 maanden na een onsuccesvolle sollicitatie, tenzij u Cochlear hebt gevraagd om de sollicitatiegegevens te bewaren om u te kunnen overwegen voor toekomstige functies. In dat geval vindt verwijdering plaats binnen 5 jaar na de laatste keer dat u voor een functie werd overwogen.

“Bring Back The Beat” is een leuke mobiele app waarmee de gebruikers van een Cochlear-implantaat (opnieuw) van muziek kunnen leren genieten door instrumenten, tonen en toonhoogte te onderscheiden. Wanneer u de app gebruikt, verzamelen we bepaalde persoonlijke informatie die we gebruiken om u de best mogelijke ervaring te bieden.

Verzamelde persoonlijke informatie

Wanneer u Bring Back The Beat gebruikt, verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer We gebruiken deze gegevens om uw Cochlear-account te maken, voor zover u nog geen account hebt, en om u toegang te geven tot Cochlear-websites, -apps en -diensten, waaronder Bring Back The Beat. Zie de Aanvullingen op het privacybeleid voor Cochlear-accounts voor meer informatie.
Spelgegevens, zoals uw spelvoortgang en uw spelerfoto Wanneer u zich met uw Cochlear-account aanmeldt bij Bring Back The Beat, kunnen we uw spelvoortgang opslaan. Dit betekent dat als u van telefoon verandert of u vanaf een ander toestel aanmeldt, Bring Back The Beat direct verder gaat waar u opgehouden was. We gebruiken deze informatie ook om het klassement in te schakelen, zodat u kunt zien hoe u het doet ten opzichte van de rest van de Bring Back The Beat-spelers.
Spotify-gegevens Als u uw Spotify-account verbindt met Bring Back The Beat, verzamelen we informatie over de nummers en artiesten die u via Spotify beluistert om de Repertoire-spelmodus in te schakelen waarmee u nog meer plezier aan muziek kunt beleven.
Analysegegevens Bring Back The Beat verzamelt en verstuurt geanonimiseerde gegevens naar Cochlear over de manier waarop de app wordt gebruikt en eventuele fouten die optreden. Met behulp van deze gegevens kan Cochlear Bring Back The Beat en andere Cochlear-producten en -diensten voortdurend verbeteren. Voorbeelden van analysegegevens zijn het soort mobiele apparaat, het besturingssysteem, hoe vaak de functies van de app worden gebruikt en IP-adressen om vast te stellen in welke geografische regio de app wordt gebruikt. Cochlear treft technologische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens worden gekoppeld aan uw identiteit.

 

Delen van persoonlijke informatie

Wanneer u Bring Back The Beat gebruikt, gebruiken we uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam om u in het klassement te identificeren voor andere Bring Back The Beat-spelers. Als u Bring Back The Beat verbindt met uw Spotify-account, sturen we ook informatie naar Spotify over uw gebruik van Bring Back The Beat. In andere gevallen delen we uw persoonlijke informatie uitsluitend met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht. Als u besluit om een foto te uploaden om uw spelervaring te personaliseren, wordt de foto niet weergegeven in het klassement of gedeeld met andere spelers.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

We bewaren uw Bring Back The Beat-spelgegevens zolang u een Cochlear-account hebt of totdat u ons vraagt die te verwijderen. Als u uw Cochlear-account verwijdert, kunnen we geanonimiseerde analytische gegevens bewaren over hoe u Bring Back The Beat hebt gebruikt.

We bewaren uw Spotify-gegevens zolang uw Spotify-account verbonden blijft met Bring Back The Beat. U kunt de verbinding met uw Spotify-account vanuit de Bring Back The Beat-app verbreken door in de Repertoire-spelmodus op het Spotify-pictogram te tikken en de aanwijzingen voor het verbreken van de verbinding te volgen.

Met Remote Check van Cochlear kunnen gebruikers van een Cochlear-implantaat de Nucleus Smart App gebruiken om thuis zelftests uit te voeren en de resultaten daarvan en diagnostische informatie over het apparaat te delen met een deelnemende kliniek. Wanneer de zelftests worden uitgevoerd, worden de testresultaten, inclusief persoonlijke informatie, naar Cochlear gestuurd.

Deelname aan Remote Check is optioneel. U kunt op elk gewenst moment uw deelname aan Remote Check opzeggen door contact op te nemen met uw audioloog of met Cochlear, zoals hieronder beschreven.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld van deelnemers aan Remote Check

Op basis van uw toestemming verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres We gebruiken deze informatie om u te identificeren in onze interne systemen en om met u te communiceren. We kunnen deze informatie gebruiken om u berichten te sturen over uw deelname aan Remote Check, zoals herinneringen om uw zelftests te voltooien of antwoorden van uw kliniek.
Informatie van uw Cochlear-account en de Nucleus Smart App Uw Cochlear-account en de Nucleus Smart App worden gebruikt om u de dienst 'Remote Check' te bieden. Zie de privacyaanvullingen over elke dienst voor meer informatie.
Uw resultaten van Remote Check, inclusief gehoortestgegevens, foto's van de plaats van het implantaat, resultaten van vragenlijsten en diagnostische gegevens van uw implanta(a)t(en) en geluidsprocessor(en) Wij verzamelen deze informatie zodat u die kunt delen met de door u aangewezen kliniek(en), zodat zij uw gehoor kunnen analyseren zonder dat u naar de kliniek hoeft te gaan.

 

Op basis van Cochlears belang om de producten en diensten van Cochlear voortdurend te verbeteren, gebruiken we de informatie die via Remote Check is verzameld ook in geanonimiseerde vorm om beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten en diensten en om innovatieve hooroplossingen te blijven ontwikkelen.

Delen van persoonlijke informatie

Het belangrijkste doel van Remote Check is om u in staat te stellen zelftests uit te voeren en uw resultaten met uw kliniek te delen. We delen uw informatie van de Remote Check uitsluitend met de klinieken die u goedkeurt. U kunt bepalen welke klinieken toegang hebben tot de informatie van de Remote Check via de functie Gegevens delen van de Nucleus Smart App. Lees de privacyaanvullingen voor de Nucleus Smart App voor meer informatie over de functie Gegevens delen. Indien van toepassing kan uw aangewezen ouder, voogd of verzorger ook toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen. Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

De informatie die via Remote Check wordt verzameld, wordt namens u door Cochlear opgeslagen, tenzij en totdat u ons instrueert deze te verwijderen.

Cochlear Family is een gratis lidmaatschapsprogramma dat door Cochlear wordt aangeboden aan gebruikers in bepaalde markten. Het ondersteunt gebruikers, hun gezinnen en verzorgers bij het leren gebruiken en leven met hun apparaat.

Wanneer u lid wordt van Cochlear Family, ontvangt u berichten van Cochlear met onder meer informatie over nieuwe diensten en producten, promoties, speciale aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen en optionele enquêtes. Deze communicatie kan via verschillende kanalen worden geleverd, afhankelijk van de contactgegevens die u hebt opgegeven, waaronder e-mail, post, telefoon en tekstberichten.

U kunt Cochlear Family op elk gewenst moment opzeggen door contact met ons op te nemen via een van de methoden die aan het einde van dit privacybeleid zijn beschreven. Als u ervoor kiest Cochlear Family op te zeggen, hebt u geen toegang meer tot de voordelen van het programma. Als u opnieuw wilt deelnemen aan het programma, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact op te nemen met uw lokale klantenserviceteam.

Persoonlijke informatie die verzameld wordt van Cochlear Family-leden

Op basis van uw toestemming verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om u te identificeren in onze interne systemen, met u te communiceren en onze interacties bij te houden.
Biografische en gezondheidsinformatie, zoals uw leeftijd of geboortedatum, het niveau en de duur van uw gehoorverlies en uw gebruik van hooroplossingen. We gebruiken deze informatie om uw persoonlijke hooravontuur en/of uw ervaring met hooroplossingen beter te begrijpen en te evalueren hoe Cochlear u het beste kan ondersteunen en met u kan communiceren. We gebruiken deze informatie ook voor demografische en statistische doeleinden om onze klanten en potentiële klanten beter te begrijpen.

 

Delen van persoonlijke informatie

Indien van toepassing kan uw aangewezen ouder, voogd of verzorger ook toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen. Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

Wij bewaren uw Cochlear Family-informatie zolang u aan het programma deelneemt.

'In gesprek met Cochlear' is een programma dat, alleen op uitnodiging, door Cochlear aan gebruikers en hun verzorgers in bepaalde markten wordt aangeboden. Het doel van In gesprek met Cochlear is om marktonderzoek uit te voeren en feedback te verzamelen van klanten van Cochlear om de producten en diensten van Cochlear te helpen verbeteren en erover te informeren.

Wanneer u deelneemt aan In gesprek met Cochlear, ontvangt u uitnodigingen om feedback te geven en deel te nemen aan enquêtes en/of andere activiteiten met betrekking tot marktonderzoek. Deze communicatie kan via verschillende kanalen worden geleverd, afhankelijk van de contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt, waaronder e-mail, post, telefoon en tekstberichten.

U kunt In gesprek met Cochlear op elk gewenst moment opzeggen door contact met ons op te nemen via een van de methoden die aan het einde van dit privacybeleid zijn beschreven.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld van leden van In gesprek met Cochlear

Op basis van uw toestemming verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om u te identificeren in onze interne systemen, met u te communiceren en onze interacties bij te houden.
Biografische en gezondheidsinformatie, zoals uw leeftijd of geboortedatum, het niveau en de duur van uw gehoorverlies en uw gebruik van hooroplossingen. We gebruiken deze informatie om uw persoonlijke hooravontuur en/of uw ervaring met hooroplossingen beter te begrijpen en te evalueren hoe Cochlear u het beste kan ondersteunen en met u kan communiceren, en om vast te stellen welke activiteiten met betrekking tot marktonderzoek voor u het meest relevant zijn. We gebruiken deze informatie ook voor demografische en statistische doeleinden om onze klanten en potentiële klanten beter te begrijpen.
Antwoorden op het marktonderzoek Wanneer u feedback geeft, enquêtes invult of op andere wijze deelneemt aan activiteiten met betrekking tot marktonderzoek als onderdeel van In gesprek met Cochlear, gebruiken we de informatie die u verstrekt om onze producten en diensten te verbeteren. Uw antwoorden worden verzameld en gerapporteerd op geaggregeerd niveau, maar we zullen u altijd van tevoren op de hoogte stellen als de antwoorden van de enquête aan u worden gekoppeld.

 

Delen van persoonlijke informatie

Indien van toepassing kan uw aangewezen ouder, voogd of verzorger ook toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen. Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

Wij bewaren uw informatie van In gesprek met Cochlear zolang u aan het programma deelneemt. We zullen alle bewaarde gegevens binnen 12 maanden na het verlaten van het programma anonimiseren.

Het Cochlear-vrijwilligersprogramma is een team van vrijwilligers dat bestaat uit duizenden mensen en hun geliefden van over de hele wereld, die horen met een hooroplossing van Cochlear. Ze hebben allemaal één ding gemeen: een passie om anderen te helpen bij hun hooravontuur.

Cochlear-vrijwilligers delen hun verhalen, bieden ondersteuning en geven informatie aan iedereen die een Cochlear-hooroplossing overweegt of krijgt, inclusief hun ouders, familieleden of vrienden.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld via uitdrukkingen van belangstelling

Wanneer u meldt dat u interesse hebt om een Cochlear-vrijwilliger te worden, vragen we u om bepaalde persoonlijke informatie zodat we uw aanvraag kunnen evalueren.

Op basis van uw toestemming verzamelen en gebruiken we mogelijk de volgende categorieën persoonlijke informatie om te bepalen welke geschikte mogelijkheden er voor u zijn om als Cochlear-vrijwilliger deel te nemen:

 • Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • Biografische en gezondheidsinformatie, zoals uw leeftijd of geboortedatum, het niveau en de duur van uw gehoorverlies en uw gebruik van hooroplossingen;
 • Uw persoonlijke geschiedenis als (relatie van) een Cochlear-implantaatgebruiker, samen met uw interesses, vaardigheden en beschikbaarheid; en
 • In sommige landen is een strafrechtelijk antecedentenonderzoek, een verklaring omtrent gedrag of een ander achtergrondonderzoek vereist als extra beveiligings- en kwalificatiemaatregel.

Persoonlijke informatie die verzameld wordt van vrijwilligers

Op basis van uw toestemming verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om u te identificeren in onze interne systemen, met u te communiceren en onze interacties bij te houden.
Biografische en gezondheidsinformatie, zoals uw leeftijd of geboortedatum, het niveau en de duur van uw gehoorverlies en uw gebruik van hooroplossingen. We gebruiken deze informatie om uw persoonlijk hooravontuur en/of uw ervaring met hooroplossingen beter te begrijpen en te evalueren hoe Cochlear u het beste kan ondersteunen. We gebruiken deze informatie ook voor demografische en statistische doeleinden om onze klanten en potentiële klanten beter te begrijpen.
Uw persoonlijke geschiedenis als (verzorger van een) Cochlear implantaat-gebruiker, evenals uw interesses, vaardigheden en beschikbaarheid. We gebruiken deze informatie in combinatie met andere biografische informatie om mogelijkheden voor u te identificeren voor deelname aan het Cochlear-vrijwilligersprogramma, bijvoorbeeld door u in contact te brengen met personen die meer willen weten over uw persoonlijke ervaring met gehoorverlies of als geliefde van een gebruiker van een cochleair implantaat.
Schriftelijke informatie, citaten, foto's, video's en/of audio-opnamen van u. Met uw aanvullende toestemming kunnen we deze informatie gebruiken in ons promotiemateriaal.
Trainingsgegevens. We kunnen u toegang bieden tot gespecialiseerde training en we registreren trainingsactiviteiten voor beter inzicht in uw specifieke kennis en expertise.

 

Delen van persoonlijke informatie

Bij het evalueren van uw uitdrukking van belangstelling zal Cochlear uw persoonlijke informatie niet delen met derden, tenzij u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Als u Cochlear-vrijwilliger wordt, kan Cochlear uw gegevens delen met personen die meer willen weten over uw hooravontuur of met organisaties die betrokken zijn bij evenementen waar u in de hoedanigheid van Cochlear-vrijwilliger kunt spreken. Indien van toepassing kan uw aangewezen ouder, voogd of verzorger ook toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen. Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

Als u deelneemt aan het Cochlear-vrijwilligersprogramma, bewaren wij uw vrijwilligersinformatie zolang u aan het programma deelneemt. Als u niet deelneemt aan het Cochlear-vrijwilligersprogramma, wordt de persoonlijke informatie in uw uitdrukking van belangstelling kort na het nemen van die beslissing vernietigd.

Cochlear organiseert of ondersteunt regelmatig een verscheidenheid aan evenementen, groot en klein, op locaties over de hele wereld ('Events'). Deelnemers aan de Events bestaan uit personen die meer willen weten over de producten en diensten van Cochlear, gebruikers van medische hulpmiddelen van Cochlear, Cochlear-vrijwilligers en medische professionals.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld voor Events

Wanneer u zich registreert voor een Event en/of een Event bijwoont, verzamelen en gebruiken wij op basis van uw toestemming en op basis van ons belang bij het faciliteren van uw aanwezigheid de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om u te identificeren in onze interne systemen, met u te communiceren, u op de hoogte te brengen van de details van Events en onze interacties bij te houden.
Biografische en gezondheidsinformatie, zoals uw leeftijd of geboortedatum, het niveau en de duur van uw gehoorverlies en uw gebruik van hooroplossingen. Voor Events die zijn bedoeld voor kandidaten en/of gebruikers van hooroplossingen en/of diensten van Cochlear, gebruiken we deze informatie om ervoor te zorgen dat we relevante inhoud en sprekers voor het Event leveren. We gebruiken deze informatie ook voor demografische en statistische doeleinden om onze klanten en potentiële klanten beter te begrijpen.
Uw persoonlijke geschiedenis als (verzorger van een) gebruiker van de producten en/of diensten van Cochlear, evenals uw interesses, vaardigheden en beschikbaarheid. We gebruiken deze informatie in combinatie met andere biografische informatie om mogelijkheden voor u te identificeren voor deelname aan het Cochlear-vrijwilligersprogramma, bijvoorbeeld door u in contact te brengen met personen die meer willen weten over uw persoonlijke ervaring met gehoorverlies of als geliefde van een gebruiker van de producten en/of diensten van Cochlear.
Foto's, video's en/of audio-opnamen (“opgenomen media”) van u. Bij sommige Events nemen we media op om te gebruiken in onze communicatie en materialen binnen Cochlear, evenals op onze externe websites, op socialemedia-accounts en in gedrukte publicaties. We vragen u altijd om toestemming voordat opgenomen media wordt gebruikt waarin u duidelijk herkenbaar bent (bijvoorbeeld een close-upfoto of -video), maar opgenomen media kan wel zonder uw toestemming worden gebruikt wanneer u slechts op de achtergrond aanwezig bent, onscherp bent of anderszins niet duidelijk zichtbaar of herkenbaar bent.
Reisgegevens In beperkte omstandigheden kan Cochlear helpen bij het boeken van reizen en/of accommodatie voor Events. In deze gevallen maken we gebruik van reisgegevens, inclusief nationale identiteitsdocumenten of betalingsgegevens, alleen wanneer dit nodig is om de boeking te voltooien.

 

Delen van persoonlijke informatie

Als u akkoord gaat met een afzonderlijk mediabericht, kunnen we opgenomen media met uw afbeelding en/of stem delen via sociale media, op een website, in drukwerk of zoals anders vermeld in een dergelijk mediabericht. Wij delen uw persoonlijke informatie met onze dienstverleners en zakenpartners, voor zover relevant voor hun betrokkenheid bij en/of de diensten die zij leveren voor onze Events. Wij delen uw persoonlijke informatie en reisgegevens indien nodig om een overeengekomen reis en/of accommodatie te boeken (bijv. het delen van uw naam en geboortedatum met een luchtvaartmaatschappij om vluchten te boeken). Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

We bewaren gegevens over de aanmelding voor en aanwezigheid bij een evenement alleen zolang nodig is voor het juiste beheer en de juiste administratie van het evenement en om demografische gegevens en trends van evenementen in de loop der tijd te analyseren.

Met de Osia® Smart App kunt u uw hoorervaring rechtstreeks via een compatibel Apple- of Android™-apparaat optimaliseren. Met de app kunt u een Osia-geluidsprocessor via Bluetooth® koppelen met uw compatibele smartphone. Ook kunt u wisselen van programma, het volume aanpassen, streamingaccessoires bedienen, toegang krijgen tot bedieningstips en een kwijtgeraakte geluidsprocessor terugvinden.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld via de Osia Smart App

Op basis van de diensten die u aanvraagt en/of uw toestemming, verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Informatie van uw Cochlear-account U hebt een Cochlear-account nodig om u aan te melden bij de Osia Smart App en om deze te gebruiken. Afhankelijk van de instellingen van uw Cochlear-account kunnen we uw Cochlear-account gebruiken om met u te communiceren. Zie de privacyaanvullingen over het Cochlear-account voor meer informatie.
Analysegegevens De Osia Smart App verzamelt geanonimiseerde gegevens over de manier waarop de app wordt gebruikt en eventuele foutmeldingen, en verzendt deze gegevens naar Cochlear. Met behulp van deze gegevens kan Cochlear de Osia Smart App en andere producten en diensten van Cochlear voortdurend verbeteren. Voorbeelden van analysegegevens zijn het soort mobiele apparaat, het besturingssysteem, hoe vaak de functies van de app worden gebruikt en IP-adressen om vast te stellen in welke geografische regio de app wordt gebruikt. Cochlear treft technologische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens worden gekoppeld aan uw identiteit.
U kunt deze functie in- of uitschakelen in het instellingenscherm van de Osia Smart App.

 

Delen van persoonlijke informatie

Indien van toepassing kan uw aangewezen ouder, voogd of verzorger ook toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen. Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

De informatie met betrekking tot uw Cochlear-account wordt door Cochlear opgeslagen, tenzij en totdat u ons instrueert deze te verwijderen. Analysegegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in een geanonimiseerd formulier, zodat we trends kunnen identificeren in het gebruik en de werking van de Osia Smart App.

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

Hoe kunt u vragen stellen over dit beleid of over hoe Cochlear omgaat met uw persoonlijke informatie?

Indien u uw informatie wilt inzien, uw contactvoorkeuren wilt wijzigen of vragen of zorgen hebt over dit privacybeleid of over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie behandelen, stuurt u een e-mail naar privacy@cochlear.com of neemt u contact op met het dichtstbijzijnde regionale kantoor van Cochlear:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

Hoewel wij proberen op al uw vragen en zorgen in te gaan, hebt u ook het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw lokale wetgevende instantie voor privacy en databeveiliging.

 

WAT GEBEURT ER WANNEER DIT BELEID VERANDERT?

Het kan voorkomen dat wij dit beleid van tijd tot tijd moeten bijwerken vanwege diverse redenen, inclusief wijzigingen in wetgeving, regelgeving en onze bedrijfsvoering. Wanneer we wijzigingen aanbrengen, publiceren we ons bijgewerkte privacybeleid 30 dagen voordat het in werking treedt, zodat u tijdig op de hoogte bent van de wijzigingen.

 

BEDANKT

Wij stellen het op prijs dat u de tijd neemt om dit beleid door te lezen. Wij weten dat u op Cochlear vertrouwt wanneer u besluit uw persoonlijke informatie met ons te delen en we beloven verantwoordelijk met uw informatie om te gaan.

Laatst bijgewerkt op 11-06-2020
Van kracht vanaf 11-07-2020
D1425384 ISS9

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Cochlear Limited gebeurt onder licentie.
Apple is een handelsmerk van Apple Inc. dat is geregistreerd in de VS en andere landen.
Android is een handelsmerk van Google LLC.

D1632248 ISS3
Dutch translation of D1425384 ISS9 2020-06