Sensorineuraal gehoorverlies

De term sensorineuraal gehoorverlies omschrijft twee verschillende problemen: sensorieel verlies dat betrekking heeft op het binnenoor en neuraal verlies dat betrekking heeft op de gehoorzenuw.

Sensoneural hearing loss

Wat is het?

In het verleden werd sensorineuraal gehoorverlies „zenuwdoofheid” genoemd. Nu weten we dat het probleem in de meeste gevallen eerder zijn oorsprong heeft in het binnenoor dan in de gehoorzenuw. Toch groeperen we de twee problemen nog steeds samen, omdat het binnenoor en de gehoorzenuw met elkaar verbonden zijn en samen moeten werken.

Het is nog een reden waarom gehoorverlies direct moet worden behandeld - de „stroomafwaartse” neurale delen van het gehoorsysteem hebben input nodig van de „stroomopwaartse” sensoriële delen om gezond te worden en blijven.

Wat zijn de oorzaken?

De oorzaken van sensorineuraal gehoorverlies variëren, maar kunnen globaal in twee categorieën worden ingedeeld: aangeboren en verworven.

Aangeboren gehoorverlies is aanwezig bij de geboorte en is het meest voorkomende probleem bij pasgeboren baby's. Het kan erfelijk zijn of zijn veroorzaakt door afwijkende ontwikkeling in de foetale fasen van het leven. Voor de ontwikkeling van een vaccin was rode hond bij de moeder een veelvoorkomende oorzaak van aangeboren gehoorverlies.

Verworven gehoorverlies, dat optreedt na de geboorte, kan veroorzaakt worden door uiteenlopende factoren. Hiertoe behoren trauma, presbyacusis (aan ouderdom gerelateerd gehoorverlies), blootstelling aan lawaai van machines of vuurwapens, de ziekte van Ménière en meningitis. Ototoxische geneesmiddelen - die het oor beschadigen, maar noodzakelijk kunnen zijn voor de behandeling van sommige levensbedreigende medische aandoeningen - kunnen ook gehoorverlies triggeren. Een tumor op de gehoorzenuw kan het zeldzamere neurale gehoorverlies veroorzaken.

Wat zijn de symptomen?

Wanneer het aanwezig is in beide oren, kunt u bij sensorineuraal gehoorverlies moeite hebben om spraak te verstaan, zelfs als deze hard genoeg lijkt. Wanneer het aanwezig is in één oor, kunt u moeite hebben om te bepalen waar geluiden vandaan komen of te horen bij achtergrondlawaai.

Welke behandelingen zijn er?

Behandeling van sensorineuraal gehoorverlies varieert afhankelijk van de ernst van uw gehoorverlies en of u bent getroffen in één of twee oren.

Twee oren

Hoortoestellen kunnen de meeste mensen met licht tot gemiddeld sensorineuraal gehoorverlies in beide oren helpen. Bij ernstigere niveaus van gehoorverlies helpen hoortoestellen soms gewoon niet genoeg. Dit is zo, omdat sensorineuraal gehoorverlies ervoor zorgt dat geluiden vervormd raken. Het versterken van geluiden met behulp van hoortoestellen, maakt deze harder, maar niet noodzakelijkerwijs helderder. Zelfs hoortoestellen van goede kwaliteit kunnen vervormd klinken als het binnenoor ernstig beschadigd is.

Indien u een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies hebt en hoortoestellen voor u niet langer werken, wilt u wellicht meer weten over cochleaire implantaten. Een cochleair implantaat is een elektronisch apparaat dat operatief geïmplanteerd wordt - zo omzeilt het het binnenste gedeelte van het oor om de gehoorzenuw direct te stimuleren. Anders dan hoortoestellen, die gewoon het geluid versterken, zetten cochleaire implantaten geluidsgolven om in elektrische impulsen op een manier die het natuurlijke gehoor nabootst.

Kom meer te weten over het Nucleus® systeem

Één oor

Indien u een licht tot gemiddeld sensorineuraal gehoorverlies hebt in één oor, dan is een conventioneel hoortoestel de meest gangbare behandeloptie. Omdat hoortoestellen echter een bepaalde mate van bruikbaar gehoor nodig hebben, helpen zij niet bij zeer ernstig gehoorverlies.

Bij zeer ernstig gehoorverlies, kunnen Baha® implantaten via beengeleiding geluid overbrengen via het bot, van het beschadigde oor naar het werkende binnenoor aan de andere kant. Hierdoor wordt het gemakkelijker om spraak te verstaan in lawaaierige situaties en wordt de verzwakking van geluiden van de zijde met gehoorverlies beperkt. Indien u een normaal gehoor, of een licht gehoorverlies in uw goede oor hebt, dan kan een implantaat via beengeleiding een goede optie voor u zijn.

Kom meer te weten over het Baha systeem