Uw toestel verzekeren

Een ongelukje met uw Baha-toestel is snel gebeurd, daarom is een goede verzekering zeker geen overbodige luxe.

Het aantal toestellen dat op de grond valt en hierdoor defect/beschadigd raakt, ligt bijzonder hoog. Heel wat problemen met uw geluidsprocessor kunnen vaak voorkomen worden door de meest eenvoudige hulpmiddelen. Zo bestaat er voor uw Baha geluidsprocessor een veiligheidskoordje (de Baha safetyline genaamd) die ervoor zorgt dat uw processor veilig aan de kleding vastgemaakt kan worden en hierdoor niet op de grond kan vallen.

Als u uw hoortoestel kwijtraakt door diefstal of verlies, is het aangewezen om hiervoor goed verzekerd te zijn. Het bedrag voor een herstelling of aankoop van een nieuw toestel kan flink oplopen.

In geval van defect zal Cochlear de reparatie binnen de vastgestelde garantieperiode van 5 jaar kosteloos uitvoeren. Reparatiekosten als gevolg van onoordeelkundig handelen of de kosten van een nieuw hoortoestel bij verlies of diefstal zijn ten laste van de gebruiker en worden bijgevolg niet vergoed door Cochlear. Wij adviseren u daarom om steeds een verzekering af te sluiten tegen verlies of diefstal na aanpassing van uw Baha hoortoestel.

In Nederland kunt u een verzekering tegen schade, verlies of diefstal afsluiten bij een verzekeraar zoals bv. De Haan & Buis.

Voor meer informatie over het verzekeren van uw Baha hoortoestel tegen verlies en diefstal kunt u terecht bij uw audioloog.