Vilkår og betingelser

Følgende oplysninger indeholder vigtige overvejelser for brug af Cochlears website i Danmark.

Man and woman talking at work

Varemærker

Følgende Cochlear ord- og logovaremærker er registreret hos en eller flere varemærkestyrelser i verden.  Du må ikke bruge nogen af disse varemærker uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Cochlear.

                                                   

Advance Off-Stylet® AutoNRT® Baha Caleido® Baha Divino® Baha Intenso®
Baha® Beam® Clinicnet® Cochlear Nucleus® Contour®
Contour Advance® Custom Sound® Freedom® Hear now And always® Invisible Hearing®
NRT® Nucleus® Nucleus Clinicnet® Off-Stylet® SmartSound®
Vistafix® 科利耳®      

 

Der er ansøgt om eller anmeldt registrering af følgende Cochlear ord- og logovaremærker hos en eller flere varemærkestyrelser i verden.  Du må ikke bruge nogen af disse varemærker uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Cochlear.

CochlearTM Cochlear HybridTM CodacsTM HybridTM myCochlearTM  

Alle andre varemærker på vores website og i andet materiale fra Cochlear, f.eks. pressemeddelelser, tekniske dokumenter og reklamer, tilhører de respektive ejere.

Vilkår og betingelser for brug af websitet

Cochlear Europa, Mellemøsten og Afrika

Tak fordi du besøger vores website. Læs venligst disse vilkår og betingelser nøje, da de beskriver vilkårene for, hvordan du må anvende vores website, uanset om du er besøgende eller registreret bruger. Disse vilkår og betingelser gælder enhver brug af websitet. Ved at åbne eller bruge vores website, indvilger du i disse vilkår og betingelser for brug. Hvis du ikke indvilger i disse vilkår og betingelser, må du ikke bruge vores website.

Senest opdateret: Juli 2011

 1. Om os og vores virksomhed
  Dette website drives af Cochlear AG, registreret i Schweitz, og det registrerede kontor har adresse på Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel.

  Websitet hostes af ServInt, og det registrerede kontor har adresse på 6861 Elm Street, McLean, VA 22101, USA.

  De serviceydelser, der gives på websitet, leveres af Cochlear Europe Ltd. og virksomhedens datterselskaber og filialer, herunder det ultimative moderselskab (herefter kaldet “vi”, “vores” “os”, “Cochlear” og “Cochlear Group”).

 2. Ændringer ved disse vilkår og betingelser
  Vi ændrer fra tid til anden disse vilkår og betingelser for brug. Din fortsatte brug af websitet, efter eventuelle ændringer er offentliggjort, vil blive anset som accept af ændringerne.

 3. Ændringer ved websitet
  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer ved websitet uanset årsag og uanset tidspunkt.

 4. Registrering
  Adgang til visse områder på vores website er begrænset til brugere, der har registreret deres oplysninger hos os. Det er ikke tilladt at anvende et falsk navn eller udgive dig for at være en anden, når du registrerer dig til brug af websitet. Hvis du har en adgangskode til registrering, må du ikke videregive den til tredjepart eller tillade, at tredjepart anvender din adgangskode til at åbne disse områder og serviceydelser til registrerede brugere. Vi kan til enhver tid afvise, slette eller suspendere din registrering. Inden du bestiller et produkt eller en serviceydelse, der averteres på dette website, kan du blive påkrævet at udfylde en registrering.

 5. Adgang til og brug af vores website
  1. Adgang til vores website er tilladt på midlertidig basis, og vi forbeholder os retten til uden varsel at tilbagetrække eller ændre adgang til eller brug af vores website uanset tidspunkt og årsag. Uanset eventuelt gentagne besøg på, fortsat brug af eller registrering på websitet er vi ikke forpligtet til at vedligeholde websitet og/eller de anførte serviceydelser. Vi kan ikke holdes ansvarlige uanset årsag for, om websitet er utilgængeligt på noget tidspunkt eller i nogen periode, undtagen de omstændigheder der er specificeret i klausul 13.6.
  2. Det er ikke tilladt at bruge vores website på en måde eller uploade materiale eller links til materiale, der er falsk, bedragerisk, unøjagtigt eller misvisende, utugtigt, anstødeligt, krænkende, er udtryk for misbrug eller på nogen måde overskrider enhver tredjeparts rettigheder (herunder rettigheder til intellektuelle ejendom)

 6. Intellektuel ejendom
  1. Cochlear Group er ejer eller licensindehaver af alle rettigheder til intellektuel ejendom på websitet, alt indhold på websitet og alle varemærker, logoer og servicemærker (uanset om de er registreret eller ej), som vises på websitet. Disse remedier er beskyttet af international lovgivning. Alle sådanne rettigheder forbeholdes. 
  2. Det er tilladt at downloade og udskrive uddrag af websitet til egen, personlig og ikke kommerciel brug. Enhver anden brug af websitet uden vores forudgående skriftlige tilladelse er forbudt - Klik her, hvis du vil kontakte os for at få tilladelse.  
  3. Brug af websitet udgør ikke nogen licens til på nogen måde at bruge Cochlear Groups registrerede eller ikke-registrerede varemærker, logoer eller servicemærker eller nogen andre varemærker, der er vist eller averteret på dette website. 

 7. Beskyttelse af personlige oplysninger
  Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores online politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Ved at bruge vores website indvilger du i denne behandling og bekræfter, at de personlige oplysninger, du giver os, er korrekte. Klik her for at læse vores online politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

 8. Links til vores website
  1. Du må linke fra et website, du ejer, til vores hjemmeside (kun) på en måde, der er rimelig og lovlig, overholder paragraf 6 (intellektuel ejendom) og ikke skader eller udnytter vores ry. Du må ikke antyde nogen form for tilknytning, godkendelse eller validering med eller af os uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Du må ikke oprette et link eller fortsat linke, hvis dit website har indhold, der er smagløst, anstødeligt eller kontroversielt, krænker nogen tredjeparts rettigheder eller på anden måde ikke overholder alle gældende love og bestemmelser.
  2. Du må ikke oprette et link til nogen anden del af vores website end hjemmesiden.
  3. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække tilladelse til at linke uanset årsag og tidspunkt og uden forudgående varsel.
 9. Links til tredjepartswebsites
  Dette website kan inkludere eller indeholde links til andre websites, der ejes af tredjeparter. Hvis du åbner sådanne websites, forlader du vores website. Hvis du beslutter dig for at åbne et website, vi har linket til, gør du dette på egen risiko, og det er dit eget ansvar at træffe beskyttende foranstaltninger mod virusangreb eller andre destruktive elementer. Vi garanterer ikke mod eller repræsenterer eller validerer nogen websites, der linkes til, deres udbydere, indhold, produkter eller serviceydelser. Vi har ingen kontrol over indholdet på sådanne websites og tager intet ansvar for det eller for nogen form for tab eller skade, der måtte opstå ved brug af disse websites eller din tillid til indhold på dem.

 10. Interaktiv kommunikation på websitet
  1. Der kan ikke etableres nogen fortrolighed i det tilfælde, at du giver os mundtligt, skriftligt eller elektronisk respons (f.eks. feedback, spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer osv.) eller poster kommentarer. Sådant respons og al information, der indsendes, vil blive anset som ikke-fortrolige oplysninger og vil frit kunne gengives, offentliggøres eller på anden måde anvendes til ethvert formål, herunder, uden begrænsning, forskning, udvikling, fremstilling, brug og salg af produkter, der inkorporerer sådanne oplysninger.
  2. I forhold til al information eller alle materialer, du sender til os eller poster på websitet, er du alene fuldt ansvarlig for dets indhold, herunder dets rigtighed, nøjagtighed og lovlighed. Du garanterer udtrykkeligt for, at alt anvendt eller postet materiale på websitet ikke krænker tredjeparts ejendomsrettigheder eller andre rettigheder.
  3. Vores website kan inkludere interaktive platforme og applikationer til samarbejde og informationsdeling ("interaktive platforme"), f.eks. maillister, chat-fora, blogs og wikis, som tillader feedback til os og interaktion i realtid mellem brugere. Vi kontrollerer ikke meddelelser, information eller filer, der sendes via sådanne medier. Den postede information afspejler forfatternes meninger og ikke nødvendigvis Cochlears holdninger.
  4. Det er en betingelse for din anvendelse af nævnte, interaktive platforme og dette website, at du ikke:
   • begrænser eller hæmmer nogen anden bruger fra at anvende og få fordel af de interaktive platforme
   • poster eller sender ulovlig, truende, krænkende, smædende, utugtig, vulgær, pornografisk, hadefuld, profan eller uanstændig information af nogen art, inklusive og uden begrænsning eventuelle transmissioner, der udfører eller opfordrer til adfærd, der ville udgøre en kriminel handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde bryde nogen lov
   • poste eller sende nogen information, software eller andet materiale, der overskrider eller krænker andres rettigheder, herunder materiale der krænker privatlivets fred , eller som er beskyttet af copyright, rettigheder til varemærker eller andre rettigheder, eller som fungerer afledt heraf, uden først at indhente skriftlig tilladelse fra ejeren eller indehaveren af rettighederne
   • poste eller sende information, software eller andet materiale, der indeholder virus eller anden skadelig komponent
   • poste eller sende eller på nogen måde udnytte information, software eller andet materiale til kommercielle formål, eller som indeholder reklame.
  5. Du forstår, at vi ikke er forpligtet til at overvåge vores interaktive platforme. Men vi forbeholder os retten til - uanset tidspunkt - at videregive information efter behov for at overholde lovgivning, bestemmelser eller forespørgsler fra myndigheder, eller til at redigere, nægte at poste eller at slette information eller materiale, der helt eller delvist og alene efter vores eget skøn er uacceptabelt eller krænker disse vilkår og betingelser for brug. Du forstår, at vi kan afslutte din mulighed for at deltage i de interaktive, sociale medier, uanset tidspunkt og uden forudgående varsel.

 11. Virusangreb og andre skadelige angreb på vores website
  Du må ikke misbruge vores website ved forsætligt at introducere vira eller andet materiale, der er skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores website eller nogen server, computer eller database, der har forbindelse til vores website. Du må ikke angribe vores website via eller ved at distribuere nogen "denial of service"-angreb. Vi vil melde sådanne handlinger til myndighederne, og vi vil afsløre din identitet for dem.

  Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skade forårsaget af denial of service-angreb, vira eller andet skadeligt materiale, der kan påvirke din computer, programmer, data eller andet materiale pga. din brug af vores website, eller ved at du downloader materiale, der er postet på det eller et website, der linkes til fra det, undtagen under de omstændigheder, der er specificeret i klausul 13.6.

 12. Ansvarsfraskrivelser og begrænsning af ansvar
  1. Selvom vi tilstræber at sikre, at informationen på websitet er aktuel, nøjagtig og opdateret på udgivelsestidspunktet, udelukker vi alle garantier, betingelser eller repræsentationer af nogen art til det fuldest tilladelige ifølge loven og garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af websitet eller nogen information eller noget indhold, eller at det er fri for defekter og vira.
  2. Du bekræfter, at websitet, herunder dets indhold, gives til dig gratis. Cochlear Group er ikke ansvarlig over for dig eller nogen anden person for tab eller skade af nogen art, der kan opstå pga. uautoriseret brug af websitet og brug af nogen information, der er indeholdt på det.
  3. Websitet er beregnet til brug i Storbritannien. Cochlear Group fremstiller ikke, at noget produkt eller nogen serviceydelse eller materialer, der henvises til på websitet, er egnet til brug eller tilgængeligt uden for Storbritannien. De, der ønsker adgang til websitet uden for Storbritannien, er ansvarlige for at overholde lokale love, hvis og i det omfang det er relevant.
  4. Ved at bruge dette website, indvilger du i disse betingelser for brug og ansvarsfraskrivelser. Cochlear Group forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser og ansvarsfraskrivelser
  5. Cochlear Group vil tilstræbe at sikre, at websitet er fuldt ud funktionsdygtigt. Grundet internettets natur kan Cochlear Group ikke garantere, at websitet vil være uden forsinkelser, afbrydelser og fejl.
  6. Cochlear Group udelukker ansvaret for direkte, indirekte eller følgeligt tab eller skade, tab af data, tab af profit eller tab af muligheder, der opstår fra brug af eller handling foretaget eller udeladelse i forhold til nogen information, der fremgår af websitet. Denne ansvarsbegrænsning begrænser ikke vores ansvar for bedragerisk fejlrepræsentation, død eller personskader i et omfang forårsaget af Cochlear Groups mislighold, dets ledere, ansatte, filialer eller andre repræsentanter eller nogen anden ansvarshavende, der ikke kan udelukkes ved lov.

 13. Skadeserstatning
  Du indvilger i at skadesløsholde Cochlear Group fra og mod erstatningskrav eller sager, der rejses mod virksomheden i det omfang, at det opstår i forbindelse med din brug af websitet, der bryder betingelserne for brug, eller andet erstatningskrav for krænkelse af tredjeparts rettigheder til intellektuel ejendom, eller erstatningskrav for krænkelse opstået ved din brug af websitet, herunder information som du indtaster på websitet.

 14. Frasigelse
  Hvis du bryder disse betingelser for brug, og vi ikke handler, er vi stadig berettiget til at benytte os af vores rettigheder og forpligtelser i enhver anden situation, hvis du bryder disse betingelser for brug.

 15. Adskillelighed
  Hvis nogle af disse vilkår for brug findes ugyldige eller uanvendelige, skal det pågældende vilkår dømmes adskilleligt og vil ikke påvirke gyldigheden og anvendeligheden af resterende vilkår.

 16. Gældende lov og retskreds
  Vilkår og betingelser for brug er sammensat i henhold til engelsk lovgivning. Uoverensstemmelser, der opstår i forbindelse med vilkår og betingelser for brug eller brug af websitet, er underlagt retten i England. 

 17. Kontakt
  Hvis du har nogen bekymringer vedrørende materiale, der fremgår af vores website, bedes du klikke her for at kontakte os. 
Send os dine spørgsmål eller kommentarer