RemoteCare.jpg

Remote Care

Med Remote Check kan du forblive i kontakt med dine patienter og give dem praktisk, løbende pleje, når det er nødvendigt, uden et besøg på klinikken.

Din patient, din omsorg, hvor som helst

Med Remote Care løsninger har du fleksibiliteten til at levere kvalitetspleje, uden at dine patienter skal en tur til klinikken. Remote Care er designet til at forbedre din kliniske praksis ved at kombinere din ekspertise med løsninger, der kan hjælpe dig med at styre din patientbase, tid og ressourcer.

Med muligheden for at styre patientforløbet eksternt, kan du tilbyde pleje til flere patienter, inklusive dem, der kan være begrænset af placering, helbred, mobilitet eller arbejde og familieforpligtelser.

Fordele ved Remote Care

Cochlear_2021_586_Dining_Table_Female_Cauc_Lowres.jpg
De fleste voksne med høretab ville bruge fjernbehandlingsmuligheder, hvis de blev tilbudt det af deres læge.1
GettyImages-576622357 copy.jpg

Remote Check

For patienter med en kompatibel Nucleus eller Kanso lydprocessor* er Remote Check et virtuelt vurderingsværktøj, som hjælper dig med at overvåge deres fremskridt på afstand og yde pleje, når det er nødvendigt.

Remote Check er udviklet til at opdage problemer, som du ville se efter under et besøg på klinikken4, og den er med til at vurdere patienten – klarer vedkommende sig som forventet, eller er der brug for opfølgning?

Du vælger selv, hvilke patienter der skal tilmeldes Remote Check, og hvilke aktiviteter du vil have dem til at udføre. Patienter gennemfører Remote Check på et passende tidspunkt og sted ved hjælp af Nucleus Smart App på deres kompatible* smartphone.

Aktiviteter i Remote Check

Nucleus klinik fordele billede.jpg
Da de blev undersøgt, rapporterede klinikere, at det kun tog ti minutter at gennemgå resultaterne fra Remote Check.5
Nucleus-banner-billede.jpg

Remote Assist

For patienter med en kompatibel Nucleus eller Kanso lydprocessor* kan Remote Assist hjælpe dig med at yde praktisk pleje i realtid gennem en planlagt videoaftale.

Under en Remote Assist session har du mulighed for at vurdere, hvordan patienten udvikler sig, diskutere eventuelle problemer, de oplever, og optimere deres høreresultater. Du kan også fjerntilslutte deres lydprocessor for at foretage justeringer.

Remote Care til Nucleus lydprocessorer

Remote Check og Remote Assist kan tilbydes patienter med en kompatibel Nucleus eller Kanso lydprocessor, en kompatibel smartphone og Nucleus Smart App.*

Download brochure Download vejledning

Ansvarsfraskrivelse

* Du kan få mere at vide om kompatibilitet på www.cochlear.com/compatibility

Remote Check er brugerdrevet, så individuelle variabler kan påvirke den tid, det tager at gennemgå resultaterne.

Dette materiale er beregnet til læger. Hvis du er almindelig forbruger, bedes du søge rådgivning hos en læge vedrørende behandling af dit høretab. Resultater kan variere, og din læge vil rådgive dig om de faktorer, der kan påvirke dit resultat. Læs altid betjeningsvejledningen. Ikke alle produkter er tilgængelige i alle lande. Kontakt din lokale Cochlear-repræsentant for produktoplysninger.

De synspunkter, brugeren giver udtryk for, repræsenterer brugerens egne holdninger. Tal med din læge for at finde ud af, om du er kandidat til Cochlear teknologi.

Referencer

  1.  Cochlear Limited. D1926565. Cochlear Telehealth Study. December 2020.
  2. Maruthurkkara S, Case S, Rottier R. Evaluation of Remote Check: A Clinical Tool for Asynchronous Monitoring and Triage of Cochlear Implant Recipients. Ear Hear. 2021 Jul 27. doi: 10.1097/AUD.0000000000001106. Epub ahead of print. PMID: 34320523.
  3. Cochlear Limited. D1739391. Remote Check Usage Investigation. April 2020.
  4. Maruthurkkara S, Allen A, Cullington H, Muff J, Arora K, Johnson S. Remote check test battery for cochlear implant recipients: proof of concept study. International Journal of Audiology. 2021;:1-10.
  5. Cochlear Limited. D1803506. Global Remote Check Pilot Clinician Evaluation. Oktober 2020