God selskabsledelse

God selskabsledelse fremmer gennemsigtighed og ansvarlighed. Virksomhedens, aktionærernes og bestyrelsesmedlemmernes roller og ansvar er angivet i selskabsledelsesdokumentet på denne side.

Erklæring om selskabsledelse

Cochlears erklæring om god selskabsledelse opsummerer virksomhedens selskabsledelsespraksis og implementerer offentliggørelserne, der er påkrævet af ASX Corporate Governance Council’s Corporate Governance Principles and Recommendations (3. udgave).

Bestyrelsen er forpligtet til at anvende de højeste standarder for god selskabsledelse, der er relevante for og passende for Cochlears forretninger. Vi fortsætter med at forbedre ledelsesrammen og praksis på stedet for at sikre, at de opfylder de standarder, der forventes af vores aktionærer.

Statut og bestyrelse

Cochlear ledes af en bestyrelse, som i samarbejde med den øverste ledelse er ansvarlig for den samlede forretningsudvikling. Cochlears statut definerer forholdet mellem virksomheden, aktionærerne og bestyrelsen. Bestyrelsen har indført en vedtægt for at formalisere og forbedre gennemsigtigheden vedrørende aspekter af bestyrelsens funktioner og aktiviteter og forholdet til ledelsen.

Virksomhedspolitikker

Cochlears forretningspraksis styres af en række regler og politikker. Det er Cochlears bestyrelses intention, at disse koder og politikker bliver forstået og strengt overholdes af alle relevante parter, og at de bliver gennemgået og opdateret med jævne mellemrum. Disse koder og politikker indbefatter:


Cochlear Whistleblower Service

Enhvert formodet eller reel embedsmisbrug i relation til Cochlear bedes rapporteret til den selvstændige Cochlear Whistleblower Service. Dette er en fortrolig service, der er tilgængelig overalt i verden på et hvilket som helst tidspunkt, og du kan vælge at forblive anonym (afhængigt af lokale love og forskrifter).


Bestyrelsesudvalg

Ligestilling mellem kønnene på arbejdspladsen

I overensstemmelse med kravene i Workplace Gender Equality Act 2012 (loven om ligestilling af køn på arbejdspladsen), Cochlear indgiver sin årlige offentlige rapport med Workplace Gender Equality Agency.

Overensstemmelseserklæring

I overensstemmelse med kravene i R&TTE-direktivet ( 1999/5/ EC ) kan du finde Overensstemmelseserklæringen for Cochlear™ Baha® 4 lydprocessor, Baha® 5 lydprocessor, Baha® 5 SuperPower lydprocessor og Cochlear™ True Wireless™ sortimentet her.