Skip to main content

Ghép đôi bộ xử lý âm thanh với thiết bị Apple tương thích^

Làm thế nào để ghép đôi Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 hoặc Kanso 2 với iPhone hoặc iPod touch?

Trước khi bạn có thể sử dụng tính năng điều khiển của Ứng dụng Nucleus Smart, bạn cần ghép đôi (các) bộ xử lý âm thanh với iPhone hoặc iPod touch tương thích. Để biết thêm thông tin về cách ghép đôi, vui lòng xem Câu hỏi thường gặpvề Ứng dụng Nucleus Smart.

 

Tôi có thể ghép đôi bộ xử lý âm thanh hai bên với iPhone hoặc iPod touch không?

Có. Nếu sử dụng bộ xử lý âm thanh hai bên, bạn cần ghép đôi cả hai bộ xử lý âm thanh với thiết bị Apple tương thích. Để làm điều này, hãy ghép đôi cả hai bộ xử lý âm thanh cùng lúc (trong cùng một lần ghép đôi) và đảm bảo rằng các bộ xử lý được thiết lập đúng thiết bị 'trái' và thiết bị 'phải'.

^Bộ xử lý âm thanh Cochlear Nucleus 7 và Kanso 2 tương thích với iPhone, iPad và iPod touch. Để biết thông tin về khả năng tương thích, vui lòng truy cập www.cochlear.com/compatibility. Ứng dụng Cochlear Nucleus Smart hiện đã có trên App Store và Google Play. Để biết thông tin về khả năng tương thích, vui lòng truy cập www.cochlear.com/compatibility. Apple, logo Apple, FaceTime, Made for iPad, Made for iPhone, Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad và iPod touch là các thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.