Skip to main content

Tìm hiểu thêm về Tài khoản Cochlear™


Tài khoản Cochlear là tài khoản cá nhân mà bạn sử dụng để truy cập vào các dịch vụ của Cochlear. Nó cho phép bạn đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của Cochlear bằng cách sử dụng địa chỉ email và mật khẩu. Bạn cần có Tài khoản Cochlear để truy cập các dịch vụ của Cochlear như Ứng dụng Cochlear Nucleus Smart.

Việc tạo Tài khoản Cochlear sẽ cho phép Cochlear cung cấp cho bạn các tài nguyên, dịch vụ và hỗ trợ để kết nối và cải thiện trải nghiệm nghe của bạn với Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7. Cochlear cũng có thể giúp bạn cập nhật thông tin về các bản cập nhật cho iOS và Ứng dụng Nucleus Smart.


Tại hầu hết các quốc gia, nếu bạn trên độ tuổi quy định thì bạn có thể tạo Tài khoản Cochlear của riêng mình. Nếu dưới độ tuổi quy định, cha/mẹ hoặc người giám hộ của bạn cần thiết lập Tài khoản Cochlear cho bạn và xác nhận đồng ý. Giới hạn độ tuổi khác nhau tùy vào quốc gia nơi cư trú của bạn. Vui lòng liên hệ văn phòng Cochlear tại địa phương của bạn nếu có bất cứ thắc mắc cụ thể nào về chủ đề này. Để biết thông tin liên hệ, hãy truy cập cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Không. Bạn không thể thiết lập Tài khoản Cochlear cho ai đó trên ngưỡng độ tuổi quy định.


Nếu con của bạn dưới ngưỡng độ tuổi quy định và đã thiết lập Tài khoản Cochlear, hãy liên hệ với văn phòng Cochlear tại địa phương của bạn để được tư vấn và hỗ trợ, vì cần phải có sự đồng ý của cha/mẹ khi tạo tài khoản cho trẻ. Để biết thông tin liên hệ, hãy truy cập cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Không, vì tài khoản này cho phép truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Hãy đảm bảo giữ bí mật thông tin đăng nhập của bạn.


Nếu bạn đã mua sản phẩm của Cochlear từ cửa hàng trực tuyến hoặc đã sử dụng dịch vụ trực tuyến của Cochlear trước đây, thì có thể bạn đã có Tài khoản Cochlear. Bạn có thể sử dụng cùng một địa chỉ email và mật khẩu đó để đăng nhập vào Ứng dụng Nucleus Smart. Nếu bạn muốn kiểm tra xem bạn có Tài khoản Cochlear hay chưa, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của Cochlear tại địa phương để được hỗ trợ.


Nếu bạn chưa có Tài khoản Cochlear (nghĩa là bạn chưa truy cập vào các dịch vụ trực tuyến khác của Cochlear bằng địa chỉ email và mật khẩu), bạn có thể tạo Tài khoản Cochlear bằng cách chọn 'Tạo tài khoản mới' từ Ứng dụng Nucleus Smart.

Bạn cần phải:

 1. Cung cấp tên và địa chỉ email của bạn
 2. Tạo mật khẩu duy nhất cho Tài khoản Cochlear của bạn.

Sau khi gửi thông tin đăng nhập, bạn sẽ nhận được một email kèm theo liên kết để kích hoạt Tài khoản Cochlear. Nếu bạn không nhận được email này, hãy kiểm tra thư mục Thư rác. Khi bạn nhấp vào liên kết kích hoạt, Ứng dụng Nucleus Smart sẽ tự động mở ra và bạn sẽ có thể đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn.


Nếu bạn muốn con của bạn sử dụng Ứng dụng Nucleus Smart một cách độc lập trên thiết bị riêng của chúng để kiểm soát Bộ ử lý âm thanh Nucleus 7, bạn có thể tạo Tài khoản Cochlear cho chúng. Khi thiết lập tài khoản, bạn sẽ xác nhận đồng ý cho con của bạn có toàn quyền truy cập tất cả tính năng của ứng dụng. Bạn cũng sẽ xác nhận đồng ý cho phép dữ liệu của chúng được đồng bộ với Đám mây Cochlear nếu tính năng Đồng bộ dữ liệu được bật.


Để thiết lập tài khoản cho trẻ, bạn cần phải:

 1. Sử dụng một thiết bị Apple tương thích, cài sẵn Ứng dụng Nucleus Smart
 2. Có địa chỉ email cho con của bạn (ngoài địa chỉ email riêng của chúng)
 3. Sử dụng một thiết bị Apple hoặc Android tương thích của riêng bạn
 4. Có Tài khoản Cochlear của riêng bạn

Mất khoảng 15 phút để hoàn tất quy trình thiết lập Tài khoản Cochlear cho con của bạn.


Nếu bạn không thể nhớ địa chỉ email bạn đã sử dụng, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng Cochlear tại địa phương.

Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu, hãy chọn 'Quên mật khẩu của bạn?' trên trang đăng nhập. Nhập địa chỉ email của bạn và bạn sẽ nhận được email hướng dẫn cách đặt lại mật khẩu.


Nếu bạn vẫn gặp khó khăn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác về Tài khoản Cochlear của bạn, vui lòng liên hệ với văn phòng Cochlear tại địa phương để được tư vấn và hỗ trợ theo địa chỉ cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Trước khi thiết lập Tài khoản Cochlear cho con của bạn, bạn cần thiết lập Tài khoản Cochlear của riêng bạn.

Thiết lập Tài khoản Cochlear của bạn (Người lớn)

 1. Nếu bạn chưa có Tài khoản Cochlear (nghĩa là bạn chưa truy cập vào các dịch vụ trực tuyến khác của Cochlear bằng địa chỉ email và mật khẩu), bạn có thể tạo Tài khoản Cochlear bằng cách chọn 'Tạo tài khoản mới' từ Ứng dụng Nucleus Smart.
 2. Bạn sẽ cần cung cấp tên và địa chỉ email của bạn. Bạn cũng cần tạo một mật khẩu duy nhất cho Tài khoản Cochlear của bạn.
 3. Sau khi gửi thông tin đăng nhập, bạn sẽ nhận được một email kèm theo liên kết để kích hoạt Tài khoản Cochlear. Nếu bạn không nhận được email này, hãy kiểm tra thư mục Thư rác. Khi bạn nhấp vào liên kết kích hoạt, Ứng dụng Nucleus Smart sẽ tự động mở ra và bạn sẽ có thể đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
 4. Khi đã đăng nhập, làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiếp tục tiến hành quy trình ghép đôi. Trong quá trình này, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên của người nhận. Hãy đảm bảo nhập chính xác các chi tiết này. Sau đó, người nhận này sẽ được liên kết với bạn và thông tin của họ sẽ xuất hiện trong phần Chi tiết tài khoản trên ứng dụng.

Nếu bạn gặp bất cứ sự cố nào khi hoàn tất quy trình này, hoặc nếu có bất cứ chi tiết nào có vẻ không chính xác, hãy liên hệ Dịch vụ khách hàng Cochlear trước khi thiết lập Tài khoản Cochlear cho con của bạn.

Thiết lập Tài khoản Cochlear cho trẻ

Sau khi đã đăng nhập vào Tài khoản Cochlear của bạn:

 1. Từ trình đơn Ứng dụng Nucleus Smart, chọn Cài đặt
 2. Trong Cài đặt, chọn Chi tiết tài khoản
 3. Trong phần Chi tiết tài khoản, thông tin của bạn sẽ được hiển thị cùng với người mà bạn giám hộ
 4. Chọn trẻ và nhập địa chỉ email của chúng (thông tin này sẽ trở thành tên người dùng cho Tài khoản Cochlear của chúng). Địa chỉ email này không thể giống với địa chỉ email của bạn
 5. Khi được nhắc, xá nhận đồng ý cho con của bạn toàn quyền truy cập vào tài khoản.
 6. Một email kích hoạt sẽ được gửi đến địa chỉ email của con bạn
 7. Con của bạn cần mở email kích hoạt này và bấm vào liên kết kích hoạt,
 8. Sau đó, con của bạn sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu cho tài khoản của chúng để hoàn tất quy trình thiết lập tài khoản
 9. Sau khi tài khoản đã được thiết lập, có thể sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng Nucleus Smart trên bất cứ thiết bị tương thích nào cài sẵn Ứng dụng Nucleus Smart
 10. Sau khi Tài khoản Cochlear của con bạn đã được kích hoạt thành công, bạn sẽ được thông báo qua email.

Được. Chỉ cần làm theo quy trình tương tự được mô tả bên trên cho trẻ khác. Vui lòng lưu ý rằng bạn cần sử dụng thiết bị tương thích riêng cho từng trẻ. Bạn không thể đăng nhập hai trẻ trên cùng một thiết bị cùng một lúc.


Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư cho thông tin cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập cochlear.com/intl/privacy-policy.