Skip to main content

Ghép đôi Bộ xử lý âm thanh Nucleus® 7 với thiết bị Android™ tương thích^

Làm thế nào để ghép đôi Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 với thiết bị Android?

Trước khi bạn có thể sử dụng tính năng điều khiển của Ứng dụng Nucleus Smart, bạn cần ghép đôi (các) bộ xử lý âm thanh với thiết bị Android tương thích.

 

Tôi có thể ghép đôi hai bộ xử lý âm thanh với thiết bị Android của tôi không?

Có. Nếu sử dụng hai Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7, bạn cần ghép cả hai bộ xử lý âm thanh với thiết bị Android tương thích. Để làm được điều này, hãy ghép đôi cả hai bộ xử lý âm thanh cùng lúc (trong cùng cửa sổ ghép đôi).

 

^Ứng dụng Nucleus Smart của Cochlear có trên App Store và Google Play. Để biết thông tin về khả năng tương thích, hãy truy cập www.cochlear.com/compatibility. Android là thương hiệu của Google LLC. Robot Android được sản xuất lại hoặc sửa đổi từ sản phẩm đã được tạo ra và chia sẻ bởi Google, đồng thời được sử dụng theo các điều khoản được quy định trong Giấy phép Thẩm quyền Creative Commons 3.0. Google Play và logo Google Play các thương hiệu của Google LLC.
Bản cập nhật phần mềm bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 cần thiết để tương thích với Android có thể không được cung cấp cho thị trường của bạn. Hãy liên hệ Cochlear để biết thêm thông tin.