Skip to main content

Ghép đôi bộ xử lý âm thanh của bạn với thiết bị Android™ tương thích^

Làm thế nào để ghép đôi bộ xử lý âm thanh với thiết bị Android của tôi?

Trước khi có thể sử dụng các tính năng điều khiển của Ứng dụng Nucleus Smart, bạn cần ghép đôi bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 hoặc Kanso 2 với thiết bị Android tương thích.

 

Tôi có thể ghép đôi các bộ xử lý âm thanh hai bên với thiết bị Android không?

Có. Nếu sử dụng bộ xử lý âm thanh hai bên, bạn cần ghép đôi cả hai bộ xử lý âm thanh với thiết bị Android tương thích. Để làm điều đó, hãy ghép đôi cả hai bộ xử lý âm thanh cùng một lúc (trong cùng một cửa số ghép đôi).

Làm thế nào để bật chức năng truyền trực tiếp bằng thiết bị Android?

Sau khi ghép đôi thiết bị Android tương thích, bạn có thể bật chức năng truyền đến Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 hoặc Kanso 2. Video sau đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thao tác này.

 

 

Chú ý: Tùy vào phiên bản phần mềm Android của bạn, một số màn hình có thể sẽ hiển thị khác nhau. Để biết thông tin mới nhất về khả năng tương thích, vui lòng truy cập www.cochlear.com/compatibility.
^Ứng dụng Cochlear Nucleus Smart hiện đã có trên App Store và Google Play. Để biết thông tin về khả năng tương thích, vui lòng truy cập www.cochlear.com/compatibility. Android là thương hiệu của Google LLC. Robot Android được sao chép hoặc sửa đổi từ công việc do Google tạo ra và chia sẻ, cũng như được sử dụng theo các điều khoản theo mô tả trong Giấy phép Ghi công Creative Commons 3.0. Google Play và logo Google Play các thương hiệu của Google LLC.
Bản cập nhật phần mềm hệ thống bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 và Kanso 2 cần thiết để tương thích với Android có thể không được cung cấp tại thị trường của bạn. Hãy liên hệ với Cochlear để biết thêm thông tin.
Ký hiệu và logo Bluetooth® là các thương hiệu đã đăng ký và thuộc quyền sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các ký hiệu này của Cochlear Limited đều được cấp phép.