Skip to main content

Ứng dụng Nucleus® Smart: Giám sát nghe


Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 và Kanso 2 thường xuyên theo dõi môi trường nghe và có thể nhận biết khi có giọng nói. Biểu đồ trên màn hình 'Thời lượng nghe lời nói' theo dõi thời gian đã sử dụng trong môi trường nói. Nếu bạn sử dụng phụ kiện truyền âm thanh (như Cochlear™ Wireless TV Streamer (Truyền âm thanh TV không dây)), thời gian đó cũng được tính và thêm vào tổng “Thời lượng nghe lời nói”.

Thời gian được sử dụng trong môi trường nghe có mối tương quan với tiến trình trong hành trình thính lực của bạn. Mục tiêu 'Thời lượng nghe lời nói' của mỗi người là khác nhau và tùy thuộc vào điều kiện công việc, gia đình và độ tuổi, cũng như vị trí của bạn trong hành trình. Một phương pháp tốt để bắt đầu đó là theo dõi “Thời lượng nghe lời nói” của bạn trong khoảng một tuần, sau đó đặt mục tiêu cao hơn một chút và xem bạn có thể cải thiện hay không.

Các gợi ý trong Ứng dụng Nucleus Smart có thể giúp bạn gia tăng 'Thời lượng nghe lời nói'.


Khi cuộn coil của Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 hoặc Bộ xử lý âm thanh Kanso 2 bị ngắt kết nối khỏi thiết bị cấy bên trong, tình trạng này được gọi là “Ngắt cuộn coil”. “Số lần ngắt cuộn coil” nghĩa là số lần bộ xử lý âm thanh bị ngắt kết nối trong một ngày nhất định, trong những trường hợp khi cuộn coil hoặc bộ xử lý âm thanh được cố ý (ví dụ như trong khi thay quần áo hoặc khi tắm) hay vô tình (tức là vô tình bị ngắt) bị ngắt kết nối. Một lần “Ngắt cuộn coil” cũng có thể được ghi lại nếu có vấn đề với dây coil Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 của bạn.

Số lần “Ngắt cuộn coil” sẽ khác nhau ở mỗi người vì phụ thuộc vào phong cách sống của bạn. Bạn nên thiết lập thông tin ban đầu cho riêng bạn. Bạn có thể dùng số lần 'Ngắt cuộn coil' trung bình mỗi tuần để biết được như thế nào là bình thường cho bạn và con của bạn. Hoặc, bạn có thể ghi chú lại số lần “Ngắt cuộn coil” trong một ngày mà bạn cảm thấy tự tin rằng không có hoặc có rất ít số lần vô tình “Ngắt cuộn coil”. Bạn có thể sử dụng thông tin ban đầu này để xác định xem số lần 'Ngắt cuộn coil' mà bạn thấy có cao hơn bình thường hay không.

Các gợi ý trong Ứng dụng Nucleus Smart có thể giúp bạn hạn chế số lần 'Ngắt cuộn coil'.

Chú ý: Tính năng Ngắt cuộn coil trong Giám sát nghe của Ứng dụng Nucleus Smart không khả dụng cho người nhận thiết bị cấy bên trong Nucleus 22.


Có thể đã mất kết nối giữa Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 hoặc Kanso 2 và thiết bị Apple hoặc Android™ tương thích của bạn, vì vậy dữ liệu không được thu thập đầy đủ trong thời gian này.

Để tránh tình trạng này xảy ra trong tương lai, hãy đảm bảo rằng cả thiết bị Apple hoặc Android tương thích và bộ xử lý âm thanh đều được bật, Bluetooth® được bật và thiết bị Apple hoặc Android tương thích của bạn ở gần đó (ít nhất một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối).

Lưu ý rằng để dữ liệu có thể được thu thập, Ứng dụng Nucleus Smart phải đang chạy, tuy nhiên không nhất thiết phải hoạt động bên trên các ứng dụng khác.


Không. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng thiết bị Apple hoặc Android tương thích và Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 hoặc Kanso 2 đều được bật và thường xuyên ở gần nhau (ít nhất một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối), Bluetooth cũng được bật và Ứng dụng Nucleus Smart đang chạy trên thiết bị Apple hoặc Android tương thích.


Không. Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 và Kanso 2 theo dõi môi trường và phát hiện giọng nói nhưng không ghi âm.


Khi bạn ghép đôi bộ xử lý âm thanh của mình với Ứng dụng Nucleus Smart, ứng dụng sẽ hỏi bạn có muốn bật tính năng Đồng bộ dữ liệu hay không. Khi bạn bật tính năng Đồng bộ dữ liệu, tức là tính năng Giám sát nghe của bạn được đồng bộ lên Đám mây Cochlear. Nếu bạn không bật tính năng Đồng bộ dữ liệu, dữ liệu Giám sát nghe chỉ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và sẽ không được đồng bộ.


Đồng bộ dữ liệu là một tính năng của Ứng dụng Nucleus Smart, cho phép đồng bộ dữ liệu từ bộ xử lý âm thanh của bạn lên Đám mây Cochlear.

Nếu bật tính năng Đồng bộ dữ liệu, dữ liệu Giám sát nghe của bạn sẽ được sao lưu và tổng hợp từ tất cả các thiết bị đã ghi lại dữ liệu. Điều này có nghĩa là nếu bạn bị mất điện thoại, dữ liệu của bạn vẫn còn nguyên khi bạn đăng nhập từ một thiết bị khác.


ForwardFocus là một tính năng điều khiển do người dùng kích hoạt, giúp bạn nghe tốt hơn trong môi trường nghe không thuận lợi. Có thể bật hoặc tắt tính năng này trong tab “Chương trình” của Ứng dụng Nucleus Smart.

Khi bật, ForwardFocus sẽ làm giảm bất kỳ tiếng ồn nào phát ra từ phía sau bạn để bạn có thể nghe rõ hơn người đang nói trước mặt mình. Bạn chỉ cần bật tính năng này trong những môi trường mà bạn muốn tập trung vào những người đang nói phía trước mặt và tắt tính năng này đi khi không cần thiết, ví dụ như trong một không gian yên tĩnh.

ForwardFocus cần được bật bởi các chuyên gia trợ thính. Vui lòng liên hệ với Cochlear hoặc chuyên gia về sức khỏe thính giác của bạn để tìm hiểu thêm.