Skip to main content

Tìm hiểu thêm về Tài khoản Cochlear™


Tài khoản Cochlear là tài khoản cá nhân mà bạn sử dụng để truy cập vào các dịch vụ của Cochlear. Nó cho phép bạn đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến của Cochlear bằng cách sử dụng địa chỉ email và mật khẩu. Bạn cần có Tài khoản Cochlear để có quyền truy cập vào các dịch vụ của Cochlear như Ứng dụng Nucleus® Smart của Cochlear.

Việc tạo Tài khoản Cochlear sẽ cho phép Cochlear cung cấp cho bạn các tài nguyên, dịch vụ và hỗ trợ để kết nối và cải thiện trải nghiệm nghe của bạn với Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 và/hoặc Kanso® 2. Cochlear cũng có thể giúp bạn cập nhật thông tin về các bản cập nhật liên quan đến iOS hoặc Android™ và Ứng dụng Nucleus Smart.


Ở hầu hết các quốc gia, nếu bạn lớn hơn một độ tuổi quy định, bạn có thể tạo Tài khoản Cochlear của riêng mình. Nếu bạn dưới độ tuổi quy định, Tài khoản Cochlear của bạn sẽ cần có sự thiết lập và đồng ý từ phía phụ huynh hoặc người giám hộ. Giới hạn độ tuổi thay đổi tùy theo quốc gia cư trú của bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào về chủ đề này, vui lòng liên hệ với văn phòng Cochlear tại địa phương của bạn. Để biết thông tin liên hệ, vui lòng truy cập cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Không. Bạn không thể thiết lập Tài khoản Cochlear cho một người lớn hơn ngưỡng độ tuổi quy định.


Nếu con bạn dưới ngưỡng độ tuổi quy định và đã thiết lập Tài khoản Cochlear, hãy liên hệ với văn phòng Cochlear tại địa phương để được tư vấn và trợ giúp, vì để có tài khoản, con của bạn cần được cha mẹ đồng ý. Để biết thông tin liên hệ, vui lòng truy cập cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Không. Vì tài khoản này cho phép truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Hãy đảm bảo giữ bí mật thông tin đăng nhập của bạn.


Nếu bạn đã mua sản phẩm của Cochlear từ cửa hàng trực tuyến hoặc đã sử dụng dịch vụ trực tuyến của Cochlear trước đây, thì có thể bạn đã có Tài khoản Cochlear. Bạn có thể sử dụng cùng một địa chỉ email và mật khẩu đó để đăng nhập vào Ứng dụng Nucleus Smart. Nếu bạn muốn kiểm tra xem bạn đã có Tài khoản Cochlear hay chưa, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của Cochlear tại địa phương để được hỗ trợ.


Nếu bạn chưa có Tài khoản Cochlear (nghĩa là bạn chưa truy cập vào các dịch vụ trực tuyến khác của Cochlear bằng một địa chỉ email và mật khẩu nào đó), bạn có thể tạo một Tài khoản Cochlear bằng cách chọn 'Tạo tài khoản mới' từ Ứng dụng Nucleus Smart.

Bạn sẽ cần:

 1. Cung cấp tên và địa chỉ email
 2. Tạo một mật khẩu duy nhất cho Tài khoản Cochlear của mình.

Sau khi gửi thông tin đăng nhập, bạn sẽ nhận được một email kèm theo liên kết để kích hoạt Tài khoản Cochlear. Nếu bạn không nhận được email này, hãy kiểm tra thư mục Thư rác. Khi bạn nhấp vào liên kết kích hoạt, Ứng dụng Nucleus Smart sẽ tự động mở ra và bạn sẽ có thể đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn.


Nếu bạn muốn con tự sử dụng Ứng dụng Nucleus Smart trên thiết bị riêng của con để kiểm soát Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 hoặc Kanso 2 của con, bạn có thể tạo Tài khoản Cochlear cho con. Trong quá trình thiết lập tài khoản, bạn sẽ đồng ý cấp cho con toàn bộ quyền truy cập vào tất cả các tính năng của ứng dụng.


Để thiết lập Tài khoản Cochlear cho con, bạn sẽ cần:

 • Một điện thoại thông minh tương thích* (cho con của bạn) đã cài đặt Ứng dụng Nucleus Smart
 • Một địa chỉ email cho con của bạn (ngoài địa chỉ email riêng của bạn)
 • Thiết bị Apple hoặc Android™ tương thích của riêng bạn
 • Tài khoản Cochlear của chính bạn

*Bộ xử lý âm thanh Nucleus 7 và Kanso 2 tương thích với thiết bị Apple và Android. Để biết thông tin về khả năng tương thích, vui lòng truy cập www.cochlear.com/compatibility.


Mất khoảng 15 phút để hoàn tất quá trình thiết lập Tài khoản Cochlear cho con của bạn.


Trước khi thiết lập Tài khoản Cochlear cho con, bạn sẽ cần thiết lập Tài khoản Cochlear của chính bạn.

Thiết lập Tài khoản Cochlear của bạn (Người lớn)

 1. Nếu bạn chưa có Tài khoản Cochlear (nghĩa là bạn chưa truy cập vào các dịch vụ trực tuyến khác của Cochlear bằng một địa chỉ email và mật khẩu nào đó), bạn có thể tạo một Tài khoản Cochlear bằng cách chọn 'Tạo tài khoản mới' từ Ứng dụng Nucleus Smart.
 2. Bạn sẽ cần cung cấp tên và địa chỉ email của bạn. Bạn cũng cần tạo một mật khẩu duy nhất cho Tài khoản Cochlear của bạn.
 3. Sau khi gửi thông tin đăng nhập, bạn sẽ nhận được một email kèm theo liên kết để kích hoạt Tài khoản Cochlear. Nếu bạn không nhận được email này, hãy kiểm tra thư mục Thư rác. Khi bạn nhấp vào liên kết kích hoạt, Ứng dụng Nucleus Smart sẽ tự động mở ra và bạn sẽ có thể đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
 4. Sau khi đăng nhập, bạn hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thực hiện quá trình ghép đôi. Trong quá trình này, hệ thống sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên của người nhận. Hãy đảm bảo thông tin bạn nhập vào là chính xác. Sau đó, người nhận này sẽ được liên kết với bạn và thông tin của họ sẽ hiển thị trong mục Thông tin tài khoản của ứng dụng.

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào trong quá trình này hoặc nếu có bất kỳ thông tin nào có vẻ không chính xác, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Cochlear trước khi thiết lập Tài khoản Cochlear cho con của bạn.

Thiết lập Tài khoản Cochlear cho con

Sau khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Cochlear của mình:

 1. Từ trình đơn của Ứng dụng Nucleus Smart, chọn mục Cài đặt.
 2. Trong mục Cài đặt, chọn Chi tiết tài khoản.
 3. Mục Chi tiết tài khoản sẽ hiển thị thông tin của bạn cùng với những người mà bạn giám hộ.
 4. Chọn trẻ và nhập địa chỉ email của trẻ (đây sẽ là tên người dùng cho Tài khoản Cochlear của trẻ). Địa chỉ email này không được giống với địa chỉ email của bạn.
 5. Khi được hỏi, hãy xác nhận bạn đồng ý cấp cho con toàn bộ quyền truy cập vào tài khoản.
 6. Một email kích hoạt sẽ được gửi đến địa chỉ email của con bạn.
 7. Con bạn sẽ cần mở email kích hoạt và nhấp vào liên kết kích hoạt.
 8. Sau đó, hệ thống sẽ yêu cầu trẻ tạo mật khẩu cho tài khoản của mình để hoàn tất quy trình thiết lập tài khoản.
 9. Sau khi quá trình thiết lập hoàn tất, tài khoản có thể dùng để đăng nhập vào Ứng dụng Nucleus Smart trên bất kỳ thiết bị tương thích nào đã cài đặt Ứng dụng Nucleus Smart.
 10. Khi tài khoản Cochlear của con bạn đã được kích hoạt thành công, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Có. Bạn có thể. Bạn chỉ cần thực hiện quy trình giống như đã miêu tả phía trên cho một trẻ khác. Lưu ý: Mỗi đứa trẻ phải có một thiết bị tương thích riêng, bạn không thể để hai đứa trẻ đồng thời đăng nhập vào cùng một thiết bị.


Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư cho thông tin cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.cochlear.com/privacy.


Nếu bạn không thể nhớ địa chỉ email bạn đã sử dụng, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng Cochlear tại địa phương.

Nếu bạn không thể nhớ ra mật khẩu, hãy chọn “Quên mật khẩu của bạn?” trên trang đăng nhập. Nhập địa chỉ email của bạn và bạn sẽ nhận được email hướng dẫn cách đặt lại mật khẩu.


Nếu bạn vẫn gặp khó khăn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác về Tài khoản Cochlear của bạn, vui lòng liên hệ với văn phòng Cochlear tại địa phương để được tư vấn và hỗ trợ theo địa chỉ cochlear.com/intl/contact/global-offices.