Skip to main content

Додаток Nucleus® Smart: Відстежування


Звукові процесори Nucleus 7 та Kanso 2 постійно відстежують звукове оточення та здатні визначати, коли лунає мовлення. Смуги діаграми на екрані «Часу з мовленням» відстежують час, проведений у мовленнєвому оточенні. Коли ви використовуєте аксесуари передачі потоку (наприклад Cochlear™ Wireless TV Streamer (телевізійний стример)), такий час також обчислюється та додається до загального «Часу з мовленням».

Час, проведений у звуковому оточенні, корелює з вашими успіхами щодо покращення слуху. Цільовий показник «Часу з мовленням» для кожного є різним, він залежить від віку, сімейних обставин, робочого середовища та наявних досягнень із покращення слуху. Хороший спосіб для початківців — здійснювати відстежування за допомогою «Часу з мовленням» протягом тижня або більше, а потім поставити дещо вищу мету та побачити, чи будуть покращення.

Поради в додатку Nucleus Smart допоможуть підвищити ваш показник «Часу з мовленням».


Ситуація, коли котушка звукового процесора Nucleus 7 або звуковий процесор Kanso 2 від’єднані від вашого імпланта, називається «спадання котушки». Кількість «спадань котушки» означає кількість разів за певний день, коли звуковий процесор було від’єднано навмисно (наприклад під час перевдягання чи прийняття душу), а також випадків, коли котушка або звуковий процесор були від’єднані ненавмисно (тобто спали випадково). «Спадання котушки» також може реєструватися, якщо виникла проблема з кабелем котушки вашого звукового процесора Nucleus 7.

Кількість «Спадань котушки» для кожного є різною, оскільки вона залежить від вашого способу життя. Хороша ідея — встановити свій власний вихідний рівень. Можна використовувати середню кількість «Спадань котушки» кожного тижня для отримання уявлення про те, що є звичайним для вас або вашої дитини. Або можна зробити примітку щодо кількості «Спадань котушки» у день, коли ви впевнені, що ненавмисних «Спадань котушки» не було, або їх кількість була мінімальною. Ви можете використовувати цей вихідний рівень, щоб визначити, чи кількість «Спадань котушки», яку ви спостерігаєте, є більшою, ніж звичайно.

Поради в додатку Nucleus Smart можуть бути корисними як припущення стосовно до того, як зменшити кількість «Спадань котушки» у вашому випадку.

Примітка: Підрахунок спадань котушки у функції «Відстежування» додатка Nucleus Smart недоступний для реципієнтів імплантів Nucleus 22.


Можливо, зв’язок між вашим звуковим процесором Nucleus 7 або Kanso 2 та сумісним пристроєм марки Apple або на базі ОС Android™ було втрачено, тому за цей період було зібрано недостатньо даних.

Щоб не допустити такого в майбутньому, переконайтеся, що ваш сумісний пристрій марки Apple або на базі ОС Android і звуковий процесор увімкнені, зв’язок Bluetooth® активний і що сумісний пристрій марки Apple або на базі ОС Android знаходиться поруч (принаймні один раз вранці та один раз ввечері).

Будь ласка, зверніть увагу, що для збирання даних додаток Nucleus Smart повинен виконуватися, однак необов’язково бути активним на передньому плані.


Ні. Вам лише необхідно переконатися, що сумісний пристрій марки Apple або на базі ОС Android і звуковий процесор Nucleus 7 або Kanso 2 ввімкнені, періодично перебувають поруч (принаймні один раз вранці та один раз ввечері), зв’язок Bluetooth активний, а додаток Nucleus Smart запущений на вашому сумісному пристрої марки Apple або з ОС Android.


Ні. Ваша конфіденційність є важливою для нас. Звукові процесори Nucleus 7 та Kanso 2 відстежують оточення та визначають розмову, але не записують звук.


Коли ви сполучаєте звуковий процесор із додатком Nucleus Smart, з’являється запитання, чи бажаєте ви ввімкнути функцію «Синхронізація даних». Увімкнення функції «Синхронізація даних» означатиме, що ваші дані функції «Відстежування» синхронізуватимуться з хмарним сховищем Cochlear Cloud. Якщо функція «Синхронізація даних» не ввімкнена, дані функції «Відстежування» зберігаються лише на вашому пристрої та не синхронізуються.


«Синхронізація даних» — це функція додатка Nucleus Smart, яка дозволяє синхронізувати дані з вашого звукового процесора з хмарним сховищем Cochlear Cloud.

Якщо функція «Синхронізація даних» увімкнена, то ваші дані з усіх пристроїв, через які вони були зібрані функцією «Відстежування», будуть поєднуватися та зберігатися. Це означає, що, якщо ви втратите телефон, ваші дані не втратяться при вході з іншого пристрою.


ForwardFocus — це функція керування, що активується користувачем і дозволяє краще чути в складному звуковому оточенні. Її можна вмикати та вимикати на вкладці «Програма» додатка Nucleus Smart.

Функція ForwardFocus, коли вона ввімкнута, зменшує будь-який шум, що надходить з-позаду вас, аби ви могли краще чути людину, яка розмовляє, знаходячись перед вами. Просто ввімкніть цю функцію в оточенні, де ви хочете зосередити увагу на тій людині, що знаходиться перед вами, і вимкніть цю функцію, коли вона не потрібна, наприклад у тихому оточенні.

Функцію ForwardFocus повинен ввімкнути ваш спеціаліст із лікування слуху. Щоб дізнатися більше, зверніться до компанії Cochlear або до свого спеціаліста з лікування слуху.