Skip to main content

แอพ Nucleus® Smart: ตัวติดตามการได้ยิน


เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 และ Kanso 2 จะติดตามสภาพแวดล้อมในการได้ยินอย่างต่อเนื่อง และสามารถระบุได้เมื่อมีเสียงพูดคุย ตารางแสดง “ระยะเวลาในการได้ยิน” บนหน้าจอ ช่วยติดตามระยะเวลาที่ใช้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีเสียงพูดคุย หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมการสตรีม (เช่น iPhone ที่ใช้งานร่วมกันได้) เวลานั้นจะถูกคำนวณเช่นกันและจะเพิ่มลงในระยะเวลารวมของการได้ยิน

ระยะเวลาที่ใช้ในสภาพแวดล้อมการได้ยิน สัมพันธ์กับความก้าวหน้าในเส้นทางการได้ยินของคุณ เป้าหมายของ “ระยะเวลาการได้ยิน” แตกต่างกันไปในแต่ล่ะคน ขึ้นอยู่กับวัย ครอบครัว และการทำงาน รวมถึงสถานที่ในเส้นทางการฟังของคุณ วิธีเริ่มต้นที่ดีคือติดตาม “ระยะเวลาการได้ยิน” ในสัปดาห์หรือช่วงเวลานั้นๆ และตั้งเป้าหมายสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย เพื่อดูการพัฒนาของคุณ

คำแนะนำในแอพ Nucleus Smart สามารถช่วยคุณเพิ่ม “ระยะเวลาการได้ยิน”


เมื่อคอยล์ของเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 หรือเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Kanso 2 ไม่ได้เชื่อมต่อกับประสาทหูเทียม จะเรียกว่า “คอยล์หลุด” “คอยล์หลุด” หมายถึงจำนวนครั้งที่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงไม่ได้เชื่อมต่อในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะโดยเจตนา (เช่น ขณะกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือขณะกำลังอาบน้ำ) และเหตุการณ์เมื่อคอยล์ไม่ได้เชื่อมต่อโดยไม่เจตนา (เช่น คอยล์หลุดโดยไม่ตั้งใจ) “คอยล์หลุด” อาจถูกบันทึก หากมีปัญหาเกี่ยวกับคอยล์เคเบิลของเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7

จำนวนครั้งที่ “คอยล์หลุด” แตกต่างกันไปในแต่ล่ะคน ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของคุณ การสร้างค่าพื้นฐานสำหรับคุณเองเป็นความคิดที่ดี คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ “คอยล์หลุด” เพื่อทำความเข้าใจจำนวนครั้งที่ปกติสำหรับคุณและลูก คุณสามารถบันทึกจำนวน “คอยล์หลุด” ในแต่ล่ะวันเช่นกัน เมื่อคุณมั่นใจว่าจำนวนครั้งที่ “คอยล์หลุด” โดยไม่ตั้งใจนั้นมีน้อยหรือไม่มีเลย คุณสามารถใช้ค่าพื้นฐานเพื่อระบุว่าจำนวน “คอยล์หลุด” ที่พบมากกว่าปกติหรือไม่

คำแนะนำในแอพ Nucleus Smart สามารถช่วยคุณลดจำนวนครั้งที่ “คอยล์หลุด”


การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 หรือ Kanso 2 และอุปกรณ์ Apple ที่ใช้งานร่วมกันได้อาจขาดหายไป ดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงมีการรวบรวมข้อมูลที่ไม่เพียงพอ

เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในอนาคต ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone หรือ iPod touch ที่ใช้งานร่วมกันได้และเครื่องแปลงสัญญาณเสียงกำลังเปิดอยู่ มีการเปิดใช้งาน Bluetooth® และอุปกรณ์ Apple ที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณอยู่ในระยะของตัวเครื่อง (อย่างน้อยหนึ่งครั้งตอนเช้า และหนึ่งครั้งตอนกลางคืน)

โปรดจำไว้ว่า แอพ Nucleus Smart ต้องกำลังทำงานอยู่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ไม่จำเป็นต้องแสดงสถานะการทำงานบนหน้าจอ


ไม่จำเป็น คุณเพียงแค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Apple ที่ใช้งานร่วมกันได้และเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 หรือ Kanso 2 เปิดอยู่และอยู่ใกล้กันอยู่เสมอ (อย่างน้อยหนึ่งครั้งตอนเช้า และหนึ่งครั้งตอนกลางคืน) โดยที่เปิดใช้งาน Bluetooth อยู่ และแอพ Nucleus Smart กำลังทำงานบนอุปกรณ์ Apple ที่ใช้งานร่วมกันได้


ไม่ใช่ ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 และ Kanso 2 จะติดตามสภาพแวดล้อมและตรวจจับบทสนทนา แต่จะไม่บันทึกเสียง


ForwardFocus คือคุณสมบัติการควบคุมที่เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ได้ยินเสียงชัดเจนยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายต่อการฟัง ซึ่งสามารถเปิดหรือปิดได้ในแท็บ ‘โปรแกรม’ ของแอพ Nucleus Smart

เมื่อเปิดแล้ว ForwardFocus จะลดเสียงรบกวนที่มาจากด้านหลังของคุณ เพื่อให้คุณได้ยินเสียงพูดของผู้ที่อยู่ด้านหน้าคุณชัดเจนขึ้น คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติในสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการตั้งใจฟังผู้พูดที่อยู่ด้านหน้า และปิดเมื่อไม่จำเป็น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณอยู่ในที่เงียบสงบ

ForwardFocus จำเป็นต้องเปิดใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินของคุณ โปรดติดต่อ Cochlear หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม


การซิงโครไนซ์ข้อมูลคือคุณสมบัติของแอพ Nucleus Smart ซึ่งทำให้ข้อมูลจากเครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณซิงโครไนซ์กับ Cochlear Cloud

หากมีการเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ข้อมูล ข้อมูลตัวติดตามการได้ยินของคุณจะถูกสำรองและรวบรวมจากทุกอุปกรณ์ที่มีการบันทึกข้อมูล ซึ่งหมายความว่า แม้คุณจะทำโทรศัพท์หาย ข้อมูลของคุณก็จะไม่หายไปเมื่อคุณเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์อื่น


เมื่อคุณเข้าคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียงของคุณกับแอพ Nucleus Smart คุณจะถูกถามว่าต้องการเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ข้อมูลหรือไม่ การเปิดใช้งานคุณสมบัติการซิงโครไนซ์ข้อมูลหมายความว่า ข้อมูลจากตัวติดตามการได้ยินของคุณจะซิงโครไนซ์กับ Cochlear Cloud หากไม่ได้เปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ข้อมูล ข้อมูลจากตัวติดตามการได้ยินจะถูกเก็บรักษาอยู่บนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้นและจะไม่ซิงโครไนซ์