Skip to main content

แอพ Nucleus® Smart: ตัวติดตามการได้ยิน


เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7 ติดตามสภาพแวดล้อมในการได้ยิน และสามารถระบุได้เมื่อมีเสียงพูดคุย ตารางแสดง “ระยะเวลาในการได้ยิน” บนหน้าจอ ช่วยติดตามระยะเวลาที่ใช้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีเสียงพูดคุย หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมการสตรีม (เช่น เครื่องสตรีมเสียงทีวีแบบไร้สายของ Cochlear) เวลานั้นจะถูกคำนวณเช่นกันและเพิ่มลงใน “ระยะเวลาของการได้ยิน”

ระยะเวลาที่ใช้ในสภาพแวดล้อมการได้ยิน สัมพันธ์กับความก้าวหน้าในเส้นทางการได้ยินของคุณ เป้าหมายของ “ระยะเวลาการได้ยิน” แตกต่างกันไปในแต่ละคน ขึ้นอยู่กับวัย ครอบครัว และการทำงาน รวมถึงสถานที่ในเส้นทางการฟังของคุณ วิธีเริ่มต้นที่ดีคือติดตาม “ระยะเวลาการได้ยิน” ในสัปดาห์หรือช่วงเวลานั้นๆ และตั้งเป้าหมายสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย เพื่อดูการพัฒนาของคุณ

คำแนะนำในแอพ Nucleus Smart สามารถช่วยคุณเพิ่ม “ระยะเวลาการได้ยิน” ได้


“คอยล์หลุด” คือจำนวนครั้งที่คอยล์ของเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 ไม่ได้เชื่อมต่อกับการฝังอุปกรณ์ในช่วงเวลาที่กำหนด จำนวนนี้แสดงถึงเหตุการณ์เมื่อคอยล์ถูกนำออกโดยเจตนา (เช่น ขณะกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือ ขณะกำลังอาบน้ำ) และแสดงถึงเหตุการณ์เมื่อคอยล์ไม่ได้เชื่อมต่อโดยไม่เจตนา (เช่น คอยล์หลุดโดยไม่ตั้งใจ) “คอยล์หลุด” อาจถูกบันทึก หากมีปัญหาเกี่ยวกับคอยล์เคเบิล

จำนวนครั้งที่ “คอยล์หลุด” แตกต่างกันไปในแต่ละคน ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของคุณ การสร้างค่าพื้นฐานสำหรับคุณเองเป็นความคิดที่ดี คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ “คอยล์หลุด” ทุกๆ สัปดาห์เพื่อทำความเข้าใจจำนวนครั้งที่ปกติสำหรับคุณและลูก คุณสามารถบันทึกจำนวน “คอยล์หลุด” ในแต่ละวันเช่นกัน เมื่อคุณมั่นใจว่าจำนวนครั้งที่ “คอยล์หลุด” โดยไม่ตั้งใจนั้นมีน้อยหรือไม่มี คุณสามารถใช้ค่าพื้นฐานเพื่อระบุจำนวน “คอยล์หลุด” ที่พบว่ามากกว่าปกติ

คำแนะนำในแอพ Nucleus Smart สามารถช่วยคุณลดจำนวนครั้งที่ “คอยล์หลุด” ได้


การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 และอุปกรณ์ Android™ ที่รองรับของคุณอาจขาดหายไป ดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงมีการรวบรวมข้อมูลที่ไม่เพียงพอ

เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในอนาคต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งอุปกรณ์ Android ที่ใช้ร่วมกันได้และเครื่องแปลงสัญญาณเสียงนั้นเปิดอยู่ เปิดใช้งาน Bluetooth® อยู่ และได้นำอุปกรณ์ Android ที่ใช้ร่วมกันได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆ (อย่างน้อยหนึ่งครั้งในตอนเช้า และหนึ่งครั้งในตอนกลางคืน)

โปรดจำไว้ว่า แอพ Nucleus Smart ต้องกำลังทำงานอยู่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ไม่จำเป็นต้องแสดงสถานะการทำงานบนหน้าจอ


ไม่จำเป็น คุณเพียงแค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Android และเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 เปิดและอยู่ใกล้กัน (อย่างน้อยหนึ่งครั้งตอนเช้า และหนึ่งครั้งตอนกลางคืน) และ Bluetooth เปิดอยู่ รวมถึงแอพ Nucleus Smart กำลังทำงานบนอุปกรณ์ Android ที่ทำงานร่วมกันได้


ไม่ใช่ ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 7 ติดตามสภาพแวดล้อมและตรวจจับการสนทนา แต่ไม่บันทึกเสียง


Cochlear ไม่ได้เก็บรักษาข้อมูลตัวติดตามการได้ยินของคุณ ข้อมูลนั้นถูกเก็บรักษาบนอุปกรณ์ Android ที่ทำงานร่วมกันเท่านั้น


ForwardFocus คือคุณลักษณะการควบคุมที่เปิดใช้งานโดยผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ยินเสียงได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการฟัง คุณสามารถเข้าไปเปิดหรือปิดได้ในแท็บ “โปรแกรม” ของแอพ Nucleus Smart

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ForwardFocus จะช่วยลดเสียงรบกวนจากด้านหลังคุณ เพื่อให้คุณสามารถได้ยินเสียงบุคคลที่พูดอยู่ด้านหน้าคุณได้ดียิ่งขึ้น เพียงแค่เปิดใช้งานในสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการจดจ่ออยู่กับคนที่พูดอยู่ตรงหน้าคุณ และปิดใช้งานเมื่อไม่มีความจำเป็น อย่างเช่นในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ


ForwardFocus จำเป็นต้องได้รับการเปิดใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยินของคุณ ติดต่อ Cochlear หรือผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยินของคุณเพื่อสอบถามเพิ่มเติม