Skip to main content

Nucleus® Smart App: Vanliga frågor


Cochlear™ Nucleus 7- och Kanso 2-ljudprocessorn är kompatibel med Nucleus Smart App.


Nucleus Smart App är kompatibel med iPhone 5 (eller senare) och iPod av 6:e generationen (eller senare) som kör iOS 11.0 eller senare. Den är inte avsedd att användas med andra Apple-enheter. Mer information om kompatibilitet finns på www.cochlear.com/compatibility.


Du kan ladda ned Nucleus Smart App kostnadsfritt från Apple App Store. Tryck på App Store-ikonen, sök efter Nucleus Smart och välj sedan att ladda ned Nucleus Smart App. Observera att Nucleus Smart App kanske inte är tillgänglig i alla länder och därför inte visas i sökningen.


När du har hämtat och installerat Nucleus Smart App kan du trycka på Demoläge om du vill börja lära dig de olika funktionerna. I det här läget kan du utforska Nucleus Smart App och bekanta dig med den innan du ens har en Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessor.

När du ska styra en ljudprocessor med Nucleus Smart App måste du logga in med inloggningsuppgifterna för Cochlear-kontot. Om du inte har ett Cochlear-konto kan du skapa ett när du har laddat ned appen genom att trycka på Skapa nytt konto och följa anvisningarna på skärmen.


Du kan parkoppla en Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessor med upp till fem kompatibla Apple-enheter och ha Nucleus Smart App installerad på samtliga enheter. Du kan dock bara ha en kompatibel Apple-enhet ansluten till ljudprocessorn i taget. 


I demoläget kan du använda Nucleus Smart App utan anslutning till en Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessor, för demonstrationsändamål eller när du bara vill prova den. Du kan aktivera/inaktivera demoläget under Inställningar i Nucleus Smart App.


Ja Om du har parkopplat en kompatibel Apple-enhet med barnets Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessor kan du styra och övervaka processorn. Du kan se batteristatus, justera volymen och byta program utan att vidröra ljudprocessorn.

Ett exempel kan vara om du vill stänga av ljud som strömmas till barnets processor så att inte telefonsamtal och musik strömmar till processorn. Om du vill göra det ändrar du inställningen Ljudkoppling för ditt hörhjälpmedel under Hjälpmedel i inställningarna för din Apple-enhet. Om du vill avbryta strömningen av samtal och medier väljer du Aldrig hörapparater under Samtalsljud och Medieljud i Ljudkoppling. Strömning till barnets ljudprocessor avbryts då men du kan fortfarande styra den med hjälp av Nucleus Smart App.


Om du inte kan justera ljudprocessorn med hjälp av Nucleus Smart App kanske inte den kompatibla Apple-enheten har parkopplats med processorn på rätt sätt.

Om du vill veta mer om parkopplingsprocessen kan du titta på animeringen om parkoppling. Om parkopplingen är slutförd ska du se till att enheten finns inom det rekommenderade avståndet och att ingenting i närheten orsakar kraftiga störningar. Kontakta Cochlear om problemet kvarstår.

 

I det övre högra hörnet av startskärmen i Nucleus Smart App visas en batteriikon. Den visar laddningsnivån på ljudprocessorns batteri. Om du trycker på batteriikonen öppnas skärmen Status med mer information om ljudprocessorns batterinivå. På den här skärmen visas även vilken ljudnivå som levereras till Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn samt en statusindikator för ljudprocessorn. En bock här innebär att ljudprocessorn fungerar som den ska.


Dubbelklicka på hemknappen på den kompatibla Apple-enheten så ser du vilka appar som körs. Bläddra mellan apparna genom att svepa åt vänster eller höger. Om Nucleus Smart App körs hittar du den bland apparna. Tryck på förhandsgranskningsskärmen för Nucleus Smart App så att du återgår till appen och kan fortsätta att använda den. Du bör alltid ha appen igång på Apple-enheten så att du kan ta emot aviseringar, hitta en borttappad ljudprocessor och använda hörselmonitorn. Om du behöver stänga appen för felsökning ska du komma ihåg att öppna den igen.


Nucleus Smart App stängs bara om du tvingar stoppet manuellt. Du bör bara stänga appen för felsökning, eftersom appen måste vara igång när du ska använda funktioner som Hitta processorn och Hörselmonitor. När du ska stänga appen dubbelklickar du på hemknappen på den kompatibla Apple-enheten så att du ser vilka appar som körs. Bläddra mellan apparna genom att svepa åt vänster eller höger tills du hittar Nucleus Smart App. När du har hittat Nucleus Smart App sveper du uppåt på förhandsgranskningsskärmen så att appen stängs.


Om du fortfarande har problem eller har några andra frågor om Nucleus Smart App kan du kontakta det lokala Cochlear-kontoret, se cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Du ansluter Nucleus Smart App för Apple Watch-klockor till Nucleus Smart App på en kompatibel iPhone, du ansluter den inte direkt till Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorer. Du måste köra Nucleus Smart App på iPhone-telefonen för att det ska gå att använda Nucleus Smart App för Apple Watch-klockor.

Bluetooth® används till att parkoppla Apple Watch-klockor med iPhone-telefoner. Bluetooth-anslutningen används för kommunikationen mellan Nucleus Smart App för Apple Watch-klockor och Nucleus Smart App.

När du ändrar inställningarna för Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn i Nucleus Smart App för Apple Watch-klockor ändras inställningarna även i Nucleus Smart App på iPhone-telefonen.


Du måste används version 6 av operativsystemet watchOS (operativsystemet för Apple Watch).

Kompatibilitetsinformation finns på www.cochlear.com/compatibility.

Det går endast att använda Nucleus Smart App för Apple Watch-klockor med Nucleus Smart App i USA och i vissa andra länder. Kontakta Cochlear för mer information om tillgänglighet.


Om anslutningen mellan din iPhone-telefon och Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn bryts går det inte att använda Nucleus Smart App för Apple Watch-klockor till att styra den.

En uppmaning om att återupprätta anslutningen till din ljudprocessor genom att öppna Nucleus Smart App på din iPhone-telefon visas.


Om du vill styra Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn från Nucleus Smart App för Apple Watch-klockor måste du vara inloggad på Nucleus Smart App.


Nucleus Smart App för Apple Watch-klockor lanserades i USA och Latinamerika i september 2019.

Om du använder Nucleus Smart App i något annat land respektive någon annan världsdel kan du inte använda Nucleus Smart App för Apple Watch-klockor. Tillgängligheten för andra marknader beror på lokala produkttidsplaner.