Skip to main content

Parkoppla ljudprocessorn med en kompatibel Android™-enhet^

Hur parkopplar jag en ljudprocessor med en Android-enhet?

Innan du kan använda styrfunktionerna i Nucleus Smart App måste du parkoppla Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn med en kompatibel Android-enhet.

 

Kan jag parkoppla bilaterala ljudprocessorer med min Android-enhet?

Ja Om du har bilaterala ljudprocessorer måste du parkoppla båda ljudprocessorerna med den kompatibla Android-enheten. När du ska göra det parkopplar du båda ljudprocessorerna samtidigt (under samma parkopplingsperiod).

Hur aktiverar jag direktströmning med min Android-enhet?

När du har parkopplat en kompatibel Android-enhet kan du aktivera strömning till din Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessor. I följande video finns instruktioner för det.

 

 

Obs. Beroende på din version av Android-programvaran kan vissa av de skärmbilder som visas skilja sig åt. Senaste information om kompatibilitet finns på www.cochlear.com/compatibility.
^Cochlear Nucleus Smart App finns tillgänglig på App Store och Google Play. Mer information om kompatibilitet finns på www.cochlear.com/compatibility. Android är ett varumärke som tillhör Google LLC. Android-roboten har reproducerats eller ändrats baserat på arbete som skapats och delats av Google, och används i enlighet med villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0-attributionslicens. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.
Uppdateringen av Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorns fasta programvara för Android-kompatibilitet är kanske inte är tillgänglig på din marknad. Kontakta Cochlear för mer information.
Ordet, symbolen och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och Cochlear Limiteds användning av dessa sker under licens.