Skip to main content

Nucleus® Smart App: Hörselmonitor


Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn övervakar hela tiden lyssningsmiljön och känner av tal. Diagrammen på Tid i tal-skärmen spårar den tid som tillbringas i talmiljö. Om du strömmar ljud från en enhet, till exempel Cochlear™ Wireless TV Streamer (TV-streamer), räknas den tiden också in i total Tid i tal.

Tiden som tillbringas i en lyssningsmiljö motsvarar de framsteg som du gör på din hörselresa. Målet för Tid i tal varierar mellan olika personer och beror på ålder, familj, jobb och var du befinner dig på din resa. Ett bra sätt att komma igång på är att spåra din Tid i tal i ungefär en vecka och sedan sätta målet lite högre än det.

I Nucleus Smart App kan du få tips som hjälper dig att öka din Tid i tal.


När en Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessor kopplas bort från implantatet kallas detta för Spole av. Spole av avser antalet gånger ljudprocessorn kopplas bort under en viss dag, antingen avsiktligt (t.ex. när du byter kläder eller tar en dusch) eller när spolen eller ljudprocessorn kopplades bort oavsiktligt (dvs. att den råkade lossna). Ett meddelande om Spole av kan även bero på ett problem med Nucleus 7-ljudprocessorns spolkabel.

Antalet Spole av varierar mellan olika personer och vardagssituationer. Det kan vara bra att komma fram till ett medelvärde som utgångspunkt. Det genomsnittliga antalet Spole av varje vecka kan ge en uppfattning om vad som är normalt för dig eller ditt barn. Du kan även skriva ned antalet Spole av under en dag när du är säker på att antalet oavsiktliga Spole av var få eller inga. Medelvärdet kan användas för att bedöma om antalet Spole av är högre än normalt.

Det finns tips i Nucleus Smart App som kan hjälpa dig att minska antalet Spole av.

Obs. Spole av-funktionen i hörselmonitorn i Nucleus Smart App är inte tillgänglig för användare av Nucleus 22-implantat.


Anslutningen mellan Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn och den kompatibla Apple- eller Android™-enheten kan ha brutits, vilket innebär att otillräckliga data samlades in under denna period.

För att förhindra att det här händer i framtiden kan du se till att både den kompatibla Apple- eller Android-enheten och ljudprocessorn är påslagna, att Bluetooth® är aktiverat samt att den kompatibla Apple- eller Android-enheten är i närheten (åtminstone en gång på morgonen och en gång på kvällen).

Obs! För att data ska samlas in måste Nucleus Smart App vara igång, men den behöver inte vara aktiv i förgrunden.


Nej. Du behöver bara se till att både den kompatibla Apple- eller Android-enheten och Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn är påslagna och i närheten av varandra regelbundet (åtminstone en gång på morgonen och en gång på kvällen), att Bluetooth är aktiverat samt att Nucleus Smart App körs på den kompatibla Apple- eller Android-enheten.


Nej. Vi värnar om våra kunders integritet. Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn övervakar miljön och känner igen tal, men spelar inte in ljud.


När du parkopplar ljudprocessorn med Nucleus Smart App kommer du att bli tillfrågad om du vill aktivera Data Sync. Om du aktiverar funktionen Data Sync kommer data från hörselmonitorn att synkroniseras med Cochlear Cloud. Om Data Sync inte är aktiverat sparas data från hörselmonitorn bara på din enhet och synkroniseras inte.


Data Sync är en funktion i Nucleus Smart App som gör att data från din ljudprocessor kan synkroniseras med Cochlear Cloud.

Om funktionen Data Sync är aktiverad kommer data från hörselmonitorn att säkerhetskopieras och konsolideras från alla enheter genom vilka data har samlats in. Detta innebär att om du blir av med din telefon kommer dina data inte att gå förlorade om du loggar in från en annan enhet.


ForwardFocus är en användaraktiverad styrfunktion som gör att du kan höra bättre i svåra lyssningsmiljöer. Den kan slås på eller stängas av på fliken Program i Nucleus Smart App.

När ForwardFocus är på reduceras allt buller bakom dig så att du bättre kan höra den person som talar framför dig. Slå bara på funktionen i miljöer där du vill fokusera på en person som talar framför dig och slå av den när den inte behövs, till exempel i en tyst omgivning.

ForwardFocus måste aktiveras av din öronläkare eller audionom. Kontakta Cochlear eller din öronläkare eller audionom för mer information.