Skip to main content

Nucleus® Smart App: Vanliga frågor


Cochlear™ Nucleus 7- och Kanso 2-ljudprocessorn är kompatibel med Nucleus Smart App.


För att använda Nucleus Smart App för Android behöver din enhet köra Android 5.0 (Lollipop) eller senare, och ha stöd för Bluetooth 4.0 eller senare. En lista över kompatibla enheter finns på www.cochlear.com/compatibility

Om din enhet inte finns med i listan men har Android 5.0 och Bluetooth 4.0 kan Nucleus Smart App ändå fungera, men vi kan inte erbjuda samma nivå av support vid felsökning.


Nucleus Smart App är inte avsedd att användas på Android-surfplattor.


Du kan ladda ned Nucleus Smart App kostnadsfritt från Google Play Store. Tryck på Play Store-ikonen, sök efter Nucleus Smart och välj sedan att ladda ned Nucleus Smart App. Observera att Nucleus Smart App kanske inte är tillgänglig i alla länder och därför inte visas i sökningen.


Nej. Android-enheter inte har inbyggt stöd för hörselhjälpmedel. Därför behöver du ha Nucleus Smart App på din Android-enhet om du vill använda den för att styra Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn.


För att styra Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn med Nucleus Smart App måste du ladda ned appen från Google Play Store och logga in med ditt Cochlear-konto. Om du inte har ett Cochlear-konto kan du skapa ett när du har laddat ned appen genom att trycka på Skapa nytt konto och följa anvisningarna på skärmen.


Du kan parkoppla Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn med upp till fem kompatibla Android-enheter och ha Nucleus Smart App installerad på samtliga enheter.
Du kan dock bara ha en kompatibel Android-enhet ansluten till ljudprocessorn i taget.


Ja Om du parar ihop din kompatibla Android-enhet med ditt barns Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessor kan du styra och övervaka enheten med hörselmonitorn. På så sätt kan du se batteristatus, justera volym och ändra program på ett smidigt sätt.


Om du inte kan justera Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorerna med hjälp av Nucleus Smart App kanske inte den kompatibla Android-enheten har parkopplats med processorn på rätt sätt.

Om du vill veta mer om parkopplingsprocessen kan du titta på animeringen om parkoppling. Om parkopplingen är slutförd ska du se till att enheten finns inom det rekommenderade avståndet och att ingenting i närheten orsakar kraftiga störningar. Om problemet kvarstår, kontakta Cochlear eller din öronläkare eller audionom.


Om du vill koppla från en ljudprocessor (om du till exempel vill använda ett par reservljudprocessorer) öppnar du appens meny. Tryck på Inställningar, Processorns inställningar, Koppla från ljudprocessorer och när popup-fönstret visas trycker du på Ja. Om strömning har aktiverats för processorerna visas en uppmaning om att inaktivera strömning. Tryck på Ja och följ anvisningarna på skärmen för att glömma processorerna och tryck sedan på bakåt-knappen för att återgå till Nucleus Smart App.


Protokollet ASHA (Audio Streaming for Hearing Aid, ljudströmning för hörapparater) levereras via operativsystemet för Android och inte Nucleus Smart App Om du vill strömma musik och telefonsamtal kan du använda en kompatibel Android-telefon som är kompatibel med Androids senaste operativsystem.

En lista över kompatibla Android-enheter som erbjuder direkt ljudströmning finns på www.cochlear.com/compatibility.

Om du inte har en kompatibel Android-telefon kan du strömma telefonsamtal och musik trådlöst till din Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessor med Cochlear Wireless Phone Clip (TelefonClip).

Om du vill veta hur du aktiverar strömning från en kompatibel Android-enhet kan du titta på animeringen om Android-strömning.

 

Om du delar din mobila enhet med någon annan som också vill använda den för strömning måste du ”glömma bort processorn” innan han eller hon kan parkoppla sin. Du måste göra det varje gång någon annan vill parkoppla sin processor med din telefon.


I det övre högra hörnet av startskärmen i Nucleus Smart App visas en batteriikon. Den visar laddningsnivån på ljudprocessorns batteri. Om du trycker på batteriikonen öppnas skärmen Status med mer information om ljudprocessorns batterinivå. På den här skärmen visas även vilken ljudnivå som registreras av Nucleus 7- eller Kanso 2-ljudprocessorn samt en statusindikator för ljudprocessorn. En bock här innebär att ljudprocessorn fungerar som den ska.


Om du har slutfört parkopplingen kan du svepa nedåt på meddelandeskärmen och kontrollera att batteristatusen för processorn visas i Nucleus Smart App. Om du inte ser meddelandet innebär detta att appen inte körs. Du kan öppna den genom att leta upp ikonen för Nucleus Smart App bland apparna (eller på startskärmen) och trycka på den.


Pekinställningarna varierar mellan olika telefontillverkare, och om du har Pekljud aktiverat på smarttelefonen visas skärmen Pekljud. Följ instruktionerna på skärmen för att inaktivera Pekljud och tryck sedan på bakåtknappen för att återgå till Nucleus Smart App. När skärmen Installationen är klar visas trycker du på Fortsätt.


Nucleus Smart App stängs bara om du tvingar stoppet manuellt. Du bör bara stänga appen för felsökning, eftersom appen måste vara igång när du ska använda funktioner som Hitta processorn och Hörselmonitor. Om du vill stänga appen öppnar du Inställningar, väljer Appar, letar upp Nucleus Smart i listan och trycker på Tvinga stopp.


Om du fick Nucleus 7-ljudprocessorn före juli 2018 måste den fasta programvaran till ljudprocessorn uppdateras innan du kan använda den med en Android-enhet. Den här enkla uppdateringen kan utföras av personal vid CI-kliniken. Kontakta Cochlear eller din öronläkare eller audionom för mer information.


Om du fortfarande har problem eller har några andra frågor om Nucleus Smart App kan du kontakta det lokala Cochlear-kontoret, se cochlear.com/intl/contact/global-offices.