Skip to main content

Uparivanje procesora zvuka Nucleus® 7 sa kompatibilnim Android™ uređajem^

Kako da uparim procesor zvuka Nucleus 7 sa svojim Android uređajem?

Da biste mogli da koristite upravljačke funkcije aplikacije Nucleus Smart, treba prvo da uparite procesore zvuka sa kompatibilnim Android uređajem.

 

Mogu li da uparim bilateralne procesore zvuka sa mojim Android uređajem?

Da. Ako imate bilateralne procesore zvuka Nucleus 7, treba da uparite oba procesora zvuka sa kompatibilnim Android uređajem. Da biste to uradili, uparite oba procesora zvuka istovremeno (u istom prozoru za uparivanje).

 

^Aplikacija Cochlear Nucleus Smart je dostupna u uslugama App Store i Google Play. Informacije o kompatibilnosti možete pronaći na lokaciji www.cochlear.com/compatibility. Android je zaštitni znak kompanije Google LLC. Android robot je reprodukovan ili modifikovan na osnovu dela koje je stvorio i koje deli Google i koristi se u skladu sa uslovima opisanim u licenci za pripisivanje Creative Commons 3.0. Google Play i Google Play logotip su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.
Ažuriranje za firmver procesora zvuka Nucleus 7 koje je potrebno za Android kompatibilnost možda nije dostupno na vašem tržištu. Obratite se kompaniji Cochlear za više informacija.