Skip to main content

Uparivanje procesora zvuka sa kompatibilnim Android™ uređajem^

Kako da uparim procesor zvuka sa Android uređajem?

Da biste mogli da koristite upravljačke funkcije aplikacije Nucleus Smart, trebalo bi prvo da uparite procesore zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2 sa kompatibilnim Android uređajem.

 

Mogu li da uparim bilateralni procesor zvuka sa Android uređajem?

Da. Ako imate bilateralne procesore zvuka, potrebno je da uparite oba procesora zvuka sa kompatibilnim Android uređajem. Da biste to učinili, istovremeno uparite oba procesora zvuka (tokom istog prozora za uparivanje).

Kako da omogućim direktni striming pomoću Android uređaja?

Kada uparite kompatibilni Android uređaj, možete da omogućite striming na procesor zvuka Nucleus 7 ili Kanso 2. Video snimak u nastavku sadrži uputstvo za to.

 

 

Napomena: Zavisno od verzije Android softvera, neki od ekrana mogu da se razlikuju. Najnovije informacije o kompatibilnosti možete pronaći na lokaciji www.cochlear.com/compatibility.
^Aplikacija Cochlear Nucleus Smart je dostupna u prodavnicama App Store i Google Play. Informacije o kompatibilnosti možete pronaći na lokaciji www.cochlear.com/compatibility. Android je zaštitni znak kompanije Google LLC. Android robot je reprodukovan ili modifikovan na osnovu dela koje je stvorila i koje deli kompanija Google i koristi se u skladu sa uslovima opisanim u licenci za pripisivanje Creative Commons 3.0. Google Play i Google Play logotip su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.
Ažuriranja firmvera za procesor zvuka Nucleus 7 i Kanso 2, potrebna za kompatibilnost sa Android uređajem, možda neće biti dostupna na vašem tržištu. Obratite se kompaniji Cochlear za više informacija.
Bluetooth® slovna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane kompanije Cochlear Limited je odobreno licencom.