Skip to main content

Aplikacija Baha® Smart: Česta pitanja


Aplikacija Baha Smart je kompatibilna s procesorom zvuka Baha 6 Max.


Ažurnu listu kompatibilnih verzija operativnih sistema na pametnim telefonima potražite na adresi www.cochlear.com/compatibility.


Da, u većini slučajeva. Aplikacija se verifikuje u dostupnom operativnom sistemu u trenutku pokretanja. Ako stigne prijava da novija verzija operativnog sistema stvara bilo kakve probleme, nastojaćemo da ažuriramo aplikaciju i rešimo problem što pre.

Da bi se smanjio rizik od problema sa uparivanjem, povezivanjem ili aplikacijom prilikom ažuriranja operativnog sistema, preporučujemo sledeće:

  • da se odjavite iz aplikacije, rasparite procesor zvuka i deinstalirate aplikaciju pre nego što ažurirate operativni sistem ili
  • da se odjavite iz aplikacije, rasparite procesor zvuka, deinstalirate aplikaciju, a zatim ponovo pokrenete iPhone nakon što se iOS ažurira.

Posle toga prvo uparite procesor zvuka, zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju (videti dalja uputstva u nastavku) i ponovo se prijavite pomoću istih podataka kao i ranije.


Da, možete upariti do 5 pametnih telefona sa procesorima zvuka i da instalirate aplikaciju na svima njima. Međutim, ne možete istovremeno povezivati više pametnih telefona sa svojim procesorima zvuka.


Aplikacija pruža uputstva na ekranu o tome kako rešiti probleme s povezivanjem. Proverite da li koristite najnoviji operativni sistem (OS) (osim ako kompanija Cochlear nije drugačije navela na adresi www.cochlear.com/compatibility). Preporučujemo da pre ažuriranja operativnog sistema rasparite svoj procesor zvuka, a zatim ga ponovo uparite nakon ažuriranja.

Pored toga, ako strimujete zvuk sa pametnog telefona na procesor zvuka kada se aplikacija pokrene, možete naići na probleme s povezivanjem. Ako aplikacija radi u pozadini dok se strimuje zvuk, to ne bi trebalo da predstavlja problem.


Veza između vašeg procesora zvuka i pametnog telefona može da se prekine ako je nivo napunjenosti baterije procesora nizak ili ako je rastojanje između telefona i procesora preveliko ili zaklonjeno.

Vodite računa da je baterija procesora zvuka dovoljno puna i da je procesor u dometu mobilnog uređaja. Proverite da li je Bluetooth uključen, a zatim ponovo pokrenite aplikaciju. Aplikacija bi trebalo da se automatski ponovo poveže.


Nije lako predvideti tačno rastojanje budući da to zavisi od činilaca kao što su nivo napunjenosti baterije procesora zvuka, čvrsti predmeti koji se nalaze između uređaja i sredina u kojoj se nalazite.


Nivo napunjenosti baterije u procesoru zvuka može biti previše nizak da bi podržao vezu. Zamenite bateriju. Aplikacija će se automatski ponovo povezati.

Ako i dalje nailazite na probleme, poništite uparivanje procesora zvuka na pametnom telefonu pa ga uparite ponovo. Više informacija potražiti pod „Kako da uklonim prethodno upareni procesor zvuka?“


Kada strimujete zvuk sa pametnog telefona, procesori zvuka se automatski prebacuju u program strimovanja. Da biste se vratili na program slušanja, prekinite operaciju strimovanja.


Možda se prekinula veza sa procesorom zvuka. Kada se veza ponovo uspostavi, moći ćete ponovo da promenite program.


Indikator baterije u aplikaciji pokazuje trenutnu napunjenost baterije u procesoru zvuka kao punu ili slabu. Slaba jačina baterije znači da će bežični rad uskoro da se prekine i da bateriju treba uskoro zameniti.

Procesor zvuka Baha 6 koristi cink-vazduh bateriju koja pruža skoro ujednačeno napajanje sve dok ne bude pri kraju, nakon čega se vrlo brzo isprazni. Iz tog razloga je teže da aplikacija prikaže tačan nivo napunjenosti baterije dok procesor zvuka ne signalizira upozorenje na bateriju.


Ne. Aplikacija ne utiče značajno na potrošnju baterije u procesoru zvuka. Aplikacija pri radu malo troši bateriju pametnog telefona, slično kao i druge aplikacije.


Da. Ako uparite svoj mobilni uređaj sa procesorom zvuka svog deteta, moći ćete da upravljate njime i nadzirete ga sa daljine, pod uslovom da ste u njegovom dometu. Na taj način možete da vidite status baterije, podesite jačinu zvuka i promenite program a da ne morate da dodirujete procesor zvuka.