Skip to main content

Aplikacija Nucleus® Smart: Hearing Tracker


Zvočni procesor Nucleus® 7 stalno spremlja okolje poslušanja in lahko določi, kdaj je prisoten govor. Grafikoni na zaslonu "Čas pri govoru" spremljajo čas, preživet v govornih situacijah. Če uporabljate dodatek za pretakanje (na primer Cochlear Wireless TV Streamer (naprava za pretočni prenos zvoka)), se ta čas tudi izračuna in prišteje h skupni vrednosti "Časa pri govoru".

Čas, preživet v okolju poslušanja, je sorazmeren z napredkom pri slušnem potovanju. Cilj za "Čas pri govoru" se med posamezniki razlikuje in je odvisen od starosti, razmer v družini in na delovnem mestu ter poti, ki ste jo že opravili na svojem potovanju. Najbolje je začeti tako, da približno en teden spremljate svoj "Čas pri govoru", nato pa si zastavite nekoliko višji cilj in ugotovite, ali ga lahko dosežete.

Namigi v aplikaciji Nucleus Smart vam lahko pomagajo podaljšati "Čas pri govoru".


"Odstranitve tuljave" prikazujejo, kolikokrat na dan je tuljava zvočnega procesorja Nucleus 7 odklopljena iz polževega vsadka. V to število so zajeti vsi primeri, v katerih je tuljava odklopljena namerno (na primer med preoblačenjem ali prhanjem) in v katerih je tuljava odklopljena nenamerno (ko se na primer po nesreči sname). "Odstranitev tuljave" se lahko zabeleži tudi v primeru težav s kablom tuljave.

Število "Odstranitev tuljave" se med posamezniki razlikuje, saj je odvisno od življenjskega sloga. Dobro je vedeti, kakšna je osnovna vrednost. Če želite ugotoviti, kakšna je običajna vrednost za vas ali vašega otroka, jo lahko izračunate na podlagi povprečnega števila "Odstranitev tuljave" na teden. Druga možnost je, da število "Odstranitev tuljave" zabeležite na dan, ko ste prepričani, da ni bilo nenamernih "Odstranitev tuljave" ali jih je bilo zelo malo. Na podlagi te osnovne vrednosti lahko ugotovite, ali je prikazano število "Odstranitev tuljave" višje kot običajno.

Namigi v aplikaciji Nucleus Smart vam lahko pomagajo s predlogi za zmanjšanje števila "Odstranitev tuljave".


Morda je bila povezava med zvočnim procesorjem Nucleus 7 in združljivo napravo Android™ prekinjena, zato v tem obdobju ni bilo zbranih dovolj podatkov.

Temu se lahko v prihodnje izognete tako, da poskrbite, da sta združljiva naprava Android in zvočni procesor vklopljena, da je omogočena povezava Bluetooth® ter da je združljiva naprava Android v bližini (vsaj enkrat zjutraj in enkrat zvečer).

Upoštevajte, da mora biti za zbiranje podatkov aplikacija Nucleus Smart vklopljena, ni pa treba, da je aktivna v ospredju.


Ne. Poskrbeti morate le, da sta združljiva naprava Android in zvočni procesor Nucleus 7 vklopljena, da sta redno v bližini drug drugega (vsaj enkrat zjutraj in enkrat zvečer), da je omogočena povezava Bluetooth ter da se v združljivi napravi Android izvaja aplikacija Nucleus Smart.


Ne. Cenimo vašo zasebnost. Zvočni procesor Nucleus 7 spremlja okolje in zaznava govor, vendar ne snema zvoka.


Družba Cochlear ne hrani vaših podatkov, zbranih s funkcijo Hearing Tracker. Podatki se hranijo samo v vaši združljivi napravi Android.


ForwardFocus je funkcija za upravljanje, ki jo vklopi uporabnik in vam omogoča boljši sluh v zahtevnih okoljih poslušanja. Vklopite ali izklopite jo lahko v aplikaciji Nucleus Smart na zavihku "Program".

Ko je vklopljena, funkcija ForwardFocus zmanjša ves hrup za vami, da lahko bolje slišite osebo pred vami. Preprosto jo vklopite v okoljih, v katerih se želite osredotočiti na osebo, ki govori pred vami, in jo izklopite, kadar je ne potrebujete, na primer v tišjih okoljih.


Funkcijo ForwardFocus mora omogočiti vaš strokovnjak za sluh. Za več informacij se obrnite na družbo Cochlear ali svojega strokovnjaka za sluh.