Skip to main content

Párovanie zvukového procesora s kompatibilným zariadením Android™^

Ako môžem spárovať svoj zvukový procesor so zariadením s operačným systémom Android?

Predtým, ako budete môcť používať funkcie ovládania v aplikácii Nucleus Smart, musíte svoje zvukové procesory Nucleus 8 alebo Kanso 2 spárovať s kompatibilným zariadením s operačným systémom Android.

 

Môžem so zariadením s operačným systémom Android párovať bilaterálne zvukové procesory?

Áno. Ak máte bilaterálne zvukové procesory, musíte s kompatibilným zariadením s operačným systémom Android spárovať obidva zvukové procesory. V takom prípade spárujte obidva zvukové procesory súčasne (v rámci jedného párovacieho okna).

Ako povolím priame sledovanie na svojom zariadení s operačným systémom Android?

Po spárovaní kompatibilného zariadenia s operačným systémom Android môžete na svojom zvukovom procesore Nucleus 7 alebo Kanso 2 povoliť sledovanie. Nasledujúce video poskytuje pokyny, ako tento postup vykonať.

 

 

Poznámka: V závislosti od vašej verzie operačného softvéru Android sa môžu niektoré zobrazené obrazovky líšiť. Najnovšie informácie o kompatibilite nájdete na stránke www.cochlear.com/compatibility.
^Aplikácia Cochlear Nucleus Smart je dostupná v obchodoch App Store a Google Play. Informácie o kompatibilite nájdete na stránke www.cochlear.com/compatibility. Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Robot Android je reprodukovaný alebo upravený na základe diela, ktoré vytvorila a zdieľa spoločnosť Google, a používa sa podľa podmienok popísaných v autorskej licencii Creative Commons 3.0. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
Aktualizácia firmvéru zvukového procesora Nucleus 7 a Kanso 2 potrebná na kompatibilitu s vaším operačným systémom Android nemusí byť na vašom trhu dostupná. V prípade záujmu o bližšie informácie sa obráťte na spoločnosť Cochlear.
Slovné označenie a logá rozhrania Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Cochlear Limited ich v každom prípade používa na základe licencie.