Skip to main content

Parowanie procesora dźwięku Nucleus® 7 z kompatybilnym urządzeniem firmy Apple

W jaki sposób mogę sparować procesor dźwięku Nucleus 7 z moim urządzeniem iPhone lub iPod touch?

Przed użyciem funkcji sterujących aplikacji Nucleus Smart należy sparować procesor(y) dźwięku z kompatybilnym urządzeniem iPhone lub iPod touch. Więcej informacji na temat parowania można znaleźć w Często zadawanych pytaniach dotyczących aplikacji Nucleus Smart.

 

Czy mogę sparować moje obustronnie zaimplantowane procesory z urządzeniem iPhone lub iPod touch?

Tak. Jeśli nosisz obustronnie zaimplantowane procesory dźwięku Nucleus 7, musisz sparować oba procesory dźwięku z kompatybilnym urządzeniem firmy Apple. Aby to zrobić, sparuj oba procesory dźwięku w tym samym czasie (w ramach jednego okna parowania) i upewnij się, że zostały one poprawnie skonfigurowane jako „lewe” i „prawe” urządzenie.

 

^Procesor dźwięku Cochlear Nucleus 7 jest kompatybilny z urządzeniami iPhone, iPad i iPod touch. Informacje na temat kompatybilności można uzyskać na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility Aplikacja Cochlear Nucleus Smart jest dostępna w sklepach App Store i Google Play. Informacje na temat kompatybilności można uzyskać na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility Apple, logo Apple, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.