Skip to main content

Parowanie procesora dźwięku ze zgodnym urządzeniem z systemem Android™^

W jaki sposób mogę sparować procesor dźwięku z urządzeniem z systemem Android?

Aby móc sterować procesorem(-ami) dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2 z poziomu aplikacji Nucleus Smart, należy sparować procesor(y) dźwięku ze zgodnym urządzeniem z systemem Android.

 

Czy mogę sparować procesory dźwięku obu implantów z urządzeniem z systemem Android?

Tak. Jeśli jesteś pacjentem obustronnie zaimplantowanym, musisz sparować oba procesory dźwięku ze zgodnym urządzeniem z systemem Android. W tym celu należy sparować oba procesory dźwięku jednocześnie (w tym samym czasie parowania).

W jaki sposób mogę włączyć bezpośredni przesył strumieniowy z mojego urządzenia z systemem Android?

Przesył strumieniowy do procesora dźwięku Nucleus 7 lub Kanso 2 można włączyć po sparowaniu zgodnego urządzenia z systemem Android. Poniższy film zawiera instrukcje dotyczące parowania.

 

 

Uwaga: W zależności od wersji systemu Android niektóre z wyświetlanych ekranów mogą się różnić od przedstawionych. Najbardziej aktualne informacje na temat zgodności można uzyskać na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility.
^Aplikacja Cochlear Nucleus Smart jest dostępna w sklepach App Store i Google Play. Informacje na temat zgodności można uzyskać na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility. Android to znak towarowy firmy Google LLC. Robot symbolizujący system Android jest reprodukowany lub modyfikowany na podstawie dzieła, które zostało stworzone i udostępnione przez firmę Google, i używany zgodnie z warunkami licencji Creative Commons 3.0 Attribution License. Nazwy Google Play i logo Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego procesora dźwięku Nucleus 7 i Kanso 2 wymagana w celu zapewnienia zgodności z systemem Android może nie być dostępna w danym kraju. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z firmą Cochlear.
Nazwa oraz logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Jakiekolwiek ich użycie przez firmę Cochlear Limited podlega warunkom licencji.