Skip to main content

Aplikacja Nucleus® Smart: Najczęściej zadawane pytania


Procesor dźwięku Cochlear™ Nucleus 7 jest kompatybilny z aplikacją Nucleus Smart.


Aby korzystać z aplikacji Nucleus Smart wraz z systemem Android, urządzenie musi mieć zainstalowany system Android w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszej i obsługiwać technologię Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej.

Aplikacja Nucleus Smart została zweryfikowana jako kompatybilna z poniżej wymienionymi urządzeniami smartfon z systemem Android.

Producent Model
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S8
Huawei P8lite
Google Pixel
LG G6
Lenovo Moto G5
HTC U11

Jeśli Twoje urządzenie nie znajduje się na liście, ale korzysta z systemu Android 5.0 i technologii Bluetooth 4.0, aplikacja Nucleus Smart może wciąż działać, ale nie jesteśmy w stanie zapewnić takiego samego poziomu wsparcia technicznego w ramach rozwiązywania problemów.


Aplikacja Nucleus Smart nie jest przeznaczona do użytkowania na tabletach.


Aplikację Nucleus Smart można bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play Store. Dotknij ikony sklepu Play Store, wyszukaj frazę „Nucleus Smart” i wybierz opcję pobierania aplikacji Nucleus Smart. Należy pamiętać, że aplikacja Nucleus Smart może nie być dostępna we wszystkich krajach i z tego powodu może nie pojawić się w wynikach wyszukiwania.


Nie. Urządzenia z systemem Android nie mają wbudowanej funkcji obsługi aparatów słuchowych. W związku z powyższym do sterowania procesorem dźwięku Nucleus 7 wymagana jest aplikacja Nucleus Smart na urządzeniu z systemem Android.


Nie. Możesz korzystać z aplikacji Nucleus Smart do sterowania i monitorowania swojego procesora dźwięku Nucleus 7 na kompatybilnych urządzeniach firmy Apple i urządzeniach z systemem Android.

„Made for iPhone” oznacza, że możesz przesyłać dźwięk bezpośrednio do procesora dźwięku z kompatybilnych urządzeń firmy Apple. Aby przesyłać dźwięk z urządzeń z systemem Android, wymagane jest akcesorium Cochlear Wireless Phone Clip (klips telefoniczny).


System operacyjny Android nie obsługuje jeszcze przesyłu strumieniowego dźwięku o niskiej energii w technologii Bluetooth®. Można natomiast przesyłać strumieniowo rozmowy telefoniczne i muzykę bezprzewodowo z urządzenia z systemem Android do procesora dźwięku Nucleus 7 za pomocą akcesorium Cochlear Wireless Phone Clip (klips telefoniczny).


Aby sterować procesorem dźwięku Nucleus 7 za pomocą aplikacji Nucleus Smart, pobierz aplikację Nucleus Smart i zaloguj się przy użyciu swoich danych konta Cochlear. Jeśli nie posiadasz konta Cochlear, możesz utworzyć konto po pobraniu aplikacji, dotykając opcji „Utwórz nowe konto” i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Możesz sparować procesor dźwięku Nucleus 7 z maksymalnie pięcioma kompatybilnymi urządzeniami z systemem Android, z aplikacją Nucleus Smart zainstalowaną na każdym z nich.

W danym momencie do procesora(-ów) dźwięku można jednak podłączyć tylko jedno kompatybilne urządzenie z systemem Android.


Tak. Po sparowaniu kompatybilnego urządzenia z systemem Android z procesorem dźwięku Nucleus 7 Twojego dziecka będzie można sterować procesorem i monitorować go, co umożliwi wyświetlanie stanu baterii, dostosowywanie poziomu głośności i zmianę programu bez potrzeby dotykania procesora dźwięku.


Jeśli nie możesz dostosowywać ustawień procesora(-ów) dźwięku za pomocą aplikacji Nucleus Smart, Twoje kompatybilne urządzenie z systemem Android może nie być prawidłowo sparowane z procesorem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu parowania, obejrzyj animację dotyczącą parowania procesora Nucleus 7 w systemie Android. Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania upewnij się, że Twoje urządzenie znajduje się w zalecanym zasięgu, a w pobliżu nie ma żadnego źródła nadmiernych zakłóceń. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z firmą Cochlear lub protetykiem słuchu.

 


W prawej górnej części ekranu głównego aplikacji Nucleus Smart widoczna jest ikona baterii. Wskazuje ona poziom naładowania baterii. Dotknij ikony baterii, aby wyświetlić ekran „Status”, na którym pojawi się bardziej szczegółowy widok poziomu baterii procesora dźwięku. Ekran ten przedstawia również poziom głośności przekazywany do procesora dźwięku Nucleus 7 oraz wskaźnik statusu procesora dźwięku. Symbol zaznaczenia oznacza, że procesor dźwięku Nucleus 7 działa prawidłowo.


Po zakończeniu procesu parowania możesz przesunąć w dół powiadomienie i sprawdzić, czy aplikacja Nucleus Smart wyświetla status baterii procesora(-ów). Jeśli nie widzisz powiadomienia, aplikacja nie jest uruchomiona. Aplikację można uruchomić poprzez odszukanie ikony aplikacji Nucleus Smart w menu aplikacji (lub na ekranie głównym) i dotknięcie jej.


Aplikacja Nucleus Smart przerywa działanie tylko w przypadku wymuszenia jej zamknięcia przez użytkownika. Aplikację należy zamknąć jedynie podczas rozwiązywania problemów, ponieważ musi być cały czas uruchomiona, aby możliwe było korzystanie z funkcji takich jak „Znajdź mój procesor” i „Śledzenie funkcji słuchowych”. Aby zamknąć aplikację, otwórz „Ustawienia”, wybierz „Aplikacje”, odszukaj aplikację Nucleus Smart na liście i naciśnij „Wymuś zatrzymanie”.


W przypadku procesorów dźwięków Nucleus 7 otrzymanych przed lipcem 2018 r. wymagana będzie aktualizacja oprogramowania, aby można było używać urządzenia z systemem Android. Ta prosta aktualizacja może zostać przeprowadzona przez Twojego klinicystę. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z firmą Cochlear lub protetykiem słuchu.


Jeśli nadal masz problemy lub inne pytania dotyczące aplikacji Nucleus Smart, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Cochlear pod adresem cochlear.com/intl/contact/global-offices.