Skip to main content

Aplikacja Baha® Smart: Wprowadzenie

Korzyści z używania aplikacji Cochlear™ Baha® Smart

  • Sterownie procesorem dźwięku Baha 6 bezpośrednio ze smartfona.
  • Regulowanie głośności, zmiana programów i włączanie przesyłania strumieniowego dźwięku z urządzeń Cochlear™ True Wireless™.
  • Personalizacja odbioru bodźców słuchowych.
  • Możliwość uzyskania pomocy i przydatnych wskazówek dotyczących obsługi procesora.
  • Lokalizowanie zgubionego procesora dźwięku.

Jak pobrać aplikację Baha Smart?

Aplikację Cochlear Baha Smart można pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store w zatwierdzonych krajach.

Zgodność

Aplikacja Baha Smart współpracuje z procesorami dźwięku Baha 6 Max i zgodnymi telefonami iPhone.
Aktualne informacje dotyczące zgodności z telefonami iPhone, zegarkami Apple Watch oraz z systemem iOS są dostępne na stronie www.cochlear.com/compatibility

Zegarek Apple Watch

Zegarek Apple Watch zapewnia szybki dostęp do funkcji regulacji głośności, zmiany programów, wyboru pozycji Ulubionych lub włączenia przesyłania strumieniowego z urządzeń bezprzewodowych. Na zegarku Apple Watch wyświetlane będą także powiadomienia dotyczące m.in. ostrzeżeń o niskim poziomie baterii procesora dźwięku.

Wprowadzenie

Przed pobraniem, instalacją i otwarciem aplikacji należy sparować procesor dźwięku z telefonem iPhone. Można to zrobić, wybierając Ustawienia w telefonie iPhone. Aby uzyskać instrukcje parowania, obejrzyj animację na ten temat.

 

 

Po uruchomieniu aplikacji dotknij opcji „Demo”, aby dowiedzieć się więcej na temat różnych funkcji i możliwości, lub „Rozpocznij”, aby połączyć aplikację z procesorem dźwięku.

Aby móc sterować procesorem dźwięku za pomocą aplikacji Baha Smart App, należy zalogować się przy użyciu danych swojego konta Cochlear. Jeśli nie posiadasz konta Cochlear, możesz je utworzyć, dotykając opcji „Utwórz konto” i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zalogowaniu aplikacja wykona szereg czynności, aby zapewnić możliwość nawiązania bezpiecznego połączenia. W przypadku problemów na ekranie zostaną wyświetlone instrukcje. Po zakończeniu aplikacja automatycznie przejdzie do ekranu głównego.

Czy mogę sparować procesory dźwięku obu moich implantów z telefonem iPhone?

Tak. Jeśli jesteś zaimplantowany obustronnie i korzystasz z dwóch procesorów Baha 6, musisz sparować oba procesory dźwięku ze zgodnym telefonem iPhone. W tym celu należy sparować oba procesory dźwięku jednocześnie (w trakcie jednego parowania) i upewnić się, że są one prawidłowo skonfigurowane jako urządzenie „lewe” i „prawe”.