Skip to main content

Aplikacja Baha® Smart: Wprowadzenie

Korzyści z używania aplikacji Cochlear™ Baha® Smart

  • Sterownie procesorem dźwięku Baha 6 bezpośrednio ze smartfona.
  • Regulowanie głośności, zmiana programów i włączanie przesyłania strumieniowego dźwięku z urządzeń Cochlear™ True Wireless™.
  • Personalizacja odbioru bodźców słuchowych.
  • Możliwość uzyskania pomocy i przydatnych wskazówek dotyczących obsługi procesora.
  • Lokalizowanie zgubionego procesora dźwięku.

Jak pobrać aplikację Baha Smart?

Aplikację Cochlear Baha Smart można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play w zatwierdzonych krajach.

Zgodność

Aplikacja Baha Smart współpracuje z procesorami dźwięku Baha 6 Max oraz zgodnymi smartfonami z systemem Android.
Aktualne informacje dotyczące zgodności z systemem Android dostępne są na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility

Wprowadzenie

Pobierz, zainstaluj i uruchom aplikację. Instrukcje dotyczące dalszego postępowania zostaną wyświetlone w aplikacji.
Po uruchomieniu aplikacji dotknij opcji „Demo”, aby dowiedzieć się więcej na temat różnych funkcji i możliwości, lub „Rozpocznij”, aby połączyć aplikację z procesorem dźwięku.
Aby móc sterować procesorem dźwięku za pomocą aplikacji Baha Smart App, należy zalogować się przy użyciu danych swojego konta Cochlear. Jeśli nie posiadasz konta Cochlear, możesz je utworzyć, dotykając opcji „Utwórz konto” i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Parowanie procesora dźwięku ze smartfonem

Po zalogowaniu aplikacja wykona szereg czynności, aby zapewnić możliwość nawiązania bezpiecznego połączenia. Jedną z tych czynności jest parowanie. Podczas parowania wyświetlona zostanie lista dostępnych procesorów dźwięku.
Dotknij pozycji odpowiadającej Twojemu procesorowi dźwięku, a następnie opcji „Paruj”.
W przypadku problemów na ekranie zostaną wyświetlone instrukcje. Po zakończeniu aplikacja automatycznie przejdzie do ekranu głównego.

Czy mogę sparować procesory dźwięku obu moich implantów z moim urządzeniem z systemem Android?

Tak. Jeśli jesteś zaimplantowany obustronnie i korzystasz z dwóch procesorów Baha 6, musisz sparować oba procesory dźwięku ze zgodnym urządzeniem z systemem Android. W tym celu należy sparować oba procesory dźwięku jednocześnie (podczas tego samego parowania).