Skip to main content

Nucleus® Smart-app: Hørselslogg


Nucleus® 7-lydprosessoren overvåker lyttemiljøet konstant og er i stand til å oppdage tale. Tabellene på skjermbildet for Tid i talemiljø registrerer tiden hvor man oppholder seg i talemiljø. Hvis du bruker tilbehør for lydoverføring (f.eks. en kompatibel iPhone), blir også denne tiden registrert og lagt til den totale Tid i talemiljø.

Tid som blir brukt i lyttemiljø, korrelerer med progresjonen i hørselsreisen din. Alle har ulikt mål for Tid i talemiljø avhengig av alder, familie, jobbsituasjon og hvor langt man har kommet i hørselsreisen. Det kan være lurt å starte med å registrere din Tid i talemiljø i en ukes tid. Deretter kan du sette målet litt høyere og prøve å forbedre deg.

Nucleus Smart-app inneholder tips om hvordan du kan forbedre din Tid i talemiljø.


Når du kobler lydprosessoren din til Nucleus Smart-app, blir du spurt om du ønsker å aktivere datasynkronisering. Hvis du aktiverer funksjonen for datasynkronisering, blir hørselsloggdataene dine synkronisert med Cochlears nettsky. Hvis datasynkronisering ikke er aktivert, lagres hørselsloggdata bare på enheten din, og blir ikke synkronisert.


Spole av er antallet ganger Nucleus 7-lydprosessorspolen er frakoblet cochleaimplantatet i løpet av én dag. Tallet representerer alle tilfellene hvor spolen ble tatt av med vilje (f.eks. når du skifter klær eller dusjer), i tillegg til tilfeller hvor spolen ble frakoblet uten at det var meningen (f.eks. hvis den blir skjøvet av ved et uhell). Det kan også bli registrert som Spole av hvis det oppstår et problem med spoleledningen.

Antall Spole av varierer fra person til person, fordi det avhenger av livsstilen din. Det er lurt å finne frem til din egen grunnlinje. Du kan bruke gjennomsnittlig antall Spole av i løpet av en uke for å få en ide om hva som er normalt for deg eller barnet ditt. Alternativt kan du merke deg antall Spole av i løpet av en dag hvor du er trygg på at det var få eller ingen utilsiktede tilfeller av Spole av. Du kan bruke denne grunnlinjen til å avgjøre om et antall Spole av er høyere enn det burde være.

Nucleus Smart-app inneholder tips om hvordan du kan redusere antall Spole av.


Tilkoblingen mellom Nucleus 7-lydprosessoren og den kompatible Apple-enheten kan ha blitt brutt, derfor ble det ikke samlet inn nok data i denne perioden.

For å sørge for at dette ikke skjer igjen må du sikre at både den kompatible iPhone eller iPod touch og lydprosessoren er slått på, at Bluetooth® er aktivert, og at du har den kompatible Apple-enheten din i nærheten (minst én gang på morgenen og én gang på kvelden).

Merk at Nucleus Smart-app må kjøre for at data skal samles inn, men den trenger ikke nødvendigvis være aktiv i forgrunnen.


Nei. Du må bare sørge for at både den kompatible Apple-enheten og Nucleus 7-lydprosessoren er slått på, at de befinner seg i nærheten av hverandre regelmessig (minst én gang om morgenen og én gang om kvelden), at Bluetooth er aktivert, og at Nucleus Smart-appen kjører på den kompatible Apple-enheten.


Nei. Vi verdsetter personvernet ditt. Nucleus 7-lydprosessoren overvåker omgivelsene og registrerer tale, men den tar ikke opp lyd.


ForwardFocus er en brukeraktivert kontrollfunksjon som gir deg muligheten til å høre bedre i utfordrende lyttesituasjoner. Den kan slås av og på i Program-fliken i Nucleus Smart-app.

Når funksjonen er på, reduserer ForwardFocus all støy som kommer bakfra, slik at personen som snakker foran deg, høres bedre. Du kan enkelt slå på funksjonen i situasjoner der du ønsker å fokusere på noen som snakker foran deg, og slå den av når den ikke trengs, for eksempel når det er stille rundt deg.


ForwardFocus må aktiveres av hørselhjelppersonell. Kontakt Cochlear eller hørselhjelppersonellet ditt hvis du vil ha mer informasjon.


Datasynkronisering er en funksjon i Nucleus Smart-app som gir mulighet til å synkronisere data fra lydprosessoren din med Cochlears nettsky.


Hvis datasynkronisering er aktivert, sikkerhetskopieres og konsolideres hørselsloggdataene dine fra alle enhetene som registrerer data. Det betyr at hvis du mister telefonen din, går ikke dataene dine tapt hvis du logger på fra en annen enhet.