Skip to main content

Nucleus® Smart-app: Hørselslogg


Nucleus® 7 og Kanso 2‑lydprosessorene overvåker lyttemiljøet konstant og er i stand til å oppdage tale. Tabellene på skjermbildet for Tid i talemiljø registrerer tiden hvor man oppholder seg i talemiljø. Hvis du bruker tilbehør for lydoverføring (f.eks. en kompatibel iPhone), blir også denne tiden registrert og lagt til den totale Tid i talemiljø.

Tid som blir brukt i lyttemiljø, korrelerer med progresjonen i hørselsreisen din. Alle har ulikt mål for Tid i talemiljø avhengig av alder, familie, jobbsituasjon og hvor langt man har kommet i hørselsreisen. Det kan være lurt å starte med å registrere din Tid i talemiljø i en ukes tid. Deretter kan du sette målet litt høyere og prøve å forbedre deg.

Nucleus Smart‑app inneholder tips om hvordan du kan forbedre din Tid i talemiljø.


Når en Nucleus 7-lydprosessorspole eller Kanso 2-lydprosessor kobles fra implantatet ditt, kalles dette «Spole av». «Spole av»-varsler viser til hvor mange ganger lydprosessoren din kobles fra på en gitt dag, enten bevisst (f.eks. når man bytter klær eller tar en dusj) og også når spolen eller lydprosessoren ble frakoblet utilsiktet (f.eks. hvis den blir dyttet av ved et uhell). Det kan også bli registrert «Spole av» hvis det oppstår et problem med Nucleus 7-lydprosessorens spoleledning.

Antall «Spole av» varierer fra person til person, fordi det avhenger av livsstilen din. Det er lurt å finne frem til hva som er normalt for deg. Du kan bruke gjennomsnittlig antall «Spole av» i løpet av en uke for å få en ide om hva som er normalt for deg eller barnet ditt. Alternativt kan du merke deg antall «Spole av» i løpet av en dag hvor du er trygg på at det var få eller ingen utilsiktede tilfeller av «Spole av». Du kan bruke denne normalen til å avgjøre om et antall «Spole av» er høyere enn det burde være.

Nucleus Smart‑app inneholder tips om hvordan du kan redusere antall «Spole av».


Tilkoblingen mellom Nucleus 7‑ eller Kanso 2-lydprosessoren og den kompatible Apple‑enheten kan ha blitt brutt. Derfor ble det ikke samlet inn nok data i denne perioden.

For å sørge for at dette ikke skjer igjen, må du sikre at både den kompatible iPhone eller iPod touch og lydprosessoren er slått på, at Bluetooth® er aktivert, og at du har den kompatible Apple‑enheten din i nærheten (minst én gang på morgenen og én gang på kvelden).

Merk at Nucleus Smart‑app må kjøre for at data skal samles inn, men den trenger ikke nødvendigvis være aktiv i forgrunnen.


Nei. Du må bare sørge for at både den kompatible Apple‑enheten og Nucleus 7‑ eller Kanso 2-lydprosessoren(e) er slått på, at de befinner seg i nærheten av hverandre regelmessig (minst én gang om morgenen og én gang om kvelden), at Bluetooth er aktivert, og at Nucleus Smart‑appen kjører på den kompatible Apple‑enheten.


Nei. Vi verdsetter personvernet ditt. Nucleus 7‑ og Kanso 2-lydprosessorene overvåker omgivelsene og registrerer tale, men de tar ikke opp lyd.


ForwardFocus er en bruker-aktivert funksjon som gjør at du kan høre bedre i utfordrende lyttesituasjoner. Det kan slås på eller av på fanen «Program» i Nucleus Smart-appen.

Når den slås på, reduserer ForwardFocus eventuell støy som kommer inn bak deg, slik at du bedre kan høre personen som snakker foran deg. Bare slå den på i miljøer der du ønsker å fokusere på noen som snakker foran deg, og slå den av når den ikke trengs, for eksempel i rolige omgivelser.

ForwardFocus må aktiveres av hørselsspesialisten din. Kontakt Cochlear eller hørselsspesialisten din for å få vite mer.


Data Sync er en funksjon i Nucleus Smart-appen som gjør at data fra lydprosessoren blir synkronisert til Cochlear-skyen.

Hvis Data Sync er aktivert, vil hørselsloggen bli sikkerhetskopiert og konsolidert fra alle enheter som data har blitt fanget opp gjennom. Dette betyr at hvis du mister telefonen din, vil ikke dataene dine gå tapt hvis du logger deg på fra en annen enhet.


Når du parer lydprosessoren med Nucleus Smart-appen, vil få spørsmål om du ønsker å aktivere Data Sync. Aktivering av Data Sync-funksjonen betyr at hørselsloggdata synkroniseres til Cochlear-skyen. Hvis Data Sync ikke er aktivert, lagres hørselsloggdata utelukkende på enheten og vil ikke bli synkronisert.