Skip to main content

Nucleus® Smart-app: Ofte stilte spørsmål


Cochlear™ Nucleus 7- og Kanso 2-lydprosessorene er kompatible med Nucleus Smart-appen.


Nucleus Smart‑appen er kompatibel med iPhone 5s (eller nyere) og 6. generasjons iPod-enheter (eller nyere) som kjører iOS 11.0 eller nyere. Den er ikke laget for bruk med andre Apple-enheter. Hvis du vil ha kompatibilitetsinformasjon, kan du besøke www.cochlear.com/compatibility.


Nucleus Smart-app kan lastes ned gratis fra Apple App Store. Berør App Store-ikonet, søk etter «Nucleus Smart» og velg nedlasting av Nucleus Smart-appen. Vær oppmerksom på at Nucleus Smart-app ikke er tilgjengelig i alle land, og at det derfor er en mulighet for at det ikke vil dukke opp i søket ditt.


Etter at du har lastet ned og installert Nucleus Smart-app, trykker du på Demonstrasjonsmodus for å lære om de ulike funksjonene. På denne måten kan du utforske Nucleus Smart-appen og bli kjent med hvordan den fungerer, selv om du ikke har Nucleus 7- eller Kanso 2-lydprosessoren din.

Før du kan styre lydprosessoren din med Nucleus Smart-appen må du logge deg på med Cochlear-kontoopplysningene dine. Hvis du ikke har en Cochlear-konto, kan du opprette en konto når du har lastet ned appen ved å trykke på «Opprett ny konto» og følge instruksjonene på skjermen.


Du kan koble Nucleus 7- eller Kanso 2-lydprosessoren din til opptil fem kompatible Apple-enheter og installere Nucleus Smart-appen på alle enhetene. Du kan imidlertid bare koble én kompatibel Apple-enhet om gangen til lydprosessorene. 


Du kan bruke Nucleus Smart-app uten tilkobling til en Nucleus 7- eller Kanso 2-lydprosessor for demonstrasjon, eller hvis du bare vil prøve den. Du kan aktivere/deaktivere demonstrasjonsmodusen i innstillingene i Nucleus Smart-appen.


Ja. Hvis du kobler den kompatible Apple-enheten din til ditt barns Nucleus 7- eller Kanso 2-lydprosessor, kan du kontrollere og overvåke prosessoren, se batteristatus, justere volumet og endre program uten å måtte berøre lydprosessoren.

Det kan hende at du ønsker å deaktivere lydoverføring til ditt barns lydprosessor, slik at din telefonsamtale eller musikk ikke overføres til prosessoren deres. Du kan gjøre dette ved å endre «Lyddirigering» for ditt hørselshjelpemiddel, som er en innstilling under «Tilgjengelighet» i Apple-enhetens «Innstillinger». Når du har gått inn i Lyddirigerings-innstillingene, velger du «Aldri høreapparater» for «Samtalelyd» eller «Medialyd» for å stoppe overføring av samtaler eller medier. Dette stopper overføringen av lyd til barnets lydprosessor, men du kan fremdeles styre prosessoren via Nucleus Smart-appen.


Hvis det ikke er mulig å justere lydprosessorene dine via Nucleus Smart-app, kan det hende at den kompatible Apple-enheten ikke er riktig koblet til prosessoren.

Hvis du vil lære mer om tilkoblingsprosessen, kan du se på vår tilkoblingsanimasjon. Hvis du har utført tilkoblingen, må du kontrollere at enheten er innenfor det anbefalte området og at det ikke er noe i nærheten som forårsaker interferens. Ta kontakt med Cochlear hvis problemet vedvarer.

 

Øverst til høyre i Hjem-skjermbildet i Nucleus Smart-app finner du et batteri-ikon. Dette angir oppladingsstatusen til lydprosessorbatteriet. Trykk på batteriikonet for å vise statusskjermbildet, som viser flere detaljer om lydprosessorens batterinivå. På dette skjermbildet kan du også se lydnivået som overføres til Nucleus 7- eller Kanso 2-lydprosessoren samt statusindikatoren for lydprosessoren. En hake indikerer at lydprosessoren fungerer riktig.


Trykk raskt to ganger på Hjem-knappen på den kompatible Apple-enheten din for å se alle appene som kjører. Sveip til venstre eller høyre for å bla gjennom appene. Hvis Nucleus Smart-app kjører, finner du den blant app-forhåndsvisningene. Trykk på forhåndsvisningsskjermen for Nucleus Smart-app for å gå tilbake til appen og fortsette å bruke den. Hvis du vil motta alarmer, finne en forsvunnet lydprosessor eller bruke hørselsloggfunksjonene, må du alltid ha appen aktiv på Apple-enheten din. Dersom du må lukke appen under feilsøking, må du huske å åpne den igjen.


Nucleus Smart-app slutter bare å kjøre hvis du fremtvinger en avslutning. Du bør bare lukke appen ved feilsøking, siden appen må kjøre for at du skal kunne dra nytte av funksjoner som Finn prosessoren min og Hørselslogg. Hvis du vil lukke appen, trykker du raskt to ganger på Hjem-knappen på den kompatible Apple-enheten din for å se alle appene som kjører. Sveip til venstre eller høyre for å bla gjennom alle åpne apper, helt til du finner forhåndsvisningsvinduet for Nucleus Smart-app. Når du finner Nucleus Smart-app, sveiper du opp for å lukke appen.


Hvis du fremdeles har problemer eller har andre spørsmål tilknyttet Nucleus Smart-appen, kan du kontakte ditt lokale Cochlear-kontor for råd og støtte: cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Nucleus Smart-appen for Apple Watch kobles til Nucleus Smart-appen som kjøres på en kompatibel iPhone. Den kobles ikke direkte til Nucleus 7- eller Kanso 2-lydprosessoren. Nucleus Smart-appen må være aktiv på iPhone for at Nucleus Smart-app for Apple Watch skal fungere.

Apple Watch bruker Bluetooth® for kobling til en iPhone. Det er via denne Bluetooth-tilkoblingen at Nucleus Smart-app for Apple Watch kan kommunisere med Nucleus Smart-appen.

Hvis Nucleus 7- eller Kanso 2-lydprosessorinnstillingene endres på Nucleus Smart-appen for Apple Watch, vil disse innstillingene umiddelbart reflekteres i Nucleus Smart-appen på iPhone.


Minimum kompatibel watchOS-versjon (operativsystemet til Apple Watch) er versjon 6.

Kompatibilitetsinformasjon finnes på www.cochlear.com/compatibility

Kompatibilitet med Nucleus Smart-appen for Apple Watch er for øyeblikket tilgjengelig kun i USA og utvalgte land. Ta kontakt med Cochlear for mer informasjon om tilgjengelighet.


Hvis iPhone mister forbindelsen til Nucleus 7- eller Kanso 2-lydprosessoren, vil Nucleus Smart-appen for Apple Watch ikke være i stand til å styre den.

For å fortsette åpner du Nucleus Smart-appen på din iPhone for å etablere en kobling til din lydprosessor på nytt.


For å styre Nucleus 7- eller Kanso 2-lydprosessoren fra Nucleus Smart-appen for Apple Watch må du være logget på Nucleus Smart-appen.


Nucleus Smart-appen for Apple Watch ble lansert i USA og Sør-Amerika i september 2019.

Brukere av Nucleus Smart-appen i land utenfor disse vil ikke kunne bruke Nucleus Smart-appen for Apple Watch. Tilgjengelighet i andre markeder vil være underlagt lokale produkttidslinjer.