Skip to main content

Menjadikan pemproses bunyi anda berpasangan dengan peranti Android™ yang serasi^

Bagaimanakah cara menjadikan pemproses bunyi saya berpasangan dengan peranti Android saya?

Sebelum anda boleh menggunakan ciri kawalan Aplikasi Nucleus Smart, anda perlu menjadikan Pemproses Bunyi Nucleus 7 atau Kanso 2 anda berpasangan dengan peranti Android anda yang serasi terlebih dahulu.

 

Bolehkah saya menjadikan pemproses bunyi bilateral berpasangan dengan peranti Android saya?

Ya. Jika anda mempunyai pemproses bunyi bilateral, anda perlu menjadikan kedua-dua pemproses bunyi anda berpasangan dengan peranti Android anda yang serasi. Untuk berbuat demikian, jadikan kedua-dua pemproses bunyi berpasangan secara serentak (dalam tetingkap masa proses berpasangan yang sama).

Bagaimanakah cara mendayakan penstriman langsung dengan peranti Android saya?

Selepas menjadikan peranti Android anda yang serasi berpasangan, anda boleh mendayakan penstriman kepada Pemproses Bunyi Nucleus 7 atau Kanso 2 anda. Video berikut memberikan arahan untuk proses ini.

 

 

Nota: Bergantung pada versi perisian Android anda, sesetengah skrin yang dipaparkan mungkin berbeza. Untuk mendapatkan maklumat keserasian terkini, lawati www.cochlear.com/compatibility.
^Aplikasi Nucleus Smart Cochlear tersedia dalam App Store dan Google Play. Untuk maklumat keserasian, lawati www.cochlear.com/compatibility. Android ialah tanda dagangan Google LLC. Robot Android telah dihasilkan semula atau diubah suai daripada hasil kerja yang dicipta dan dikongsi oleh Google dan digunakan mengikut terma yang dinyatakan dalam Lesen Atribusi Creative Commons 3.0. Google Play dan logo Google Play ialah tanda dagangan Google LLC.
Kemas kini perisian tegar Pemproses Bunyi Nucleus 7 dan Kanso 2 yang diperlukan untuk keserasian Android mungkin tidak tersedia dalam pasaran anda. Hubungi Cochlear untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Tanda dan logo perkataan Bluetooth® ialah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Cochlear Limited adalah berlesen.