Skip to main content

Menjadikan Pemproses Bunyi Nucleus® 7 anda berpasangan dengan peranti Android™ yang serasi^

Bagaimanakah cara menjadikan Pemproses Bunyi Nucleus 7 saya berpasangan dengan peranti Android saya?

Sebelum anda menggunakan ciri kawalan Aplikasi Nucleus Smart, anda perlu menjadikan pemproses bunyi anda berpasangan dengan peranti Android yang serasi dahulu.

 

Bolehkah saya menjadikan pemproses bunyi bilateral berpasangan dengan peranti Android saya?

Ya. Jika anda mempunyai Pemproses Bunyi Nucleus 7 bilateral, anda perlu menjadikan kedua-dua pemproses bunyi anda berpasangan dengan peranti Android anda yang serasi. Untuk berbuat demikian, jadikan kedua-dua pemproses bunyi berpasangan secara serentak (dalam tetingkap berpasangan yang sama).

 

^Aplikasi Cochlear Nucleus Smart tersedia di App Store dan Google Play. Untuk mendapatkan maklumat keserasian, lawati www.cochlear.com/compatibility. Android ialah tanda dagangan Google LLC. Robot Android telah dihasilkan semula atau diubah suai daripada hasil kerja yang dicipta dan dikongsi oleh Google dan digunakan mengikut terma yang dinyatakan dalam Lesen Atribusi Creative Commons 3.0. Google Play dan logo Google Play ialah tanda dagangan Google LLC.
Kemas kini perisian tegar Pemproses Bunyi Nucleus 7 yang diperlukan untuk keserasian Android mungkin tidak tersedia di pasaran anda. Hubungi Cochlear untuk mendapatkan maklumat lanjut.