Skip to main content

Nucleus® Smart lietotne: Dzirdes kontrole


Nucleus 7 un Kanso 2 skaņas procesors pastāvīgi uzrauga skaņas vidi un spēj uztvert, kad tiek runāts. Ekrānā Runāšanas laiks redzamās diagrammas kontrolē runāšanas vidē pavadīto laiku. Izmantojot straumēšanas palīgierīci (piemēram, saderīgu iPhone), šis laiks tiek arī aprēķināts un pievienots kopējam runāšanas laikam.

Skaņu vidē pavadītais laiks ir svarīgs nosacījums dzirdes uzlabojumam. Runāšanas laika mērķis katram ir atšķirīgs, un tas ir atkarīgs no vecuma, ģimenes un darba situācijas, kā arī no runāšanas/klausīšanās iemaņām. Sākumā ieteicams kontrolēt runāšanas laiku aptuveni nedēļu; pēc tam var iestatīt augstāku mērķi un mēģināt to sasniegt.

Runāšanas laiku var palīdzēt uzlabot Nucleus Smart lietotnē pieejamie padomi.


Kad Nucleus 7 skaņas procesora spole vai Kanso 2 skaņas procesors ir atvienots no Jūsu implanta notiek “spoles izslēgšanās”. “Spoles izslēgšanās” attiecas uz reižu skaitu, kad Jūsu skaņas procesors ir atvienots noteiktā dienā —, vai nu apzināti (piemēram, pārģērbjoties vai ejot dušā), vai gadījumā, kad spole vai skaņas procesors netīšām tika atvienots (proti, nejauši noņemts). “Spoles izslēgšanās” var tikt reģistrēta arī gadījumā, ja rodas problēma ar Nucleus 7 skaņas procesora spoles kabeli.

“Spoles izslēgšanās” gadījumu skaits katram ir atšķirīgs, jo tas atkarīgs no dzīvesveida. Iesakām Jums izveidot bāzlīniju. Lai noskaidrotu, kāds ir normāls “spoles izslēgšanās” gadījumu skaits Jums vai Jūsu bērnam, varat izmantot vidējo “spoles izslēgšanās” gadījumu skaitu nedēļā. Vai arī dienā, kad esat pārliecināts, ka nejaušas “spoles izslēgšanās” gadījumu nebija vai arī to skaits bija neliels, atzīmējiet šo skaitu. Šo bāzlīniju var izmantot, lai noteiktu, vai “spoles izslēgšanās” gadījumu skaits ir lielāks nekā parasti.

Lai samazinātu “spoles izslēgšanās” gadījumu skaitu, var izmantot ieteikumus Nucleus Smart lietotnē.


Savienojums starp Jūsu Nucleus 7 vai Kanso 2 skaņas procesoru un saderīgu Apple ierīci, iespējams, bija zudis, tādēļ šajā laikā netika ievākts pietiekami daudz datu.

Lai novērstu šādas situācijas turpmāk, pārbaudiet, vai ir ieslēgta gan saderīga iPhone vai iPod touch ierīce, gan skaņas procesors, iespējots Bluetooth® un vai saderīgā Apple ierīce atrodas pietiekami tuvu (pārbaude jāveic vismaz vienreiz no rīta un vienreiz naktī).

Lai varētu ievākt datus, Nucleus Smart lietotnei jādarbojas, bet tai nav obligāti jābūt aktīvai priekšplānā.


Nē. Jums tikai jāpārliecinās, vai ir ieslēgta gan saderīgā Apple ierīce, gan Nucleus 7 vai Kanso 2 skaņas procesors, vai šīs ierīces pastāvīgi atrodas pietiekami tuvu (pārbaude jāveic vismaz vienreiz no rīta un vienreiz naktī), vai ir iespējots Bluetooth un vai saderīgajā Apple ierīcē darbojas Nucleus Smart lietotne.


Nē. Mums ir svarīga Jūsu konfidencialitāte. Nucleus 7 un Kanso 2 skaņas procesors uzrauga skaņas vidi un uztver runu, bet skaņu neieraksta.


ForwardFocus ir lietotāja aktivizēta vadības funkcija, kura uzlabo dzirdes kvalitāti sarežģītās klausīšanās vidēs. Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt Nucleus Smart lietotnes cilnē Program (Programma).

Ja funkcija ForwardFocus ir ieslēgta, tā samazina jebkuru troksni aiz Jums, lai Jūs labāk spētu dzirdēt ar Jums runājošu personu, kas atrodas Jums priekšā. Ieslēdziet šo funkciju vidē, kurā vēlaties koncentrēt savu uzmanību runājošai personai, kas atrodas Jums priekšā, un izslēdziet šo funkciju, ja tā nav nepieciešama, piemēram, klusā vidē.

Funkcija ForwardFocus jāaktivizē Jūsu dzirdes veselības speciālistam. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar uzņēmumu Cochlear vai savu dzirdes veselības speciālistu.


Datu sinhronizācija ir Nucleus Smart lietotnes funkcija, kuru izmantojot skaņas procesora datus ir iespējams sinhronizēt Cochlear mākonī.

Ja datu sinhronizācija ir iespējota, dzirdes kontroles dati tiks dublēti un apvienoti no visām ierīcēm, kurās šie dati ir ievākti. Tas nozīmē, ka tālruņa nozaudēšanas gadījumā, piesakoties no citas ierīces, Jūsu dati nebūs zaudēti.


Savienojot skaņas procesoru ar Nucleus Smart lietotni, Jums jautās, vai vēlaties iespējot datu sinhronizāciju. Iespējojot datu sinhronizāciju, Jūsu dzirdes kontroles dati tiks sinhronizēti Cochlear mākonī. Ja datu sinhronizācija netiks iespējota, dzirdes kontroles dati tiks saglabāti tikai Jūsu ierīcē un netiks sinhronizēti.