Skip to main content

יישום Nucleus® Smart: שאלות נפוצות


מעבד הקול Cochlear™ Nucleus 7 תואם ליישום Nucleus Smart.


היישום Nucleus Smart תואם למכשירי iPhone 5 (או מאוחרים יותר) ו-iPod Touch דור שישי (או מאוחרים יותר) בעלי מערכת הפעלה iOS 10.0 או מאוחרת יותר. הוא אינו מיועד לשימוש עם מכשירי Apple אחרים.

^מעבד הקול Cochlear Nucleus 7 תואם ל-iPhone, iPad ו-iPod touch. למידע בנושא תאימות, בקר באתר www.cochlear.com/compatibility. יישום Nucleus Smart של Cochlear זמין ב-App Store וב-Google Play. למידע בנושא תאימות, בקר באתר www.cochlear.com/compatibility. Apple, הסמליל (לוגו) של Apple‏, ‏FaceTime‏, הסמליל (לוגו) של ‏Made for iPad,‏ הסמליל (לוגו) של ‏Made for iPhone‏, הסמליל (לוגו) של Made for iPod,‏ iPhone‏, iPad Pro‏, iPad Air‏, iPad mini‏, iPad ו-iPod touch הם סימני מסחר של Apple Inc.‎, הרשומים בארה"ב ובמדינות נוספות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc.‎, הרשום בארה"ב ובמדינות נוספות.


ניתן להוריד את היישום Nucleus Smart בחינם מה-App Store של Apple. הקש על הסמל של App Store, חפש את 'Nucleus Smart', ובחר אותו כדי להוריד את היישום Nucleus Smart. היישום Nucleus Smart עשוי לא יהיה זמין בכל המדינות, ולכן עשוי לא להופיע אצלך בחיפוש.


לאחר שהורדת והתקנת את היישום Nucleus Smart, הקש על 'מצב הדגמה' כדי להתחיל להכיר את הפונקציות והתכונות השונות. הדבר מאפשר לך לחקור את היישום Nucleus Smart, ולהכיר את האופן שבו הוא פועל, אפילו לפני שקיבלת את מעבד הקול Nucleus 7 שלך.

כדי לשלוט על מעבד הקול Nucleus 7 שלך באמצעות היישום Nucleus Smart, עליך להתחבר עם פרטי חשבון Cochlear שלך. אם אין לך חשבון Cochlear, תוכל ליצור חשבון ברגע שתוריד את היישום בהקשה על 'צור חשבון חדש' ומעקב אחר ההוראות שעל המסך.


תוכל לקשר את מעבד הקול Nucleus 7 שלך לעד חמישה מכשירי Apple תואמים ולהתקין את היישום Nucleus Smart על כולם. עם זאת, תוכל לחבר רק מכשיר Apple תואם אחד באותו זמן למעבד/י הקול שלך. 


במצב הדגמה, תוכל להשתמש ביישום Nucleus Smart ללא חיבור למעבד הקול Nucleus 7, למטרות הדגמה או רק כדי לנסות אותו. תוכל לאפשר/להשבית את מצב ההדגמה תחת 'הגדרות' ביישום Nucleus Smart.


כן. אם תקשר את מכשיר Apple התואם שלך למעבד הקול Nucleus 7 של ילדך, תוכל לשלוט במעבד, לפקח עליו, לראות את מצב הסוללה, לכוון את עוצמת הקול ולשנות תכנית מבלי לגעת במעבד הקול.

תוכל להשבית את הזרמת השמע למעבד של ילדך כדי ששיחות הטלפון או המוסיקה שלך לא יוזרמו למעבד שלו. כדי לעשות זאת היכנס להגדרות> כללי> נגישות> מכשירי שמיעה וכבה את 'הזרם למכשיר שמיעה'. הדבר יפסיק להזרים שמע למעבד הקול של ילדך אך עדיין יאפשר שליטה באמצעות היישום Nucleus Smart.

אם אינך מצליח להתאים את מעבד/י הקול שלך באמצעות היישום Nucleus Smart, ייתכן שמכשיר ה-Apple התואם שלך לא קושר כהלכה למעבד שלך.

כדי לדעת עוד על תהליך הקישור, צפה בסרטון האנימציה שלנו בנושא קישור Nucleus 7. אם השלמת בהצלחה את תהליך הקישור, ודא שהמכשיר שלך נמצא בטווח המומלץ, ואין גורם להפרעות יתר. אם הבעיה נמשכת, פנה ל-Cochlear או לקלינאי התקשורת.

 

בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית ביישום Nucleus Smart, תראה סמל סוללה. הסמל יציין את מצב הטעינה של הסוללות שלך. הקש על סמל הסוללה כדי לראות את מסך 'סטטוס' שמציג תצוגה מפורטת יותר של מצב סוללת מעבד הקול. מסך זה גם מדגים את רמת הקול הנשלחת אל מעבד הקול Nucleus 7, ואת נורית חיווי מצב מעבד הקול. סימן מציין שמעבד הקול Nucleus 7 שלך פועל כשורה.


לחץ לחיצה כפולה על מקש הבית במכשיר Apple התואם שלך כדי לראות את כל היישומים הפועלים. החלק ימינה או שמאלה כדי לעבור בין היישומים, ואם היישום Nucleus Smart פועל, תמצא אותו בין התצוגות המקדימות של היישומים. הקש על התצוגה המקדימה של מסך היישום Nucleus Smart כדי לחזור ליישום ולהמשיך להשתמש בו. כדי לקבל התראות, לאתר מעבד קול שאבד ולהשתמש בתכונות מעקב שמיעה, תמיד השאר את היישום פועל במכשיר ה-Apple שלך. אם עליך לסגור את היישום למטרת איתור תקלות, הקפד לפתוח מחדש את היישום.


היישום Nucleus Smart יפסיק לפעול רק אם תאלץ את היישום להיסגר. עליך לסגור את היישום למטרות איתור תקלות בלבד מכיוון שהיישום חייב להיות מופעל כדי להשתמש בתכונות כמו 'מצא את המעבד שלי' ו'מעקב שמיעה'. כדי לסגור את היישום, לחץ לחיצה כפולה על מקש הבית במכשיר Apple התואם שלך כדי לראות את כל היישומים הפועלים. החלק ימינה או שמאלה כדי לעבור בין היישומים הפתוחים שלך עד שתמצא את התצוגה המקדימה של היישום Nucleus Smart. כאשר תמצא את התצוגה המקדימה של היישום Nucleus Smart, החלק מעלה כדי לסגור את היישום.


אם אתה עדיין נתקל בבעיות, או שיש לך שאלות אחרות לגבי היישום Nucleus Smart שלך, פנה לסניף המקומי של Cochlear לקבלת ייעוץ וסיוע בכתובת cochlear.com/intl/contact/global-offices.