Skip to main content

יישום Nucleus® Smart: שאלות נפוצות


מעבדי הקול ‎Nucleus 7‏ ו-‎Kanso 2 של ‎Cochlear™‎ תואמים ליישום Nucleus Smart.


אם אינך מצליח להתאים את מעבד/י הקול שלך באמצעות היישום Nucleus Smart, ייתכן שמכשיר ה-Apple התואם שלך לא קושר כהלכה למעבד שלך.

כדי לדעת עוד על תהליך הקישור, צפה בסרטון האנימציה שלנו בנושא קישור. אם השלמת בהצלחה את תהליך הקישור, ודא שהמכשיר שלך נמצא בטווח המומלץ, ואין גורם להפרעות יתר. אם הבעיה נמשכת, פנה ל-Cochlear.

 

בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית ביישום Nucleus Smart, תראה סמל סוללה. הסמל יציין את מצב הטעינה של סוללת המעבד. הקש על סמל הסוללה כדי לראות את מסך 'סטטוס' שמציג תצוגה מפורטת יותר של מצב סוללת מעבד הקול. מסך זה גם מדגים את רמת הקול הנשלחת אל מעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2, ואת נורית חיווי מצב מעבד הקול. סימן מציין שמעבד הקול שלך פועל כשורה.


לחץ לחיצה כפולה על מקש הבית במכשיר Apple התואם שלך כדי לראות את כל היישומים הפועלים. החלק ימינה או שמאלה כדי לעבור בין היישומים, ואם היישום Nucleus Smart פועל, תמצא אותו בין התצוגות המקדימות של היישומים. הקש על התצוגה המקדימה של מסך היישום Nucleus Smart כדי לחזור ליישום ולהמשיך להשתמש בו. כדי לקבל התראות, לאתר מעבד קול שאבד ולהשתמש בתכונות מעקב שמיעה, תמיד השאר את היישום פועל במכשיר ה-Apple שלך. אם עליך לסגור את היישום למטרת איתור תקלות, הקפד לפתוח מחדש את היישום.


היישום Nucleus Smart יפסיק לפעול רק אם תאלץ את היישום להיסגר. עליך לסגור את היישום למטרות איתור תקלות בלבד מכיוון שהיישום חייב להיות מופעל כדי להשתמש בתכונות כמו 'מצא את המעבד שלי' ו'מעקב שמיעה'. כדי לסגור את היישום, לחץ לחיצה כפולה על מקש הבית במכשיר Apple התואם שלך כדי לראות את כל היישומים הפועלים. החלק ימינה או שמאלה כדי לעבור בין היישומים הפתוחים שלך עד שתמצא את התצוגה המקדימה של היישום Nucleus Smart. כאשר תמצא את התצוגה המקדימה של היישום Nucleus Smart, החלק מעלה כדי לסגור את היישום.


אם אתה עדיין נתקל בבעיות, או שיש לך שאלות אחרות לגבי היישום Nucleus Smart, צור קשר עם משרד Cochlear המקומי לקבלת ייעוץ וסיוע בכתובת cochlear.com/intl/contact/global-offices.


היישום Nucleus Smart App for Apple Watch מתחבר ליישום Nucleus Smart‏ שפועל ב-iPhone תואם. הוא אינו מתחבר ישירות למעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2. היישום Nucleus Smart חייב לפעול ב-iPhone כדי שהיישום Nucleus Smart App for Apple Watch יעבוד.

Apple Watch משתמש ב-Bluetooth®‎ כדי לקשר את ה-iPhone וחיבור Bluetooth זה מאפשר ליישום Nucleus Smart App for Apple Watch לתקשר עם היישום Nucleus Smart.

כשמשנים את ההגדרות של מעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2 ביישום Nucleus Smart App for Apple Watch, הגדרות אלה נראות מיד ביישום Nucleus Smart ב-iPhone.


גירסה 6 היא הגירסה התואמת הנמוכה ביותר של מערכות ההפעלה של watch ‏(watchOS) (מערכת ההפעלה של Apple Watch).

מידע בנושא תאימות נמצא בכתובת www.cochlear.com/compatibility

התאימות של היישום Nucleus Smart App for Apple Watch ליישום Nucleus Smart זמינה בשלב זה בארה"ב ובמדינות נבחרות בלבד. צור קשר עם Cochlear לקבלת מידע נוסף בנושא זמינות.


אם ה-iPhone איבד את החיבור למעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2, היישום Nucleus Smart App for Apple Watch לא יוכל לשלוט עליו.

תקבל הודעה לפתוח את היישום Nucleus Smart במכשיר ה-iPhone שלך כדי להתחבר מחדש למעבד הקול.


כדי לשלוט על מעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2 מתוך היישום Nucleus Smart App for Apple Watch, עליך להתחבר ליישום Nucleus Smart.


היישום Nucleus Smart App for Apple Watch הושק בארה"ב ובאמריקה הלטינית בספטמבר 2019.

משתמשי היישום Nucleus Smart במדינות מחוץ למדינות אלה לא יוכלו להשתמש ביישום Nucleus Smart App for Apple Watch. הזמינות בשווקים אחרים תלויה בלוח הזמנים המקומי של המוצרים.


היישום Nucleus Smart תואם למכשירי iPhone 5s (או מאוחרים יותר) ו-iPod Touch דור שישי (או מאוחרים יותר) בעלי מערכת הפעלה iOS 11.0 או מאוחרת יותר. הוא אינו מיועד לשימוש עם מכשירי Apple אחרים. למידע בנושא תאימות, בקר באתר www.cochlear.com/compatibility.


ניתן להוריד את היישום Nucleus Smart בחינם מה-App Store של Apple. הקש על הסמל של App Store, חפש את 'Nucleus Smart', ובחר אותו כדי להוריד את היישום Nucleus Smart. היישום Nucleus Smart עשוי לא יהיה זמין בכל המדינות, ולכן עשוי לא להופיע אצלך בחיפוש.


לאחר שהורדת והתקנת את היישום Nucleus Smart, הקש על 'מצב הדגמה' כדי להתחיל להכיר את הפונקציות והתכונות השונות. הדבר מאפשר לך לחקור את היישום Nucleus Smart, ולהכיר את האופן שבו הוא פועל, אפילו לפני שקיבלת את מעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2 שלך.

כדי לשלוט על מעבד הקול שלך באמצעות היישום Nucleus Smart, עליך להתחבר עם פרטי חשבון Cochlear שלך. אם אין לך חשבון Cochlear, תוכל ליצור חשבון ברגע שתוריד את היישום בהקשה על 'צור חשבון חדש' ומעקב אחר ההוראות שעל המסך.


תוכל לקשר את מעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2 שלך לעד חמישה מכשירי Apple תואמים ולהתקין את היישום Nucleus Smart על כולם. עם זאת, תוכל לחבר רק מכשיר Apple תואם אחד באותו זמן למעבד/י הקול שלך. 


במצב הדגמה, תוכל להשתמש ביישום Nucleus Smart ללא חיבור למעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2, למטרות הדגמה או רק כדי לנסות אותו. תוכל לאפשר/להשבית את מצב ההדגמה תחת 'הגדרות' ביישום Nucleus Smart.


כן. אם תקשר את מכשיר Apple התואם שלך למעבד הקול Nucleus 7 או Kanso 2 של ילדך, תוכל לשלוט על המעבד, לפקח עליו, לראות את מצב הסוללה, לשנות את עוצמת הקול ולשנות תכנית מבלי לגעת במעבד הקול.

תוכל להשבית את הזרמת השמע למעבד של ילדך כדי ששיחות הטלפון או המוסיקה שלך לא יוזרמו למעבד שלו. תוכל לעשות זאת בשינוי ההגדרה 'ניתוב שמע' במכשיר השמיעה שלך, תחת 'נגישות' בהגדרות מכשיר Apple שלך. מתוך ההגדרה 'ניתוב שמע', בחר ב'מ. שמיעה: אף פעם' עבור 'שמע שיחות' או ב'שמע מדיה' כדי לעצור הזרמת שמע שיחות או מדיה. פעולה זו תפסיק להזרים שמע למעבד הקול של ילדך אך עדיין תתאפשר שליטה באמצעות היישום Nucleus Smart.