Skip to main content

جفت کردن پردازشگر صوتی با یک دستگاه Apple سازگار^

چگونه می‌توانم پردازشگر صوتی Nucleus 7 یا Kanso 2 خود را با iPhone یا iPod touch جفت کنم؟

قبل از آنکه بتوانید از ویژگی‌های کنترل برنامه Nucleus Smart استفاده کنید، باید پردازشگر(های) صوتی خود را با iPhone یا iPod touch سازگار جفت کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره جفت کردن، به پرسش‌های متداول برنامه Nucleus Smart مراجعه کنید.

 

آیا می‌توانم پردازشگرهای صوتی دوسویه را با iPhone یا iPod touch جفت کنم؟

بله. اگر پردازشگرهای صوتی دوسویه دارید، باید هر دو پردازشگر صوتی خود را با دستگاه Apple سازگار جفت کنید. برای این کار هر دو پردازشگر صوتی را همزمان (در یک پنجره جفت کردن) جفت کنید و مطمئن شوید آنها به طور صحیح بعنوان دستگاه 'راست' و 'چپ' جفت شده باشند.

^پردازشگرهای صوتی Cochlear Nucleus 7‎‎ با Kanso 2،‏ ‏iPhone، ‏iPad و iPod touch سازگار هستند. برای اطلاعات سازگاری از www.cochlear.com/compatibility بازدید کنید. برنامه Cochlear Nucleus Smart در App Store و Google Play در دسترس است. برای اطلاعات سازگاری از www.cochlear.com/compatibility بازدید کنید. Apple،‏ آرم Apple،‏ FaceTime‏، آرم Made for iPad،‏ آرم Made for iPhone، آرم Made for iPod،‏ iPhone،‏ iPad Pro،‏ iPad Air،‏ iPad mini،‏ iPad و iPod touch علائم تجاری Apple Inc.‎، ثبت شده در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها می‌باشند. App Store یک علامت سرویس Apple Inc.‎، ثبت شده در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها می‌باشد.