Skip to main content

جفت کردن پردازشگر صوتی با یک دستگاه Android™‎ سازگار^

چگونه می‌توانم پردازشگر صوتی را با دستگاه Android خود جفت کنم؟

قبل از آنکه بتوانید از ویژگی‌های کنترل برنامه Nucleus Smart استفاده کنید، باید پردازشگر(های) صوتی Nucleus 7 یا Kanso 2 خود را با دستگاه Android سازگار جفت کنید.

 

آیا می‌توانم پردازشگرهای صوتی دوسویه را با دستگاه Android خود جفت کنم؟

بله. اگر پردازشگرهای صوتی دوسویه دارید، باید هر دو پردازشگر صوتی خود را با دستگاه Android سازگار جفت کنید. برای این کار، هر دو پردازشگر صوتی را همزمان جفت کنید (در یک پنجره جفت‌سازی).

چگونه می‌توانم انتقال و پخش مستقیم را در دستگاه Android خود فعال کنم؟

بعد از جفت‌سازی یک دستگاه Android سازگار، می‌توانید انتقال و پخش صدا را در پردازشگر صوتی Nucleus 7 یا Kanso 2 خود فعال کنید. ویدیوهای زیر دستورالعمل‌های مربوطه را ارائه می‌دهند.

 

 

توجه: بسته به نسخه نرم‌افزار Android شما، برخی صفحه‌های نمایش ممکن است متفاوت باشند. برای جدیدترین اطلاعات سازگاری از www.cochlear.com/compatibility بازدید کنید.
^برنامه Cochlear Nucleus Smart در App Store و Google Play در دسترس است. برای اطلاعات سازگاری از www.cochlear.com/compatibility بازدید کنید. Android یک علامت تجاری از شرکت Google LLC می‌باشد. ربات Android از کاری که توسط Google ایجاد و اشتراک‌گذاری شده است، تولید یا اصلاح شده و از آن مطابق با شرایط توضیح داده شده در مجوز Creative Commons 3.0 Attribution استفاده می‌شود. Google Play و آرم Google Play علائم تجاری Google LLC می‌باشند.
نسخه به‌روز ثابت‌افزار پردازشگر صوتی Nucleus 7 و Kanso 2 که برای سازگاری با Android مورد نیاز است، ممکن است در بازار کشور شما در دسترس نباشد. برای اطلاعات بیشتر، با Cochlear تماس بگیرید.
نشان کلمه Bluetooth®‎ و آرم‌ها علائم تجاری ثبت شده متعلق به Bluetooth SIG, Inc.‎ بوده و استفاده از چنین نشانه‌ایی توسط Cochlear Limited تحت مجوز می‌‌باشد.