Skip to main content

Rakendus Nucleus® Smart: kuulmisanalüüs


Nucleus® 7 heliprotsessor jälgib pidevalt helikeskkonda ning tuvastab kõne, kui keegi räägib. Kuva „Kõne kuulamine” diagrammid näitavad, kui kaua olete olnud keskkonnas, kus kostub kõne. Kui kasutate voogedastamist võimaldavat lisatarvikut (näiteks Cochlear Wireless TV Streamer (TV striimer)), siis arvutatakse ka selle kõneaeg ja lisatakse koguajale „Kõne kuulamine”.

Kõnega keskkonnas veedetud aeg on kuulmistulemuste paranemisega tugevas korrelatsioonis. Mõõdiku „Kõne kuulamine” eesmärk on igaühe jaoks erinev ning sõltub vanusest, olukorrast perekonnas ja tööl ning sellest, kui kaugele olete kuulmisteekonnal jõudnud. Alustamiseks soovitame jälgida oma mõõdikut „Kõne kuulamine” ligikaudu nädal aega ning seada seejärel eesmärgi pisut kõrgemaks ja proovida seda saavutada.

Rakendus Nucleus Smart pakub nõuandeid mõõdiku „Kõne kuulamine” tulemuste parandamiseks.


„Eemaldamised” näitab, mitu korda ühe päeva jooksul kaotas Nucleus 7 heliprotsessori saatjarõngas ühenduse sisekõrvaimplantaadiga. See arv sisaldab nii saatjarõnga tahtlikke eemaldamisi (nt riiete vahetamiseks või duši all käimiseks) kui ka saatjarõnga tahtmatuid eemaldamisi (nt juhuslikke peast kukkumisi). Eemaldamine võidakse registreerida ka juhul, kui tekib probleem saatjarõnga kaabliga.

Mõõdiku „Eemaldamised” tulemused on eri inimeste jaoks erinevad, sõltudes oluliselt elustiilist. Soovitame seda mõõdikut jälgida, et oma normaalne eemaldamiste arv välja selgitada. Enda või oma lapse normaalse eemaldamiste arvuna võite kasutada näiteks nädala keskmist eemaldamiste arvu. Alternatiivselt võite valida eemaldamiste arvu sellisel päeval, mil teie arvates ei olnud üldse tahtmatuid eemaldamisi või neid oli väga vähe. Normaalse eemaldamise arvu põhjal saate mõõdikut „Eemaldamised” jälgida ja hinnata, ega see ei ole tavapärasest kõrgem.

Rakendus Nucleus Smart pakub nõuandeid eemaldamiste arvu vähendamiseks.


Võimalik, et teie Nucleus 7 heliprotsessori ja ühilduva Android™-i seadme ühendus katkes, mistõttu ei kogutud sel perioodil piisavalt andmeid.

Sellise olukorra kordumise vältimiseks vaadake, et nii ühilduv Androidi seade kui ka heliprotsessor oleks sisse lülitatud, Bluetooth® oleks lubatud ja ühilduv Androidi seade oleks heliprotsessori lähedal (vähemalt üks kord hommikul ja üks kord õhtul).

Pange tähele, et andmete kogumiseks peab rakendus Nucleus Smart küll töötama, aga ei pea olema esiplaanil.


Ei. Peate lihtsalt tagama, et ühilduv Androidi seade ja Nucleus 7 heliprotsessor oleksid sisse lülitatud, et need oleksid korrapäraselt üksteise läheduses (vähemalt üks kord hommikul ja üks kord õhtul), et Bluetooth oleks lubatud ja et ühilduvas Androidi seadmes töötaks rakendus Nucleus Smart.


Ei. Teie privaatsuse kaitse on meie jaoks oluline. Nucleus 7 heliprotsessor jälgib ümbritsevat helikeskkonda ja tuvastab kõne, kuid ei salvesta heli.


Cochlear ei salvesta teie kuulmisanalüüsi andmeid. Need salvestatakse üksnes teie ühilduvasse Androidi seadmesse.


ForwardFocus on kasutaja aktiveeritav funktsioon, mis parandab kõne kuuldavust keerulistes kuulmiskeskkondades. Seda saab sisse ja välja lülitada rakenduse Nucleus Smart vahekaardil „Programm”.

Kui ForwardFocus on sisse lülitatud, siis vähendab see teie selja tagant kostvat müra, et kuuleksite enda ees rääkiva inimese kõnet paremini. Kui tahate keskenduda vestluskaaslase kõnele, siis lülitage see sisse, ning ärge unustage seda välja lülitada, kui seda enam vaja pole, näiteks vaikses ruumis.


ForwardFocus peab olema teie audioloogi poolt lubatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Cochleariga või oma audioloogiga.