Skip to main content

Nucleus® Smart App: Høretracker


Nucleus® 7-lydprocessoren overvåger hele tiden lytteomgivelserne, og den kan finde frem til, hvornår der forekommer tale. Diagrammerne på skærmen "Tid tilbragt i tale" sporer den tid, der bruges i et talende miljø. Hvis du bruger et streaming-tilbehør (f.eks. en kompatibel iPhone), beregnes denne tid også og føjes til den samlede "Tid tilbragt i tale".

Den tid, der bruges i lytteomgivelser, har indflydelse på fremskridtet i din oplevelse af din hørelse. Målet for "Tid tilbragt i tale" er forskelligt for alle og afhænger af alder, familie- og arbejdssituationer, samt hvor du er i oplevelsen af din hørelse. En god måde at komme i gang på er at holde styr på "Tid tilbragt i tale" i omkring en uges tid og derefter sætte dit mål lidt højere og se, om du kan komme længere.

I Nucleus Smart App er der tips til, hvordan du kan øge din "Tid tilbragt i tale".


Når du parrer din lydprocessor med Nucleus Smart App, bliver du spurgt, om du vil aktivere Datasynkronisering. Hvis Datasynkroniseringsfunktionen aktiveres, betyder det, at dine Høretracker-data synkroniseres til Cochlear Cloud. Hvis Datasynkronisering ikke er aktiveret, gemmes Høretracker-dataene kun på din enhed og bliver ikke synkroniseret.


"Spole af" er det antal gange Nucleus 7-lydprocessoren var frakoblet Cochlear-implantatet på en given dag. Dette tal afspejler alle tilfælde, hvor spolen blev bevidst fjernet (f.eks. under skift af tøj eller mens du tager et brusebad) og også forekomster, hvor spolen blev afbrudt utilsigtet (dvs. faldt af ved et uheld). Et tilfælde af "Spole af" kan også blive registreret, hvis der er et problem med dit spolekabel.

Antallet af "Spole af" varierer for alle, og det afhænger af din livsstil. Det er en god ide at etablere din eget udgangspunkt. Du kan bruge det gennemsnitlige antal "Spole af" pr. uge for at få en forståelse af, hvad der er normalt for dig eller dit barn. Du kan også vælge at notere antallet af "Spole af" på en dag, hvor du er sikker på, at der var ingen eller et minimalt antal utilsigtede "Spole af". Du kan bruge dette som udgangspunkt for at afgøre, om antallet af "Spole af" er højere end normalt.

I Nucleus Smart App er der tips med forslag til, hvordan du kan nedbringe det antal "Spole af", du oplever.


Forbindelsen mellem din Nucleus 7-lydprocessor og din kompatible Apple-enhed kan være gået tabt, så der ikke blev indsamlet nok data i denne periode.

Du kan forhindre, at dette sker fremover ved at sikre, at både din kompatible iPhone eller iPod touch og lydprocessoren er tændt, at Bluetooth® er aktiveret, samt at din kompatible Apple-enhed er i nærheden (mindst en gang om morgenen og en gang om aftenen).

Bemærk, at hvis der skal indsamles data, skal Nucleus Smart App køre, men den behøver ikke nødvendigvis at være aktiv i forgrunden.


Nej. Du skal blot sørge for, at den kompatible Apple-enhed og Nucleus 7 lydprocessoren begge er tændt, er tæt på hinanden med jævne mellemrum (mindst en gang om morgenen og en gang om aftenen), at Bluetooth er aktiveret og at Nucleus Smart App kører på den kompatible Apple-enhed.


Nej. Dit privatliv er vigtigt for os. Nucleus 7-lydprocessoren overvåger omgivelserne og registrerer tale, men optager ikke lyd.


ForwardFocus er en brugeraktiveret kontrolfunktion, som giver dig mulighed for at høre bedre i vanskelige lytteomgivelser. Den kan slås til eller fra på fanen "Program" i Nucleus Smart App.

Når den er slået til, reducerer ForwardFocus støj, som kommer bagfra, så du bedre kan høre den person, som taler foran dig. Du skal blot slå den til i omgivelser, hvor du vil fokusere på en person, som taler foran dig, og slå den fra, når den ikke er nødvendig, såsom i stille omgivelser.


ForwardFocus skal aktiveres af din hørespecialist. Kontakt Cochlear eller din hørespecialist for at få flere oplysninger.


Datasynkronisering er en funktion i Nucleus Smart App, som giver mulighed for at synkronisere data fra din lydprocessor med Cochlear Cloud.


Hvis Datasynkronisering er aktiveret, vil dine Høretracker-data blive sikkerhedskopieret og konsolideret fra alle de enheder, dataene er blevet optaget igennem. Det betyder, at hvis du mister din telefon, vil dine data ikke gå tabt, hvis du logger på fra en anden enhed.