Skip to main content

Aplikace Nucleus® Smart: Časté dotazy


S aplikací Nucleus Smart je kompatibilní zvukový procesor Cochlear™ Nucleus 7 a Kanso 2.


Aplikace Nucleus Smart je kompatibilní se zařízeními iPhone 5s (nebo novějšími) a iPod 6. generace (nebo novějšími) používajícími operační systém iOS 11.0 nebo vyšší. Není určena pro použití s jinými zařízeními Apple. Informace o kompatibilitě naleznete na adrese www.cochlear.com/compatibility.


Aplikaci Nucleus Smart lze bezplatně stáhnout z obchodu Apple App Store. Klepněte na ikonu App Store, vyhledejte „Nucleus Smart“ a poté vyberte stažení aplikace Nucleus Smart. Vezměte prosím na vědomí, že aplikace Nucleus Smart nemusí být dostupná ve všech zemích a nemusí se proto ve výsledcích hledání zobrazit.


Po stažení a nainstalování aplikace Nucleus Smart klepněte na položku „Demo režim“ a zobrazí se přehled informací o různých funkcích a možnostech. Můžete tak aplikaci Nucleus Smart prozkoumat a seznámit se s jejím fungováním ještě před získáním zvukového procesoru Nucleus 7 nebo Kanso 2.

Abyste mohli zvukový procesor ovládat pomocí aplikace Nucleus Smart, musíte se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů pro účet Cochlear. Pokud účet Cochlear nemáte, můžete jej po stažení aplikace vytvořit klepnutím na možnost „Vytvořit nový účet“ a následováním pokynů na obrazovce.


Zvukový procesor Nucleus 7 nebo Kanso 2 můžete spárovat s až pěti kompatibilními zařízeními Apple a na každém z nich můžete mít nainstalovanou aplikaci Nucleus Smart. Ve stejnou dobu lze však ke zvukovému procesoru připojit pouze jedno kompatibilní zařízení Apple. 


V demo režimu můžete aplikaci Nucleus Smart používat bez připojení ke zvukovému procesoru Nucleus 7 nebo Kanso 2 pro demonstrační účely nebo pro vyzkoušení. Demo režim můžete v aplikaci Nucleus Smart aktivovat/deaktivovat v možnosti „Nastavení“.


Ano. Pokud spárujete kompatibilní zařízení Apple se zvukovým procesorem Nucleus 7 nebo Kanso 2 svého dítěte, můžete procesor ovládat a sledovat – můžete si tedy zobrazit stav baterie, upravit hlasitost nebo změnit program bez nutnosti dotýkat se zvukového procesoru.

Můžete deaktivovat streamování zvuku do procesoru dítěte, aby se do jeho procesoru nestreamoval váš telefonní hovor nebo hudba. To lze provést změnou „Směrování audia“ pro vaše sluchové zařízení, což je nastavení v části „Zpřístupnění“ v možnosti „Nastavení“ ve vašem zařízení Apple. Chcete-li zastavit streamování hovorů nebo médií v nastavení „Směrování audia“ vyberte možnost „Nikdy sluchadla“ pod položkou „Zvuk hovorů“ nebo „Zvuk médií“. Tím se zastaví streamování do zvukového procesoru dítěte, nicméně procesor můžete i nadále ovládat pomocí aplikace Nucleus Smart.


Pokud se vám nedaří upravit nastavení zvukového procesoru pomocí aplikace Nucleus Smart, nemusí být kompatibilní zařízení Apple správně spárováno s procesorem.

Další informace o procesu párování získáte sledováním animace párování procesoru. Po úspěšném dokončení procesu párování ověřte, jestli se vaše zařízení nachází v doporučené vzdálenosti a jestli něco nezpůsobuje nadměrné rušení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte společnost Cochlear.

 

V pravém horním rohu domovské obrazovky aplikace Nucleus Smart se nachází ikona baterie. Ta označuje stav nabití baterií zvukového procesoru. Klepnutím na ikonu baterie zobrazíte obrazovku „Stav“, která obsahuje podrobnější zobrazení stavu baterie zvukového procesoru. Na této obrazovce je také zobrazena úroveň hlasitosti přenášená do zvukového procesoru Nucleus 7 nebo Kanso 2 a ukazatel stavu zvukového procesoru. Zaškrtnutí označuje, že zvukový procesor funguje správně.


Dvojitým klepnutím na tlačítko Domů na kompatibilním zařízení Apple si můžete zobrazit všechny spuštěné aplikace. Přejížděním prstem doleva nebo doprava můžete tyto aplikace procházet, a pokud je aplikace Nucleus Smart spuštěná, naleznete ji mezi náhledy aplikací. Klepnutím na náhled obrazovky aplikace Nucleus Smart se vrátíte do této aplikace a můžete ji dále používat. Abyste mohli přijímat výstrahy, vyhledat ztracený zvukový procesor a používat funkce Sledování poslechu, měli byste mít tuto aplikaci v zařízení Apple vždy spuštěnou. Potřebujete-li aplikaci zavřít z důvodu řešení problémů, nezapomeňte ji znovu otevřít.


Aplikaci Nucleus Smart lze ukončit pouze jejím vynuceným zavřením. Aplikaci byste měli zavírat pouze pro účely řešení problémů, protože chcete-li využívat funkce, jako jsou například Najít procesor nebo Sledování poslechu, musí být tato aplikace spuštěná. Chcete-li aplikaci zavřít, klepněte dvakrát na tlačítko Domů na kompatibilním zařízení Apple a zobrazí se všechny spuštěné aplikace. Přejížděním prstem doleva nebo doprava procházejte aplikacemi, dokud se nezobrazí náhled aplikace Nucleus Smart. Po vyhledání obrazovky náhledu aplikace Nucleus Smart ji můžete zavřít přejetím prstem nahoru.


Pokud máte i nadále problémy nebo máte další dotazy týkající se aplikace Nucleus Smart, požádejte o pomoc pracovníky místní pobočky společnosti Cochlear. Kontaktní informace naleznete na stránce cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Aplikace Nucleus Smart pro Apple Watch se připojuje k aplikaci Nucleus Smart spuštěné na kompatibilním zařízení iPhone, nepřipojuje se přímo ke zvukovému procesoru Nucleus 7 nebo Kanso 2. Aby mohla aplikace Nucleus Smart pro Apple Watch fungovat, musí být na zařízení iPhone aplikace Nucleus Smart spuštěna.

Apple Watch používá Bluetooth® ke spárování se zařízením iPhone a prostřednictvím tohoto Bluetooth spojení může aplikace Nucleus Smart pro Apple Watch komunikovat s aplikací Nucleus Smart.

Při změně nastavení zvukového procesoru Nucleus 7 nebo Kanso 2 v aplikaci Nucleus Smart pro Apple Watch se tato nastavení okamžitě projeví v aplikaci Nucleus Smart na zařízení iPhone.


Minimálně kompatibilní watchOS (operační systém Apple Watch) je verze 6.

Informace o kompatibilitě naleznete na www.cochlear.com/compatibility

Kompatibilita aplikace Nucleus Smart pro Apple Watch s aplikací Nucleus Smart je v současné době k dispozici pouze v USA a ve vybraných zemích. Více informací o dostupnosti si můžete vyžádat od společnosti Cochlear.


Pokud zařízení iPhone ztratí spojení se zvukovým procesorem Nucleus 7 nebo Kanso 2, není aplikace Nucleus Smart pro Apple Watch schopna jej ovládat.

Budete vyzváni k otevření aplikace Nucleus Smart na zařízení iPhone, aby se znovu navázalo spojení s vaším zvukovým procesorem.


Chcete-li ovládat zvukový procesor Nucleus 7 nebo Kanso 2 z aplikace Nucleus Smart pro Apple Watch, musíte být přihlášeni k aplikaci Nucleus Smart.


Aplikace Nucleus Smart pro Apple Watch byla v září 2019 uvedena na trh v USA a Latinské Americe.

Uživatelé aplikace Nucleus Smart v ostatních zemích nebudou moci používat aplikaci Nucleus Smart pro Apple Watch. Dostupnost na ostatních trzích bude záviset na místním načasování uvedení produktu na trh.