Skip to main content

Spárování zvukového procesoru s kompatibilním zařízením Android™

Jak mohu spárovat zvukový procesor se zařízením Android?

Než začnete používat ovládací funkce aplikace Nucleus Smart, je nutné spárovat zvukové procesory Nucleus 7 nebo Kanso 2 s kompatibilním zařízením Android.

 

Můžu se svým zařízením Android spárovat oboustranné zvukové procesory?

Ano. Jste-li uživatelem oboustranných implantátů, musíte s kompatibilním zařízením Android spárovat oba zvukové procesory. Dosáhnete toho tak, že spárujete oba zvukové procesory současně (v rámci stejného postupu párování).

Jak mohu aktivovat přímé streamování se zařízením Android?

Po spárování kompatibilního zařízení Android můžete povolit streamování do zvukového procesoru Nucleus 7 nebo Kanso 2. Pokyny k tomu uvádí následující video.

 

 

Poznámka: V závislosti na vaší verzi softwaru Android se mohou některé zobrazené obrazovky lišit. Informace o poslední kompatibilitě naleznete na adrese www.cochlear.com/compatibility.
^Aplikace Cochlear Nucleus Smart je k dispozici v obchodech App Store a Google Play. Informace o kompatibilitě naleznete na adrese www.cochlear.com/compatibility. Android je ochrannou známkou společnosti Google LLC. Robot Android je reprodukovaný nebo upravený na základě díla, které vytvořila a sdílela společnost Google, a je používán podle podmínek uvedených v licenci Creative Commons 3.0 Attribution. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
Aktualizace firmwaru zvukového procesoru Nucleus 7 a Kanso 2 potřebná pro kompatibilitu se systémem Android nemusí být na vašem trhu dostupná. Více informací si můžete vyžádat od společnosti Cochlear.
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré používání těchto značek společností Cochlear Limited podléhá licenci.