Skip to main content

Aplikace Nucleus® Smart: Časté dotazy


S aplikací Nucleus Smart je kompatibilní zvukový procesor Cochlear™ Nucleus 7 a Kanso 2.


Chcete-li používat aplikaci Nucleus Smart v zařízení se systémem Android, musí vaše zařízení používat systém Android 5.0 (Lollipop) nebo novější a podporovat technologii Bluetooth 4.0 nebo novější. Seznam kompatibilních zařízení naleznete na stránce www.cochlear.com/compatibility.

Pokud vaše zařízení v tomto seznamu uvedeno není, ale používá systém Android 5.0 a technologii Bluetooth 4.0, může aplikace Nucleus Smart fungovat, ale nemůžeme nabídnout stejnou úroveň podpory při řešení problémů.


Aplikace Nucleus Smart není určena k používání na tabletech Android.


Aplikaci Nucleus Smart lze bezplatně stáhnout z obchodu Google Play Store. Klepněte na ikonu Play Store, vyhledejte „Nucleus Smart“ a poté vyberte stažení aplikace Nucleus Smart. Vezměte prosím na vědomí, že aplikace Nucleus Smart nemusí být dostupná ve všech zemích a nemusí se proto ve výsledcích hledání zobrazit.


Ne. Zařízení Android nemají vestavěnou podporu sluchových zařízení. Proto k ovládání zvukového procesoru Nucleus 7 a/nebo Kanso 2 na zařízení Android potřebujete aplikaci Nucleus Smart.


Abyste mohli zvukový procesor Nucleus 7 nebo Kanso 2 ovládat pomocí aplikace Nucleus Smart, musíte aplikaci Nucleus Smart stáhnout z obchodu Google Play a přihlásit se pomocí přihlašovacích údajů pro účet Cochlear. Pokud účet Cochlear nemáte, můžete jej po stažení aplikace vytvořit klepnutím na možnost „Vytvořit nový účet“ a následováním pokynů na obrazovce.


Zvukový procesor Nucleus 7 nebo Kanso 2 můžete spárovat s až pěti kompatibilními zařízeními Android a na každém z nich můžete mít nainstalovanou aplikaci Nucleus Smart.
Ve stejnou dobu lze však ke zvukovému procesoru připojit pouze jedno kompatibilní zařízení Android.


Ano. Pokud spárujete kompatibilní zařízení Android se zvukovým procesorem Nucleus 7 nebo Kanso 2 svého dítěte, můžete jeho zařízení ovládat a sledovat pomocí funkce Sledování poslechu. To vám umožní pouhým dotykem prstu zobrazit stav baterie, nastavit hlasitost a změnit program.


Pokud se vám nedaří upravit nastavení zvukového procesoru Nucleus 7 nebo Kanso 2 pomocí aplikace Nucleus Smart, nemusí být kompatibilní zařízení Android správně spárováno s procesorem.

Další informace o procesu párování získáte sledováním animace párování procesoru. Po úspěšném dokončení procesu párování ověřte, jestli se vaše zařízení nachází v doporučené vzdálenosti a jestli něco nezpůsobuje nadměrné rušení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte společnost Cochlear nebo svého odborníka na péči o sluch.


Chcete-li zrušit spárování zvukového procesoru – pokud například chcete použít záložní pár zvukových procesorů – otevřete nabídku aplikace. Klepněte na možnost „Nastavení“, „Nastavení procesoru“, „Zrušení spárování procesorů“ a po zobrazení překryvného okna klepněte na možnost „Ano“. Pokud je pro vaše procesory aktivováno streamování, zobrazí se výzva k deaktivaci streamování. Klepněte na možnost „Ano“ a postupujte podle pokynů pro zapomenutí procesorů a poté se klepnutím na tlačítko zpět vraťte do aplikace Nucleus Smart.


Protokol ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) je zajišťován operačním systémem Android, nikoli aplikací Nucleus Smart. Pro streamování hudby a telefonních hovorů můžete použít kompatibilní telefon s nejnovější verzí operačního systému Android.

Seznam kompatibilních zařízení se systémem Android umožňujících přímé streamování zvuku naleznete na adrese www.cochlear.com/compatibility.

Pokud kompatibilní telefon se systémem Android nemáte, můžete telefonní hovory a hudbu do zvukového procesoru Nucleus 7 nebo Kanso 2 bezdrátově streamovat prostřednictvím zařízení Cochlear Wireless Phone Clip.

Postup aktivace streamování z kompatibilního zařízení Android naleznete v naší animaci ke streamování ze zařízení Android do procesoru.

 

Pokud své mobilní zařízení sdílíte s někým jiným, kdo jej chce také používat ke streamování, budete muset své procesory zapomenout, než s nimi zařízení budete moci spárovat. Toto je nutné provést pokaždé, když chce někdo jiný spárovat svůj procesor s vaším telefonem.


V pravém horním rohu domovské obrazovky aplikace Nucleus Smart se nachází ikona baterie. Ta označuje stav nabití baterií zvukového procesoru. Klepnutím na ikonu baterie zobrazíte obrazovku „Stav“, která obsahuje podrobnější zobrazení stavu baterie zvukového procesoru. Na této obrazovce je také zobrazena úroveň hlasitosti zjištěná zvukovým procesorem Nucleus 7 nebo Kanso 2 a ukazatel stavu zvukového procesoru. Zaškrtnutí označuje, že zvukový procesor funguje správně.


Pokud jste dokončili proces spárování, můžete stáhnout směrem dolů oznamovací oblast a podívat se, jestli aplikace Nucleus Smart zobrazuje stav baterie vašich procesorů. Pokud toto upozornění nevidíte, aplikace není spuštěná. Můžete ji spustit vyhledáním ikony aplikace Nucleus Smart v zásuvce aplikací (nebo na domovské obrazovce) a klepnutím na ni.


Nastavení dotykové obrazovky se u různých výrobců telefonů liší a pokud máte ve smartphonu aktivovány zvuky při dotyku, zobrazí se obrazovka „Tóny kláves“. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro deaktivaci zvuků při dotyku a poté se klepnutím na tlačítko zpět vraťte do aplikace Nucleus Smart. Po zobrazení obrazovky „Nastavení dokončeno“ klepněte na možnost „Pokračovat“.


Aplikaci Nucleus Smart lze ukončit pouze jejím vynuceným zavřením. Aplikaci byste měli zavírat pouze pro účely řešení problémů, protože chcete-li využívat funkce, jako jsou například Najít procesor nebo Sledování poslechu, musí být tato aplikace spuštěná. Chcete-li aplikaci zavřít, otevřete nabídku Nastavení, vyberte Aplikace a v seznamu vyhledejte položku Nucleus Smart a stiskněte tlačítko „Vynutit ukončení“.


Pokud jste obdrželi zvukový procesor Nucleus 7 dříve než v červenci 2018, budete muset před zahájením jeho používání společně se zařízením Android provést aktualizaci firmwaru zvukového procesoru. Tuto jednoduchou aktualizaci může provést váš specialista. Další informace vám poskytne společnost Cochlear nebo váš ušní lékař.


Pokud máte i nadále problémy nebo máte další dotazy týkající se aplikace Nucleus Smart, požádejte o pomoc pracovníky místní pobočky společnosti Cochlear. Kontaktní informace naleznete na stránce cochlear.com/intl/contact/global-offices.