Skip to main content

Приложение Nucleus® Smart: Проследяване на слуха


Звуковият процесор Nucleus® 7 постоянно проверява средата на слушане и може да определи кога има наличие на реч. Графиките на екрана „Време на отчетена реч“ проследяват времето, прекарано в среда с говорене. Ако използвате аксесоар за предаване (напр. съвместим iPhone), това време също се изчислява и се добавя към общото „Време на отчетена реч“.

Времето, прекарано в среда със слушане, се съотнася към прогреса във възможността да чувате. Целта за „Време на отчетена реч“ е различна за всеки и зависи от възрастта, семейните и работни положение и какъв е Вашия прогрес във възможността да чувате. Добър начин да започнете е да проследявате Вашето „Време на отчетена реч“ за около седмица, след това задайте целта си малко по-високо и вижте дали можете да напреднете.

Съветите в приложението Nucleus Smart могат да Ви помогнат да увеличите Вашето „Време на отчетена реч“.


Когато сдвоите вашия звуков процесор с приложението Nucleus Smart, ще бъдете попитани дали желаете да разрешите Data Sync. Активирането на функцията Data Sync ще означава, че вашите данни за „Проследяване на слуха“ се синхронизират с облака Cochlear Cloud. Ако Data Sync не е разрешено, данните за „Проследяване на слуха“ се съхраняват само на вашето устройство и няма да бъдат синхронизирани.


„Случаите на несвързани бобини“ са броят на случаите, когато бобината на звуковия процесор Nucleus 7 е била разкачена от кохлеарния имплант в даден ден. Този брой отразява всички случаи, когато бобината е била свалена умишлено (напр. при преобличане или по време на къпане), както и случаите, когато бобината е била разкачена неумишлено (напр. случайно откачена). „Случай на несвързани бобини“ може да бъде регистриран и ако има проблем с кабела на бобината Ви.

Броят на „Случаите на несвързани бобини“ се различава при всеки, тъй като зависи от Вашия начин на живот. Добра идея е да установите свое собствено базово ниво. Бихте могли да използвате средния брой на „Случаи на несвързани бобини“ всяка седмица, за да добиете представа какво е нормално за Вас или за детето Ви. Като алтернатива бихте могли да отбележете броя на „Случаи на несвързани бобини“ в даден ден, когато сте уверени, че не е имало или е имало минимален брой неумишлени „Случаи на несвързани бобини“. Можете да използвате това базово ниво, за да определите дали броят на „Случаи на несвързани бобини“, който виждате, е по-висок от обичайния.

Съветите в приложението Nucleus Smart могат да Ви помогнат с предложения за намаляване на броя на Вашите „Случаи на несвързани бобини“.


Връзката между звуковия Ви процесор Nucleus 7 и съвместимото Ви устройство на Apple може да се е изгубила, затова през този период са събрани недостатъчно данни.

За да предотвратите такива случаи за в бъдеще, се уверете, че и съвместимият Ви iPhone или iPod touch, и звуковият процесор са включени, че Bluetooth® е разрешен и че Вашето съвместимо устройство на Apple е наблизо (поне веднъж сутрин и веднъж вечер).

Моля, обърнете внимание, че приложението Nucleus Smart трябва да работи, за да може да се събират данни, но не непременно да е активно на преден план.


Не. Трябва само да се уверите, че съвместимото устройство на Apple и звуковият процесор Nucleus 7 са включени, че редовно са в близост (поне веднъж сутрин и веднъж вечер), че Bluetooth е разрешен и приложението Nucleus Smart работи на съвместимото устройство на Apple.


Не. Вашата поверителност е важна за нас. Звуковият процесор Nucleus 7 проверява средата и отчита реч, но не записва звук.


ForwardFocus е функция за контрол, активирана от потребителя, която позволява да чувате по-добре в трудни среди на слушане. Тя може да се включва или изключва в раздел „Програма“ на приложението Nucleus Smart.

Когато е включена, ForwardFocus намалява всеки шум, идващ зад вас, така че да можете да чувате по-добре човека, говорещ пред вас. Просто включете тази функция в среда, в която искате да се фокусирате върху някого, който говори пред вас, и я изключете, когато тя не е необходима, например в тиха среда.


ForwardFocus трябва да бъде разрешена от вашия слухопротезист. Свържете се с Cochlear или с вашия слухопротезист, за да научите още.


Data Sync е функция на приложението Nucleus Smart, която позволява данни от вашия звуков процесор да се синхронизират с облака Cochlear Cloud.


Ако Data Sync е разрешено, вашите данни от „Проследяване на слуха“ ще бъдат архивирани и консолидирани от всички устройства, чрез които са събрани данни. Това означава, че ако загубите своя телефон, вашите данни няма да бъдат загубени, ако влезете в системата от друго устройство.