Skip to main content

Приложение Nucleus® Smart: Проследяване на слуха


Звуковите процесори Nucleus 7 и Kanso 2 постоянно проверяват средата на слушане и могат да определят кога има наличие на реч. Графиките на екрана „Време на отчетена реч“ проследяват времето, прекарано в среда с говорене. Ако използвате аксесоар за предаване (напр. съвместим iPhone), това време също се изчислява и се добавя към общото „Време на отчетена реч“.

Времето, прекарано в среда със слушане, се съотнася към прогреса във възможността да чувате. Целта за „Време на отчетена реч“ е различна за всеки и зависи от възрастта, семейните и работни положения и какъв е Вашият прогрес във възможността да чувате. Добър начин да започнете е да проследявате Вашето „Време на отчетена реч“ за около седмица, след това задайте целта си малко по-високо и вижте дали можете да напреднете.

Съветите в приложението Nucleus Smart могат да Ви помогнат да увеличите Вашето „Време на отчетена реч“.


Когато връзката между бобина за звуков процесор Nucleus 7 бъде прекъсната или връзката на звуков процесор Kanso 2 бъде прекъсната с Вашия имплант, това се нарича „случай на несвързана бобина“. „Случаи на несвързани бобини“ посочва броя пъти, в който връзката на бобината на Вашия звуков процесор е била прекъсната в даден ден, или умишлено (напр. по време на смяна на дрехите или при вземане на душ), или в случаи, когато връзката на бобината или звуковия процесор е била прекъсната неумишлено (т.е. устройството е било разкачено случайно). „Случай на несвързанa бобинa“ може да бъде регистриран и ако има проблем с кабела на бобината на Вашия звуков процесор Nucleus 7.

Броят на „Случаи на несвързани бобини“ се различава при всеки, тъй като зависи от Вашия начин на живот. Добра идея е да установите свое собствено базово ниво. Можете да използвате средния брой на „Случаи на несвързани бобини“ всяка седмица, за да добиете представа какво е нормално за Вас или за детето Ви. Като алтернатива можете да отбележете броя на „Случаи на несвързани бобини“ в даден ден, когато сте уверени, че не е имало или е имало минимален брой неумишлени „Случаи на несвързани бобини“. Можете да използвате това базово ниво, за да определите дали броят на „Случаи на несвързани бобини“, който виждате, е по-висок от обичайния.

Съветите в приложението Nucleus Smart могат да Ви помогнат с предложения за намаляване на броя на Вашите „Случаи на несвързани бобини“.


Връзката между звуковия Ви процесор Nucleus 7 или Kanso 2 и съвместимото Ви устройство на Apple може да се е изгубила, затова през този период са събрани недостатъчно данни.

За да предотвратите такива случаи за в бъдеще, се уверете, че и съвместимият Ви iPhone или iPod touch, и звуковият процесор са включени, че Bluetooth® е разрешен и че Вашето съвместимо устройство на Apple е наблизо (поне веднъж сутрин и веднъж вечер).

Моля, обърнете внимание, че приложението Nucleus Smart трябва да работи, за да може да се събират данни, но не е задължително да е активно на преден план.


Не. Трябва само да се уверите, че съвместимото устройство на Apple и звуковият(те) процесор(и) Nucleus 7 или Kanso 2 са включени, че редовно са близо един до друг (поне веднъж сутрин и веднъж вечер), че Bluetooth е разрешен и че приложението Nucleus Smart се изпълнява на съвместимото устройство на Apple.


Не. Вашата поверителност е важна за нас. Звуковите процесори Nucleus 7 и Kanso 2 проверяват средата и отчитат реч, но не записват звук.


ForwardFocus е функция за управление, активирана от потребителя, която Ви позволява да чувате по-добре в среди със затруднено слушане. Може да се включва или изключва в раздела „Програма“ на приложението Nucleus Smart.

Когато е включена, ForwardFocus намалява шума, идващ зад Вас, така че да можете да чувате по-добре лицето, което говори пред Вас. Просто я включвайте в среди, в които желаете да се съсредоточите върху лицето, което говори пред Вас, и я изключвайте, когато не Ви е необходима, например в тиха обстановка.

ForwardFocus трябва да бъде разрешена от Вашия ушен лекар. Свържете се с Cochlear или с Вашия ушен лекар, за да научите повече.


„Синхронизиране на данни“ е функция на приложението Nucleus Smart, която позволява данни от Вашия звуков процесор да бъдат синхронизирани с облака на Cochlear.

Ако „Синхронизиране на данни“ е разрешено, данните от „Проследяване на слуха“ ще бъдат архивирани и обединени от всички устройства, през които се улавят данни. Това означава, че ако изгубите телефона си, данните Ви няма да са загубени, ако влезете от друго устройство.


Когато сдвоявате звуковия си процесор с приложението Nucleus Smart, ще се изведе въпрос дали желаете да разрешите „Синхронизиране на данни“. Разрешаването на функцията „Синхронизиране на данни“ ще означава, че данните Ви от „Проследяване на слуха“ ще се синхронизират с облака на Cochlear. Ако „Синхронизиране на данни“ не е разрешено, данните от „Проследяване на слуха“ ще се съхраняват само на Вашето устройство и няма да се синхронизират.