Skip to main content

Приложение Nucleus® Smart: Често задавани въпроси


Звуковият процесор Cochlear™ Nucleus 7 е съвместим с приложението Nucleus Smart.


Приложението Nucleus Smart е съвместимо с устройства iPhone 5 (или по-нови) и iPod 6-то поколение (или по-нови), които работят с iOS 10.0 или по-нова версия. То не е предназначено за използване с други устройства на Apple.

^Звуковият процесор Nucleus 7 на Cochlear е съвместим с iPhone, iPad и iPod touch. За повече информация относно съвместимостта посетете www.cochlear.com/compatibility. Приложението Nucleus Smart на Cochlear е налично в App Store и Google Play. За повече информация относно съвместимостта посетете www.cochlear.com/compatibility. Apple, логото на Apple, FaceTime, логото Made for iPad, логото Made for iPhone, логото Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка на услуга на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.


Приложението Nucleus Smart може да се изтегли безплатно от App Store на Apple. Докоснете иконата на App Store, потърсете „Nucleus Smart“ и след това изберете, за да изтеглите приложението Nucleus Smart. Моля, имайте предвид, че приложението Nucleus Smart може да не е налично във всички държави и може затова да не се появи при вашето търсене.


След като сте изтеглили и инсталирали приложението Nucleus Smart, докоснете „Демо режим“, за да започнете да разучавате различните функции и характеристики. Това ви позволява да разгледате приложението Nucleus Smart и да се запознаете с начина, по който то работи, още преди да разполагате със своя звуков процесор Nucleus 7.

За да управлявате своя звуков процесор Nucleus 7 с приложението Nucleus Smart, ще трябва да влезете с данните за акаунта си на Cochlear. Ако нямате акаунт в Cochlear, можете да създадете такъв, след като изтеглите приложението, като докоснете „Създаване на нов акаунт“ и следвате инструкциите на екрана.


Можете да сдвоите вашия звуков процесор Nucleus 7 с до максимум пет съвместими устройства на Apple и да инсталирате приложението Nucleus Smart на всички тях. Въпреки това можете да свързвате само по едно съвместимо устройство на Apple към звуковия(те) си процесор(и) в даден момент. 


В Демо режим можете да използвате приложението Nucleus Smart без свързване към звуков процесор Nucleus 7 за демонстрационни цели или просто да го изпробвате. Можете да разрешите/забраните Демо режим от „Настройки“ в приложението Nucleus Smart.


Да. Ако сдвоите вашето съвместимо устройство на Apple със звуковия процесор Nucleus 7 на детето ви, можете да управлявате и наблюдавате процесора, което ви позволява да видите състоянието на батерията, да регулирате силата на звука и да сменяте програмата, без да е необходимо да докосвате звуковия процесор.

Може да пожелаете да забраните предаването на звук към процесора на детето ви, така че вашият телефонен разговор или музика да не се предава към неговия процесор. Можете да направите това, като отидете на Settings> General> Accessibility> Hearing Devices (Настройки > Основни > Достъпност > Слухови апарати) и да изключите „Stream to hearing device“ (Предаване към слухов апарат). Така ще спрете предаването към звуковия процесор на детето ви, но все още ще можете да го контролирате чрез приложението Nucleus Smart.

Ако не можете да настройвате звуковия(те) си процесор(и) с помощта на приложението Nucleus Smart, вашето съвместимо устройство на Apple може да не е сдвоено правилно с процесора ви.

Изгледайте нашата анимация за сдвояване на Nucleus 7, за да научите повече за процеса на сдвояване. Ако сте завършили успешно процеса за сдвояване, уверете се, че устройството ви е в рамките на препоръчителния обхват и че няма нищо, което да предизвиква прекомерни смущения. Ако проблемът се повтаря, свържете се с Cochlear или със своя слухопротезист.

 

В горната дясна част на началния екран на Nucleus Smart ще видите икона за батерия. Тя ще указва колко са заредени вашите батерии. Докоснете иконата на батерията, за да видите екрана „Състояние“, който ви показва по-подробен изглед на нивото на батерията на звуковия процесор. На този екран също така се илюстрира нивото на звука, подаван към вашия звуков процесор Nucleus 7, и индикаторът за състояние на звуковия процесор. Отметка указва, че вашият звуков процесор Nucleus 7 работи правилно.


Щракнете два пъти върху бутона Home (Начало) на вашето съвместимо устройство на Apple, за да видите всички приложения, които работят. Плъзнете наляво или надясно, за да преминете през приложенията, и ако приложението Nucleus Smart работи, ще го откриете сред визуализациите на приложенията. Докоснете екрана за визуализация на приложението Nucleus Smart, за да се върнете към приложението и да продължите да го използвате. За да получавате известия, да намирате изгубен звуков процесор и да използвате функциите на „Проследяване на слуха“, приложението трябва винаги да работи на вашето устройство на Apple. Ако трябва да затворите приложението за отстраняване на неизправности, не забравяйте да го отворите наново.


Приложението Nucleus Smart ще спре да работи само когато принудите приложението да се затвори. Трябва да затваряте приложението само за целите на отстраняване на неизправности, тъй като то трябва да работи, за да използва функции като „Намери моя процесор“ и „Проследяване на слуха“. За да затворите приложението, щракнете два пъти върху бутона Home (Начало) на вашето съвместимо устройство на Apple, за да видите всички приложения, които работят. Плъзнете наляво или надясно, за да преминете през отворените от вас приложения, докато намерите визуализацията на приложението Nucleus Smart. Когато откриете екрана за визуализация на приложението Nucleus Smart, плъзнете нагоре, за да затворите приложението.


Ако все още срещате затруднения или имате някакви други въпроси относно приложението Nucleus Smart, моля, свържете се с местния офис на Cochlear за съвети и съдействие на адрес cochlear.com/intl/contact/global-offices.