Skip to main content

Приложение Nucleus® Smart: Често задавани въпроси


Звуковите процесори Nucleus 7 и Kanso 2 на Cochlear™ са съвместими с приложението Nucleus Smart.


Приложението Nucleus Smart е съвместимо с устройства iPhone 5s (или по-нови) и iPod 6-то поколение (или по-нови), които работят с iOS 11.0 или по-нова версия. То не е предназначено за използване с други устройства на Apple. За информация относно съвместимостта посетете www.cochlear.com/compatibility.


Приложението Nucleus Smart може да се изтегли безплатно от App Store на Apple. Докоснете иконата на App Store, потърсете „Nucleus Smart“ и след това изберете, за да изтеглите приложението Nucleus Smart. Моля, имайте предвид, че приложението Nucleus Smart може да не е налично във всички държави и може затова да не се появи при Вашето търсене.


След като сте изтеглили и инсталирали приложението Nucleus Smart, докоснете „Демо режим“, за да започнете да разучавате различните функции и характеристики. Това Ви позволява да разгледате приложението Nucleus Smart и да се запознаете с начина, по който то работи, още преди да разполагате със своя звуков процесор Nucleus 7 или Kanso 2.

За да управлявате своя звуков процесор с приложението Nucleus Smart, ще трябва да влезете с данните за акаунта си в Cochlear. Ако нямате акаунт в Cochlear, можете да създадете такъв, след като сте изтеглили приложението, като докоснете „Създаване на нов акаунт“ и следвате инструкциите на екрана.


Можете да сдвоите Вашия звуков процесор Nucleus 7 или Kanso 2 с до максимум пет съвместими устройства на Apple и да инсталирате приложението Nucleus Smart на всички тях. Въпреки това можете да свързвате само по едно съвместимо устройство на Apple към звуковия(те) си процесор(и) в даден момент. 


В демо режим можете да използвате приложението Nucleus Smart без свързване към звуков процесор Nucleus 7 или Kanso 2 за демонстрационни цели или просто да го изпробвате. Можете да разрешите/забраните демо режима от „Настройки“ в приложението Nucleus Smart.


Да. Ако сдвоите Вашето съвместимо устройство на Apple със звуковия процесор Nucleus 7 или Kanso 2 на детето Ви, можете да управлявате и проверявате процесора, което Ви позволява да видите състоянието на батерията, да регулирате силата на звука и да сменяте програмата, без да е необходимо да докосвате звуковия процесор.

Може да пожелаете да забраните предаването на звук към процесора на детето Ви, така че Вашият телефонен разговор или музика да не се предава към неговия процесор. Можете да направите това, като промените настройката „Audio Routing“ (Насочване на аудио) за Вашето слухово устройство, която се намира в „Accessibility“ (Достъпност) в „Settings“ (Настройки) на Вашето устройство на Apple. Когато сте в настройката „Audio Routing“ (Насочване на аудио), изберете „Never Hearing Devices“ (Никога слухови устройства) за „Call Audio“ (Аудио на разговора) или „Media Audio“ (Мултимедийно аудио), за да спрете предаването на разговори или мултимедия. Така ще спрете предаването към звуковия процесор на детето Ви, но все още ще можете да го контролирате чрез приложението Nucleus Smart.


Ако не можете да регулирате звуковия(те) си процесор(и) с помощта на приложението Nucleus Smart, е възможно Вашето съвместимо устройство на Apple да не е сдвоено правилно с Вашия процесор.

Изгледайте нашата анимация за сдвояване, за да научите повече за процеса на сдвояване. Ако сте завършили успешно процеса за сдвояване, се уверете, че устройството Ви е в рамките на препоръчителния обхват и че няма нищо, което да предизвиква прекомерни смущения. Ако проблемът продължи, свържете се с Cochlear.

 

В горната дясна част на началния екран на приложението Nucleus Smart ще видите икона на батерия. Тя ще указва колко е заредена батерията на Вашия звуков процесор. Докоснете иконата на батерия, за да видите екрана „Състояние“, който Ви показва по-подробен изглед на нивото на батерията на звуковия процесор. На този екран също така се показва нивото на звука, подаван към Вашия звуков процесор Nucleus 7 или Kanso 2, и индикаторът за състояние на звуковия процесор. Отметка указва, че Вашият звуков процесор работи правилно.


Щракнете два пъти върху бутона Home (Начало) на Вашето съвместимо устройство на Apple, за да видите всички приложения, които работят. Плъзнете наляво или надясно, за да преминете през приложенията, и ако приложението Nucleus Smart работи, ще го откриете сред визуализациите на приложенията. Докоснете екрана за визуализация на приложението Nucleus Smart, за да се върнете към приложението и да продължите да го използвате. За да получавате известия, да намирате изгубен звуков процесор и да използвате функциите на „Проследяване на слуха“, приложението трябва винаги да работи на Вашето устройство на Apple. Ако трябва да затворите приложението за отстраняване на неизправности, не забравяйте да го отворите наново.


Приложението Nucleus Smart ще спре да работи само когато принудите приложението да се затвори. Трябва да затваряте приложението само за целите на отстраняване на неизправности, тъй като то трябва да работи, за да използва функции като „Намери моя процесор“ и „Проследяване на слуха“. За да затворите приложението, щракнете два пъти върху бутона Home (Начало) на Вашето съвместимо устройство на Apple, за да видите всички приложения, които работят. Плъзнете наляво или надясно, за да преминете през отворените от Вас приложения, докато намерите визуализацията на приложението Nucleus Smart. Когато откриете екрана за визуализация на приложението Nucleus Smart, плъзнете нагоре, за да затворите приложението.


Ако все още срещате затруднения или имате някакви други въпроси за приложението Nucleus Smart, моля, свържете се с местния офис на Cochlear за съвети и съдействие на адрес cochlear.com/intl/contact/global-offices.


Приложението Nucleus Smart за Apple Watch се свързва с приложението Nucleus Smart, изпълняващо се на съвместим iPhone, а не се свързва директно със звуковия процесор Nucleus 7 или Kanso 2. Приложението Nucleus Smart трябва да се изпълнява на съответния iPhone, за да може приложението Nucleus Smart за Apple Watch да работи.

Apple Watch използва Bluetooth®, за да се сдвои с iPhone, и именно чрез тази Bluetooth връзка приложението Nucleus Smart за Apple Watch може да обменя данни с приложението Nucleus Smart.

При промяна на настройките на звуковия процесор Nucleus 7 или Kanso 2 в приложението Nucleus Smart за Apple Watch тези настройки се отразяват веднага в приложението Nucleus Smart на съответния iPhone.


Най-ниската съвместима watchOS (операционната система на Apple Watch) е с версия 6.

Информация за съвместимостта можете да намерите на www.cochlear.com/compatibility

Към момента съвместимостта на приложението Nucleus Smart за Apple Watch с приложението Nucleus Smart е налична само в САЩ и определени държави. За допълнителна информация относно наличността се свържете с Cochlear.


Ако съответният iPhone изгуби връзка със звуковия процесор Nucleus 7 или Kanso 2, приложението Nucleus Smart за Apple Watch няма да може да го управлява.

Ще се изведе подкана да отворите приложението Nucleus Smart на Вашия iPhone, за да установите отново връзка с Вашия звуков процесор.


За да управлявате звуковия процесор Nucleus 7 или Kanso 2 от приложението Nucleus Smart за Apple Watch, трябва да сте влезли в приложението Nucleus Smart.


Приложението Nucleus Smart за Apple Watch беше пуснато в САЩ и Латинска Америка през септември 2019 г.

Потребители на приложението Nucleus Smart в държави, различни от посочените, няма да могат да използват приложението Nucleus Smart за Apple Watch. Наличността на други пазари зависи от местните срокове за продуктите.