Nottingham Early Assessment Package (NEAP)

Een pakket om jonge dove kinderen voor en na implantatie te evalueren.

Nottingham Early Assessment Package (NEAP) is ontwikkeld door The Ear Foundation Nottingham en werd naar het Nederlands vertaald door ONICI en Cochlear Benelux.

De invoering van de vroege gehoorscreening heeft tot gevolg dat kinderen moeten worden onderzocht in het kader van cochleaire implantatie en dat hiervoor weinig bruikbare onderzoeksinstrumenten voor handen zijn. NEAP werd ontwikkeld om aan deze behoeften te voldoen en om informatie te verschaffen die gemakkelijk begrepen kan worden door ouders en niet-specialisten. Het pakket biedt een kader om jonge dove kinderen voor en na implantatie te evalueren. De onderzoeksinstrumenten werden zo ontwikkeld dat ouders maximaal worden betrokken en dat het dagelijks functioneren van het kind in kaart wordt gebracht, aangevuld moet onderzoeksresultaten vanuit de begeleidende diensten.

Wenst u dit pakket te bestellen, neem contact op met ONICI via www.onici.be. Voor meer informatie, contacteer ons.

Klantendienst

Voor bijkomende informatie kan u ook steeds terecht bij:

Cochlear Benelux N.V.
Tel: +32 (0)15 79 55 77
Fax: +32 (0)15 79 55 70
Email: customerservice.bnl@cochlear.com