Gebruiksvoorwaarden

De volgende informatie bevat belangrijke overwegingen voor uw gebruik van de website van Cochlear.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Cochlear Limited en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Cochlear Group") heten u welkom op onze websites. De gebruiksvoorwaarden van deze website ("gebruiksvoorwaarden") zijn bepalend voor uw gebruik van de websites die deze gebruiksvoorwaarden weergeven (de "Website(s)").

Het lid van de Cochlear Group dat de lokale website beheert die u bezoekt, is de entiteit die wordt genoemd in de “Neem contact met ons op” of (indien van toepassing) het gedeelte “Juridische informatie” van onze respectievelijke lokale website(s) en wordt de contracterende entiteit onder deze gebruiksvoorwaarden (“Cochlear”, "wij", "we", "ons" en "onze").

Uw toestemming

NEEM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN VAN ONZE WEBSITES OF DEZE TE OPENEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOLDOET EN HIERAAN GEBONDEN BENT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U ONZE WEBSITES NIET GEBRUIKEN.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

Naarmate we nieuwe Websites toevoegen (of nieuwe functies en functionaliteit toevoegen aan bestaande websites), kan het noodzakelijk zijn dat we deze gebruiksvoorwaarden bijwerken of herzien. We behouden ons daarom het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment bij te werken of te herzien door de herziene versie op onze Websites te plaatsen. Deze wijzigingen worden van kracht vanaf de datum die we als ingangsdatum van de herziene versie op onze Websites plaatsen. Waar redelijkerwijs mogelijk, zullen we u van tevoren op de hoogte stellen wanneer we essentiële wijzigingen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden die een negatief effect zullen hebben op het gebruik van onze Websites.

U kunt op elk moment de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden weergeven door te klikken op de koppeling "Gebruiksvoorwaarden" onderaan elke pagina van onze Websites.

Doorklikovereenkomsten

Deze gebruiksvoorwaarden worden mogelijk aangevuld of gewijzigd door de voorwaarden van een "doorklik" - of "online"-overeenkomst tussen u en ons. Als u zich bijvoorbeeld registreert om lid te worden van een van onze Websites, wordt u mogelijk gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden die gelden voor uw gebruik van het voor leden bedoelde gedeelte van die website. Als u een aankoop doet op een van onze Websites, wordt u mogelijk gevraagd akkoord te gaan met bepaalde algemene voorwaarden die bepalend zijn voor uw transactie. Er kunnen ook speciale voorwaarden van toepassing zijn als u ervoor kiest deel te nemen aan bepaalde promoties die beschikbaar zijn via onze Websites, om premium-inhoud te verkrijgen, of om deel te nemen aan een online wedstrijd of sweepstakes. Als er speciale voorwaarden van toepassing zijn, wordt u gevraagd expliciet toestemming te geven, bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken of op een "Ik ga akkoord"-knop te klikken. De algemene voorwaarden van een dergelijke "doorklikovereenkomst" zullen deze gebruiksvoorwaarden aanvullen en wijzigen, maar alleen met betrekking tot het onderwerp van de "doorklikovereenkomst".

De inhoud van onze websites vertegenwoordigt geen medisch advies

Onze Websites bevatten informatie over de Cochlear Group, over onze producten en diensten, en over hoorzorg en hoorwelzijn. Geen van onze Websites is echter bedoeld als, of bedoeld om te worden gebruikt in plaats van, medisch advies. Lees deze belangrijke mededeling zorgvuldig door:

DE INHOUD VAN ONZE WEBSITES, MET INBEGRIP VAN ALLE DOOR ONS OF DOOR LEDEN VAN ONZE SOCIALE NETWERKWEBSITES OF ANDERE DERDEN VERSTREKTE TEKST, FOTO'S, AFBEELDINGEN, ILLUSTRATIES, GRAFISCHE, AUDIO-, VIDEO- EN AUDIO-VIDEOCLIPS, EN ANDERE MATERIALEN (COLLECTIEF, “INHOUD” GENOEMD), IS NIET BEDOELD ALS, EN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN PLAATS VAN,
(A) ADVIES VAN UW ARTS OF ANDERE MEDISCHE PROFESSIONALS,
(B) EEN BEZOEK, OPROEP OF CONSULTATIE MET UW ARTS OF ANDERE MEDISCHE PROFESSIONALS, OF
(C) INFORMATIE OP ENIGE PRODUCTVERPAKKING OF ENIG PRODUCTETIKET.
ONZE INHOUD VERTEGENWOORDIGT GEEN MEDISCH ADVIES. ALS U ENIGE MET GEZONDHEIDSZORG SAMENHANGENDE VRAGEN HEBT, DIENT U ONMIDDELLIJK UW ARTS OF ANDERE ZORGVERLENER TE BELLEN OF TE RAADPLEGEN. BEL BIJ EEN NOODGEVAL ONMIDDELLIJK UW ARTS OF LOKALE NOODDIENSTEN. U BEHOORT MEDISCH ADVIES NIET TE NEGEREN OF HET INWINNEN VAN MEDISCH ADVIES TE VERTRAGEN VANWEGE ENIGE INHOUD OP DEZE WEBSITE, EN ONZE INHOUD NIET TE GEBRUIKEN VOOR HET DIAGNOSTICEREN OF BEHANDELEN VAN EEN GEZONDHEIDSPROBLEEM. DE OVERDRACHT EN ONTVANGST VAN ONZE INHOUD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, OF DE COMMUNICATIE ERVAN VIA HET INTERNET, E-MAIL OF ANDERE MIDDELEN VORMT VOORTS GEEN RELATIE TUSSEN U EN ONS ZOALS TUSSEN EEN ARTS, THERAPEUT OF ZORGPROFESSIONAL EN EEN PATIËNT.

Goederen en diensten kopen via onze website

Op overeenkomsten voor de verkoop van goederen en/of diensten zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing. Als u niet akkoord gaat met onze verkoopvoorwaarden, kunt u geen goederen of diensten bestellen via onze Website.

Uw feedback

We kijken uit naar uw commentaar, feedback, suggesties en andere mededelingen met betrekking tot deze website en de informatie en diensten die we beschikbaar stellen via deze Website (gezamenlijk “Feedback” genoemd). Alle feedback die u ons verstrekt via onze Website en via e-mail, verbale communicatie en feedbackforums, blijft het exclusieve eigendom van Cochlear en Cochlear kan deze feedback gebruiken op elke manier zoals zij geschikt acht zonder kennisgeving of compensatie aan u, en zonder om uw toestemming te hoeven vragen. Door feedback te geven, wordt u geacht afstand te hebben gedaan van enige vertrouwelijkheid in uw feedback en alle wereldwijde rechten, titels en belangen in uw feedback aan Cochlear te hebben toegekend, met inbegrip van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op uw feedback. Dit betekent bijvoorbeeld dat we uw opmerking of idee kunnen gebruiken om de Website aan te passen of te verbeteren, of om onze producten of diensten aan te passen, of op een andere door ons gewenste manier, zonder enige beperking, kunnen gebruiken, zonder u te hoeven compenseren. Om deze reden dient u ons geen feedback te geven als u niet wilt dat wij deze gebruiken.

Onze wereldwijde privacyverklaring

Onze wereldwijde privacyverklaring beschrijft hoe we uw privacy beschermen als u onze Websites gebruikt. Om onze wereldwijde privacyverklaring te bekijken, klikt u hier.

Gebruik van met een wachtwoord beveiligde zones van onze Websites

Sommige van onze Websites bevatten met een wachtwoord beveiligde of “alleen voor leden” bestemde zones (“met een wachtwoord beveiligde zone(s)”). Uw gebruik van met een wachtwoord beveiligde gebieden is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen en eventuele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het specifieke met een wachtwoord beveiligde gebied (“Aanvullende voorwaarden”). In het geval van een inconsistentie tussen deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden met betrekking tot het specifieke met een wachtwoord beveiligde gebied in de mate van de inconsistentie.

Leeftijdsbeperkingen. Voor uw gebruik van een met een wachtwoord beveiligd gebied kan een leeftijdsgrens van toepassing zijn. Andere met een wachtwoord beveiligde gebieden kunnen mogelijk bedoeld zijn voor gebruikers van alle leeftijden, maar gebruikers die minderjarig zijn mogen zich niet registreren of een account aanmaken zonder de verifieerbare toestemming van een ouder of voogd. U mag geen leeftijdsbeperkte delen van onze Websites gebruiken als u niet voldoet aan de geldende leeftijdsvereisten.

Online registratie en accountinformatie. Om lid te worden van bepaalde, met een wachtwoord beveiligde delen, moet u ons online registratieproces voltooien. Als onderdeel van dit proces wordt u gevraagd de algemene voorwaarden die bepalend zijn voor uw gebruik van deze met een wachtwoord beschermde gebieden te bekijken en te bevestigen dat u hieraan gebonden bent. Als de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van bepaalde met een wachtwoord beveiligde gebieden anders zijn dan deze gebruiksvoorwaarden, zullen die voorwaarden een aanvulling zijn op en prevaleren boven deze gebruiksvoorwaarden voor zover er enige inconsistentie bestaat, maar alleen met betrekking tot uw gebruik van dat specifieke met een wachtwoord beveiligde gebied.

Door een registratieformulier te verzenden of een wachtwoord aan te maken op een van onze Websites, verklaart u aan ons dat:
(a) u voldoet aan alle leeftijdsbeperkingen die op de registratiepagina('s) zijn vermeld en
(b) de informatie die u hebt verstrekt op uw registratieformulier ('Accountgegevens') waar, nauwkeurig, actueel en volledig is. U stemt er tevens mee in om uw accountinformatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken met behulp van de functionaliteit die wordt aangeboden via de toepasselijke Website om deze correct, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

Uw wachtwoorden. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden. Tenzij en totdat u ons hiervan op de hoogte stelt en wij anderszins een dergelijke kennisgeving ontvangen, gaan wij ervan uit dat iedereen die toegang heeft tot onze Websites met een aan u toegewezen wachtwoord, het recht heeft om dit te doen. Als u reden hebt om aan te nemen dat er inbreuk is gemaakt op uw wachtwoord of dat het zonder toestemming is gebruikt, dient u het onmiddellijk te wijzigen, gebruikmakend van de functionaliteit die wordt aangeboden op de betreffende website, en ons te informeren via enquiries_intl@cochlear.com.

Beëindiging toegang tot met een wachtwoord beveiligd gebied. We behouden ons het recht voor om uw wachtwoord uit te schakelen en uw toegang tot elk met een wachtwoord beveiligd gedeelte van onze Websites op elk moment te beëindigen, bijvoorbeeld als
(a) u niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden of valse accountgegevens hebt verstrekt;
(b) we verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan wettelijke vereisten;
(c) om de veiligheid, integriteit of werking van de Websites te beschermen;
(d) wij geloven, naar eigen goeddunken dat
(i) er gedrag is geweest dat aansprakelijkheid of schade veroorzaakt (of zou kunnen veroorzaken) voor een gebruiker, andere derde of de Cochlear Group, of
(ii) dat het aanbieden van het met een wachtwoord beveiligde gebied niet langer commercieel rendabel is. Als we dit doen, kunnen we er ook voor kiezen om uw accountinformatie te verwijderen of Inhoud te verwijderen die u in een met een wachtwoord beveiligde zone hebt geplaatst. Waar redelijkerwijs mogelijk zonder het risico te lopen juridische aansprakelijkheid voor de Cochlear Group te riskeren, zullen we u van tevoren op de hoogte stellen van de beëindiging en u voldoende tijd geven om uw inhoud uit het met een wachtwoord beveiligd gebied te halen. Als u vrijwillig uw account wilt beëindigen, laat het ons dan weten via enquiries_intl@cochlear.com.

Uw inhoud

Sommige van onze Websites bieden manieren waarop onze gebruikers teksten, afbeeldingen, illustraties, grafische afbeeldingen, audio-, video- of audio-videoclips of andere materialen (“Inhoud”) kunnen plaatsen, uploaden, verzenden of op een andere wijze beschikbaar kunnen maken (“plaatsen”) op of via deze Websites. De inhoud die onze gebruikers plaatsen, wordt in deze gebruiksvoorwaarden “Gebruikersinhoud” genoemd. De inhoud die u plaatst, wordt in deze gebruiksvoorwaarden “uw inhoud” genoemd.

U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de nauwkeurigheid of kwaliteit van uw inhoud. Als u uw inhoud die niet langer correct is, wilt, maar niet kunt, bijwerken of bewerken, kunt u contact met ons opnemen via: enquiries_intl@cochlear.com.

Verboden inhoud. U mag op of via onze Websites geen inhoud plaatsen of anderszins handelen die:

 • overduidelijk beledigend is en/of racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu bevordert;
 • intimiderend is of de intimidatie van een andere persoon aanmoedigt;
 • mensen op een seksuele of gewelddadige manier exploiteert;
 • naaktheid, geweld of beledigende onderwerpen bevat;
 • telefoonnummers, adressen, achternamen, e-mailadressen of andere persoonlijke identificatiegegevens van iemand anders dan uzelf verstrekt zonder hun toestemming;
 • informatie aanprijst waarvan u weet dat deze onwaar of misleidend is of illegale activiteiten of gedragingen aanmoedigt die beledigend, bedreigend, obsceen of lasterlijk zijn;
 • in strijd is met enig intellectueel eigendom of ander eigendomsrecht van ons of een derde partij, met inbegrip van inhoud die een illegale of ongeautoriseerde kopie van een auteursrechtelijk beschermd werk bevordert, zoals het aanbieden van illegale computerprogramma's of koppelingen hier naartoe, het verstrekken van informatie om door de fabrikant geïnstalleerde kopieerbeveiligingsapparaten te omzeilen of het aanbieden van illegale muziek of koppelingen naar illegale muziekbestanden;
 • het doorgeven van ongewenste kettingbrieven of ongevraagde massamailing, instant messaging, “spimming” of “spamming” met zich meebrengt;
 • beperkt toegankelijke of alleen met wachtwoorden toegankelijke pagina's of verborgen pagina's of afbeeldingen bevat (niet gekoppeld naar of vanaf een andere toegankelijke pagina);
 • enige criminele activiteit of onderneming bevordert of aanmoedigt of instructies biedt voor illegale activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het aanbieden of creëren van computervirussen;
 • probeert wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie van andere leden te bemachtigen voor commerciële of onwettige doeleinden;
 • betrekking heeft op commerciële activiteiten en/of verkoop zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zoals prijsvragen, ruilhandel, reclame of piramidespelen;
 • een foto bevat van een andere persoon die u zonder de toestemming van die persoon of in het geval van minderjarigen, ouderlijke toestemming, of die anderszins een inbreuk maakt op de privacy van een persoon of inbreuk op publiciteitsrechten;
 • een virus of andere schadelijke component bevat;
 • een andere gebruiker beperkt of verhindert om de website te gebruiken en ervan te genieten;
 • een onredelijk grote belasting op onze website-infrastructuur plaatst;
 • in strijd is met toepasselijke wetten, inclusief export-/importcontrole, spionage of nationale veiligheidswetten; of
 • een off-label gebruik promoot of een gebruik dat niet is goedgekeurd door de relevante regelgevende instantie in uw land, van een product dat is vervaardigd of gedistribueerd door de Cochlear Group.

Verantwoordelijkheid voor gebruikersinhoud. U bent volledig verantwoordelijk voor uw inhoud. Op sommige van onze Websites kunt u de instellingen aanpassen die van invloed zijn op hoe anderen uw inhoud kunnen bekijken. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van deze instellingen. Het plaatsen van inhoud via het internet brengt inherent het risico met zich mee van onbedoelde openbaarmaking en toegang tot uw inhoud door derden. Voor zover wettelijk toegestaan, zullen we redelijke inspanningen leveren om uw inhoud te beveiligen en te voorkomen dat uw inhoud openbaar wordt gemaakt buiten de instellingen die u selecteert, maar we kunnen niet garanderen dat deze instellingen voorkomen dat uw inhoud onbedoeld wordt bekeken of geopend door derden. Vanwege de kenmerken van het internetnetwerk erkent u dat de vertrouwelijkheid van gebruikersinhoud niet kan worden gegarandeerd bij het plaatsen ervan op onze Websites. U moet het plaatsen van vertrouwelijke inhoud op onze Websites voorkomen en u ervan onthouden, en u erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige schending van de vertrouwelijkheid van gebruikersinhoud. U begrijpt dat door het gebruik van websites waarop gebruikers gebruikersinhoud mogen plaatsen, u mogelijk wordt blootgesteld aan gebruikersinhoud die u aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk vindt. In een dergelijk geval kunt u ons via enquiries_intl@cochlear.com op de hoogte stellen van ongepaste inhoud en, indien gerechtvaardigd en voor zover wettelijk toegestaan, verwijderen of bewerken we dergelijke ongepaste inhoud. Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in dat wij op generlei wijze aansprakelijk zijn voor gebruikersinhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in gebruikersinhoud, instellingen, weergavefouten of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van gebruikersinhoud die op of via een van onze Websites is geplaatst.

Afwijzing/verwijdering van uw inhoud. U erkent dat we niet verplicht zijn om gebruikersinhoud die op onze Websites is geplaatst vooraf te screenen, maar dat we het recht hebben om gebruikersinhoud of een deel daarvan die beschikbaar is via onze Websites te bewerken of te verwijderen als wij van mening zijn dat deze inhoud duidelijk onwettig is of wanneer dergelijke inhoud door een gebruiker of een derde als ongepast wordt gerapporteerd. Zonder het voorgaande te beperken, hebben we het recht om alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan een wet, regelgeving of overheidsverzoek, en om van onze Websites alle gebruikersinhoud te verwijderen die deze gebruiksvoorwaarden schendt of anderszins aanstootgevend is, of om te beperken, op te schorten, of uw toegang tot alle of een deel van onze Websites op elk moment te beëindigen, om welke reden dan ook, en zonder aansprakelijkheid. Waar redelijkerwijs mogelijk zonder het risico te lopen juridische aansprakelijkheid voor de Cochlear Group te riskeren, stellen we u van tevoren op de hoogte van onze acties. Als u zich bewust wordt van misbruik van een van onze websites door enige persoon, vragen we u contact met ons op te nemen (e-mail: enquiries_intl@cochlear.com).

Eigendom van uw inhoud. We claimen geen eigendomsrechten op of in uw inhoud. Behoudens de niet-exclusieve licentie opgenomen in de volgende paragraaf, evenals tussen ons en u, bent u de eigenaar van uw inhoud en behoudt u alle intellectuele eigendomsrechten die u hierin kunt hebben.

Licentie om uw inhoud te gebruiken. Om onze diensten via onze Websites te kunnen aanbieden, dient u ons een licentie te verlenen om uw inhoud via onze Websites te gebruiken en te verspreiden. Door uw inhoud op of via onze Websites te plaatsen, verleent u ons hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende (zolang de intellectuele eigendomsrechten bestaan), onherroepelijke, wereldwijde licentie (inclusief het recht op sublicentie) om uw inhoud te gebruiken, kopiëren, in het openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te verspreiden, online te communiceren, te wijzigen, aan te passen, afgeleide werken te creëren op basis van, en anderszins te exploiteren voor onze zakelijke doeleinden. Als u uw inhoud van onze websites wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via enquiries_intl@cochlear.com. Over het algemeen zullen we proberen inhoud op uw verzoek te verwijderen, maar ons vermogen om dit te doen hangt af van het type en de locaties van uw inhoud en andere factoren. Als we dit doen, behouden we ons het recht voor onder bepaalde omstandigheden en zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving een redelijke vergoeding te vragen. We geven geen garantie met betrekking tot de volledige verwijdering van dergelijke inhoud en kopieën daarvan. Er kan in elk geval mogelijk een back-up of restexemplaar van dergelijke inhoud op onze servers achterblijven nadat de inhoud van onze Websites lijkt te zijn verwijderd en wij behouden alle rechten die in deze paragraaf zijn verleend op dergelijke resterende kopieën.

Uw garanties met betrekking tot uw inhoud

Door uw inhoud via onze Websites te plaatsen, verklaart en garandeert u dat:
(i) u alle rechten, titels en belangen in uw Inhoud bezit, of u anderszins het recht hebt om de licentie te verlenen zoals uiteengezet in de voorgaande paragraaf, en
(ii) het plaatsen van uw Inhoud op of via onze Websites niet in strijd is met de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, contractrechten, vertrouwelijkheid of andere rechten van derden.

Eigendom van Websites en inhoud

Zoals tussen u en ons, bezitten en behouden wij alle rechten, titels en belangen op onze Websites, met inbegrip van alle software en code die onze Websites bevatten en werkende houden, en alle inhoud van onze Website, behalve uw inhoud. Onze Websites en de inhoud die wij en anderen leveren, kunnen zijn beschermd onder handelsmerk, servicemerk, vormgeving, auteursrecht, patent, handelsgeheim en andere wetgeving inzake intellectuele eigendommen.

We verlenen u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-sublicentieerbare licentie om kopieën van elk deel van de inhoud van onze Websites waartoe u op de juiste manier toegang hebt gekregen te downloaden en af te drukken, maar alleen voor uw eigen persoonlijk, niet-commerciële, niet-concurrerende en niet-denigrerend gebruik (tenzij u de inhoud hebt geplaatst) en alleen als u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen van dergelijke inhoud verwijdert, wijzigt of nagenoeg verbergt (tenzij u de inhoud hebt geplaatst). De voorgaande licentie is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en omvat niet het recht om datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken. Deze licentie kan op elk moment zonder kennisgeving en met of zonder reden worden ingetrokken.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan ​​en mag u anderen niet toestaan enig deel van de inhoud op onze Websites (met uitzondering van uw inhoud) te kopiëren, te verspreiden, uit te voeren of openbaar te maken, op basis ervan afgeleide werken voor te bereiden, uit te zenden, te exploiteren of te gebruiken behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze gebruiksvoorwaarden. Elk gebruik van onze Websites, met inbegrip van de inhoud van onze Websites (met uitzondering van uw inhoud), anders dan zoals specifiek toegestaan ​​in deze gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden en resulteert in beëindiging van de licentie die hierin wordt verleend. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met geldende wetgeving, waaronder auteursrecht- en handelsmerkwetten en toepasselijke communicatie, voorschriften en statuten.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden mag worden uitgelegd als een overdracht van enige rechten, titels of belangen op onze Websites aan u of enige andere persoon, met uitzondering van de beperkte licentie om onze Websites te gebruiken onder de voorwaarden die hierin uitdrukkelijk zijn uiteengezet.

Copyright

De volledige inhoud van elke Website is een collectief werk onder Australische en internationale auteursrechtwetten en -verdragen en wij zijn eigenaar van het auteursrecht bij de selectie, coördinatie, organisatie en verbetering van de inhoud van elke Website.

U mag geen, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming (of in overeenstemming met de relevante auteursrechtwetgeving):

 • foto's of andere inhoud op onze Websites gebruiken (anders dan uw inhoud);
 • het ontwerp van onze website, logo's, slogans, verpakking of handelsstijl imiteren; of
 • onze logo's, bedrijfsnamen, productnamen of afbeeldingen van Cochlear-producten gebruiken in marketing-, promotie- of reclamemateriaal op een manier die suggereert dat Cochlear uw goederen of diensten goedkeurt of sponsort.

Waar uw gebruik van onze inhoud is geautoriseerd, moet u de juiste naamsvermelding verstrekken en mag u geen auteursrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met dergelijke inhoud verwijderen, wijzigen of verbergen.

Als u reden hebt aan te nemen dat een deel van de inhoud van onze Websites inbreuk maakt op de auteursrechten van anderen, of dat een koppeling op een van onze Websites naar inbreukmakende materialen verwijst, neemt u onmiddellijk contact op met onze Copyright Agent via de onderstaande contactgegevens. Het is ons beleid om aantijgingen van inbreuk op het auteursrecht die onder onze aandacht zijn gebracht te onderzoeken. We verwijderen onmiddellijk alle gemelde inhoud die naar onze mening inbreuk maakt op dergelijke onderzoeken. Bovendien behouden we ons het recht voor naar eigen goeddunken de toegang tot elke Website op te schorten en/of te beëindigen door elke gebruiker die naar verluidt inbreukmakend materiaal of een koppeling naar inbreukmakend materiaal op een van onze Websites heeft geplaatst en de vermeende inbreukmakende inhoud of koppeling te verwijderen of uit te schakelen. Waar redelijkerwijs mogelijk zonder het risico te lopen juridische aansprakelijkheid voor de Cochlear Group te riskeren, stellen we u van tevoren op de hoogte van de opschorting of beëindiging.

​​Kennisgeving van vermeende inbreuk op auteursrechten. Als u auteursrechteigenaar bent (of gemachtigd bent om namens de auteursrechteigenaar te handelen), neem dan onmiddellijk contact op met onze Copyright Agent als u van mening bent dat
(a) enige inhoud die op onze Websites wordt weergegeven, inbreuk maakt op uw auteursrecht of
(b) een link die op een van onze Websites is geplaatst, linkt naar materialen die inbreuk maken op uw auteursrecht. Zodra we uw kennisgeving van de vermeende inbreuk ontvangen, in de vorm die hieronder wordt beschreven, zullen we, als we van mening zijn dat de klacht gegrond is, de toegang tot het materiaal waarvan wordt geclaimd dat het inbreuk maakt (of het onderwerp van de inbreukmakende activiteit) onmiddellijk verwijderen of de toegang ertoe uitschakelen. Uw kennisgeving moet schriftelijk zijn en het volgende bevatten:

 • de handtekening van de betreffende eigenaar of persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde werk op te treden;
 • identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt (of, als u van mening bent dat meerdere auteursrechtelijk beschermde werken zijn geschonden, een representatieve lijst);
 • identificatie van het materiaal waarop volgens u inbreuk is gemaakt of het onderwerp van de inbreukmakende activiteit, samen met voldoende informatie om ons toe te staan ​​het materiaal op de betreffende Website te vinden;
 • voldoende informatie om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;
 • een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het vermeende inbreukmakende gebruik van het materiaal niet werd toegestaan door de eigenaar van het exclusieve recht dat naar verluidt is geschonden (de 'auteursrechteigenaar'), een agent voor de auteursrechteigenaar of op basis van de wet;
 • een verklaring dat alle informatie die u hebt verstrekt juist is en
 • een verklaring, afgegeven op straffe van meineed, dat u de auteursrechteigenaar bent of gemachtigd bent om namens de auteursrechteigenaar op te treden.

Uw kennisgeving moet (fysiek of elektronisch) ondertekend zijn en als volgt worden geadresseerd:

Copyright Agent
Cochlear Limited
Adres:
Cochlear headquarters,
1 University Avenue,
Macquarie University,
NSW 2109 Australia
E-mail: copyright@cochlear.com

Handelsmerken

De volgende handelsmerken van het Cochlear-logo zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken in een of meer landen over de hele wereld.

CochlearTM Nucleus®
Baha® Osia®

De volgende woordhandelsmerken van Cochlear zijn gedeponeerd in een of meer merkenbureaus wereldwijd.

Advance Off-Stylet® 코클리어® MET®
AutoNRT® Contour® NRT®
Baha® Contour Advance® Nucleus®
Beam® Custom Sound® Off-Stylet®
Button® Freedom® Osia®
Carina® Invisible Hearing® SmartSound®
科利耳® Kanso® Vistafix®
コクレア®    

De volgende handelsmerken van Cochlear, bestaande uit woorden en logo's, zijn handelsmerken die bij één of meerdere patentbureaus over de hele wereld worden gedeponeerd of geregistreerd, maar die nog in behandeling zijn.

ACETM DermaLockTM Piezo PowerTM
AOSTM ESPritTM ProfileTM
ArdiumTM Human DesignTM SlimlineTM
AutosensitivityTM HybridTM SoftipTM
Baha SoftWearTM HugfitTM SoundArcTM
BCDriveTM MicroDriveTM SPrintTM
Bring Back the BeatTM MP3000TM True WirelessTM
CochlearTM myCochlearTM WhisperTM
Cochlear SoftWearTM mySmartSoundTM WindShieldTM
コントゥアTM Outcome Focused FittingTM  

Alle andere handelsmerken op onze Websites en in ander Cochlear-materiaal, zoals persberichten, technische documenten en advertenties, zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren.

U mag geen van de handelsmerken van Cochlear of andere handelsmerken die op onze websites worden weergegeven, gebruiken, behalve in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden of anderszins met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cochlear of de betreffende eigenaar van het handelsmerk.

Gebruik van handelsmerken van Cochlear

Op voorwaarde dat dergelijk gebruik in overeenstemming is met de hieronder uiteengezette richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken van Cochlear, mag u het volgende gebruiken:

 • Cochlear-woordmerken op een referentiële manier (bijvoorbeeld om de compatibiliteit van een Cochlear-product met goederen of diensten van derden te beschrijven), op voorwaarde dat dergelijke verklaringen openbaar zijn, onderbouwd zijn en er geen suggestie is van een goedkeuring, sponsoring of valse associatie met de Cochlear Group; en
 • de Cochlear-woordmerken en -logo's in verband met seminars of conferenties waarvoor Cochlear sponsor is op grond van een schriftelijke sponsorovereenkomst.

U mag geen:

 • Cochlear-logo's op websites, sociale-mediapagina's, presentaties, promotie- of reclamemateriaal of voor enig ander doel gebruiken, tenzij we een dergelijk gebruik uitdrukkelijk schriftelijk hebben toegestaan;
 • koopwaar vervaardigen, verkopen of schenken met een handelsmerk van Cochlear, tenzij we u schriftelijk toestemming hebben gegeven om dit te doen; of
 • een Cochlear-handelsmerk gebruiken op een minachtende manier of op een manier die een valse goedkeuring, sponsoring of associatie met de Cochlear Group suggereert.

Richtlijnen voor het gebruik van Cochlear-handelsmerken

Zonder beperking van het bovenstaande, moet het gebruik van Cochlear-handelsmerken voldoen aan het volgende:

 1. gebruik de exacte spelling (zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden) en het juiste handelsmerksymbool (TM, ®) de eerste keer dat het Cochlear-handelsmerk in het relevante materiaal voorkomt. Bij gebruik van een handelsmerk dat een lokale transliteratie is, moeten de volgende regels voor eerste en volgende vermeldingen worden gevolgd.

   

  Taal Eerste vermelding in titel/koptekst/onderwerp Eerste vermelding in hoofdtekst/tekst Latere vermeldingen
  Engels CochlearTM CochlearTM Cochlear
  Vereenvoudigd en traditioneel Chinees CochlearTM (科利耳®) CochlearTM (科利耳®) 科利耳
  Japans CochlearTM (コクレア®) CochlearTM (コクレア®) コクレア
  Koreaans CochlearTM (코클리어®) CochlearTM (코클리어®) 코클리어
 2. Cochlear-handelsmerken moeten altijd als bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt en moeten worden gevolgd door een of meer zelfstandige naamwoorden (bijv. “Cochlear™ Nucleus® 7-geluidsprocessor”). Het Cochlear-handelsmerk moet altijd in enkelvoud worden gebruikt en NIET in bezittelijke of meervoudsvorm (verander in plaats daarvan de volgende zelfstandige naamwoorden in meervoud).
 3. Voeg een toeschrijvingsverklaring van het handelsmerk toe om aan te geven dat Cochlear eigenaar is van de handelsmerken, in de volgende indeling (merk op dat deze verklaring kan worden gewijzigd om alleen de handelsmerken op te nemen die in het relevante materiaal worden gebruikt):

  “ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, de Baha-logo’s, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now and always. Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, de Kanso-logo's, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, de Nucleus-logo's, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, SPrint, True Wireless, het elliptische logo, Vistafix, Whisper en WindShield zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cochlear Limited of Cochlear Bone Anchored Solutions AB.”

Niet-commercieel gebruik

Onze Websites mogen niet worden gebruikt voor enige commerciële doeleinden, behalve zoals specifiek schriftelijk goedgekeurd door Cochlear of een ander lid van de Cochlear Group. Het ongeoorloofd framen van of koppelen naar een van onze Websites is verboden. Commerciële advertenties, koppelingen naar aangesloten partijen en andere vormen van ongevraagde aanbiedingen kunnen zonder kennisgeving van onze Websites worden verwijderd en kunnen resulteren in beëindiging van toegangsrechten.

Koppelingen naar websites van derden

Onze Websites kunnen koppelingen bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden (zoals adverteerders, gelieerde partners, strategische partners of anderen). Wij zijn niet verantwoordelijk voor en we hebben geen controle over de producten of aanbiedingen van deze bedrijven of individuen of de juistheid van de inhoud van hun websites. Voor zover toegestaan door de wet, aanvaarden we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten en inhoud van dergelijke websites. Voordat u een website van een derde gebruikt, dient u kennis te nemen van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en het beleid van dergelijke websites. Het opnemen van een koppeling op een van onze Websites impliceert niet dat wij deze website van derden op enigerlei wijze steunen of goedkeuren. Als u besluit om een dergelijke gekoppelde website te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

Internationaal gebruik

U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot uw gebruik van onze Website. Door producten op onze Websites te vermelden, kunnen we niet garanderen dat deze producten beschikbaar zullen zijn, of beschikbaar zullen zijn onder dezelfde naam, in uw regio.

Gebruikersgeschillen

U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere leden van onze Websites. Cochlear behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen u en andere leden van onze Websites te volgen. U vrijwaart Cochlear, de Cochlear Group, haar en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en dienstverleners tegen elke schadeclaim die voortvloeit uit een geschil tussen u en een andere gebruiker.

Disclaimer van garanties

Als u zich in Australië, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Nieuw-Zeeland of andere toepasselijke jurisdicties met verplichte consumentenbeschermingswetten bevindt, erkennen wij dat er bepaalde garanties, voorwaarden en bepalingen zijn opgelegd door de wet met betrekking tot de levering van goederen en diensten die de wet uitdrukkelijk verschaft, die niet mogen of slechts tot op zekere hoogte worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd ("statutaire verplichtingen"). Niets in de voorwaarden zal de statutaire verplichtingen uitsluiten, beperken of aanpassen, anders dan wettelijk is toegestaan.

Met inachtneming van de statutaire verplichtingen:

UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES EN ALLE INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN, EN ELK VERTROUWEN DAT U HEBT OP EEN MENING, ADVIES, VERKLARING, MEMORANDUM OF INFORMATIE DIE VIA ONZE WEBSITES BESCHIKBAAR IS GESTELD, INCLUSIEF VAN EEN DERDE PARTIJ DIE NIET BIJ ONS IS AANGESLOTEN, STAAT TOT UW BESCHIKKING OP UW EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE DIE DAARUIT KAN VOORTVLOEIEN. ONZE WEBSITES EN ALLE INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA ONZE WEBSITE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD (GEZAMENLIJK “COCHLEAR-MATERIAAL”), WORDEN AANGEBODEN “ZOALS HET IS” EN OP BASIS VAN “BESCHIKBAARHEID”, ZONDER VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN COCHLEAR, DE COCHLEAR-GROEP EN HAAR EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS (GEZAMENLIJK “COCHLEAR-PARTIJEN”) UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, ONGEACHT OF EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT COCHLEAR-MATERIAAL OF UW GEBRUIK VAN COCHLEAR-MATERIAAL, INCLUSIEF ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAREN OF GARANDEREN DE COCHLEAR-PARTIJEN NIET DAT
(A) COCHLEAR-MATERIALEN AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN;
(B) UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES TIJDIG, VEILIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD;
(C) DE INHOUD OF ENIG ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE WORDT WEERGEGEVEN OF VERSPREID VIA DE WEBSITES NAUWKEURIG, VOLLEDIG, ACTUEEL OF BETROUWBAAR IS, OF VIRUSVRIJ;
(D) UW INHOUD, COMMUNICATIE, GEPERSONALISEERDE INSTELLINGEN OF ANDERE GEGEVENS NIET WORDEN VERWIJDERD, VERLOREN GAAN, VERKEERD BEZORGD WORDEN OF BESCHADIGD RAKEN.

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE BEPERKING VAN BEPAALDE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEDEN NIET TOE, WAARDOOR SOMMIGE VAN DEZE DISCLAIMERS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens de wettelijke verplichtingen en voor zover wettelijk toegestaan, gaat u ermee akkoord dat:

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE COCHLEAR-PARTIJEN (ZOALS EERDER GEDEFINIEERD) NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR VERLIEZEN OF SCHADE (DIRECT, INDIRECT, ALGEMEEN, SPECIAAL, GEVOLGSCHADE, INCIDENTEEL, VOORBEELDIG OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN, GOODWILL OF WINST) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET EEN CLAIM, ONGEACHT OF DE CLAIM IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN ONZE WEBSITES, OF ONZE INHOUD, PRODUCTEN OF DIENSTEN. WIJ ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INHOUD DIE IS GEPLAATST DOOR OF GEDRAG VAN EXTERNE GEBRUIKERS VAN ONZE WEBSITES. DIT IS EEN UITGEBREIDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE ZELFS VAN TOEPASSING IS ALS EEN VAN DE COCHLEAR-PARTIJEN OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF DEZE HAD MOETEN WETEN, EN ONGEACHT DE EFFECTIVITEIT VAN ANDERE RECHTSMIDDELEN. INDIEN ENIG DEEL VAN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OM WELKE REDEN DAN OOK ONGELDIG OF NIET-AFDWINGBAAR BLIJKT TE ZIJN, DAN ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID (EN ELKE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT WIENS AANSPRAKELIJKHEID ANDERS BEPERKT ZOU ZIJN) VOOR AANSPRAKELIJKHEDEN DIE ANDERS BEPERKT ZOUDEN ZIJN, NIET MEER DAN TWEE HONDERDVIJFTIG DOLLAR US DOLLARS (US $ 250,00) ZIJN.

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DEZE DISCLAIMERS ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID HOUDT GEEN BEPERKING OF BEGRENZING IN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN, GROVE NALATIGHEID, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VOOR ZOVER VEROORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID, OF VOOR ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE WETTELIJK NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord de Cochlear-partijen (zoals eerder gedefinieerd) te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten en uitgaven van derden (inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten) die voortvloeien uit uw opzettelijke of nalatige schending van deze gebruiksvoorwaarden. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke claims, aansprakelijkheid, verliezen, kosten of uitgaven.

De vrijwaringen die onder deze gebruiksvoorwaarden worden gegeven, blijven van kracht na beëindiging van uw gebruik van onze websites en enige andere “doorklik” of “online” overeenkomst.

Wijziging en beëindiging

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment een Website zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten of te wijzigen.

Interpretatie

Zoals gebruikt in deze gebruiksvoorwaarden, verwijst de term “met inbegrip van” naar “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”.

Afstandsverklaring

Als wij op enig moment nalaten nakoming van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te eisen of om enig recht hierin beschreven uit te oefenen, dient dit niet te worden opgevat als een afstandsverklaring van een dergelijke bepaling of dergelijk recht. Alle afstandsverklaringen dienen schriftelijk te zijn. Tenzij de schriftelijke afstandsverklaring een uitdrukkelijke verklaring van het tegendeel bevat, kan geen enkele afstandsverklaring door een van ons van enige schending van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of van enig recht waarin hierin is voorzien, worden opgevat als een afstandsverklaring van enige voortdurende of volgende schending van een dergelijke bepaling, een afstandsverklaring van de bepaling zelf, of een afstandsverklaring van enig recht onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank als in strijd met de wet wordt aangemerkt, zal deze bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk te verwezenlijken, voor zover toegestaan door de wet, en waarbij de resterende bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Geschillenbeslechting

In het geval dat er een conflict tussen u en Cochlear ontstaat uit of in verband met deze Website of deze gebruiksvoorwaarden, stemt u ermee in te goeder trouw te onderhandelen en redelijke inspanningen te leveren, in samenwerking met Cochlear, om de meest gunstige uitkomst voor beide partijen te behalen.

Als alternatief voor geschillenbeslechting via de rechtbanken kunnen consumenten die woonachtig zijn in de Europese Unie hun klacht voorleggen aan het European Online Dispute Resolution Platform (European ODR Platform). Consumenten kunnen meer informatie verkrijgen door naar de EU-website voor onlinegeschillenbeslechting te gaan op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Cochlear neemt echter niet deel aan het bovengenoemde mechanisme voor geschillenbeslechting of enig ander alternatief.

Toepasselijk recht, jurisdictie en rechtsgebied

Als u de website bezoekt vanuit:

 • Noord-Amerika worden deze gebruiksvoorwaarden beheerst door de wetten van de staat Colorado, VS;
 • Latijns-Amerika, deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van de Republiek Panama;
 • Europa, het Midden-Oosten of Afrika, deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland; of
 • Azië, Australië of elders in de Stille Zuidzee, worden deze gebruiksvoorwaarden beheerst onder de wetten van de staat New South Wales, Australië,

behalve daar waar u door de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht bent om contracten aan te gaan die onderworpen zijn aan de wetten van een specifiek land, in welk geval deze Voorwaarden onderworpen zijn aan de wetten van dat specifieke land, in elk geval zonder rekening te houden met de bepalingen met betrekking tot wetsconflicten.

U gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken en hoven van beroep van hen in de jurisdictie van de geldende wet die hierboven op u van toepassing is en u stemt ermee in dat u op geen enkele basis bezwaar zult maken tegen de uitoefening van dergelijke jurisdictie door die rechtbanken.

Niettegenstaande het bovenstaande, als u een consument bent, blijft uw vermogen om de wettelijke verplichtingen (indien van toepassing) die van toepassing zijn op uw woonplaats af te dwingen, onaangetast door de voorgaande keuze van recht en plaats.

Volledige overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden zoals aangevuld of gewijzigd door toepasselijke privacykennisgevingen of “doorklikovereenkomst”, bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot onze Websites en vervangen alle eerdere hierop betrekking hebbende mededelingen, onderhandelingen en overeenkomsten, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of elektronisch zijn.

Beperkingen op acties

Behoudens de wettelijke verplichtingen, moet elke claim of rechtsvordering die u tegen ons hebt die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze Websites, worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan of voor altijd worden uitgesloten.

Vragen over deze Gebruiksvoorwaarden

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via e-mail op enquiries_intl@cochlear.com, of door contact op te nemen met de relevante entiteit van de Cochlear Group die de lokale website levert waartoe u toegang hebt, zoals vermeld onder de “Neem contact met ons op” of (indien van toepassing) het gedeelte “Juridische informatie” van de respectievelijke lokale website.

 

Laatst bijgewerkt op 21-10-2021
Van kracht vanaf 22-10-2021
D1536808 V7 2021-10