Gebruiksvoorwaarden

De volgende informatie bevat belangrijke overwegingen voor uw gebruik van de internationale website van Cochlear.

Handelsmerken

De volgende woord- en logohandelsmerken van Cochlear zijn gedeponeerd in een of meer merkenbureaus wereldwijd. Geen van deze handelsmerken mogen worden gebruikt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cochlear.

Cochlear-logo       Cochlear-logo

Advance Off-Stylet®

AutoNRT®

Baha Caleido®

Baha Divino®

Baha Intenso®

Baha®

Beam®

Clinicnet®

Cochlear Nucleus®

Contour®

Contour Advance®

Custom Sound®

Freedom®

Hear now And always®

Invisible Hearing®

NRT®

Nucleus®

Nucleus Clinicnet®

Off-Stylet®

SmartSound®

Vistafix®

Cochlear China    

De volgende handelsmerken van Cochlear, bestaande uit woorden en logo's, zijn handelsmerken die bij één of meerdere patentbureaus over de hele wereld worden gedeponeerd of geregistreerd, maar die nog in behandeling zijn.  Geen van deze handelsmerken mogen worden gebruikt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cochlear.

CochlearTM

Cochlear HybridTM

CodacsTM

HybridTM

myCochlearTM

Alle andere handelsmerken op onze Websites en in ander Cochlear-materiaal, zoals persberichten, technische documenten en advertenties, zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Gebruiksvoorwaarden van de website

Cochlear Ltd ("Cochlear") en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "we", "wij", "onze" en de "Cochlear-groep") heten u van harte welkom op onze websites. De gebruiksvoorwaarden van deze website ("gebruiksvoorwaarden") zijn bepalend voor uw gebruik van de websites die deze gebruiksvoorwaarden weergeven (onze "website(s)").

Klik op https://www.cochlear.com/intl/contact/global-offices voor een overzicht van de Cochlear-groep en de websites die door elk lid worden beheerd.

Uw toestemming

NEEM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN VAN ONZE WEBSITES OF DEZE TE OPENEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOLDOET EN HIERAAN GEBONDEN BENT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U ONZE WEBSITES NIET GEBRUIKEN.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

Naarmate we nieuwe websites toevoegen (of nieuwe functies en functionaliteit toevoegen aan bestaande websites), kan het noodzakelijk zijn dat we deze gebruiksvoorwaarden bijwerken of herzien. We behouden ons daarom het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te herzien door de herziene versie op onze websites te plaatsen. Deze wijzigingen worden van kracht op de datum waarop we de herziene versie op onze websites plaatsen. Door uw gebruik van een van onze websites na een dergelijke wijziging stemt u ermee in dat u aan de herziene gebruiksvoorwaarden bent gebonden. Om u attent te maken op wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, plaatsen we gedurende minimaal 30 dagen na de ingangsdatum een aankondiging bovenaan deze pagina.

U kunt op elk moment de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden weergeven door te klikken op de koppeling "Gebruiksvoorwaarden" onderaan elke pagina van onze websites.

Deze gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 15/09/2011.
Doorklikovereenkomsten

Deze gebruiksvoorwaarden worden mogelijk aangevuld of gewijzigd door de voorwaarden van een "doorklik" - of "online"-overeenkomst tussen u en ons. Als u zich bijvoorbeeld registreert om lid te worden van een van onze websites, wordt u mogelijk gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden die gelden voor uw gebruik van het voor leden bedoelde gedeelte van die website. Als u een aankoop doet op een van onze websites, wordt u mogelijk gevraagd akkoord te gaan met bepaalde algemene voorwaarden die bepalend zijn voor uw transactie. Er kunnen ook speciale voorwaarden van toepassing zijn als u ervoor kiest deel te nemen aan bepaalde promoties die beschikbaar zijn via onze websites, om premium-inhoud te verkrijgen, of om deel te nemen aan een online wedstrijd of sweepstakes. Als er speciale voorwaarden van toepassing zijn, wordt u gevraagd expliciet toestemming te geven, bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken of op een "Ik ga akkoord"-knop te klikken. De algemene voorwaarden van een dergelijke "doorklikovereenkomst" zullen deze gebruiksvoorwaarden aanvullen en wijzigen, maar alleen met betrekking tot het onderwerp van de "doorklikovereenkomst".

De inhoud van onze websites vertegenwoordigt geen medisch advies

Onze websites bevatten informatie over de Cochlear-groep, onze producten en diensten, en hoorzorg en hoorwelzijn. Geen van onze websites is echter bedoeld als, of bedoeld om te worden gebruikt in plaats van, medisch advies. Lees deze belangrijke mededeling zorgvuldig door:

DE INHOUD VAN ONZE WEBSITES, MET INBEGRIP VAN ALLE DOOR ONS OF DOOR LEDEN VAN ONZE SOCIALE NETWERKWEBSITES OF ANDERE DERDEN VERSTREKTE TEKST, FOTO'S, AFBEELDINGEN, ILLUSTRATIES, GRAFISCHE, AUDIO-, VIDEO- EN AUDIO-VIDEOCLIPS, EN ANDERE MATERIALEN (COLLECTIEF, “INHOUD” GENOEMD), IS NIET BEDOELD ALS, EN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN PLAATS VAN, (A) ADVIES VAN UW ARTS OF ANDERE MEDISCHE PROFESSIONALS, (B) EEN BEZOEK, OPROEP OF CONSULTATIE MET UW ARTS OF ANDERE MEDISCHE PROFESSIONALS, OF (C) INFORMATIE OP ENIGE PRODUCTVERPAKKING OF ENIG PRODUCTETIKET. ONZE INHOUD VERTEGENWOORDIGT GEEN MEDISCH ADVIES. ALS U ENIGE MET GEZONDHEIDSZORG SAMENHANGENDE VRAGEN HEBT, DIENT U ONMIDDELLIJK UW ARTS OF ANDERE ZORGVERLENER TE BELLEN OF TE RAADPLEGEN. BEL BIJ EEN NOODGEVAL ONMIDDELLIJK EEN ARTS OF 112. U BEHOORT MEDISCH ADVIES NIET TE NEGEREN OF HET INWINNEN VAN MEDISCH ADVIES TE VERTRAGEN VANWEGE ENIGE INHOUD OP DEZE SITE, EN ONZE INHOUD NIET TE GEBRUIKEN VOOR HET DIAGNOSTICEREN OF BEHANDELEN VAN EEN GEZONDHEIDSPROBLEEM. DE OVERDRACHT EN ONTVANGST VAN ONZE INHOUD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, OF DE COMMUNICATIE ERVAN VIA HET INTERNET, E-MAIL OF ANDERE MIDDELEN VORMT VOORTS GEEN RELATIE TUSSEN U EN ONS ZOALS TUSSEN EEN ARTS, THERAPEUT OF ZORGPROFESSIONAL EN EEN PATIËNT.

Uw feedback

We kijken uit naar uw commentaar, feedback, suggesties en andere mededelingen met betrekking tot deze website en de informatie en diensten die we beschikbaar stellen via deze website (gezamenlijk “Feedback” genoemd). Alle feedback die u ons verstrekt via onze website en via e-mail, verbale communicatie en feedbackforums, blijft het exclusieve eigendom van Cochlear en Cochlear kan deze feedback gebruiken op elke manier zoals zij geschikt acht zonder kennisgeving of compensatie aan u, en zonder om uw toestemming te hoeven vragen. Door feedback te geven, wordt u geacht alle wereldwijde rechten, titels en belangen in uw feedback aan Cochlear te hebben toegekend, met inbegrip van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op uw feedback. Dit betekent bijvoorbeeld dat we uw opmerking of idee kunnen gebruiken om de website aan te passen of te verbeteren, of om onze producten of diensten aan te passen, of op een andere door ons gewenste manier, zonder enige beperking, kunnen gebruiken, zonder u te hoeven compenseren. Om deze reden dient u ons geen feedback te geven als u niet wilt dat wij deze gebruiken.

Ons online privacybeleid

Ons online privacybeleid beschrijft hoe we uw privacy beschermen als u onze websites gebruikt. Klik op https://www.cochlear.com/intl/privacy-policy als u ons online privacybeleid wilt bekijken. Sommige van onze websites kunnen worden gebruikt door kinderen onder de 13 jaar. Raadpleeg voor die websites ons privacybeleid voor kinderen. Ons privacybeleid voor kinderen en ons online privacybeleid maken deel uit van, en worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen in, deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van met een wachtwoord beveiligde zones van onze websites

Sommige van onze websites bevatten met een wachtwoord beveiligde of “alleen voor leden” bestemde zones (“met een wachtwoord beveiligde zone(s)”). CochlearCommunity.com, een sociale netwerkwebsite, bevat bijvoorbeeld een deel met wachtwoordbeveiliging waar leden gehoorproblemen kunnen bespreken en hun persoonlijke ervaringen kunnen delen. Uw gebruik van de met een wachtwoord beveiligde zones is onderworpen aan de volgende aanvullende voorwaarden.

Leeftijdsbeperkingen. Voor uw gebruik van een met een wachtwoord beveiligde zone kan een leeftijdsgrens van toepassing zijn. U kunt bijvoorbeeld geen account maken of lid worden van CochlearCommunity.com, tenzij u 18 jaar of ouder bent. Andere met een wachtwoord beveiligde zones kunnen mogelijk bedoeld zijn voor gebruikers van alle leeftijden, maar gebruikers onder de 13 jaar mogen zich niet registreren of een account aanmaken zonder de verifieerbare toestemming van een ouder of voogd. U mag geen leeftijdsbeperkte delen van onze websites gebruiken als u niet voldoet aan de geldende leeftijdsvereisten.

Online registratie en accountinformatie. Om lid te worden van bepaalde, met een wachtwoord beveiligde, zones, waaronder CochlearCommunity.com, moet u ons online registratieproces voltooien. Als onderdeel van dit proces wordt u gevraagd de algemene voorwaarden die bepalend zijn voor uw gebruik van deze met een wachtwoord beschermde zones te bekijken en te bevestigen dat u hieraan gebonden bent. Als de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van een bepaalde met een wachtwoord beschermde zone anders zijn dan deze gebruiksvoorwaarden, zullen deze algemene voorwaarden een aanvulling zijn en voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden, maar alleen met betrekking tot uw gebruik van dit specifieke met een wachtwoord beschermde zone.

Door een registratieformulier in te sturen of een wachtwoord aan te maken op een van onze websites, verklaart u aan ons (a) dat u voldoet aan de leeftijdsbeperkingen die zijn vermeld op de registratiepagina('s) en (b) dat de informatie die u op uw registratieformulier hebt verstrekt (“Accountinformatie”) waar, nauwkeurig, actueel en volledig is. U stemt er tevens mee in om uw accountinformatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken met behulp van de functionaliteit die wordt aangeboden via de toepasselijke website om deze correct, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

Uw wachtwoorden. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden. We hebben het recht ervan uit te gaan dat iemand die onze websites bezoekt met een aan u toegewezen wachtwoord, gerechtigd is om dit te doen. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten van elke persoon die met een aan u toegewezen wachtwoord onze websites bezoekt, zelfs als deze persoon in werkelijkheid niet door u gemachtigd is. Als u reden hebt om aan te nemen dat er inbreuk is gemaakt op uw wachtwoord of dat het zonder toestemming is gebruikt, dient u het onmiddellijk te wijzigen, gebruikmakend van de functionaliteit die wordt aangeboden op de betreffende website, en ons te informeren via enquiries_intl@cochlear.com.

Recht om de toegang tot met een wachtwoord beveiligde zones te beëindigen. We behouden ons het recht voor om uw wachtwoord uit te schakelen en uw toegang tot een met een wachtwoord beveiligde zone van onze websites op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld als u zich niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden of valse accountinformatie hebt verstrekt) of zonder enige reden, op te zeggen. Als we dit doen, kunnen we er ook voor kiezen om uw accountinformatie te verwijderen of Inhoud te verwijderen die u in een met een wachtwoord beveiligde zone hebt geplaatst.

Uw inhoud

Sommige van onze websites, waaronder CochlearCommunity.com, bieden manieren waarop onze gebruikers teksten, afbeeldingen, illustraties, grafische afbeeldingen, audio-, video- of audio-videoclips of andere materialen (“Inhoud”) kunnen plaatsen, uploaden, verzenden of op een andere wijze beschikbaar kunnen maken (“plaatsen”) op of via deze websites. De inhoud die onze gebruikers plaatsen, wordt in deze gebruiksvoorwaarden “Gebruikersinhoud” genoemd. De inhoud die u plaatst, wordt in deze gebruiksvoorwaarden “uw inhoud” genoemd.

Verboden inhoud. U mag op of via onze websites geen inhoud plaatsen die:

 • overduidelijk beledigend is en/of racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook tegen een groep of individu bevordert;

 • intimiderend is of de intimidatie van een andere persoon aanmoedigt;

 • mensen op een seksuele of gewelddadige manier exploiteert;

 • naaktheid, geweld of beledigende onderwerpen bevat;

 • telefoonnummers, adressen, achternamen of e-mailadressen van enige personen behalve uzelf bevat;

 • informatie aanprijst waarvan u weet dat deze onwaar of misleidend is of illegale activiteiten of gedragingen aanmoedigt die beledigend, bedreigend, obsceen of lasterlijk zijn;

 • in strijd is met enig intellectueel eigendom of ander eigendomsrecht van een derde partij, met inbegrip van inhoud die een illegale of ongeautoriseerde kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk van iemand anders bevordert, zoals het aanbieden van illegale computerprogramma's of koppelingen hier naartoe, het verstrekken van informatie om door de fabrikant geïnstalleerde kopieerbeveiligingsapparaten te omzeilen of het aanbieden van illegale muziek of koppelingen naar illegale muziekbestanden,

 • betrekking heeft op de verzending van "ongewenste e-mail", "kettingbrieven" of ongevraagde massamailing, instant messaging; " spim” of “spam”;

 • beperkt toegankelijke of alleen met wachtwoorden toegankelijke pagina's of verborgen pagina's of afbeeldingen bevat (niet gekoppeld naar of vanaf een andere toegankelijke pagina);

 • enige criminele activiteit of onderneming bevordert of aanmoedigt of instructies biedt voor illegale activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het aanbieden of creëren van computervirussen;

 • probeert wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie van andere leden te bemachtigen voor commerciële of onwettige doeleinden;

 • betrekking heeft op commerciële activiteiten en/of verkoop zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zoals prijsvragen, ruilhandel, reclame of piramidespelen;

 • een foto bevat van een andere persoon die u hebt geplaatst zonder de toestemming van die persoon of, in het geval van kinderen jonger dan 18 jaar, zonder toestemming van de ouders, of die anderszins inbreuk maakt op de privacy van een persoon of inbreuk maakt op publiciteitsrechten; of

 • een virus of andere schadelijke component bevat.

Verantwoordelijkheid voor gebruikersinhoud. U bent volledig verantwoordelijk voor uw inhoud. Op sommige van onze websites kunt u de instellingen aanpassen die van invloed zijn op hoe anderen uw inhoud kunnen bekijken. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van deze instellingen. Het plaatsen van inhoud via het internet brengt inherent het risico met zich mee van onbedoelde openbaarmaking en toegang tot uw inhoud door derden. Wij zullen ons redelijkerwijs inspannen om te voorkomen dat uw inhoud buiten de instellingen die u selecteert openbaar wordt gemaakt, maar kunnen niet garanderen dat deze instellingen voorkomen dat uw inhoud onbedoeld wordt bekeken of geopend door derden en we zijn niet aansprakelijk voor dergelijke openbaarmakingen. We zijn niet verantwoordelijk voor, en hebben geen controle over, gebruikersinhoud en kunnen daarom de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van gebruikersinhoud niet garanderen. U begrijpt dat door het gebruik van websites waarop gebruikers gebruikersinhoud mogen plaatsen, u mogelijk wordt blootgesteld aan gebruikersinhoud die u aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk vindt. Wij zijn onder geen enkele omstandigheid en op generlei wijze aansprakelijk voor gebruikersinhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in gebruikersinhoud, instellingen, weergavefouten of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van gebruikersinhoud die op of via een van onze websites is geplaatst.

Afwijzing/verwijdering van uw inhoud. U erkent dat we gebruikersinhoud die op onze websites is geplaatst al dan niet vooraf kunt screenen, maar dat we het recht (maar niet de plicht) hebben om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook gebruikersinhoud, of gedeelten daarvan, die beschikbaar is via onze websites vooraf te screenen, te bewerken, te weigeren of te verwijderen. Zonder beperking van het voorgaande, hebben wij het recht gebruikersinhoud die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of anderszins aanstootgevend is naar ons goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook van onze websites te verwijderen, of uw toegang tot alle delen of een deel van onze websites te beperken, op te schorten of te beëindigen, op enig moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid. Als u zich bewust wordt van misbruik van een van onze websites door enige persoon, vragen we u contact met ons op te nemen (e-mail: enquiries_intl@cochlear.com).

Eigendom van uw inhoud. We claimen geen eigendomsrechten op of in uw inhoud. Behoudens de niet-exclusieve licentie opgenomen in de volgende paragraaf, evenals tussen ons en u, bent u de eigenaar van uw inhoud en behoudt u alle intellectuele eigendomsrechten die u hierin kunt hebben.

Licentie om uw inhoud te gebruiken. Om onze diensten via onze websites te kunnen aanbieden, dient u ons een licentie te verlenen om uw inhoud via onze websites te gebruiken en te verspreiden. Dienovereenkomstig verleent u ons door uw inhoud op of via onze websites te plaatsen een niet-exclusieve, volledig betaalde, royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde licentie (met inbegrip van het recht op sublicentiering) om afgeleide werken gebaseerd op uw inhoud te gebruiken, te kopiëren, openbaar uit te voeren, openbaar te maken, te verspreiden en te creëren voor de doeleinden waarvoor deze werd geplaatst. U stemt er ook mee in dat wij uw inhoud kunnen gebruiken en vrijgeven zoals uiteengezet in ons online privacybeleid. Als u uw inhoud van onze websites wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via enquiries_intl@cochlear.com. Over het algemeen zullen we proberen inhoud op uw verzoek te verwijderen, maar ons vermogen om dit te doen hangt af van het type en de locaties van uw inhoud en andere factoren. We behouden ons het recht voor onder bepaalde omstandigheden en zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving een redelijke vergoeding te vragen. We geven geen garantie met betrekking tot de volledige verwijdering van dergelijke inhoud en kopieën daarvan. Er kan in elk geval mogelijk een back-up of restexemplaar van dergelijke inhoud op onze servers achterblijven nadat de inhoud van onze websites lijkt te zijn verwijderd en wij behouden alle rechten die in deze paragraaf zijn verleend op dergelijke resterende kopieën.

Uw garanties met betrekking tot uw inhoud

Door uw inhoud via onze websites te plaatsen, verklaart en garandeert u dat (i) u alle rechten, titels en belangen in uw inhoud bezit, of anderszins het recht hebt de licentie te verlenen die in de voorgaande paragraaf is uiteengezet, en (ii) de terbeschikkingstelling van uw inhoud op of via onze websites de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, contractrechten, vertrouwelijkheid of andere rechten van derden niet schendt.

Eigendom van websites en inhoud

Zoals tussen u en ons, bezitten en behouden wij alle rechten, titels en belangen op onze websites, met inbegrip van alle software en code die onze websites bevatten en werkende houden, en alle inhoud van onze website, behalve uw inhoud. Onze websites en de inhoud die wij en anderen leveren, zijn beschermd onder handelsmerk, servicemerk, vormgeving, auteursrecht, patent, handelsgeheim en andere wetgeving inzake intellectuele eigendommen. Bovendien is de volledige Inhoud van elke website een collectief werk onder Australische en internationale auteursrechtwetten en -verdragen en zijn wij eigenaar van het auteursrecht bij de selectie, coördinatie, organisatie en verbetering van de inhoud van elke website.

We verlenen u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-sublicentieerbare licentie om kopieën van elk deel van de inhoud van onze websites waartoe u op de juiste manier toegang hebt gekregen te downloaden en af te drukken, maar alleen voor uw eigen persoonlijk, niet-commerciële gebruik (tenzij u de inhoud hebt geplaatst) en alleen als u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen van dergelijke inhoud verwijdert, wijzigt of nagenoeg verbergt (tenzij u de inhoud hebt geplaatst). De voorgaande licentie is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en omvat niet het recht om datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken. Deze licentie kan op elk moment zonder kennisgeving en met of zonder reden worden ingetrokken.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan ​​en mag u anderen niet toestaan enig deel van de inhoud op onze websites te kopiëren, te verspreiden, uit te voeren of openbaar te maken, op basis ervan afgeleide werken voor te bereiden, uit te zenden, te exploiteren of te gebruiken behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze gebruiksvoorwaarden. Elk gebruik van onze websites, met inbegrip van de inhoud van onze websites (met uitzondering van uw inhoud), anders dan zoals specifiek toegestaan ​​in deze gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden en resulteert in beëindiging van de licentie die hierin wordt verleend. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met geldende wetgeving, waaronder auteursrecht- en handelsmerkwetten en toepasselijke communicatie, voorschriften en statuten.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden mag worden uitgelegd als een overdracht van enige rechten, titels of belangen op onze websites aan u of enige andere persoon, met uitzondering van de beperkte licentie om onze websites te gebruiken onder de voorwaarden die hierin uitdrukkelijk zijn uiteengezet.

Copyright Agent voor ontvangst van ​​kennisgeving van vermeende inbreuk op auteursrechten

Als u reden hebt aan te nemen dat een deel van de inhoud van onze websites inbreuk maakt op de auteursrechten van anderen, of dat een koppeling op een van onze websites naar inbreukmakende materialen verwijst, neemt u onmiddellijk contact op met onze Copyright Agent via de onderstaande contactgegevens. Het is ons beleid om aantijgingen van inbreuk op het auteursrecht die onder onze aandacht zijn gebracht te onderzoeken. We behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken de toegang tot elke website onmiddellijk op te schorten en/of te beëindigen door elke gebruiker die naar verluidt inbreukmakend materiaal of een koppeling naar inbreukmakend materiaal op een van onze websites heeft geplaatst en de vermeende inbreukmakende inhoud of koppeling onmiddellijk te verwijderen of uit te schakelen.

Kennisgeving van vermeende inbreuk op auteursrechten. Als u de auteursrechteigenaar bent (of gemachtigd bent om namens de auteursrechteigenaar op te treden), dient u onmiddellijk onze Copyright Agent op de hoogte te stellen als u van mening bent dat (a) enige inhoud die op onze websites wordt weergegeven inbreuk maakt op uw auteursrecht of (b) enige koppeling die is geplaatst op een van onze websites verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op uw auteursrecht. Zodra we uw kennisgeving van de vermeende inbreuk ontvangen, in de vorm die hieronder wordt beschreven, zullen we de toegang tot het materiaal waarvan wordt geclaimd dat het inbreuk maakt (of het onderwerp van de inbreukmakende activiteit) onmiddellijk verwijderen of de toegang ertoe uitschakelen. Uw kennisgeving moet schriftelijk zijn en het volgende bevatten:

 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt (of, als u van mening bent dat meerdere auteursrechtelijk beschermde werken zijn geschonden, een representatieve lijst);

 • een beschrijving van het materiaal waarop volgens u inbreuk is gemaakt of het onderwerp van de inbreukmakende activiteit, samen met voldoende informatie om ons toe te staan ​​het materiaal op de betreffende Website te vinden;

 • voldoende informatie om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;

 • een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het vermeende inbreukmakende gebruik van het materiaal niet werd toegestaan door de eigenaar van het exclusieve recht dat naar verluidt is geschonden (de 'auteursrechteigenaar'), een agent voor de auteursrechteigenaar of op basis van de wet;

 • een verklaring dat alle informatie die u hebt verstrekt juist is en

 • een verklaring, afgegeven op straffe van meineed, dat u de auteursrechteigenaar bent of gemachtigd bent om namens de auteursrechteigenaar op te treden.

Uw kennisgeving moet (fysiek of elektronisch) ondertekend zijn en als volgt worden geadresseerd:

Copyright Agent

Cochlear LTD

Adres:

Cochlear headquarters,
1 University Avenue, 
Macquarie University,
NSW 2109 Australia

E-mail: copyright@cochlear.com

Handelsmerken

De handelsmerken en dienstmerken die op onze websites worden gebruikt of weergegeven (“Handelsmerken”), zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van leden van de Cochlear-groep of derden. U mag zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cochlear of de eigenaar van het handelsmerk geen handelsmerken gebruiken die op onze websites worden weergegeven.

Niet-commercieel gebruik

Onze websites mogen niet worden gebruikt voor enige commerciële doeleinden, behalve zoals specifiek schriftelijk goedgekeurd door Cochlear of een ander lid van de Cochlear-groep. Het ongeoorloofd framen van of koppelen naar een van onze websites is verboden. Commerciële advertenties, koppelingen naar aangesloten partijen en andere vormen van ongevraagde aanbiedingen kunnen zonder kennisgeving van onze websites worden verwijderd en kunnen resulteren in beëindiging van toegangsrechten.

Koppelingen naar websites van derden

Onze websites kunnen koppelingen bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden (zoals adverteerders, gelieerde partners, strategische partners of anderen). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we bieden geen garantie voor de producten of aanbiedingen van, deze bedrijven of individuen of de juistheid van de inhoud van hun websites. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten en inhoud van dergelijke websites. Voordat u een website van een derde gebruikt, dient u kennis te nemen van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en het beleid van dergelijke websites. Het opnemen van een koppeling op een van onze websites impliceert niet dat wij deze website van derden op enigerlei wijze steunen of goedkeuren. Als u besluit om een dergelijke gekoppelde website te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

Internationaal gebruik

Als u een van onze websites bezoekt vanaf een locatie buiten Australië, stemt u ermee in zich te houden aan alle lokale regels met betrekking tot uw gebruik van onze website.

Gebruikersgeschillen

U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere leden van onze websites. Cochlear behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen u en andere leden van onze websites te volgen.

Disclaimer van garanties

UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES EN ALLE INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA ONZE WEBSITES BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, IS VOOR UW EIGEN RISICO. ONZE WEBSITES EN ALLE INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA ONZE WEBSITES BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, WORDEN GELEVERD “ZOALS HET IS” EN OP BASIS VAN “BESCHIKBAARHEID”, ZONDER VERTEGENWOORDIGINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN COCHLEAR, DE COCHLEAR-GROEP EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND , MET BETREKKING TOT ONZE WEBSITES, DE INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VIA ONZE WEBSITES, UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES OF ENIGE WEBSITES WAARNAAR OP ONZE WEBSITES WORDT GEKOPPELD AF, MET INBEGRIP VAN ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE, VERKLAREN OF BEWEREN COCHLEAR, DE COCHLEAR-GROEP EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS NIET DAT (A) ONZE WEBSITES OF DE INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA ONZE WEBSITES AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN; (B) UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; (C) DE INHOUD NAUWKEURIG, COMPLEET, ACTUEEL; OF BETROUWBAAR IS; (D) UW INHOUD, COMMUNICATIE, GEPERSONALISEERDE INSTELLINGEN OF ANDERE GEGEVENS NIET VERWIJDERD KUNNEN WORDEN OF VERLOREN, ONGELDIG GEMAAKT OF BESCHADIGD KUNNEN RAKEN; (E) GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODES AAN U ZULLEN WORDEN DOORGEZONDEN. HET OPENEN VAN GEDOWNLOADE OF ANDERSZINS VIA HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES VERKREGEN MATERIALEN IS NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO, EN U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN.

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE BEPERKING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOE, WAARDOOR SOMMIGE VAN DEZE DISCLAIMERS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om eventuele rechten die u mogelijk heeft op grond van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (“CCA”) of enige andere wetgeving die niet kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd bij overeenkomst, uit te sluiten, te beperken of aan te passen. Indien de CCA of enige andere wetgeving een voorwaarde, garantie of andere bepaling in deze gebruiksvoorwaarden impliceert of u een wettelijke garantie biedt in verband met deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot geleverde goederen of diensten (indien van toepassing), en de aansprakelijkheid van Cochlear voor schending van een dergelijke voorwaarde, garantie, andere voorwaarde of garantie kan niet worden uitgesloten, maar is beperkt, dan is de aansprakelijkheid van Cochlear voor enige schending van die voorwaarde, garantie, andere voorwaarde of garantie beperkt tot: (1) in het geval van levering van goederen, doet Cochlear (naar eigen keuze) een of meer van het volgende: (A) het vervangen van de goederen of het leveren van gelijkwaardige goederen; (B) het repareren van de goederen; (C) het betalen van de kosten van het vervangen van de goederen of het verkrijgen van gelijkwaardige goederen; en/of (D) het betalen van de kosten van het repareren van de goederen; of (2) in het geval van een levering van diensten, doet Cochlear (naar eigen keuze) een of beide van het volgende: (A) het opnieuw leveren van de diensten; en/of (B) het betalen van de kosten van het opnieuw leveren van de diensten.

Beperking van aansprakelijkheid

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF OP ENIGE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR INHOUD DIE IS GEPLAATST DOOR EEN GEBRUIKER VAN ONZE WEBSITES. HOEWEL WIJ REGELS BIEDEN VOOR GEBRUIKERSGEDRAG EN HET PLAATSEN VAN INHOUD, HEBBEN WIJ GEEN CONTROLE OVER, EN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR, INHOUD DIE GEBRUIKERS OP OF VIA ONZE WEBSITES PLAATSEN EN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEOORLOOFDE, OBSCENE, ONWETTIGE, INBREUKMAKENDE OF ANDERSZINS BEDENKELIJKE GEBRUIKERSINHOUD DIE U MOGELIJK AANTREFT OP ONZE WEBSITES OF WAARMEE U IN AANRAKING KOMT IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONLINE OF OFFLINE GEDRAG VAN EEN GEBRUIKER VAN ONZE WEBSITES.

IN GEEN GEVAL ZULLEN DE COCHLEAR-GROEP OF HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF DERDEN VOOR ENIGE VERLIEZEN OF SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES, MET INBEGRIP VAN DE INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VIA ONZE WEBSITES.

DIT IS EEN ALGEMENE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE GELDT VOOR ALLE VERLIEZEN EN SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (DIRECTE, INDIRECTE, ALGEMENE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, MORELE OF ANDERE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN DATA, INKOMSTEN OF WINSTEN), ONGEACHT OF DE CLAIM IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ZELFS ALS EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN COCHLEAR OF EEN ANDER LID VAN DE COCHLEAR-GROEP IS GEÏNFORMEERD OVER, OF BEKEND HAD MOETEN ZIJN MET, DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE, EN ONGEACHT DE DOELTREFFENDHEID VAN ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN. INDIEN ENIG ONDERDEEL VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING OM ENIGE REDEN ONGELDIG OF ONUITVOERBAAR BLIJKT TE ZIJN, DAN ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID (EN ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT WAARVAN DE AANSPRAKELIJKHEID ANDERS BEPERKT ZOU ZIJN GEWEEST) VOOR AANSPRAKELIJKHEDEN DIE ANDERS BEPERKT ZOUDEN ZIJN GEWEEST NIET MEER BEDRAGEN DAN VIJF DOLLAR ($ 5,00).

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOE. DAARDOOR ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Vrijwaring

U stemt ermee in Cochlear, de bedrijven in de Cochlear-groep en hun respectieve functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers en dienstverleners, schadeloos te stellen en te vrijwaren van mogelijke vorderingen van derden, verliezen, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten) voortvloeiend uit uw inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke claims, aansprakelijkheid, verliezen, kosten of uitgaven.

Wijziging en beëindiging

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment een website zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten of te wijzigen.

Interpretatie

Zoals gebruikt in deze gebruiksvoorwaarden, verwijst de term “met inbegrip van” naar “met inbegrip van, maar niet beperkt tot”.

Afstandsverklaring

Als wij op enig moment nalaten nakoming van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te eisen of om enig recht hierin beschreven uit te oefenen, dient dit niet te worden opgevat als een afstandsverklaring van een dergelijke bepaling of dergelijk recht. Alle afstandsverklaringen dienen schriftelijk te zijn. Tenzij de schriftelijke afstandsverklaring een uitdrukkelijke verklaring van het tegendeel bevat, kan geen enkele afstandsverklaring door een van ons van enige schending van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of van enig recht waarin hierin is voorzien, worden opgevat als een afstandsverklaring van enige voortdurende of volgende schending van een dergelijke bepaling, een afstandsverklaring van de bepaling zelf, of een afstandsverklaring van enig recht onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank als in strijd met de wet wordt aangemerkt, zal deze bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk te verwezenlijken, voor zover toegestaan door de wet, en waarbij de resterende bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Toepasselijk recht, jurisdictie en rechtsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het recht van de deelstaat New South Wales, Australië, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Alle acties of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet-exclusief voorkomen in de federale of deelstaatrechtbank in New South Wales, Australië. U gaat hierbij onherroepelijk akkoord en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van genoemde rechtbanken voor al deze doeleinden.

Volledige overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden zoals aangevuld of gewijzigd door toepasselijke privacykennisgevingen of “doorklikovereenkomst”, bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot onze Websites en vervangen alle eerdere hierop betrekking hebbende mededelingen, onderhandelingen en overeenkomsten, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of elektronisch zijn.

Beperkingen op acties

U stemt ermee in dat, ongeacht enige statuten of wetten die het tegendeel verklaren, elke claim of oorzaak van actie voortkomend uit of verband houdend met het gebruik van onze Websites binnen één (1) jaar nadat een dergelijke vordering of oorzaak is ontstaan moet worden ingediend, of voor altijd worden uitgesloten.

Vragen over deze Gebruiksvoorwaarden

Als u vragen over deze Gebruiksvoorwaarden hebt, neemt u contact met ons op via enquiries_intl@cochlear.com, of per post via postadres Cochlear Australia New Zealand, Cochlear Headquarters, 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australië, of belt u ons gratis (Australië) op 1800 620 929 of via de National Relay Service gratis (Nieuw-Zeeland) op 0800 444 819.

Gebruiksvoorwaarden Cochlear Link

De Gebruiksvoorwaarden voor Cochlear Link vindt u hier.

Gebruiksvoorwaarden voor sociale media

De Gebruiksvoorwaarden van Cochlear voor social media vindt u hier.