Carina®-middenoorimplantaten

Het Carina®-systeem is een volledig implanteerbaar middenoorimplantaat - anders dan bij hoortoestellen en andere gehoorimplantaten, is er geen extern apparaat. Alle technologie zit verborgen onder de huid, wat betekent dat het systeem voor 100% onzichtbaar is.

Een hooroplossing voor u

Hoortoestellen zijn niet voor iedereen geschikt. Sommigen vinden dat ze niet doeltreffend werken. Een aantal mensen vindt het dragen ervan onaangenaam of te veel gedoe. Sommigen vinden dat ze er tijdens het werk door worden beperkt, anderen vinden dat het dragen van een hoortoestel hen weerhoudt van de dingen die ze graag doen en voor veel mensen zorgt het stigma van een hoortoestel ervoor dat ze ervan afzien.

Als u matig tot ernstig neurosensorieel of gemengd gehoorverlies heeft en een hoortoestel niet langer helpt, u niet aanspreekt of u weerhoudt uw leven te leven zoals u dat wilt, dan is het Cochlear Carina-systeem voor u wellicht de perfecte oplossing.

Onzichtbaar horen, de klok rond

Het volledig implanteerbare Carina-systeem geeft u de vrijheid om uw leven te leven zoals u dat wilt; 24 uur per dag, 7 dagen per week. In tegenstelling tot een hoortoestel kunt u dit systeem niet verliezen, laten vallen of vergeten.

Met het Carina-systeem hoort u...

Is het Carina-systeem voor mij geschikt? Meer informatie

 

 

Disclaimer

Vraag uw medische professional om advies over behandelingen voor gehoorverlies. Resultaten kunnen variëren en uw medische professional zal u adviseren over de factoren die van invloed kunnen zijn op uw resultaat. Lees altijd de gebruiksaanwijzing. Niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Cochlear voor productinformatie.