COCHLEARS GLOBALA SEKRETESSMEDDELANDE

När du interagerar med Cochlear kan vi samla in och använda dina personuppgifter enligt vad som anges i detta sekretessmeddelande (“meddelande”). Läs detta meddelande noggrant, eftersom det förklarar hur dina personuppgifter samlas in, används och lämnas ut av Cochlear Limited och dess dotterbolag runt om i världen (“Cochlear-koncernen”). Det innehåller även information om hur du kan komma åt och uppdatera dina personuppgifter och göra vissa val om hur dina personuppgifter används.

Detta meddelande omfattar både insamling av uppgifter online och offline, inklusive personuppgifter som vi samlar in via webbplatser, appar, pappersformulär, kundtjänst och evenemang.

Observera att vi kan sammanställa personuppgifter från olika källor (webbplats, offlinehändelser) och mellan olika enheter. Som en del av detta kan vi kombinera personuppgifter som ursprungligen samlades in av olika Cochlear-enheter eller Cochlear-partner.

Observera: Detta sekretessmeddelande styr inte Cochlears insamling, användning eller utlämnande av skyddade hälsouppgifter enligt definitionen i U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA” – sjukförsäkringslag i USA). Se HIPAA – meddelande om sekretesspraxis.

OBS: i tillägg till detta globala sekretessmeddelande omfattas kunder i Kina av Sekretesstillägget för Kina.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR COCHLEAR IN?

Personuppgifter som tillhandahålls av dig.

När du kommunicerar med Cochlear kan du lämna ut dina personuppgifter till oss. Du kan till exempel tillhandahålla följande:

 • namn och kontaktuppgifter när du registrerar dig för ett Cochlear-konto på våra webbplatser eller via någon av våra appar eller när du besöker en Cochlear-anläggning eller ett evenemang
 • uppgifter om den personliga hörupplevelsen i våra Cochlear Community-forum eller andra tjänster
 • biologiska och demografiska uppgifter som ålder, födelsedatum, kön, hälsa eller medicinsk behandling vid registrering av en enhet eller när du använder eller begär information om våra produkter och tjänster
 • ekonomiska uppgifter som kreditkortsnummer vid köp av produkter eller tjänster från oss
 • kundservice och inköpshistorik och information som du frivilligt delar med oss om din upplevelse av att använda våra produkter och tjänster (t.ex. marknadsundersökningar och feedback från kunder)
 • platsdata, till exempel data som härleds från din IP-adress, ditt land och exakt geoplats för din mobila enhet (när vi har tillhandahållit lämpligt meddelande och val)
 • ljudinformation, elektronisk eller visuell information om du deltar i våra evenemang eller ger oss tillstånd att använda detta
 • Andra personuppgifter som du kan tillhandahålla när du kontaktar oss, via telefon, online eller via “kontakta oss”-funktioner.

Om du arbetar inom sjukvården kan vi även samla in uppgifter om medicinsk specialitet, kliniska intressen och på vilket sätt du hanterar Cochlears produkter.

Du behöver inte tillhandahålla personuppgifter till oss, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla alla våra tjänster utan dina personuppgifter.

Personuppgifter som samlas in via användning av våra produkter och tjänster.

Cochlear tar emot information när du använder Cochlears appar och tjänster. Denna information inbegriper hur du använder en app och/eller ditt hörhjälpmedel och information om ljudprocessorn (t.ex. enhetsnummer, kontonummer, modell, maskinvaruversion). När du besöker våra webbplatser eller använder våra appar kan dessutom datorn eller den mobila enheten skicka vissa analysdata såsom IP-adress, webbläsarinformation, version av den app du använder och information om eventuella fel som uppstår.

Ytterligare information finner du i avsnittet om hur Cochlear använder cookies nedan, och om du vill ha information om specifika produkter, tjänster och aktiviteter, se avsnittet Tillägg till sekretessmeddelande.

Personuppgifter från tredjepartsaktörer.

Då och då samlar vi in uppgifter om dig från andra organisationer eller personer. När du till exempel får ett hörselimplantat kan vårdgivaren registrera hörselimplantatets serienummer, ljudprocessorns serienummer och inställningar och kontaktuppgifter hos oss för att säkerställa att du har fullständig support. Vi kan också få uppgifter från tredjepartsleverantörer för att komplettera våra marknadsanalyser och marknadsföringskampanjer. Dessa ytterligare uppgifter hjälper oss att ge dig en mer personanpassad upplevelse.

HUR ANVÄNDER COCHLEAR PERSONUPPGIFTER?

För att förbättra förståelsen för vad hörselnedsättning innebär och hur man hanterar den, samt ta fram och marknadsföra ett sortiment av implanterbara hörsellösningar, använder vi personuppgifter i de syften som beskrivs nedan och de som beskrivs i Tillägg till sekretessmeddelande.

Syftet med att använda personuppgifter Varför vi gör det här Våra berättigade intressen (fördelarna och/eller resultaten)
Garanti och register. Vi använder dina personuppgifter för att föra register över våra medicinska enheter och spåra garantiperioder, föra distributionsregister och enhetshistorik över Cochlears produkter och föra register över medicinska frågor och/eller klagomål gällande våra produkter.
 • Med ditt samtycke (när så krävs)
 • Uppfylla avtalsskyldigheter (t.ex. Cochlears globala begränsade garanti)
 • Rättsliga skyldigheter
 • Snabbare hantering av service- och reparationsärenden
 • Forskning och produktutveckling
Registrering av enheter. Vi använder dina personuppgifter för att registrera dina enheter så att vi kan föra register och ge fullständig support för service och reparationer.
 • Med ditt samtycke (när så krävs)
 • Våra berättigade intressen
 • Snabbare hantering av service- och reparationsärenden
 • Forskning och produktutveckling
Marknadsföring. Vi använder personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring och kampanjer, t.ex. att bjuda in dig att delta i undersökningar och ge oss feedback, eller genom att kontakta dig med erbjudanden och annan information om våra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.
 • Med ditt samtycke (när så krävs)
 • Våra berättigade intressen
 • Uppfylla avtalsskyldigheter
 • Identifiera vilka av våra produkter och tjänster som kan intressera dig och berätta för dig om dem
 • Definiera typer av kunder för nya produkter och tjänster
 • Optimera vårt utbud av produkter och tjänster
Personanpassning. Vi använder dina personuppgifter för att ge dig en personanpassad upplevelse när du använder våra webbplatser och appar. Vi kan skapa en profil från de interaktioner vi har med dig, så att vi kan ge dig rätt information.
 • Våra berättigade intressen
 • Identifiera vilka av våra produkter och tjänster som kan intressera dig och berätta för dig om dem
 • Definiera typer av kunder för nya produkter och tjänster
Kundservice. Vi använder dina personuppgifter i kundservicesyfte, inklusive att svara på frågor och begäranden om information om våra produkter och tjänster. Vi kan även ge dig servicerelaterade meddelanden, t.ex. om när garantin upphör att gälla.
 • Uppfylla avtalsskyldigheter
 • Rättsliga förpliktelser
 • Våra berättigade intressen
 • För att svara på dina förfrågningar
 • Förbättra och utveckla nya produkter och tjänster
 • Förbättra vår effektivitet
Utveckling och förbättringar av produkter och tjänster. Vi kan använda dina personuppgifter för att testa, stödja och utveckla uppgraderingar och förbättringar av våra produkter och tjänster (t.ex. för att möjliggöra korrekt konfiguration, aktivering, underhåll och hantering av enheter) samt för att utveckla nya produkter och tjänster, analysera uppgifter om produktprestanda, service och tillförlitlighet och förbättra innehållet, funktionen och användarvänligheten på våra webbplatser och appar.
 • Med ditt samtycke (när så krävs)
 • Våra berättigade intressen
 • Förbättra och utveckla nya produkter och tjänster
Andra allmänna syften (t.ex. interna undersökningar eller marknadsundersökningar, analys, säkerhet). I enlighet med tillämpliga lagar kan vi använda dina personuppgifter för andra allmänna verksamhetsändamål, till exempel att underhålla ditt konto, utföra interna undersökningar eller marknadsundersökningar och mäta effektiviteten för reklamkampanjer. Om du har Cochlear-konton förbehåller vi oss rätten att lägga samman dessa konton till ett enda konto. Vi kan även använda dina personuppgifter för hantering och drift av våra kommunikations-, IT- och säkerhetssystem och för övervakning i säkerhets- eller bedrägeribekämpningssyfte.
 • Rättsliga förpliktelser
 • Med ditt samtycke (när så krävs)
 • Våra berättigade intressen
 • Förbättra och utveckla nya produkter och tjänster
 • Förbättra vår effektivitet
 • Skydda våra system, nätverk och vår personal

 

Användning av avidentifierade data. Det kan finnas omständigheter då vi enligt lag tillåts att sammanställa eller avidentifiera dina personuppgifter för att säkerställa att informationen inte längre är kopplad till dig, och efter sammanställning eller avidentifiering klassificeras uppgifterna inte längre som personuppgifter. Sådan användning av uppgifter omfattas inte av detta meddelande.

NÄR DELAR VI PERSONUPPGIFTER OCH MED VEM?

Inom Cochlear-koncernen.

Vi kan dela dina personuppgifter inom Cochlear-koncernen globalt. Medlemmarna i Cochlear-koncernen använder och delar dina personuppgifter endast i enlighet med detta sekretessmeddelande.

Med våra tjänsteleverantörer.

Vi delar personuppgifter med organisationer som tillhandahåller eller utför tjänster åt eller för Cochlear eller för Cochlears räkning, till exempel våra distributörer, företag som tillhandahåller tjänster för webbplatssupport eller som hjälper oss att marknadsföra våra produkter och tjänster. I vissa fall kan du lämna dina personuppgifter direkt till sådana tredjepartsleverantörer (t.ex. när du gör ett köp i vår onlinebutik och anger kreditkortsuppgifter skickas dessa uppgifter direkt till betalningsbearbetning hos tredje part) och uppgifterna kan eventuellt komma att delas med Cochlear av nämnda tredje part. Våra tjänsteleverantörer är enligt kontrakt bundna att skydda sekretessen för de personuppgifter som vi delar med dem och endast använda dem för att tillhandahålla tjänster åt oss.

Med tredjepartsföretag.

Förutom i situationer där du har gett ditt samtycke licensierar eller säljer vi inte dina personuppgifter till tredjepartsföretag för deras marknadsföringsändamål. Sådana tredjepartsföretags identitet kommer att avslöjas för dig när ditt samtycke efterfrågas.

Med sjukvårdspartners, leverantörer och vårdare.

Vi kan dela dina personuppgifter med vårdgivare (t.ex. kirurg, audionom, m.fl.) för att utvärdera lämplighet för våra produkter, för att hjälpa dig använda produkterna eller av andra orsaker som rör behandling, sjukvårdsrutiner eller betalning. Till exempel:

 • när du gör en beställning för en produkt eller tjänst (eller om du håller på att göra en beställning) kan vi dela personuppgifter med organisationer som betalar för sjukvårdstjänster för din räkning (till exempel Medicare eller Medicaid i USA och ersättningsmyndigheter och försäkringsbolag på andra marknader) och
 • när du använder Cochlears molnteknik för att ljudprocessorns konfigurationsfiler säkert ska kunna säkerhetskopieras av Cochlear och delas med utsedda vårdgivare.

Dessutom kan vi, i enlighet med tillämpliga lagar, lämna ut personuppgifter till föräldrar, vårdnadshavare eller vårdare (om tillämpligt).

Affärstransaktioner.

Dina personuppgifter kan överföras till ett företag som har förvärvat aktier eller tillgångar av en medlem i Cochlear-koncernen eller en av våra verksamhetsavdelningar, till exempel till följd av försäljning, sammanslagning, omorganisation eller likvidering. Om en sådan överföring sker omfattas det förvärvande företagets användning av dina personuppgifter fortfarande av detta sekretessmeddelande och de sekretessinställningar du har angett för oss.

Rättsliga krav eller myndighetsförfrågningar och skydd av Cochlear och andra.

Vi kan lämna ut personuppgifter när vi i god tro anser att det är lämpligt för att

 • följa lagstiftning (eller ett domstolsbeslut eller en stämning)
 • följa lagstadgade begäranden från offentliga och statliga myndigheter
 • förhindra eller utreda ett möjligt brott, till exempel bedrägeri eller identitetsstöld
 • skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Cochlear-koncernen, våra användare eller andra.

HUR ANVÄNDER COCHLEAR COOKIES, INSTICKSPROGRAM FÖR SOCIALA MEDIER OCH LIKNANDE TEKNIKER?

Cookies är små filer som innehåller data, såsom unika identifierare, som webbläsaren lagrar för att hjälpa webbplatser att hålla reda på information mellan besök. När du besöker någon av våra webbplatser kan de lagra eller hämta information om din webbläsare, oftast i form av cookies. Våra webbplatser använder cookies för att hjälpa oss att:

 • förstå vilka av våra webbplatser som du besöker, hur ofta och från vilka typer av enheter
 • samla in och komma ihåg information om dina webbläsarenheter och inställningar
 • personanpassa element på våra webbplatser baserat på webbläsare, enhet, land och språk
 • samla in information om den webbplats du kom ifrån och andra webbplatser du har besökt för att kategorisera ditt surfande i ett marknadssegment för marknadsanalys
 • ge dig mer relevant innehåll, kampanjkommunikation och annonsering.

När du till exempel besöker våra webbplatser hjälper cookies oss att identifiera vad du söker efter, vilket innehåll du besöker och hur ofta du kommer tillbaka. Även om den information vi samlar in via cookies inte direkt identifierar dig, kan vi när du har registrerat dig på våra webbplatser koppla tidigare och kommande aktivitet på våra webbplatser och appar till de kontaktuppgifter du har angett.

Cookies från tredje part

Vissa av de cookies som används av våra webbplatser har ställts in av oss, andra av tredje part för vår räkning i det syfte som beskrivs i detta meddelande. Vår användning av cookies från tredje part möjliggör intressebaserad reklam vilket kan innebära att du får se annonser från Cochlear på andra webbplatser du besöker.

Vi använder Google Analytics för att samla in uppgifter så som IP-adresser för att hämta statistik om användning av våra webbplatser och appar, samt Google AdSense och Google DoubleClick för att hantera och placera annonser (gemensamt “Google Services”). Via Google Services kan din användning korreleras över flera enheter, till exempel mellan din mobiltelefon och dator. Klicka här för att läsa mer om Google Analytics eller för att förhindra att uppgifter samlas in om ditt besök på våra webbplatser eller gå till http://myaccount.google.com för att göra inställningar för reklam i Google Services.

Om du inte vill tillåta cookies kan du konfigurera webbläsaren att avvisa cookies. Om du gör det kanske vissa funktioner på webbplatserna inte fungerar som de ska. Läs mer om cookies och liknande tekniker på http://allaboutcookies.org. Det går också att välja bort intressebaserad reklam via branschdrivna webbplatser genom att gå till http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices och http://www.youronlinechoices.com (för bosatta i Europa).

Gå till din mobila enhets tillverkares webbplats eller operativsystem för instruktioner som rör andra sekretesskontroller, till exempel geolokalisering och enhetsidentifierare.

Cookiekontroller

Som standard ställer Cochlears webbplatser som vänder sig till invånare i Europa och Turkiet (Cochlear Europe-webbplatser) bara in nödvändiga cookies som behövs för att webbplatserna ska fungera ordentligt. Om du besöker Cochlear Europe-webbplatser får du ett cookiemeddelande där du godkänner eller avvisar vår inställning av icke-nödvändiga cookies, t.ex. sådana som används för analys och personanpassning. Du kan även ange vilka kategorier av cookies som du låter Cochlear ställa in. Dina val finns bara kvar på Cochlear Europe-webbplatser och inte på webbplatser som riktar sig till personer utanför Europa och Turkiet. Med anledning av hur cookies fungerar kvarstår dina val endast per domän, vilket innebär att du uppmanas separat när du navigerar mellan Cochlear Europe-webbplatser som finns på olika domäner.

Insticksprogram för sociala medier

Förutom cookies använder vi insticksprogram för sociala medier från sociala nätverk som Facebook och Twitter, så att du kan dela saker från våra webbplatser med vänner och kontakter online. Vid varje besök på våra webbplatser med insticksprogram ansluter din webbläsare till Facebooks eller Twitters servrar. Om du är inloggad på Facebook eller Twitter när du besöker våra webbplatser kan de koppla ditt surfande på vår webbplats med dina respektive användarkonton.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Var bearbetas och lagras personuppgifter?

Behandling och lagring. Cochlear är ett globalt företag med huvudkontor i Sydney, Australien, och med stora anläggningar och personal i Europeiska unionen, Storbritannien, USA och på andra platser. Dina personuppgifter kan överföras till, bearbetas och lagras på de platser där Cochlear, Cochlear-koncernen eller deras respektive tjänsteleverantörer är verksamma.

Överföring av dina personuppgifter. Vi kan behandla dina personuppgifter utanför det land där du bor i de syften som anges i detta meddelande. När vi överför dina personuppgifter till andra länder vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att tillämpliga lagar följs. I den utsträckning som personuppgifter samlas in från invånare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien och överförs till länder som kan ha lägre rättsliga standarder för skydd av personuppgifter vidtar Cochlear åtgärder för att skydda och på annat sätt behandla dem i enlighet med EU-standarder för dataskydd. Vi (i) har infört standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter (och du har rätt att be oss om en kopia av dessa klausuler genom att kontakta oss enligt nedan) och/eller (ii) förlitar oss på ditt samtycke (där det krävs enligt lag).

Hur länge behåller Cochlear personuppgifter?

Cochlear behåller personuppgifter i identifierbar form endast så länge som det behövs för att uppfylla det syfte de ursprungligen samlades in för och alla ytterligare användningsområden ni har kommit överens om eller för att fullfölja våra skyldigheter enligt regelverk och lagstiftning. Efter det antingen raderar vi uppgifterna eller avidentifierar dem så att de inte längre är kopplade till dig.

SÄKERHET

Åtgärder som vidtagits av Cochlear. Cochlear har vidtagit lämpliga fysiska, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att hjälpa till att skydda personuppgifter mot missbruk, förlust och obehörig åtkomst eller utlämnande. Våra säkerhetsåtgärder omfattar lämplig åtkomstkontroll, kryptering (om tillämpligt) och regelbundna säkerhetsutvärderingar.

Åtgärder vi förväntar oss att du ska vidta. Det är viktigt att du också gör din del för att skydda dina personuppgifter. När du registrerar dig för ett onlinekonto ska du se till att välja ett kontolösenord som är svårt för andra att gissa och aldrig avslöja ditt lösenord för andra. Du ansvarar för att hålla lösenordet konfidentiellt och för all användning av ditt konto. Om du använder en delad eller offentlig dator ska du aldrig välja att inloggnings-ID/e-postadress eller lösenord lagras och se till att logga ut från kontot varje gång du lämnar datorn. Du bör även använda de sekretessinställningar eller kontroller som vi tillhandahåller på vår webbplats/app.

UPPGIFTER OM BARN

Hur hanterar Cochlear barns integritet och föräldrars rättigheter?

Våra webbplatser och tjänster är avsedda för allmänna målgrupper såsom patienter, föräldrar, vårdare och allmänheten och är inte specifikt riktade mot barn. Vissa av Cochlears tjänster och appar kan nås via ett Cochlear-konto och barnkonton kan skapas med en förälders eller vårdares samtycke. I Tillägg till sekretessmeddelande för Cochlear-konton finns det mer information om hur du skapar och hanterar ett barnkonto.

DINA RÄTTIGHETER

Hur kommer du åt, rättar eller raderar personuppgifter?

Vi respekterar din rätt att välja hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter. Varje gång vi samlar in dina personuppgifter vidtar vi åtgärder för att säkerställa att de är riktiga, fullständiga och uppdaterade. Vi förstår att dina personuppgifter och sekretessinställningar kan ändras över tid.

Där det föreskrivs i lag kan du begära att få tillgång till dina personuppgifter som är i Cochlears besittning, samt att få dessa korrigerade, reviderade, överförda eller raderade. Observera att under vi under vissa omständigheter inte kommer att kunna radera dina personuppgifter utan att också radera ditt användarkonto. Det kan krävas av oss att vi behåller vissa av dina personuppgifter efter att du bett om att få dem raderade för att uppfylla våra rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter eller för att uppfylla våra verksamhetsbehov (då detta tillåts enligt tillämplig lag).  

Med förbehåll för tillämpliga lagar kan du även ha rätt att, på grundval av omständigheter som rör din specifika situation, invända mot att dina personuppgifter används av oss, eller för vår räkning, eller ha rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas av oss, eller för vår räkning, i direktreklamsyfte. Om du har samtyckt till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Du kan alltid sluta prenumerera på kampanj- och marknadsföringskommunikation antingen via länkarna i kommunikationen eller genom att kontakta oss.

För att värna om din integritet och säkerhet vidtar vi rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst till dina uppgifter eller korrigerar, lägger till eller raderar information i våra register. Observera att all identifieringsinformation som lämnas till oss endast behandlas i enlighet med och i den utsträckning som tillåts enligt tillämpliga lagar.

Vi hoppas att vi kan svara på frågor som du har om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har olösta problem har du dock även rätt att lämna in ett klagomål till behöriga dataskyddsmyndigheter.

TILLÄGG TILL SEKRETESSMEDDELANDE

I tilläggsinformationen nedan beskrivs hur olika produkter, tjänster och aktiviteter samlar in och använder personuppgifter på sätt som inte beskrivs i vårt generella sekretessmeddelande (ovan) eller som kräver ytterligare förtydligande.

Om du skapar ett Cochlear-konto kan du logga in och använda ett antal olika tjänster och appar från Cochlear, t.ex. Baha® Smart App, Nucleus® Smart App, Osia® Smart App, myCochlear™-webbportalen och vår onlinebutik. Vilka tjänster som tillhandahålls via Cochlear-konton varierar mellan olika marknader.

När du skapar ett Cochlear-konto ber vi dig att uppge namn, e-postadress och födelsedatum. Vi använder dessa uppgifter för att koppla ditt Cochlear-konto till dina registrerade Cochlear-enheter så att vi kan erbjuda dig de mest relevanta tjänsterna. Dessutom kan din e-postadress användas för kommunikation relaterad till ditt Cochlear-konto och födelsedatumet hjälper oss att se till att barnkonton bara skapas efter en förälders eller vårdares medgivande.

Barnkonton och målsmans medgivande

Cochlears tjänster och appar kan användas av barn via ett barnkonto. Barnkonton kan skapas av föräldrar eller förmyndare via de tjänster och appar där detta är tillåtet, såsom Nucleus Smart App. I Vanliga frågor och svar om Nucleus Smart App finns anvisningar för hur du skapar ett barnkonto.

Barnkonton har tillgång till samma Cochlear-tjänster och -appar som är tillgängliga för vuxna. Det kan leda till att personuppgifter skickas till Cochlear. Till exempel kan ett barn som använder Nucleus Smart App aktivera funktioner såsom Data Sync, som beskrivs mer ingående i Tillägg till sekretessmeddelande för Nucleus Smart App.

Tjänster som tillhandahålls via Cochlear-konton och som är tillgängliga på vissa marknader gör det möjligt att dela hälsoinformation med utsedd sjukvårdspersonal. När sådana tjänster väl har aktiverats kan föräldrarna när som helst begära att de inaktiveras genom att kontakta hälso- och sjukvårdspersonalen eller Cochlear.

Föräldrar eller vårdare kan kontakta oss enligt anvisningarna i detta meddelande för att granska, redigera, begära radering eller förhindra ytterligare insamling eller användning av deras barns personuppgifter.

Om du skapar ett Cochlear Academy-konto kan du logga in på och använda Cochlears många olika onlineutbildningar, klassrumsbaserade utbildningar, webbseminarier, läsmaterial, videor och länkar till webbplatser.

Personuppgifter som samlas in via Cochlear Academy

När du använder Cochlear Academy samlar vi in och använder följande kategorier av personuppgifter. Vi kan få dessa personuppgifter direkt från dig eller, i tillämpliga fall, från din organisation (t.ex. klinik eller sjukhusadministration).

Kategori av personuppgifter Syftet med insamling och användning
Ditt namn och dina kontaktuppgifter, till exempel e-postadress, organisation, chef, adress, telefonnummer, start- och slutdatum. Vi använder dessa personuppgifter för att identifiera dig i våra interna system, kommunicera med dig och hålla reda på våra interaktioner.
Utbildningshistorik, inklusive vad du har registrerat dig för, din status, slutförande av utbildning inklusive datum och uppgifter som svar och erhållna poäng. Vi behöver dessa personuppgifter för att ge tillgång till utbildning via Cochlear Academy. Dessa personuppgifter används för att ge dig tillgång till utbildningsinnehållet, rapportera om status och slutförande av utbildning, rekommendera utbildning, rapportering och analys. Med dessa uppgifter kan vi rekommendera kurser till dig utifrån dina kontouppgifter.

Cochlear Family är ett kostnadsfritt medlemsprogram som erbjuds av Cochlear till användare på utvalda marknader. Det hjälper användare, deras familjer och vårdare när de lär sig att använda och leva med enheten.

När du går med i Cochlear Family får du meddelanden från Cochlear som kan innehålla information om nya tjänster och produkter, kampanjer, specialerbjudanden, inbjudningar till evenemang och valfria undersökningar. Dessa meddelanden kan levereras via olika kanaler, beroende på vilken kontaktinformation du har angett, inklusive e-post, post, telefon och SMS.

Du kan när som helst lämna Cochlear Family genom att kontakta oss via någon av de metoder som beskrivs i slutet av detta sekretessmeddelande. Om du väljer att lämna Cochlear Family har du inte längre rätt till programmets fördelar. Om du vill gå med i programmet igen kan du göra det när som helst genom att kontakta ditt lokala kundsupportteam.

Personuppgifter som samlas in från Cochlear Family-medlemmar

Baserat på ditt samtycke samlar vi in och använder följande kategorier av personuppgifter:

Kategori av personuppgifter Syftet med insamling och användning
Ditt namn och dina kontaktuppgifter, exempelvis din e-postadress och ditt telefonnummer. Vi använder den här informationen för att identifiera dig i våra interna system, kommunicera med dig och hålla reda på våra interaktioner.
Personlig information och hälsouppgifter, såsom din ålder eller ditt födelsedatum, graden och varaktigheten på din hörselnedsättning samt din användning av hörapparater. Vi använder denna information för att bättre förstå din personliga hörselresa och/eller din erfarenhet av hörselhjälpmedel för att utvärdera hur Cochlear bäst kan stödja och kommunicera med dig. Vi använder även denna information för demografiska och statistiska ändamål, så att vi bättre ska kunna förstå våra användare och potentiella användare.

 

Delning av personuppgifter

 • Om så är tillämpligt
  1. kan din förälder eller vårdare också få tillgång till de personuppgifter vi samlar in från dig och/eller
  2. information kan lämnas ut till din utsedda vårdgivare och/eller servicepartner.
 • Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part med ditt samtycke eller baserat på rättslig skyldighet att göra detta.

Lagring av personuppgifter

Vi behåller din Cochlear Family-information så länge du är kvar i programmet.

Cochlears volontärprogram är en grupp av volontärer som består av tusentals Cochlear-användare och deras anhöriga från hela världen. De har alla en sak gemensamt – en stark drivkraft att hjälpa andra människor på deras hörselresa.

Våra Cochlear-volontärer delar med sig av sina berättelser, erbjuder stöd och ger information till alla som funderar på att skaffa eller skaffar en Cochlear-hörsellösning, inklusive deras föräldrar, vårdare, familjemedlemmar eller vänner.

Personuppgifter som samlas in genom intresseanmälan

När du skickar in en intresseanmälan för att bli Cochlear-volontär ber vi dig om vissa personuppgifter för att utvärdera din ansökan.

Baserat på ditt samtycke kan vi samla in och använda följande kategorier av personuppgifter för att avgöra i vilken utsträckning det finns lämpliga möjligheter för dig att delta som Cochlear-volontär:

 • namn och kontaktuppgifter, till exempel e-postadress och telefonnummer
 • biografisk information och hälsouppgifter, t.ex. din ålder eller födelsedatum, hörselnedsättningens nivå och varaktighet samt din användning av hörhjälpmedel
 • din personliga historik, som användare av eller anhörig till användare av Cochlear-implantat, samt dina intressen, kunskaper och tillgänglighet
 • en kriminell bakgrundskontroll, utdrag från belastningsregistret eller annan bakgrundskontroll för ytterligare säkerhet och kvalificeringsåtgärder i vissa länder.

Personuppgifter som samlas in från ambassadörer

Baserat på ditt samtycke samlar vi in och använder följande kategorier av personuppgifter:

Kategori av personuppgifter Syftet med insamling och användning
Ditt namn och dina kontaktuppgifter, exempelvis din e-postadress och ditt telefonnummer. Vi använder den här informationen för att identifiera dig i våra interna system, kommunicera med dig och hålla reda på våra interaktioner.
Personlig information och hälsouppgifter, såsom din ålder eller ditt födelsedatum, graden och varaktigheten på din hörselnedsättning samt din användning av hörapparater. Vi använder denna information för att få en bättre förståelse för din personliga hörselresa och/eller din erfarenhet av hörapparater, så att vi kan utvärdera hur Cochlear bäst kan hjälpa dig. Vi använder även denna information för demografiska och statistiska ändamål, så att vi bättre ska kunna förstå våra användare och potentiella användare.
Din personliga historik som användare av cochleaimplantat eller vårdare, samt dina intressen, kunskaper och tillgänglighet. Vi använder denna information tillsammans med annan biografisk information för att identifiera möjligheter för dig att delta i Cochlears volontärprogram, t.ex. genom att skapa kontakt mellan dig och personer som är intresserade av att lära sig mer om din personliga erfarenhet av hörselnedsättning eller som närstående till en användare av cochleaimplantat.
Skrivet material, citat, foton, videor och/eller ljudinspelningar från dig. Vi kan använda den här informationen i vårt marknadsföringsmaterial.
Utbildningsregister. Vi kan komma att ge dig tillgång till specialiserad utbildning och vi för ett register över sådana utbildningsaktiviteter för att bättre kunna förstå din specifika kunskap och expertis.

 

Delning av personuppgifter

När vi utvärderar din intresseanmälan delar Cochlear inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt medgivande eller en laglig skyldighet att göra det.

Om du blir Cochlear-volontär kan Cochlear dela dina uppgifter med personer som är intresserade av att lära sig mer om din hörselresa eller med organisationer som är involverade i evenemang där du kan tala i egenskap av Cochlear-volontär. Om så är tillämpligt kan din förälder eller vårdare också få tillgång till de personuppgifter vi samlar in från dig. Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part med ditt samtycke eller baserat på rättslig skyldighet att göra detta.

Lagring av personuppgifter

Om du går med i Cochlears volontärprogram behåller vi din volontärinformation så länge du är kvar i programmet. Om du inte går med i Cochlears volontärprogram raderas de personuppgifter som finns i din intresseanmälan kort efter ett sådant beslut.

Cochlear genomför eller stödjer regelbundet en mängd olika stora och små evenemang på olika platser över hela världen (evenemang). Målgrupper för evenemang omfattar personer som vill lära sig mer om Cochlears produkter och tjänster, användare av Cochlears medicinska enheter, Cochlear-volontärer och sjukvårdspersonal.

Personuppgifter som samlas in för evenemang

När du registrerar dig för och/eller deltar i ett evenemang samlar vi in och använder följande kategorier av personuppgifter:

Kategori av personuppgifter Syftet med insamling och användning
Ditt namn och dina kontaktuppgifter, exempelvis din e-postadress och ditt telefonnummer. Vi använder den här informationen för att identifiera dig i våra interna system, kommunicera med dig, informera dig om evenemang och hålla reda på våra interaktioner.
Personlig information och hälsouppgifter, såsom din ålder eller ditt födelsedatum, graden och varaktigheten på din hörselnedsättning samt din användning av hörapparater. Vi använder denna information för att säkerställa att vi erbjuder relevant innehåll och talare för dessa evenemang som är avsedda för kandidater och/eller användare av Cochlears hörsellösningar och/eller tjänster. Vi använder även denna information för demografiska och statistiska ändamål, så att vi bättre ska kunna förstå våra användare och potentiella användare.
Din personliga historik som användare av Cochlears produkter och/eller vårdare, samt dina intressen, kunskaper och tillgänglighet. Vi använder denna information tillsammans med annan biografisk information för att identifiera möjligheter för dig att delta i Cochlears volontärprogram, t.ex. genom att skapa kontakt mellan dig och personer som är intresserade av att lära sig mer om din personliga erfarenhet av hörselnedsättning eller som närstående till en användare av Cochlears produkter och/eller tjänster.
Fotografier, videor och/eller ljudinspelningar (kallat ”inspelade media”) av dig. Vid vissa evenemang använder vi inspelade media i vår kommunikation och vårt material inom Cochlear, samt på våra externa webbplatser, sociala mediekonton och tryckta publikationer. Vi kommer alltid att fråga dig innan vi använder inspelade media som tydligt visar dig i fokus på ett identifierbart sätt (t.ex. en närbild eller en video), men kan använda inspelade media utan ditt samtycke om du bara befinner dig i bakgrunden, är oskarp eller på annat sätt inte framträder eller är lätt att identifiera.
Reseinformation Under begränsade omständigheter kan Cochlear hjälpa till med bokning av resor och/eller boende vid evenemang. I sådana fall använder vi reseuppgifter, inklusive eventuella nationella ID-handlingar eller betalningsuppgifter, endast vid behov för att slutföra bokningen.

 

Delning av personuppgifter

Om du samtycker till att ge oss ett separat tillstånd att använda medier av dig kan vi dela inspelade medier med din bild och/eller röst via sociala medier, webbplats, trycksaker eller på annat sätt som anges i ett sådant tillstånd. Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer, beroende på deras engagemang i och/eller de tjänster de tillhandahåller för våra evenemang. Vi delar med oss av dina personuppgifter och reseuppgifter om det behövs för att boka en avtalad resa och/eller boende (t.ex. dela ditt namn och födelsedatum med ett flygbolag för att boka flyg). Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part med ditt samtycke eller baserat på rättslig skyldighet att göra detta.

Lagring av personuppgifter

Vi behåller endast uppgifter om registrering för och närvaro i evenemang så länge som det är nödvändigt för korrekt hantering och administration av evenemanget och för att analysera händelsedemografi och trender över tid.

Samtal med Cochlear är ett program som erbjuds av Cochlear för endast inbjudna användare och deras föräldrar och vårdare på utvalda marknader. Syftet med Samtal med Cochlear är att göra marknadsundersökningar och samla in feedback från Cochlears kunder för att informera om och förbättra Cochlears produkter och tjänster.

När du deltar i Samtal med Cochlear kommer du att få inbjudningar att ge feedback och delta i undersökningar och/eller andra marknadsundersökningsaktiviteter. Dessa meddelanden kan levereras via olika kanaler, beroende på vilken kontaktinformation du har angett, inklusive e-post, post, telefon och SMS.

Du kan när som helst lämna Samtal med Cochlear genom att kontakta oss via någon av de metoder som beskrivs i slutet av detta meddelande.

Personuppgifter som samlas in från Samtal med Cochlear-medlemmar

Baserat på ditt samtycke samlar vi in och använder följande kategorier av personuppgifter:

Kategori av personuppgifter Syftet med insamling och användning
Ditt namn och dina kontaktuppgifter, exempelvis din e-postadress och ditt telefonnummer. Vi använder den här informationen för att identifiera dig i våra interna system, kommunicera med dig och hålla reda på våra interaktioner.
Personlig information och hälsouppgifter, såsom din ålder eller ditt födelsedatum, graden och varaktigheten på din hörselnedsättning samt din användning av hörapparater. Vi använder denna information för att bättre förstå din personliga hörselresa och/eller din erfarenhet av hörselhjälpmedel för att utvärdera hur Cochlear bäst kan stödja och kommunicera med dig, och vilken marknadsundersökningsaktivitet som är mest relevant för dig. Vi använder även denna information för demografiska och statistiska ändamål, så att vi bättre ska kunna förstå våra användare och potentiella användare.
Svar på marknadsundersökningar När du ger feedback, fyller i enkäter eller på annat sätt deltar i marknadsundersökningsaktiviteter som en del av Samtal med Cochlear, använder vi den information du tillhandahåller för att förbättra våra produkter och tjänster. Dina svar samlas in och rapporteras på en aggregerad nivå, men vi meddelar dig alltid i förväg om enkätsvaren kommer att kopplas till dig.

 

Delning av personuppgifter

Om så är tillämpligt kan dina föräldrar eller vårdare också få tillgång till de personuppgifter vi samlar in från dig. Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part med ditt samtycke eller baserat på rättslig skyldighet att göra detta.

Lagring av personuppgifter

Vi behåller din Samtal med Cochlear-information så länge du är kvar i programmet.

Personuppgifter som samlas in

När du söker arbete hos eller för Cochlear ombeds du att lämna en mängd information, t.ex. kontaktuppgifter, en detaljerad anställnings- och utbildningshistorik (t.ex. CV/meritförteckning och/eller akademiska utskrifter), bevis på lämplighet för arbetet (t.ex. pass och/eller visum) och en beskrivning av dina kunskaper (t.ex. utländska språk).

Personuppgifter om dig kan även samlas in från andra i samband med följande:

 • Intervjufeedback
 • Referenstagning
 • Bakgrundskontroller
 • Webbsökningar t.ex. via Google eller LinkedIn
 • Psykometriska tester

Den specifika information som begärs av dig och som samlas in från andra kan variera beroende på land.

Syftet med insamlingen

Personuppgifter som samlas in i jobbansökningsprocessen används i syften som att bedöma din lämplighet för en eller flera roller, föra ett register över framställningar som görs till Cochlear vid tidpunkten för ansökan och hjälpa oss att bedöma effektiviteten hos våra verktyg och processer för arbetssökande. Den här informationen används också för att säkerställa att vi känner till din bakgrund och dina styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Delning med tredje part

Utöver vår användning av tjänsteleverantörer som agerar för Cochlears räkning, delas inte personuppgifter som samlas in i jobbansökningsprocessen med tredje part utan ditt samtycke. När du lämnar personliga referenser eller anställningsreferenser som en del av din jobbansökan kan Cochlear kontakta dessa personer och informera dem om att du har sökt arbete hos Cochlear.

Lagringstid

Om du får arbete på eller för Cochlear, behåller vi dina ansökningsuppgifter under den tid som du är anställd eller har ett åtagande på Cochlear. Om du lämnar din anställning/ditt engagemang på Cochlear raderas dina uppgifter om jobbansökan i enlighet med Cochlears interna standarder för datalagring och radering.

Cochlear tar bort uppgifter om arbetsansökan inom 12 månader efter en ansökan som inte leder till arbete, om inte du har bett Cochlear att spara ansökningsinformationen för att kunna ta hänsyn till dig för framtida roller. I så fall raderas uppgifterna inom 5 år efter det att du senast övervägdes för en roll.

Med Nucleus® Smart App kan hörupplevelsen optimeras direkt från en kompatibel Apple®- eller AndroidTM-enhet. Med appen kan du via Bluetooth® parkoppla en kompatibel ljudprocessor med en kompatibel smarttelefon, så att du snabbt kan byta program, justera volymen, styra strömningstillbehör, ta del av användningstips och lokalisera en borttappad eller felplacerad ljudprocessor.

Data Sync

Efter att du aktiverat Data Sync synkroniseras data från ljudprocessorn och Nucleus® Smart App regelbundet med Cochlear-tjänsterna så att de blir tillgängliga från alla dina anslutna enheter. Bland de data som skickas märks data från hörselmonitorfunktionen i Nucleus Smart App, t.ex. hur mycket tid du tillbringar i talmiljö och hur ofta ljudspolen är frånkopplad. Synkroniserade data varken innehåller eller avslöjar information om ditt medicinska tillstånd. Genom att synkronisera dessa data med Cochlear kan användare som har flera mobila enheter se samma data i hörselmonitorn på alla sina mobila enheter.

Funktionen Data Sync aktiveras på användarbasis. När en förälder eller vårdare aktiverar Data Sync-funktionen för en användare av ett Cochlear-implantat aktiveras funktionen även för den andra föräldern och/eller andra vårdare som använder Nucleus Smart App för att styra användarens enhet. Om till exempel en förälder eller vårdare till ett barn med Cochlear-implantat aktiverar Data Sync-funktionen för barnets ljudprocessor(er) aktiveras funktionen även för den andra föräldern/vårdaren som använder Nucleus Smart App för att styra barnets ljudprocessor från den egna mobila enheten. På samma sätt inaktiveras funktionen för den andra föräldern och alla andra berörda vårdare om en förälder eller vårdare inaktiverar Data Sync-funktionen.

Cochlear använder de personuppgifterna som de får via Data Sync-funktionen för att tillhandahålla synkroniseringstjänsten och aktivera andra Cochlear-tjänster som är tillgängliga på vissa marknader. Dessutom använder Cochlear de personuppgifterna i avidentifierad form, utan användarnas eller vårdarnas namn, för att urskilja trender, driva utvecklingen framåt, dela resultat från forskning, förstå hur produkterna och tjänsterna används och kontinuerligt förbättra sina produkter och tjänster. Vi behåller Data Sync-data så länge som du har kvar ditt Cochlear-konto eller tills du begär att vi inte ska göra det längre.

Data Sync-funktionen behöver inte vara aktiverad för att du ska kunna använda ljudprocessorn. Det är en valfri funktion som du kan aktivera eller inaktivera från skärmen Inställningar i Nucleus Smart App när som helst.

Datadelning

Funktionen för datadelning i Nucleus Smart App är tillgänglig på utvalda marknader och gör att du kan dela hörseldata med en inblandad klinik. När du delar hörseldata med en klinik kan kliniken se data från hörselimplantatet, ljudprocessorn och Nucleus Smart App samt alla data som är specifikt relaterade till tjänster som använder funktionen för datadelning, t.ex. Remote Check. De data som delas med kliniken kan hjälpa din audionom eller öronläkare att bättre förstå hur enheten används och dess prestanda.

För att aktivera datadelning måste du först aktivera Data Sync (beskrivs ovan) för att regelbundet synkronisera dina data med Cochlear. Datadelning är endast tillgängligt för inblandade kliniker på utvalda marknader. Om din klinik registrerar dig för en tjänst som är beroende av datadelning, t.ex. Remote Check, uppmanas du i Nucleus Smart App att aktivera begäran att dela dina data med kliniken. Från inställningsmenyn i Nucleus Smart App kan du se vilka kliniker du delar data med och vilka som har begärt att du ska aktivera datadelning. Du kan när som helst inaktivera datadelning.

Viktiga data

När du loggar in i Nucleus Smart App med ditt Cochlear-konto skickas information som gäller implantatet och ljudprocessorn till Cochlear. Informationen gör att vi kan verifiera att appen används med godkänd maskinvara.

Meddelanden

Via Nucleus Smart App blir du ombedd att aktivera meddelanden för att appen ska kunna uppmärksamma dig på viktiga meddelanden angående ljudprocessorn. Detta aktiverar även bakgrundsfunktioner, såsom Hörselmonitorn.

Du kan aktivera eller inaktivera funktionen i smarttelefonens meddelandeinställningar för appen.

Hitta processorn/Platstjänster

Nucleus Smart App använder enhetens GPS och Wi-Fi eller trådlösa funktion för att hjälpa dig att lokalisera en borttappad ljudprocessor. Den sparar nämligen uppgifter om var ljudprocessorn senast användes och var appen senast användes med ljudprocessorn. Platsdata skickas inte till Cochlear.

Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen via smarttelefonens inställningar för platstjänster.

Analysdata

Nucleus Smart App samlar in och skickar avidentifierade data till Cochlear om hur appen används och om eventuella fel som uppstår. Med hjälp av dessa data kan Cochlear kontinuerligt förbättra Nucleus Smart App och andra Cochlear-produkter och -tjänster. Exempel på analysdata är vilken typ av mobil enhet och operativsystem som används, hur ofta appens olika funktioner används samt uppgifter om IP-adresser, detta för att ge en allmän uppfattning om i vilket geografiskt område appen används. Cochlear har tekniska och administrativa åtgärder på plats för att förhindra att dessa data kopplas till din identitet.

Med Osia® Smart App kan hörupplevelsen optimeras direkt från en kompatibel Apple®- eller Android™-enhet. Med appen kan du via Bluetooth® parkoppla en Osia-ljudprocessor med en kompatibel smarttelefon, så att du kan byta program, justera volymen, styra strömningstillbehör, ta del av användningstips och lokalisera en borttappad eller felplacerad ljudprocessor.

Personuppgifter som samlas in via Osia Smart App

Baserat på de tjänster som du begär och/eller ditt samtycke samlar vi in och använder följande kategorier av personuppgifter:

Kategori av personuppgifter Syftet med insamling och användning
Information från ditt Cochlear-konto Ett Cochlear-konto krävs för att logga in på och använda Osia Smart App. Beroende på dina inställningar i Cochlear-kontot kan vi använda ditt Cochlear-konto för att kommunicera med dig. Mer information finns i tillägget till sekretessmeddelandet för Cochlear-kontot.
Analysdata Osia Smart App samlar in och skickar avidentifierade data till Cochlear om hur appen används och om eventuella fel som uppstår. Med hjälp av dessa data kan Cochlear kontinuerligt förbättra Osia Smart App och andra Cochlear-produkter och -tjänster. Exempel på analysdata är vilken typ av mobil enhet och operativsystem som används, hur ofta appens olika funktioner används samt uppgifter om IP-adresser, detta för att ge en allmän uppfattning om i vilket geografiskt område appen används. Cochlear har tekniska och administrativa åtgärder på plats för att förhindra att dessa data kopplas till din identitet.
Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen på inställningsskärmen för Osia Smart App.

 

Delning av personuppgifter

Om så är tillämpligt kan din förälder eller vårdare också få tillgång till de personuppgifter vi samlar in från dig. Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part med ditt samtycke eller baserat på rättslig skyldighet att göra detta.

Lagring av personuppgifter

Informationen som relaterar till Cochlear-kontot lagras av Cochlear, såvida du inte och tills du ber oss att radera den.

Meddelanden

Via Osia Smart App blir du ombedd att aktivera meddelanden för att appen ska kunna uppmärksamma dig på viktiga meddelanden angående ljudprocessorn. Detta aktiverar även bakgrundsfunktioner, såsom Hörselmonitorn.

Du kan aktivera eller inaktivera funktionen i smarttelefonens meddelandeinställningar för appen.

Hitta processorn/Platstjänster

Osia Smart App använder enhetens GPS och Wi-Fi eller trådlösa funktion för att hjälpa dig att lokalisera en borttappad ljudprocessor. Den sparar nämligen uppgifter om var ljudprocessorn senast användes och var appen senast användes med ljudprocessorn. Platsdata skickas inte till Cochlear.

Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen via smarttelefonens inställningar för platstjänster.

Med Baha® Smart App kan hörupplevelsen optimeras direkt från en kompatibel Apple- eller Android™-enhet. Med appen kan du via Bluetooth® parkoppla en Baha 6-ljudprocessor med en kompatibel smarttelefon, så att du snabbt kan byta program, justera volymen, styra strömningstillbehör, ta del av användningstips och lokalisera en borttappad ljudprocessor.

Personuppgifter som samlas in via Baha Smart App

Baserat på de tjänster som du begär och/eller ditt samtycke samlar vi in och använder följande kategorier av personuppgifter:

Kategori av personuppgifter Syftet med insamling och användning
Information från ditt Cochlear-konto Ett Cochlear-konto krävs för att logga in på och använda Baha Smart App. Beroende på dina inställningar i Cochlear-kontot kan vi använda ditt Cochlear-konto för att kommunicera med dig. Mer information finns i tillägget till sekretessmeddelandet för Cochlear-kontot.
Analysdata Baha Smart App samlar in och skickar avidentifierade data till Cochlear om hur appen används och om eventuella fel som uppstår. Med hjälp av dessa data kan Cochlear kontinuerligt förbättra Baha Smart App och andra Cochlear-produkter och -tjänster. Exempel på analysdata är vilken typ av mobil enhet och operativsystem som används, hur ofta appens olika funktioner används samt uppgifter om IP-adresser, detta för att ge en allmän uppfattning om i vilket geografiskt område appen används. Cochlear har tekniska och administrativa åtgärder på plats för att förhindra att dessa data kopplas till din identitet.
Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen på inställningsskärmen för Baha Smart App.
Uppgifter om enhet och klinik I Baha Smart App kan du registrera uppgifter om din ljudprocessor hos Cochlear för att aktivera tjänster och stöd som ska tillhandahållas samt aktivera enhetsgarantin. När du registrerar din ljudprocessor kopplas den till kliniken som konfigurerade ljudprocessorn. Detta är en tilläggsfunktion som endast aktiveras efter att en ljudprocessor parkopplats och förutsatt att ljudprocessorn inte redan har registrerats.

 

Delning av personuppgifter

Om så är tillämpligt kan din förälder eller vårdare också få tillgång till de personuppgifter vi samlar in från eller om dig. Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part med ditt samtycke eller baserat på rättslig skyldighet att göra detta.

Lagring av personuppgifter

Informationen som relaterar till Cochlear-kontot lagras av Cochlear, såvida du inte och tills du ber oss att radera den. Analysdata lagras på obestämd tid i avidentifierad form så att vi kan identifiera trender i användningen och driften av Baha Smart App. Din registreringsinformation lagras av Cochlear för att enhetens ska kunna spåras.

Meddelanden

Via Baha Smart App blir du ombedd att aktivera meddelanden för att appen ska kunna uppmärksamma dig på viktiga meddelanden angående ljudprocessorn.

Du kan aktivera eller inaktivera funktionen i smarttelefonens meddelandeinställningar för appen.

Hitta processorn/Platstjänster

Baha Smart App använder enhetens GPS och Wi-Fi eller trådlösa funktion för att hjälpa dig att lokalisera en borttappad ljudprocessor. Den sparar nämligen uppgifter om var du senast använde ljudprocessorn och var appen senast användes med ljudprocessorn. Platsdata skickas inte till Cochlear.

Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen via smarttelefonens inställningar för platstjänster.

Bring Back the Beat är en rolig mobilapp som hjälper användare av Cochlear-implantat att återfå eller utveckla en ny uppskattning av musik genom att lära sig att urskilja instrument, toner och tonhöjd. När du använder appen samlar vi in vissa personuppgifter och använder dem för att ge dig bästa möjliga upplevelse.

Personuppgifter som samlas in

När du använder Bring Back The Beat samlar vi in och använder följande kategorier av personuppgifter:

Kategori av personuppgifter Syftet med insamling och användning
Namn och kontaktuppgifter, till exempel e-postadress och telefonnummer Vi använder den här informationen för att skapa ditt Cochlear-konto, om du inte redan har ett, och för att ge dig tillgång till Cochlears webbplatser, appar och tjänster, inklusive Bring Back the Beat. Mer information finns i Tillägg till sekretessmeddelande för Cochlear-konto.
Speldata, till exempel din spelutveckling och ditt spelfoto Genom att använda ditt Cochlear-konto för att logga in på Bring Back the Beat kan vi spara din spelutveckling. Det innebär att om du byter telefon eller loggar in från en annan enhet väntar Bring Back the Beat på dig precis där du slutade. Vi använder också den här informationen för att aktivera ledartavlan, där du kan se hur det går för dig och resten av Bring Back the Beat-spelarna.
Spotify-data Om du ansluter ditt Spotify-konto till Bring Back the Beat samlar vi in information om de låtar och artister som du lyssnar på i Spotify för att aktivera spelläget Repertoire (Repertoar) så att du kan lyssna på musiken på en ny nivå.
Analysdata Bring Back the Beat samlar in och skickar avidentifierade data till Cochlear om hur appen används och om fel som uppstår. Med hjälp av dessa data kan Cochlear kontinuerligt förbättra Bring Back the Beat och andra Cochlear-produkter och -tjänster. Exempel på analysdata är vilken typ av mobil enhet och operativsystem som används, hur ofta appens olika funktioner används samt uppgifter om IP-adresser, detta för att ge en allmän uppfattning om i vilket geografiskt område appen används. Cochlear har tekniska och administrativa åtgärder på plats för att förhindra att dessa data kopplas till din identitet.

 

Delning av personuppgifter

När du använder Bring Back the Beat använder vi ditt förnamn och efternamnets initial för att identifiera dig på ledartavlan för andra Bring Back the Beat-spelare. Om du ansluter Bring Back the Beat till ditt Spotify-konto skickar vi även information till Spotify om hur du använder Bring Back the Beat. Annars delar vi dina personuppgifter med andra tredje parter endast med ditt medgivande eller baserat på en laglig skyldighet att göra det. Observera att om du väljer att ladda upp ett foto för att göra din spelupplevelse personligare, visas inte fotot på ledartavlan och delas inte med andra spelare.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina speldata i Bring Back the Beat så länge du har ett Cochlear-konto eller tills du ber oss att ta bort dem. Om du tar bort ditt Cochlear-konto kan det hända att vi behåller avidentifierade analysdata om hur du använde Bring Back the Beat.

Vi behåller dina Spotify-data så länge du har ditt Spotify-konto anslutet till Bring Back the Beat. Du kan koppla bort ditt Spotify-konto från appen Bring Back the Beat genom att trycka på Spotify-ikonen i spelläget Repertoire (Repertoar) och följa instruktionerna för att koppla från.

Cochlears Remote Check gör det möjligt för användare av Cochlear-implantat att använda Nucleus Smart App för att utföra självtester i hemmet och dela dessa resultat och diagnostisk information från enheten med en inblandad klinik. När självtesterna har utförts skickas testresultaten och personuppgifter till Cochlear.

Det är valfritt att delta i Remote Check, och du kan avbryta Remote Check när som helst genom att kontakta din CI-klinik eller Cochlear enligt nedan.

Personuppgifter som samlas in från deltagare i Remote Check

Baserat på ditt samtycke samlar vi in och använder följande kategorier av personuppgifter:

Kategori av personuppgifter Syftet med insamling och användning
Namn och kontaktuppgifter, till exempel e-postadress Vi använder den här informationen för att identifiera dig i våra interna system och för att kommunicera med dig. Vi kan använda den här informationen för att ge dig meddelanden om din medverkan i Remote Check, t.ex. påminnelser om att slutföra dina självtester eller svar från din klinik.
Information från ditt Cochlear-konto och Nucleus Smart App Ditt Cochlear-konto och Nucleus Smart App används för att tillhandahålla tjänsten Remote Check. Mer information finns i tillägget till sekretessmeddelandet för respektive tjänst.
Dina resultat från Remote Check, inklusive hörseltestdata, fotografier av platsen för implantatet, enkätresultat och diagnostiska data från ditt/dina implantat och din(a) ljudprocessor(er) Vi samlar in den här informationen så att du kan dela den med din utsedda klinik och analysera din hörselhälsa utan att behöva besöka kliniken.
Ditt kredit-/bankkortsnummer Om tillämpligt samlar vi in denna information för att aktivera en inbyggd betalningsfunktion som tillhandahålls av en tredjepartsleverantör av betaltjänster. Betalningsgatewayen behandlar din betalning. Cochlear lagrar inte, om tillämpligt, din bankkorts-/kreditkortsinformation för detta ändamål.

 

Baserat på Cochlears engagemang för att ständigt förbättra Cochlears produkter och tjänster använder vi även den information som samlas in via Remote Check i avidentifierad form för att bättre förstå användningen av våra produkter och tjänster och för att fortsätta utveckla nya hörsellösningar.

Delning av personuppgifter

Syftet med Remote Check är att göra det möjligt för dig att utföra självtester och dela dina resultat med din klinik. Vi delar bara din information i Remote Check med de kliniker som du godkänner. Du kan kontrollera vilka kliniker som har tillgång till din information i Remote Check via funktionen för datadelning i Nucleus Smart App. Läs tillägget till sekretessmeddelandet för Nucleus Smart App för mer information om funktionen för datadelning. Om så är tillämpligt kan din förälder eller vårdare också få tillgång till de personuppgifter vi samlar in från eller om dig. Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part med ditt samtycke eller baserat på rättslig skyldighet att göra detta.

Lagring av personuppgifter

Informationen som samlas in via Remote Check lagras av Cochlear för din räkning, såvida du inte och tills du ber oss att radera den.

 

Med Cochlears Remote Assist kan du genomföra i förväg inbokade videomöten i realtid med din audionom, inklusive möten för rådgivning, behovsprövning och justering av ljudprocessor. Du använder Nucleus Smart App eller Baha Smart App för att få tillgång till tjänsten. Det är frivilligt att använda Remote Assist. 

För att använda Remote Assist fjärransluter du dig till din audionom via Cochlears föredragna leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster, Vonage. Vonage behandlar din IP-adress (enligt nedanstående) i enlighet med Vonages sekretesspolicy. Vi rekommenderar dig att läsa detta innan du ansluter.

Personuppgifter som samlas in från användare av Remote Assist 

Kategori av personuppgifter Syftet med insamling och användning
Namn och kontaktuppgifter, till exempel e-postadress. Vi använder den här informationen för att identifiera dig i våra interna system och för att kommunicera med dig.  Vi kan använda denna information för att ge dig meddelanden angående din användning av Remote Assist.
Information från ditt Cochlear-konto och Nucleus Smart App eller Baha Smart App Ditt Cochlear-konto och Nucleus Smart App eller Baha Smart App används för att utföra Remote Assist-tjänsten.  Mer information finns i tillägget till sekretessmeddelandet för respektive tjänst.
Remote Assist-session Cochlear behandlar inga personanknutna uppgifter om din Remote Assist-session.
IP-adress Vonage registrerar IP-adressen i kundtjänstsyfte. Vonage behåller denna information i 7 dagar.

 

 

Cochlear CoPilot är en självstyrd mobilapp som hjälper användare av Cochlear-implantat att lyssna, kommunicera och leva sitt liv. När du använder appen samlar vi in vissa personuppgifter och använder dem för att ge dig bästa möjliga upplevelse.

Personuppgifter som samlas in

När du använder Cochlear CoPilot samlar vi in och använder följande kategorier av personuppgifter:

Kategori av personuppgifter Syftet med insamling och användning
Namn och kontaktuppgifter, till exempel e-postadress och telefonnummer Vi använder den här informationen för att skapa ditt Cochlear-konto, om du inte redan har ett, och för att ge dig tillgång till Cochlears webbplatser, appar och tjänster, inklusive Cochlear CoPilot.
Analysdata Cochlear CoPilot samlar in och skickar avidentifierade data till Cochlear om hur appen används och om fel som uppstår. Med hjälp av dessa data kan Cochlear kontinuerligt förbättra Cochlear CoPilot och andra produkter och tjänster från Cochlear. Exempel på analysdata är vilken typ av mobil enhet och operativsystem som används, hur ofta appens olika funktioner används samt uppgifter om IP-adresser, detta för att ge en allmän uppfattning om i vilket geografiskt område appen används. Cochlear har tekniska och administrativa åtgärder på plats för att förhindra att dessa data kopplas till din identitet.

 

Delning av personuppgifter

När du använder Cochlear CoPilot delar vi dina personuppgifter med andra tredje parter endast med ditt samtycke eller baserat på en laglig skyldighet att göra det.

Lagring av personuppgifter

Vi behåller dina Cochlear CoPilot-data så länge du har ett Cochlear-konto eller tills du ber oss att ta bort dem. Om du tar bort ditt Cochlear-konto kan vi behålla anonymiserade analysdata angående hur du använde Cochlear CoPilot.

KONTAKTA OSS

 

Hur kan du lyfta frågor eller funderingar om detta meddelande eller om hur Cochlear hanterar personuppgifter?

Om du vill få tillgång till din information eller ställa frågor om detta sekretessmeddelande eller hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss via

 1. e-post på privacy@cochlear.com eller
 2. kontakta antingen Cochlear-enheten i ditt land eller det regionala Cochlear-kontor som är närmast dig:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC

Attn. Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australien
+61 2 9428 6555

COCHLEAR AMERICAS

Attn. Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798

COCHLEAR EUROPE LIMITED

Attn. Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
Storbritannien
+44 1932 26 3400

COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.

Attn. Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

VAD HÄNDER NÄR DETTA MEDDELANDE ÄNDRAS?

Detta meddelande kan behöva uppdateras då och då av flera olika skäl, däribland ändringar av lagar, regelverk och verksamhetsrutiner. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa detta sekretessmeddelande för att säkerställa att du känner till de senaste ändringarna.

 

TACK!

Vi uppskattar att du har tagit dig tid att läsa detta meddelande. Vi vet att du litar på Cochlear när du väljer att dela personuppgifter med oss och vi avser att använda dem på ett ansvarsfullt sätt.

 

Utgivningsdatum 15/05/2022

D1425384 V13 2022-02

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, den ellipsformade logotypen och märken med symbolen ® eller ™ är antingen varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Cochlear Bone Anchored Solutions AB eller Cochlear Limited (om inte annat anges)
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Cochlear Limited sker med licens.
Apple är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.