INFORMACJE O GLOBALNYCH ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI COCHLEAR

Kiedy użytkownik kontaktuje się z firmą Cochlear, może ona gromadzić i wykorzystywać jego dane osobowe, zgodnie z niniejszymi Informacjami o zasadach ochrony prywatności (“Informacje”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Informacjami, ponieważ wyjaśniają one sposób gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez firmę Cochlear Limited i jej podmioty zależne na całym świecie (grupa “Cochlear Group”). Zostały tu też zawarte informacje na temat sposobu uzyskiwania dostępu do danych osobowych, ich aktualizacji oraz podejmowania określonych decyzji dotyczących sposobu wykorzystania takich danych.

Niniejsze Informacje dotyczą zarówno działań związanych z gromadzeniem danych w trybie online, jak i offline, w tym danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych, aplikacji, formularzy papierowych, usług dla klientów i wydarzeń.

Należy pamiętać, że dane osobowe mogą być gromadzone z różnych źródeł (stron internetowych, wydarzeń w trybie offline) oraz urządzeń. W związku z tym dane osobowe pierwotnie gromadzone przez inne podmioty lub partnerów Cochlear mogą być łączone.

Uwaga: niniejsze Informacje o zasadach ochrony prywatności nie regulują metod gromadzenia, wykorzystywania ani ujawniania Chronionych informacji zdrowotnych zgodnie z definicją określoną w amerykańskiej ustawie Health Insurance Portability and Accountability Act (Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych, “HIPPA”). Zachęcamy do zapoznania się z naszym Oświadczeniem o praktykach w zakresie prywatności HIPAA.

Uwaga: oprócz niniejszych Globalnych informacji o zasadach ochrony prywatności do klientów firmy Cochlear w Chinach ma zastosowanie również Chiński aneks o ochronie prywatności.

 

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZI FIRMA COCHLEAR?

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika.

Kontaktując się z firmą Cochlear, użytkownik może przekazywać nam swoje dane osobowe. Na przykład:

 • swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podczas rejestracji konta Cochlear na naszych stronach internetowych lub za pośrednictwem jednej z naszych aplikacji lub podczas wizyty w obiekcie lub uczestnictwa w wydarzeniu Cochlear;
 • dane na temat jego osobistych doświadczeń związanych z utratą słuchu przekazywane na forach lub w innych serwisach naszej społeczności Cochlear;
 • dane biologiczne i demograficzne, takie jak informacje na temat swojego wieku, daty urodzenia, płci, zdrowia lub leczenia podczas rejestracji urządzenia bądź używania lub żądania informacji na temat naszych produktów i usług;
 • dane finansowe, takie jak numer karty kredytowej podczas kupowania od nas produktów lub usług;
 • historia dotycząca obsługi oraz zakupu, a także wszelkie dobrowolnie udostępniane przez użytkownika informacje dotyczące doświadczeń związanych z użytkowaniem danych produktów i usług (np. badania rynkowe i opinie klientów);
 • dane dotyczące miejsca, takie jak informacje uzyskane na podstawie adresu IP użytkownika oraz dokładna geolokalizacja urządzenia mobilnego użytkownika (po uprzednim poinformowaniu użytkownika i uzyskaniu od niego zgody);
 • dane dźwiękowe, elektroniczne lub wizualne w przypadku uczestnictwa użytkownika w jednym z wydarzeń firmy lub po udzieleniu przez niego zgody na publikację wizerunku; lub
 • inne dane osobowe udostępnione przez użytkownika w przypadku kontaktowania się z nami telefonicznie, drogą internetową lub za pomocą funkcji “Kontakt”.

Jeśli użytkownik jest klinicystą, możemy również gromadzić informacje na temat jego specjalizacji medycznej, zainteresowań klinicznych oraz zaangażowania w produkty Cochlear.

Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania nam swoich danych osobowych, jednak w niektórych okolicznościach brak takich danych może spowodować, że nie będziemy w stanie świadczyć niektórych z oferowanych przez nas usług.

Dane osobowe gromadzone w toku używania przez użytkownika naszych produktów i usług.

Firma Cochlear otrzymuje informacje o korzystaniu przez użytkownika z aplikacji i usług firmy Cochlear. Informacje te obejmują sposób korzystania z aplikacji i/lub urządzenia słuchowego oraz dane procesora dźwięku (np. numer urządzenia, numer konta, model, wersja sprzętu). Ponadto gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe lub korzysta z naszych aplikacji, jego komputer lub urządzenie mobilne może wysyłać do nas określone dane analityczne, takie jak adres IP użytkownika, wersja przeglądarki, wersja aplikacji, z których korzysta użytkownik, oraz wszelkie napotkane błędy.

Z dodatkowymi informacjami można zapoznać się poniżej w rozdziale dotyczącym metod wykorzystywania plików cookie przez firmę Cochlear, a szczegółowe informacje na temat konkretnych produktów, usług i działań można znaleźć w rozdziale Uzupełnienie informacji o ochronie prywatności.

Dane osobowe od osób trzecich.

Okresowo możemy pozyskiwać informacje na temat użytkownika od innych organizacji lub osób. Na przykład po otrzymaniu implantu słuchowego świadczeniodawca usług zdrowotnych użytkownika może zarejestrować u nas numer seryjny jego implantu słuchowego, numer seryjny procesora dźwięku oraz konfigurację i dane kontaktowe, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do pełnego wsparcia i pomocy technicznej z naszej strony. Możemy również pozyskiwać dane od zewnętrznych dostawców w celu uzupełnienia naszych analiz rynkowych i działań marketingowych. Dzięki tym dodatkowym informacjom możemy łatwiej zapewniać użytkownikowi bardziej spersonalizowane doświadczenia i obsługę.

W JAKI SPOSÓB FIRMA COCHLEAR WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE?

Aby zmienić powszechne postrzeganie problemu utraty słuchu i jego leczenia, a także aby opracowywać innowacyjne rozwiązania w zakresie implantów słuchowych i wprowadzać je na rynek, wykorzystujemy dane osobowe w celach określonych poniżej oraz sformułowanych w rozdziale Uzupełnienie informacji o ochronie prywatności.

Cel wykorzystywania danych osobowych Powód wykorzystywania danych osobowych Uzasadniony interes firmy (korzyści i/lub konsekwencje)
Gwarancja i dokumentacja. Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane do prowadzenia dokumentacji dotyczącej wyrobów medycznych oraz śledzenia okresów gwarancji urządzeń, prowadzenia rejestru dystrybucji i historii urządzeń firmy Cochlear oraz rejestru zapytań medycznych i/lub reklamacji dotyczących naszych produktów.
 • Za zgodą użytkownika (jeśli jest to wymagane)
 • Wypełnianie zobowiązań umownych (np. Globalnej ograniczonej gwarancji Cochlear)
 • Zobowiązania regulacyjne
 • Szybsza obsługa serwisowa i naprawy
 • Badania i tworzenie produktów
Rejestracja urządzeń. Dane osobowe są wykorzystywane do rejestracji urządzeń użytkownika, co umożliwia nam prowadzenie odpowiednich rejestrów oraz zapewniania pełnego wsparcia w zakresie serwisu i naprawy urządzeń.
 • Za zgodą użytkownika (jeśli jest to wymagane)
 • Uzasadniony interes firmy
 • Szybsza obsługa serwisowa i naprawy
 • Badania i tworzenie produktów
Marketing. Dane osobowe są wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych, takich jak zaproszenie do wzięcia udziału w ankietach lub wyrażenia swojej opinii, kontaktowania się z użytkownikiem w celu przekazania mu naszej oferty lub innych informacji związanych z naszymi produktami lub usługami, które zgodnie z naszym przekonaniem mogą go zainteresować.
 • Za zgodą użytkownika (jeśli jest to wymagane)
 • Uzasadniony interes firmy
 • Wypełnianie zobowiązań umownych
 • Identyfikacja produktów i usług, które mogą zainteresować danego użytkownika oraz informowanie o nich
 • Określenie rodzaju odbiorców nowych produktów i usług
 • Optymalizacja oferty produktów i usług
Personalizacja. Dane osobowe są wykorzystane w celu dostosowywania naszych stron internetowych i aplikacji do indywidualnych preferencji użytkowników. Na podstawie historii kontaktu z nami możemy stworzyć profil użytkownika, dzięki któremu będziemy lepiej wiedzieć, jakie informacje mógłby on chcieć od nas otrzymywać.
 • Uzasadniony interes firmy
 • Identyfikacja produktów i usług, które mogą zainteresować danego użytkownika oraz informowanie o nich
 • Określenie rodzaju odbiorców nowych produktów i usług
Obsługa klienta. Dane osobowe są wykorzystywane do celów obsługi klienta, w tym do odpowiadania na pytania i prośby o informacje o produktach i usługach. Możemy także przesyłać użytkownikowi powiadomienia związane ze świadczonymi przez nas usługami, np. dotyczącymi wygaśnięcia okresu gwarancji.
 • Wypełnianie zobowiązań umownych
 • Zobowiązania prawne
 • Uzasadniony interes firmy
 • Odpowiedzi na zapytania
 • Udoskonalanie i tworzenie nowych produktów i usług
 • Zwiększenie wydajności
Udoskonalanie i tworzenie produktów i usług. Dane osobowe mogą być używane do testowania, wspierania i tworzenia aktualizacji oraz udoskonalania naszych produktów i usług (np. w celu umożliwienia właściwej konfiguracji, aktywacji, serwisowania i obsługi urządzeń), jak również do tworzenia nowych produktów i usług, analizowania danych o funkcjonowaniu produktów, serwisowaniu i awariach produktu, oraz udoskonalania treści, funkcjonalności i przydatności naszych stron internetowych i aplikacji.
 • Za zgodą użytkownika (jeśli jest to wymagane)
 • Uzasadniony interes firmy
 • Udoskonalanie i tworzenie nowych produktów i usług
Inne cele ogólne (np. badania wewnętrzne lub rynkowe, analiza, bezpieczeństwo). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane do ogólnych celów biznesowych, takich jak obsługa konta użytkownika, prowadzenie badań wewnętrznych lub rynkowych oraz mierzenie efektywności kampanii reklamowych. W przypadku posiadania wielu kont Cochlear zastrzegamy sobie prawo do połączenia tych kont w jedno. Dane osobowe mogą być również wykorzystywanie do obsługi systemów komunikacji, informatycznych i bezpieczeństwa oraz zarządzania nimi, a także do monitorowania ich w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobiegania nadużyciom finansowym.
 • Zobowiązania prawne
 • Za zgodą użytkownika (jeśli jest to wymagane)
 • Uzasadniony interes firmy
 • Udoskonalanie i tworzenie nowych produktów i usług
 • Zwiększenie wydajności
 • Ochrona systemów, sieci i personelu firmy

 

Wykorzystanie zanonimizowanych danych. W niektórych sytuacjach prawo zezwala na gromadzenie lub anonimizowanie danych osobowych użytkownika, by nie mogły one być już z nim powiązane. Anonimizacja danych sprawia, że takie dane nie są już klasyfikowane jako dane osobowe. Tego rodzaju wykorzystanie danych nie jest przedmiotem niniejszych Informacji.

KIEDY UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE ORAZ JAKIM PODMIOTOM?

W obrębie grupy Cochlear Group.

Możemy udostępniać dane osobowe globalnie w obrębie grupy Cochlear Group. Każdy członek grupy Cochlear Group będzie wykorzystywać i udostępniać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z treścią niniejszych Informacji o zasadach ochrony prywatności.

W relacjach z zewnętrznymi dostawcami usług.

Udostępniamy dane osobowe organizacjom, które dostarczają lub wykonują usługi na rzecz lub w imieniu firmy Cochlear; na przykład, naszym dystrybutorom, firmom, które świadczą usługi w zakresie pomocy technicznej dla strony internetowej lub które pomagają nam wprowadzać nasze produkty i usługi na rynek. W niektórych przypadkach użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe bezpośrednio tym zewnętrznym dostawcom usług (np. podczas dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym i wprowadzania danych swojej karty kredytowej na potrzeby płatności). Oprócz tego dane te mogą, choć nie muszą, być udostępniane firmie Cochlear przez wspomnianą osobę trzecią. Nasi dostawcy usług są zobowiązani na mocy umowy do ochrony poufności danych osobowych, jakie im udostępniamy oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz naszej firmy.

Firmom zewnętrznym.

Dane osobowe nie są przekazywane na podstawie licencji ani sprzedawane firmom zewnętrznym w celach marketingowych, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę. Dane każdej takiej firmy zewnętrznej zostaną ujawnione użytkownikowi za każdym razem, gdy zostanie on zapytany o zgodę na takie przekazanie danych.

W relacjach z opiekunami, świadczeniodawcami usług zdrowotnych i partnerami z branży medycznej.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika jego świadczeniodawcom usług zdrowotnych (np. jego chirurgowi, audiologowi itp.) w celu oceny, czy nasze produkty będą odpowiednie dla użytkownika oraz aby pomagać użytkownikowi w korzystaniu z naszych produktów lub w innych celach związanych z leczeniem, operacjami z zakresu opieki zdrowotnej lub płatnościami. Na przykład:

 • gdy użytkownik zamówi odpowiedni produkt lub usługę (lub jest w trakcie składania zamówienia), możemy udostępniać jego dane osobowe organizacjom opłacającym usługi zdrowotne w jego imieniu (na przykład w ramach programów Medicare lub Medicaid w USA oraz organom refundacyjnym i towarzystwom ubezpieczeniowym w innych krajach); oraz
 • w przypadku korzystania z technologii chmury firmy Cochlear w celu bezpiecznego tworzenia kopii zapasowej plików konfiguracyjnych procesora dźwięku przez firmę Cochlear oraz udostępniania ich naszym wyznaczonym świadczeniodawcom usług zdrowotnych.

Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możemy ujawniać dane osobowe rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom (stosownie do okoliczności).

Transakcje biznesowe.

Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane do firmy, która nabyła akcje lub aktywa członka grupy Cochlear Group lub jednego z naszych oddziałów operacyjnych; na przykład w wyniku sprzedaży, fuzji, reorganizacji lub likwidacji. W takim przypadku wykorzystywanie danych osobowych użytkownika przez firmę, która je uzyskała, będzie w dalszym ciągu podlegać warunkom niniejszych Informacji oraz określonym przez użytkownika preferencjom w zakresie prywatności.

Żądania prawne/administracji państwowej oraz Ochrona Cochlear i innych podmiotów.

Możemy udostępniać dane osobowe jeśli w dobrej wierze uznamy iż jest to stosowne w celu:

 • spełnienia wymogów prawa (lub nakazu czy wezwania sądu);
 • spełnienia prawomocnych żądań i próśb organów administracji państwowej i instytucji publicznych;
 • zapobiegania potencjalnym przestępstwom lub prowadzenia dochodzenia w ich sprawie, np. nadużycia finansowe lub kradzież tożsamości; lub
 • ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa Cochlear Group, naszych użytkowników i innych podmiotów.

W JAKI SPOSÓB FIRMA COCHLEAR WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE, WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH I PODOBNE TECHNOLOGIE?

Pliki cookie to niewielkie pliki zawierające dane, takie jak unikatowe identyfikatory, które przeglądarka internetowa przechowuje, by wspomagać śledzenie danych przez strony internetowe pomiędzy wizytami na stronie. Po odwiedzeniu którejkolwiek z naszych stron internetowych takie informacje są przechowywane w przeglądarce, najczęściej w formie plików cookie. Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, abyśmy mogli:

 • zrozumieć, które z naszych stron internetowych odwiedza użytkownik, jak często oraz z jakiego rodzaju urządzeń korzysta;
 • gromadzić i zapamiętywać informacje na temat preferencji i urządzeń do przeglądania treści użytkownika;
 • personalizować elementy naszych stron internetowych na podstawie przeglądarki, urządzenia, kraju i języka użytkownika;
 • gromadzić dane na temat strony internetowej, z jakiej użytkownik trafił na naszą stronę, oraz innych stron, jakie użytkownik odwiedził w celu łatwiejszej kategoryzacji przeglądania treści według segmentów rynku na potrzeby analizy rynkowej; oraz
 • oferować użytkownikowi lepiej dopasowane treści, wiadomości promocyjne i treści reklamowe.

Na przykład gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, pliki cookie pomagają nam określić, czego szuka, jakie treści przegląda oraz jak często powraca do strony. Choć dane gromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji użytkownika, po dokonaniu rejestracji na naszych stronach internetowych możemy skojarzyć wcześniejszą i przyszłą aktywność użytkownika na naszych stronach internetowych i aplikacjach z danymi kontaktowymi, jakie przekazał nam użytkownik.

Pliki cookie osób trzecich

Niektóre z plików cookie wykorzystywane przez nasze strony internetowe są ustawione przez nas, a inne przez osoby trzecie w naszym imieniu w celach opisanych w niniejszych Informacjach. Dzięki wykorzystywaniu przez nas plików cookie osób trzecich możemy opierać nasze działania reklamowe na zainteresowaniach, w wyniku czego reklamy od firmy Cochlear mogą być wyświetlane dla użytkownika na innych odwiedzanych przez niego stronach internetowych.

Wykorzystujemy Google Analytics, aby gromadzić informacje (np. adresy IP) w celu pozyskiwania danych statystycznych na temat wykorzystywania naszych stron internetowych i aplikacji oraz Google AdSense i Google DoubleClick w celu obsługi i umieszczania reklam (zwane razem “Google Services”). Usługi Google Services umożliwiają skorelowanie sposobów używania treści przez użytkownika na wielu różnych urządzeniach, na przykład na telefonie i komputerze stacjonarnym. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat systemu Google Analytics lub zablokować możliwość gromadzenia przez niego danych na temat wizyt użytkownika na naszych stronach internetowych, albo przejdź na stronę http://myaccount.google.com, aby określić swoje preferencje w zakresie wyświetlania reklam w usługach Google Services.

Jeśli użytkownik nie zezwala na korzystanie z plików cookie, może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, by pliki cookie były odrzucane. Może to zablokować prawidłową pracę niektórych funkcji na naszych stronach internetowych. Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii można znaleźć na stronie http://allaboutcookies.org. Użytkownik może również zrezygnować z reklam dostosowanych do swoich zainteresowań za pośrednictwem branżowych stron internetowych, odwiedzając następujące witryny http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.com (dla mieszkańców Europy).

Instrukcje dotyczące innych dodatkowych ustawień prywatności, np. preferencji dotyczących geolokalizacji i danych pozwalających na identyfikację urządzenia, można odnaleźć na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego lub systemu operacyjnego.

Kontrola plików cookie

Strony internetowe firmy Cochlear, które są domyślnie przeznaczone dla mieszkańców Europy i Turcji (strony internetowe firmy Cochlear Europe), ustawiają jedynie niezbędne pliki cookie, które są konieczne dla poprawnego działania tych stron internetowych. Po wejściu na strony internetowe firmy Cochlear Europe pojawia się informacja o plikach cookie, którą można zaakceptować lub odrzucić, tym samym odmawiając ustawienia plików cookie, które nie są niezbędne, takich jak pliki cookie używane do celów analitycznych i personalizacji wyświetlanych treści. Użytkownik może wybrać określone kategorie plików cookie, na których ustawienie zezwala firmie Cochlear. Kategorie te będą obowiązywały tylko na stronach internetowych firmy Cochlear Europe, nie będą natomiast dotyczyć stron skierowanych do osób zamieszkałych poza Europą i Turcją. Z uwagi na sposób działania plików cookie wybory użytkownika będą zapisane tylko na poziomie domeny. Oznacza to, że gdy użytkownik przejdzie na stronę internetową firmy Cochlear Europe znajdującą się w innej domenie, pojawi się osobne zapytanie.

Wtyczki mediów społecznościowych

Oprócz plików cookie wdrożyliśmy również wtyczki mediów społecznościowych z sieci społecznościowych takich, jak Facebook i Twitter, tak by użytkownik mógł udostępniać treści z naszych stron internetowych swoim znajomym i innym użytkownikom w Internecie. W przypadku każdej wizyty na naszych stronach, która będzie wiązać się z zastosowaniem wtyczki, przeglądarka użytkownika nawiąże połączenie z serwerami serwisów Facebook i/lub Twitter. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku i/lub Twitterze podczas odwiedzania naszych stron internetowych, mogą one kojarzyć przeglądanie przez użytkownika treści na naszej stronie internetowej z jego odpowiednim kontem użytkownika.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gdzie są przechowywane i przetwarzane dane osobowe?

Przetwarzanie i przechowywanie. Cochlear to globalna spółka z siedzibą w Sydney, w Australii, której kluczowe obiekty i personel są rozlokowane w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz innych miejscach na świecie. Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane, przetwarzane i przechowywane w dowolnym miejscu, w jakim Cochlear, Cochlear Group lub ich odpowiedni dostawcy usług prowadzą działalność.

Przesyłanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza krajem zamieszkania użytkownika w celach określonych w niniejszych Informacjach. W przypadku przesyłania danych osobowych do innych krajów podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że przestrzegane są odnośne przepisy prawa. W takim zakresie, w jakim dane osobowe są pozyskiwane od mieszkańców krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii oraz przesyłane do krajów, w których mogą obowiązywać mniej restrykcyjne normy prawne w zakresie ochrony danych osobowych, firma Cochlear podejmie działania w celu zapewnienia ochrony oraz przetwarzania danych zgodnie ze standardami UE w zakresie ochrony danych. Dane osobowe użytkowników (i) są chronione zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi (użytkownik ma prawo zażądać przekazania mu kopii tych klauzul, kontaktując się z nami za pomocą danych wymienionych poniżej) i/lub (ii) ochrona danych osobowych będzie oparta na udzieleniu przez użytkownika zgód (gdzie jest to wymagane przez prawo).

Przez jaki okres firma Cochlear będzie przechowywać dane osobowe?

Firma Cochlear będzie przechowywać dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację wyłącznie przez taki czas, jaki jest konieczny do osiągnięcia celu, w jakim zostały one pierwotnie pozyskane lub w dowolnych dodatkowych celach, na jakie użytkownik wyraził zgodę, lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań ustawowych lub prawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji. Po upływie tego okresu usuniemy te informacje lub też zablokujemy możliwość ustalenia tożsamości na ich podstawie, tak by nie były już one kojarzone z użytkownikiem.

BEZPIECZEŃSTWO

Środki podjęte przez firmę Cochlear. Firma Cochlear wdrożyła odpowiednie środki fizyczne, administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu wspierania ochrony danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystywaniem, utratą i nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa to między innymi odpowiednia kontrola dostępu, szyfrowanie (stosownie do okoliczności) oraz regularne oceny bezpieczeństwa.

Środki, których podjęcia oczekuje się od użytkownika. Istotne jest, aby użytkownik również aktywnie chronił swoje dane osobowe. Zakładając konto, należy wybrać hasło, które będzie trudne do odgadnięcia dla innych. Nie należy ujawniać hasła innym osobom. Użytkownik ma obowiązek utrzymywania hasła w tajemnicy i wykorzystywania go jedynie do celów związanych z kontem. W przypadku korzystania z komputera w miejscu publicznym lub używania pożyczonego urządzenia nigdy nie należy wybierać opcji zapamiętania loginu/adresu e-mail ani hasła oraz należy zawsze upewnić się, że użytkownik został wylogowany z konta przed odejściem od komputera. Należy również korzystać z ustawień prywatności dostępnych na naszej stronie internetowej / w aplikacji.

DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Jak firma Cochlear podchodzi do praw dzieci i rodziców w zakresie ochrony prywatności?

Nasze strony internetowe i usługi są przeznaczone dla wszystkich odbiorców, takich jak pacjenci, rodzice, opiekunowie i ogół społeczeństwa, lecz nie są skierowane do dzieci. Dostęp do niektórych usług i aplikacji firmy Cochlear jest możliwy za pośrednictwem konta Cochlear, a konta dziecięce mogą być zakładane za zgodą rodzica lub opiekuna. Więcej informacji na temat zakładania i zarządzania kontem dziecięcym znajduje się w uzupełnieniu informacji o ochronie prywatności dotyczącym kont Cochlear.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do danych osobowych, poprawić je lub usunąć?

Szanujemy prawo użytkownika do decyzji na temat metod gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas jego danych osobowych. W każdym przypadku, gdy gromadzimy dane osobowe użytkownika, podejmujemy działania, aby zapewnić ich dokładność, kompletność i aktualność. Rozumiemy, że dane osobowe użytkownika i jego preferencje w zakresie ochrony prywatności mogą zmieniać się w miarę upływu czasu.

W przypadkach przewidzianych przez prawo użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które znajdują się pod kontrolą firmy Cochlears, oraz ich poprawienia, zmiany, przeniesienia lub usunięcia. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach nie będziemy mogli usunąć danych osobowych użytkownika bez usunięcia jego konta. Możemy być zobowiązani do zachowania niektórych danych osobowych po złożeniu przez użytkownika wniosku o ich usunięcie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub umownych lub w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych (o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo).  

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik może mieć również dodatkowe prawo do sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec wykorzystywania jego danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu, lub prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu dla celów marketingu bezpośredniego. Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych można w dowolnym momencie cofnąć. Użytkownik może zawsze zrezygnować z subskrypcji wiadomości promocyjnych lub marketingowych za pośrednictwem linków do anulowania subskrypcji zawartych w wiadomościach lub kontaktując się z nami.

Aby lepiej chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, będziemy podejmować zasadne kroki w celu weryfikacji jego tożsamości przed zapewnieniem mu dostępu do jego danych lub możliwości ich skorygowania, zmiany lub usunięcia naszych rejestrów. Należy pamiętać, że wszelkie pozwalające na identyfikację informacje udostępnione przez użytkownika są przetwarzane tylko w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie dozwolonym przez te przepisy.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika. Jeśli jednak pojawią się problemy, których nie będzie można rozwiązać, użytkownik ma prawo złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych.

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

W poniższym uzupełnieniu opisano sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez określone produkty, usługi i działania, który nie został ujęty w naszych podstawowych Informacjach o zasadach ochrony prywatności (powyżej) lub który wymaga dalszego doprecyzowania.

Założenie konta Cochlear umożliwia zalogowanie się i korzystanie z różnych usług i aplikacji firmy Cochlear, takich jak aplikacje Baha® Smart, Nucleus® Smart i Osia® Smart, portal internetowy myCochlear™ oraz nasz sklep internetowy. Usługi korzystające z kont Cochlear różnią się w zależności od kraju.

Podczas zakładania konta Cochlear prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz daty urodzenia. Informacje te są wykorzystywane do powiązania konta Cochlear z danymi rejestracyjnymi urządzeń Cochlear, dzięki czemu możemy zaoferować swoim użytkownikom usługi odpowiadające ich potrzebom. Adres e-mail użytkownika może być poza tym używany do komunikacji związanej z jego kontem Cochlear, natomiast data urodzenia pomaga zapewnić, że konta dziecięce są zakładane tylko za zgodą rodzica lub opiekuna.

Konta dziecięce i zgoda rodziców

Z usług i aplikacji Cochlear mogą korzystać dzieci za pośrednictwem dziecięcego konta. Konta dziecięce mogą być zakładane przez rodziców lub opiekunów za pośrednictwem usług i aplikacji, które pozwalają na korzystanie z nich, takich jak aplikacja Nucleus Smart. Instrukcje dotyczące zakładania konta dziecięcego można znaleźć w części Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Nucleus Smart.

Konta dziecięce mogą mieć dostęp do tych samych usług i aplikacji Cochlear, które są dostępne dla osób dorosłych. Może to skutkować przesłaniem danych osobowych do Cochlear. Na przykład dziecko korzystające z aplikacji Nucleus Smart może włączyć funkcje takie jak synchronizacja danych, co zostało dokładniej opisane w uzupełnieniu informacji o ochronie prywatności dotyczącym aplikacji Nucleus Smart.

Usługi dostępne dzięki posiadaniu konta Cochlear, dostępne w niektórych krajach, umożliwiają dzielenie się informacjami zdrowotnymi z wyznaczonymi lekarzami. Po włączeniu tych usług rodzice mogą w dowolnym momencie zwrócić się z prośbą o ich wyłączenie, kontaktując się z klinicystą lub firmą Cochlear.

Rodzice lub opiekunowie mogą przeglądać i edytować dane osobowe swojego dziecka, a także żądać ich usunięcia lub przeciwdziałać dalszemu ich gromadzeniu bądź wykorzystywaniu, kontaktując się z nami w sposób podany w niniejszych Informacjach.

Utworzenie konta Cochlear Academy umożliwia użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z różnych kursów internetowych, szkoleń stacjonarnych, seminariów internetowych, materiałów do czytania, filmów i łączy do stron internetowych przygotowanych przez firmę Cochlear.

Dane osobowe gromadzone podczas korzystania z Cochlear Academy

Podczas korzystania z Cochlear Academy gromadzimy i wykorzystujemy kategorie danych osobowych podane poniżej. Dane te są pozyskiwane bezpośrednio od użytkownika lub, w stosownych przypadkach, od organizacji, do której należy (np. kliniki lub administracji szpitala).

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko użytkownika oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, nazwa organizacji, imię i nazwisko przełożonego, adres, numer telefonu, data rozpoczęcia i zakończenia. Dane te są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika w naszych wewnętrznych systemach, komunikowania się z nim oraz do śledzenia naszych kontaktów.
Historia szkoleń, w tym kursy, na które użytkownik się zapisał, jego status, ukończone kursy i szkolenia wraz z datami oraz dane szczegółowe, np. odpowiedzi na pytania i uzyskane wyniki. Dane te są niezbędne do uzyskania dostępu do szkoleń za pośrednictwem Cochlear Academy. Wykorzystywane są w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do materiałów szkoleniowych, raportowania statusu oraz ukończenia szkolenia lub kursu, polecanych szkoleń i kursów, a także do raportowania i w celach analitycznych. Informacje te umożliwiają nam rekomendowanie kursów na podstawie danych konta użytkownika.

Cochlear Family to bezpłatny program członkowski oferowany przez firmę Cochlear użytkownikom w wybranych krajach. Zadaniem programu jest wsparcie użytkowników, ich rodzin i opiekunów w okresie oswajania się z urządzeniem.

Po dołączeniu do programu Cochlear Family użytkownik będzie otrzymywać od firmy Cochlear informacje o nowych usługach i produktach, promocjach, ofertach specjalnych, zaproszeniach na imprezy i opcjonalnych ankietach. W zależności od podanych informacji kontaktowych, wiadomości te mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty e-mail, pocztą tradycyjną, telefonicznie lub w formie wiadomości SMS.

Z członkostwa w programie Cochlear Family można zrezygnować w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą jednej z metod opisanych na końcu niniejszych Informacji o zasadach ochrony prywatności. Po podjęciu decyzji o rezygnacji z programu Cochlear Family jego byli uczestnicy nie będą mogli korzystać z dostępnych w jego ramach korzyści. Istnieje możliwość ponownego dołączenia do programu. W tym celu należy skontaktować się z lokalnym zespołem ds. obsługi klienta.

Dane osobowe gromadzone od członków programu Cochlear Family

Po uzyskaniu zgody użytkownika zbieramy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu. Informacje te są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika w naszych wewnętrznych systemach, komunikowania się z nim oraz do śledzenia naszych kontaktów.
Informacje biograficzne i dotyczące stanu zdrowia, takie jak wiek lub data urodzenia, stopień i czas trwania utraty słuchu oraz korzystanie z urządzeń słuchowych. Informacje te umożliwiają nam lepsze poznanie stanu słuchu użytkownika oraz korzystania przez niego z urządzeń słuchowych, tak aby firma Cochlear mogła jak najlepiej wspierać użytkownika i komunikować się z nim. Wykorzystujemy je również do celów demograficznych i statystycznych, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych dotychczasowych i potencjalnych klientów.

 

Udostępnianie danych osobowych

 • W stosownych przypadkach
  1. dostęp do zebranych od użytkownika danych będzie miał również wskazany rodzic lub opiekun; i/lub
  2. informacje te mogą zostać ujawnione wybranemu świadczeniodawcy usług zdrowotnych i/lub partnerowi serwisowemu.
 • Dane osobowe użytkownika udostępnimy innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do takiego udostępnienia.

Przechowywanie danych osobowych

Informacje gromadzone podczas uczestnictwa w programie Cochlear Family będą przechowywane przez cały okres jego trwania.

Nasz Program Wolontariuszy Cochlear łączy tysiące wolontariuszy oraz ich bliskich z całego świata, którzy mogą słyszeć dzięki rozwiązaniu firmy Cochlear. Wszystkich ich łączy wspólna sprawa — chęć niesienia pomocy osobom niesłyszącym.

Wolontariusze Cochlear dzielą się swoimi historiami, oferują wsparcie i przekazują informacje każdej osobie rozważającej korzystanie lub korzystającej z implantu słuchowego firmy Cochlear, jej rodzicom, opiekunom, członkom rodziny i znajomym.

Dane osobowe gromadzone podczas wyrażania zainteresowania uczestnictwem w programie

Kiedy dana osoba wyrazi zainteresowanie zostaniem wolontariuszem w Programie Wolontariuszy Cochlear, poprosimy ją o podanie pewnym danych osobowych, które są nam potrzebne, aby ocenić jej kandydaturę.

Aby określić, czy kandydat kwalifikuje się do udziału w Programie Wolontariuszy Cochlear, po uzyskaniu jego zgody możemy gromadzić i wykorzystywać następujące kategorie danych osobowych:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje biograficzne i dotyczące stanu zdrowia, takie jak wiek lub data urodzenia, stopień i czas trwania utraty słuchu oraz korzystanie z urządzeń słuchowych;
 • osobistą historię kandydata z perspektywy użytkownika implantu słuchowego firmy Cochlear lub osoby z nim powiązanej, a także zainteresowania, umiejętności i dostępność kandydata oraz
 • ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia wiarygodności kandydata w niektórych krajach sprawdzana jest jego przeszłość kryminalna, uzyskiwane jest zaświadczenie o niekaralności lub sprawdzane są inne aspekty historii danej osoby.

Dane osobowe gromadzone od wolontariuszy

Po uzyskaniu zgody użytkownika zbieramy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu. Informacje te są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika w naszych wewnętrznych systemach, komunikowania się z nim oraz do śledzenia naszych kontaktów.
Informacje biograficzne i dotyczące stanu zdrowia, takie jak wiek lub data urodzenia, stopień i czas trwania utraty słuchu oraz korzystanie z urządzeń słuchowych. Informacje te umożliwiają nam lepsze poznanie stanu słuchu kandydata oraz korzystania przez niego z urządzeń słuchowych, tak aby firma Cochlear mogła jak najlepiej go wspierać. Wykorzystujemy je również do celów demograficznych i statystycznych, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych dotychczasowych i potencjalnych klientów.
Osobista historia kandydata z perspektywy użytkownika implantu słuchowego firmy Cochlear lub opiekuna, a także zainteresowania, umiejętności i dostępność. Wykorzystujemy te informacje wraz innymi danymi biograficznymi w celu określenia możliwości uczestniczenia przez kandydata w Programie Wolontariuszy Cochlear. W tym celu umożliwiamy nawiązanie przez kandydata kontaktu z osobami, które chcą lepiej poznać jego historię z perspektywy osoby, która straciła słuch, lub osoby jej bliskiej.
Materiały pisemne, cytaty, zdjęcia, filmy i/lub nagrania audio z udziałem kandydata. Wykorzystujemy te informacje w naszych materiałach promocyjnych.
Odbyte szkolenia. W związku z możliwością zapewniania kandydatom dostępu do specjalistycznych szkoleń gromadzimy dane na temat tych, które zostały przez nich ukończone. Pozwoli nam to lepiej poznać wiedzę, jaką posiada kandydat oraz jego umiejętności.

 

Udostępnianie danych osobowych

Przeprowadzając ocenę zainteresowania kandydata przystąpieniem do programu, firma Cochlear nie udostępni danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody lub prawnego zobowiązania do ich udostępnienia.

W przypadku osób, które zostaną wolontariuszami Programu Wolontariuszy Cochlear, firma Cochlear może udostępnić ich dane osobom, które chcą poznać historię ich problemów ze słuchem, lub organizacjom imprez, na których osoby te mogą przemawiać jako wolontariusze Programu Wolontariuszy Cochlear. W stosownych przypadkach dostęp do zebranych od użytkownika danych będzie miał również wskazany rodzic lub opiekun. Dane osobowe użytkownika udostępnimy innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do takiego udostępnienia.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osoby, która została uczestnikiem Programu Wolontariuszy Cochlear, będą przechowywane tak długo, jak długo będzie ona uczestniczyć w programie. W przypadku rezygnacji z przystąpienia do Programu Wolontariuszy Cochlear dane osobowe przekazane wraz z wyrażeniem zainteresowania zostaną zniszczone tuż po jej złożeniu.

Firma Cochlear regularnie organizuje lub wspiera organizację różnorodnych dużych i małych imprez na całym świecie (Cochlear Events). Grupą docelową imprez Cochlear Events są osoby chcące dowiedzieć się więcej o produktach i usługach firmy Cochlear, użytkownicy urządzeń medycznych firmy Cochlear, wolontariusze Cochlear oraz lekarze.

Dane osobowe gromadzone na potrzeby imprez Cochlear Events

Przy rejestracji lub udziale w wydarzeniu Cochlear gromadzimy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu. Informacje te są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika w naszych wewnętrznych systemach, komunikowania się z nim, przesyłania mu szczegółowych informacji dotyczących imprezy Cochlear Events oraz do śledzenia naszych kontaktów.
Informacje biograficzne i dotyczące stanu zdrowia, takie jak wiek lub data urodzenia, stopień i czas trwania utraty słuchu oraz korzystanie z urządzeń słuchowych. W przypadku imprez Cochlear Events skierowanych do potencjalnych i/lub aktualnych użytkowników korzystających z rozwiązań i/lub usług w zakresie implantów słuchowych firmy Cochlear, wykorzystujemy te informacje, aby zapewnić uczestnikom interesujące ich tematy wykładów i prelegentów. Wykorzystujemy je również do celów demograficznych i statystycznych, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych dotychczasowych i potencjalnych klientów.
Osobista historia z perspektywy użytkownika produktów i/lub usług firmy Cochlear lub jej opiekuna, a także zainteresowania, umiejętności i dostępność. Wykorzystujemy te informacje wraz innymi danymi biograficznymi w celu określenia możliwości uczestniczenia przez kandydata w Programie Wolontariuszy Cochlear. W tym celu umożliwiamy nawiązanie przez kandydata kontaktu z osobami, które chcą lepiej poznać jego historię z perspektywy osoby, która straciła słuch, lub osoby bliskiej użytkownikowi produktów i/lub usług firmy Cochlear.
Fotografie, nagrania wideo i/lub audio (określane łącznie jako „nagrania”) przedstawiające użytkownika. Na niektórych imprezach Cochlear Events tworzymy nagrania z zamiarem ich wykorzystania w materiałach firmy Cochlear, na zewnętrznych stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz drukowanych publikacjach. Użytkownik zostanie zawsze poproszony o zgodę na udział w nagraniu, w którym znajduje się na pierwszym planie w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. zdjęcie lub nagranie wideo ze zbliżeniem użytkownika). W przypadku nagrań, na których użytkownik pojawia się w tle, jest widoczny niewyraźnie lub jest widoczny w sposób nieumożliwiający jego identyfikację, możemy wykorzystywać nagranie bez jego zgody.
Dane dotyczące podróży W ograniczonych okolicznościach firma Cochlear może służyć pomocą uczestnikom imprez Cochlear Events przy rezerwowaniu przejazdów i/lub zakwaterowania. W takich przypadkach dane dotyczące podróży, w tym dane dokumentów potwierdzające obywatelstwo czy dane dotyczące płatności, będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania rezerwacji.

 

Udostępnianie danych osobowych

Jeśli użytkownik wyrazi osobną zgodę, możemy udostępniać nagrania zawierające jego wizerunek i/lub głos w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, w drukowanych publikacjach lub w inny sposób określony w takim materiale. Dane osobowe użytkownika udostępnimy naszym zewnętrznym świadczeniodawcom usług w sposób adekwatny do ich zaangażowania w organizację imprez Cochlear Events. Dane osobowe i dane dotyczące podróży udostępnimy w stopniu niezbędnym do dokonania rezerwacji ustalonego przejazdu lub zakwaterowania (np. udostępniając imię i nazwisko oraz datę urodzenia liniom lotniczym w celu dokonania rezerwacji lotów). Dane osobowe użytkownika udostępnimy innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do takiego udostępnienia.

Przechowywanie danych osobowych

Dane dotyczące rejestracji i uczestnictwa w imprezie Cochlear Events będą przechowywane tylko przez czas potrzebny do należytego zorganizowania i zarządzania imprezą Cochlear Events oraz w celu późniejszej analizy trendów i przekroju uczestników biorących w nim udział.

Konwersacje Cochlear to program dostępny wyłącznie dla osób posiadających zaproszenie, skierowany do użytkowników urządzeń firmy Cochlear oraz ich rodziców i opiekunów w wybranych krajach. Celem programu Konwersacje Cochlear jest prowadzanie badań rynkowych i zbieranie opinii od klientów firmy Cochlear w celu ulepszania jej produktów i usług.

Po dołączeniu do programu Konwersacje Cochlear użytkownik będzie otrzymywać zaproszenia do przesłania opinii oraz do wzięcia udziału w ankietach i innych formach badania rynku. W zależności od podanych nam informacji kontaktowych, wiadomości te mogą być dostarczane drogą mejlową, pocztą tradycyjną, telefonicznie lub w formie wiadomości SMS.

Z członkostwa w programie Konwersacje Cochlear można zrezygnować w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą jednej z metod opisanych na końcu niniejszych Informacji.

Dane osobowe gromadzone od członków programu Konwersacje Cochlear

Po uzyskaniu zgody użytkownika zbieramy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu. Informacje te są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika w naszych wewnętrznych systemach, komunikowania się z nim oraz do śledzenia naszych kontaktów.
Informacje biograficzne i dotyczące stanu zdrowia, takie jak wiek lub data urodzenia, stopień i czas trwania utraty słuchu oraz korzystanie z urządzeń słuchowych. Informacje te umożliwiają nam lepsze poznanie stanu słuchu użytkownika oraz korzystania przez niego z urządzeń słuchowych, tak aby firma Cochlear mogła jak najlepiej wspierać użytkownika i komunikować się z nim. Dowiemy się też, jakie formy badania rynku będą najbardziej odpowiadały użytkownikowi. Wykorzystujemy je również do celów demograficznych i statystycznych, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych dotychczasowych i potencjalnych klientów.
Odpowiedzi udzielone w badaniach rynku Gdy użytkownik przesyła opinie, wypełnia ankiety lub w inny sposób uczestniczy w badaniach rynkowych prowadzonych w ramach programu Konwersacje Cochlear, używamy przekazanych przez niego informacji do ulepszania naszych produktów i usług. Odpowiedzi udzielone przez użytkownika będą gromadzone i przekazywane w sposób zbiorczy, jednak użytkownik zostanie zawsze z wyprzedzeniem poinformowany o powiązaniu go z udzielonymi odpowiedziami.

 

Udostępnianie danych osobowych

W stosownych przypadkach dostęp do zebranych od użytkownika danych będą mieli również wskazani rodzice lub opiekun. Dane osobowe użytkownika udostępnimy innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do takiego udostępnienia.

Przechowywanie danych osobowych

Informacje gromadzone podczas uczestnictwa w programie Konwersacje Cochlear będą przechowywane przez cały okres jego trwania.

Gromadzone dane osobowe

Osoby ubiegające się o pracę w firmie Cochlear lub dla firmy Cochlear zostaną poproszone o podanie różnych informacji, takich jak dane kontaktowe, szczegółowe informacje o dotychczasowym zatrudnieniu i wykształceniu (np. CV/życiorys i/lub wykaz ukończonych przedmiotów i ocen), dowód uprawnień do podjęcia pracy (np. paszport i/lub wiza) oraz opis umiejętności (np. znajomość języków obcych).

Dane osobowe użytkownika mogą być również zbierane od innych osób w wyniku:

 • Przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej
 • Sprawdzania otrzymanych referencji
 • Przeglądu historii danej osoby
 • Wyszukiwania informacji w internecie, np. w wyszukiwarce Google lub w serwisie LinkedIn
 • Przeprowadzonych testów psychologicznych

Rodzaj wymaganych i gromadzonych informacji może się różnić w zależności od kraju.

Cel gromadzenia danych

Dane osobowe gromadzone w procesie rekrutacji są wykorzystywane do oceny przydatności kandydata do pełnienia określonej roli lub ról, prowadzenia rejestru zażaleń składanych w czasie aplikowania na stanowisko w firmie Cochlear, a także ułatwiają ocenę skuteczności narzędzi i procesów weryfikacji kandydatów na stanowisko. Informacje te pozwalają nam również poznać historię, mocne strony i możliwości rozwoju kandydata.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Z wyjątkiem firm świadczących usługi rekrutacyjne w imieniu firmy Cochlear dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji nie będą udostępniane stronom trzecim bez zgody kandydata. W przypadku podania w ramach swojego podania o pracę listy osób (znajomych oraz współpracowników/menedżerów) mogących zaświadczyć o kwalifikacjach kandydata, firma Cochlear może kontaktować się z tymi osobami i poinformować je, że kandydat ubiega się w firmie Cochlear o stanowisko.

Okres przechowywania danych

Jeśli kandydat zostanie zatrudniony w firmie Cochlear, dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez cały okres pracy w firmie Cochlear. Po ustaniu zatrudnienia dane te zostaną usunięte zgodnie z wewnętrznymi standardami firmy Cochlear dotyczącymi przechowywania i usuwania danych.

Jeśli osoba ubiegająca się o pracę nie zostanie zatrudniona, jej dane zebrane w procesie rekrutacji zostają usunięte przez firmę Cochlear w czasie 12 miesięcy od momentu jej zakończenia. W przypadku gdy kandydat zwróci się do firmy Cochlear z prośbą o ich zachowanie na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te zostaną usunięte w ciągu 5 lat od momentu ostatniego rozpatrywania jego kandydatury na określone stanowisko.

Aplikacja Nucleus® Smart umożliwia optymalizację ustawień odbioru dźwięku bezpośrednio ze zgodnego urządzenia firmy Apple® lub z systemem AndroidTM. Aplikacja pozwala na sparowanie zgodnego procesora dźwięku ze zgodnym smartfonem przez połączenie Bluetooth®, umożliwiając szybką zmianę programów, regulację głośności, sterowanie akcesoriami do przesyłu strumieniowego, korzystanie ze wskazówek dotyczących obsługi oraz lokalizowanie zagubionego procesora dźwięku.

Synchronizacja danych

Po włączeniu synchronizacji danych dane słuchowe z procesora dźwięku i aplikacji Nucleus® Smart będą regularnie synchronizowane z usługami Cochlear, aby były dostępne ze wszystkich podłączonych urządzeń. Przesyłane dane obejmują dane ze śledzenia funkcji słuchowych w aplikacji Nucleus Smart, takie jak ilość czasu spędzanego na mówieniu oraz częstotliwość odłączania cewki dźwiękowej. Zsynchronizowane dane nie zawierają ani nie ujawniają szczegółów dotyczących stanu zdrowia użytkownika. Dzięki synchronizacji tych danych z Cochlear użytkownicy wielu urządzeń mobilnych będą mogli zobaczyć te same dane śledzenia funkcji słuchowych na każdym urządzeniu mobilnym.

Funkcja synchronizacji danych jest włączana dla określonego użytkownika. Gdy rodzic lub opiekun włączy funkcję synchronizacji danych dla użytkownika implantu Cochlear, funkcja ta zostanie włączona również dla jego współmałżonka i/lub innych opiekunów, którzy używają aplikacji Nucleus Smart z urządzeniem użytkownika implantu. Na przykład jeśli rodzic lub opiekun użytkownika implantu firmy Cochlear włączy funkcję synchronizacji danych procesora(-ów) dźwięku swojego dziecka, umożliwi to również drugiemu rodzicowi / opiekunowi użytkownika implantu, który używa aplikacji Nucleus Smart, sterowanie procesorem dźwięku swojego dziecka z własnego urządzenia mobilnego. Podobnie gdy jeden z rodziców lub opiekunów wyłączy funkcję synchronizacji danych, zostanie ona wyłączona dla wszystkich innych opiekunów użytkownika implantu.

Cochlear wykorzystuje dane osobowe otrzymane za pośrednictwem funkcji synchronizacji danych w celu świadczenia usługi synchronizacji i umożliwienia korzystania z innych usług Cochlear dostępnych w wybranych krajach. Ponadto Cochlear wykorzystuje dane osobowe tylko w zanonimizowanej formie – bez nazwisk odbiorców lub opiekunów – do identyfikacji trendów, rozwoju i dzielenia się wynikami badań naukowych, do zrozumienia, jak wykorzystywane są jego produkty i usługi oraz do ciągłego ulepszania swoich produktów i usług. Dane z synchronizacji danych będą przechowywane przez cały okres posiadania konta Cochlear lub dopóki nie zdecydujesz inaczej.

Nie ma obowiązku korzystania z funkcji synchronizacji danych procesora dźwięku. Jest to funkcja opcjonalna, którą można włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie na ekranie „Ustawienia” aplikacji Nucleus Smart.

Udostępnianie danych

Oferowana w wybranych krajach funkcja udostępniania danych aplikacji Nucleus Smart umożliwia udostępnianie danych słuchowych klinice uczestniczącej w programie. Udostępnienie danych klinice umożliwi jej przeglądanie danych pochodzących z implantu słuchowego, procesora dźwięku oraz aplikacji Nucleus Smart użytkownika, jak również wszystkich danych związanych z usługami bazującymi na funkcji udostępniania danych, np. usługą Remote Check. Dane udostępnione klinice mogą pomóc lekarzowi lepiej poznać sposób korzystania z urządzenia i jego działanie.

Aby włączyć funkcję udostępniania danych, należy najpierw uaktywnić opisaną powyżej funkcję synchronizacji danych, która pozwoli na regularne synchronizowanie danych z urządzeń użytkownika z usługami firmy Cochlear. Z funkcji synchronizacji danych mogą korzystać wyłącznie kliniki uczestniczące w programie w wybranych krajach. Jeśli klinika użytkownika oferuje usługę wymagającą udostępniania danych, np. Remote Check, w aplikacji Nucleus Smart zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o zezwolenie na udostępnienie danych klinice. Kliniki, którym użytkownik udostępnia dane, oraz te, które poprosiły go o włączenie tej funkcji, można zobaczyć w menu Ustawienia aplikacji Nucleus Smart. Funkcję udostępniania danych można w dowolnym momencie wyłączyć.

Najważniejsze dane

Podczas logowania do aplikacji Nucleus Smart za pomocą swojego konta Cochlear, do firmy Cochlear wysyłane są informacje na temat implantu oraz procesora dźwięku użytkownika. Informacje te pozwalają nam zweryfikować, czy aplikacja jest używana z zatwierdzonym sprzętem.

Powiadomienia

Aplikacja Nucleus Smart prosi o włączenie powiadomień umożliwiających przekazywanie użytkownikowi ważnych alarmów dotyczących procesora lub procesorów dźwięku. Funkcja ta pozwala również na włączenie funkcji działających w tle, takich jak Śledzenie funkcji słuchowych.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach powiadomień aplikacji smartfona.

Znajdź mój procesor / Usługi lokalizowania

Aplikacja Nucleus Smart wykorzystuje moduł GPS oraz sieć Wi-Fi lub sieć komórkową, z którą połączone jest urządzenie, aby pomóc użytkownikowi odnaleźć zagubiony procesor dźwięku. W tym celu zapisuje ona miejsce, w którym procesor dźwięku był używany po raz ostatni, jak również miejsce, w którym po raz ostatni procesor dźwięku był używany z aplikacją. Dane dotyczące miejsca nie są wysyłane do firmy Cochlear.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach usług lokalizacyjnych aplikacji smartfona.

Dane analityczne

Aplikacja Nucleus Smart gromadzi i wysyła do firmy Cochlear zanonimizowane dane dotyczące sposobu korzystania z aplikacji oraz pojawiających się błędów. Dane te pomagają firmie Cochlear stale usprawniać działanie aplikacji Nucleus Smart oraz innych produktów i usług firmy Cochlear. Przykładami danych analitycznych są rodzaj używanego urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego, częstotliwość korzystania z funkcji aplikacji oraz adresy protokołów internetowych pozwalające określić rejon geograficzny, w którym aplikacja jest używana. Firma Cochlear wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz administracyjne mające na celu wyeliminowanie ryzyka powiązania tych danych z danymi identyfikacyjnymi użytkownika.

Aplikacja Osia® Smart umożliwia optymalizację ustawień odbioru dźwięku bezpośrednio ze zgodnego urządzenia firmy Apple® lub z systemem Android™. Aplikacja pozwala na sparowanie procesora dźwięku Osia ze zgodnym smartfonem przez połączenie Bluetooth®, umożliwiając zmianę programów, regulację głośności, sterowanie akcesoriami do przesyłu strumieniowego, korzystanie ze wskazówek dotyczących obsługi oraz lokalizowanie zagubionego procesora dźwięku.

Dane osobowe gromadzone przez aplikację Osia Smart

Na podstawie używanych usług i po uzyskaniu zgody użytkownika gromadzimy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Informacje pochodzące z konta Cochlear Aby zalogować się do aplikacji Osia Smart, wymagane jest posiadanie konta Cochlear. W zależności od ustawień konta Cochlear, możemy je wykorzystywać do kontaktu z użytkownikiem. Więcej informacji o koncie Cochlear można uzyskać w rozdziale Uzupełnienie informacji o ochronie prywatności.
Dane analityczne Aplikacja Osia Smart gromadzi i wysyła do firmy Cochlear zanonimizowane dane dotyczące sposobu korzystania z aplikacji oraz pojawiających się błędów. Dane te pomagają firmie Cochlear stale usprawniać działanie aplikacji Osia Smart oraz innych produktów i usług firmy Cochlear. Przykładami danych analitycznych są rodzaj używanego urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego, częstotliwość korzystania z funkcji aplikacji oraz adresy protokołów internetowych pozwalające określić rejon geograficzny, w którym aplikacja jest używana. Firma Cochlear wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz administracyjne mające na celu wyeliminowanie ryzyka powiązania tych danych z danymi identyfikacyjnymi użytkownika.
Ta funkcjonalność może zostać włączona lub wyłączona na ekranie ustawień aplikacji Osia Smart.

 

Udostępnianie danych osobowych

W stosownych przypadkach dostęp do zebranych od użytkownika danych będzie miał również wskazany rodzic lub opiekun. Dane osobowe użytkownika udostępnimy innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do takiego udostępnienia.

Przechowywanie danych osobowych

Dane powiązane z kontem Cochlear są gromadzone przez firmę Cochlear do czasu aż użytkownik nakaże ich usunięcie.

Powiadomienia

Aplikacja Osia Smart prosi o włączenie powiadomień umożliwiających przekazywanie użytkownikowi ważnych alarmów dotyczących procesora(-ów) dźwięku. Funkcja ta pozwala również na włączenie funkcji działających w tle, takich jak Śledzenie funkcji słuchowych.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach powiadomień aplikacji smartfona.

Znajdź mój procesor / Usługi lokalizowania

Aplikacja Osia Smart wykorzystuje moduł GPS oraz sieć Wi-Fi lub sieć komórkową, z którą połączone jest urządzenie, aby pomóc użytkownikowi odnaleźć zagubiony procesor dźwięku. W tym celu zapisuje ona miejsce, w którym procesor dźwięku był używany po raz ostatni, jak również miejsce, w którym po raz ostatni procesor(y) dźwięku był(y) używany(-e) z aplikacją. Dane dotyczące miejsca nie są wysyłane do firmy Cochlear.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach usług lokalizacyjnych aplikacji smartfona.

Aplikacja Baha® Smart umożliwia optymalizację ustawień odbioru dźwięku bezpośrednio ze zgodnego urządzenia firmy Apple lub urządzenia z systemem Android™. Aplikacja pozwala na sparowanie procesora dźwięku Baha 6 ze zgodnym smartfonem przez połączenie Bluetooth®, umożliwiając zmianę programów, regulację głośności, sterowanie akcesoriami do przesyłu strumieniowego, korzystanie ze wskazówek dotyczących obsługi oraz lokalizowanie zagubionego procesora dźwięku.

Dane osobowe gromadzone przez aplikację Baha Smart

Na podstawie używanych usług i po uzyskaniu zgody użytkownika gromadzimy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Informacje pochodzące z konta Cochlear Aby zalogować się do aplikacji Baha Smart, wymagane jest posiadanie konta Cochlear. W zależności od ustawień konta Cochlear, możemy je wykorzystywać do kontaktu z użytkownikiem. Więcej informacji o koncie Cochlear można uzyskać w rozdziale Uzupełnienie informacji o ochronie prywatności.
Dane analityczne Aplikacja Baha Smart gromadzi i wysyła do firmy Cochlear zanonimizowane dane dotyczące sposobu korzystania z aplikacji oraz pojawiających się błędów. Dane te pomagają firmie Cochlear stale usprawniać działanie aplikacji Baha Smart oraz innych produktów i usług firmy Cochlear. Przykładami danych analitycznych są rodzaj używanego urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego, częstotliwość korzystania z funkcji aplikacji oraz adresy protokołów internetowych pozwalające określić rejon geograficzny, w którym aplikacja jest używana. Firma Cochlear wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz administracyjne mające na celu wyeliminowanie ryzyka powiązania tych danych z danymi identyfikacyjnymi użytkownika.
Ta funkcjonalność może zostać włączona lub wyłączona na ekranie ustawień aplikacji Baha Smart.
Szczegóły dotyczące urządzenia i kliniki Aplikacja Baha Smart umożliwia rejestrację danych procesora dźwięku w firmie Cochlear w celu zapewnienia serwisu i wsparcia technicznego oraz aktywacji gwarancji na urządzenie. Po zarejestrowaniu procesora dźwięku zostanie utworzone skojarzenie z kliniką, która go zainstalowała.  Jest to funkcja opcjonalna, która jest włączana tylko po sparowaniu procesora dźwięku i jeśli procesor dźwięku nie jest jeszcze zarejestrowany.

 

Udostępnianie danych osobowych

W stosownych przypadkach dostęp do zebranych od użytkownika lub dotyczących go danych będzie miał również wskazany rodzic lub opiekun. Dane osobowe użytkownika udostępnimy innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do takiego udostępnienia.

Przechowywanie danych osobowych

Dane powiązane z kontem Cochlear są gromadzone przez firmę Cochlear do czasu aż użytkownik nakaże ich usunięcie. Dane analityczne są przechowywane w zanonimizowanej formie przez nieograniczony czas, aby umożliwić nam identyfikację trendów w obsłudze i działaniu aplikacji Baha Smart. Twoje dane rejestracyjne są przechowywane przez firmę Cochlear w celu umożliwienia śledzenia urządzenia.

Powiadomienia

Aplikacja Baha Smart prosi o włączenie powiadomień umożliwiających przekazywanie użytkownikowi ważnych alarmów dotyczących procesora(-ów) dźwięku.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach powiadomień aplikacji smartfona.

Znajdź mój procesor / Usługi lokalizowania

Aplikacja Baha Smart wykorzystuje moduł GPS oraz sieć Wi-Fi lub sieć komórkową, z którą połączone jest urządzenie, aby pomóc użytkownikowi odnaleźć zagubiony procesor dźwięku. W tym celu zapisuje ona miejsce, w którym procesor dźwięku był używany po raz ostatni, jak również miejsce, w którym po raz ostatni procesor(y) dźwięku był(y) używany(-e) z aplikacją. Dane dotyczące miejsca nie są wysyłane do firmy Cochlear.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach usług lokalizacyjnych smartfona.

Bring Back the Beat to zabawna aplikacja na urządzenia mobilne, która pomaga użytkownikom implantów firmy Cochlear odzyskać lub rozwinąć przyjemność ze słuchania muzyki, ucząc ich rozróżniania dźwięków wydawanych przez różne instrumenty, a także ich barw i wysokości. Podczas korzystania z aplikacji gromadzimy niektóre dane osobowe i wykorzystujemy je, aby zapewnić jej użytkownikom najlepsze możliwe wrażenia.

Gromadzone dane osobowe

Podczas korzystania z aplikacji Bring Back The Beat gromadzimy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu Informacje te są wykorzystywane do utworzenia konta Cochlear, jeśli użytkownik jeszcze go nie posiada, oraz zapewnienia mu dostępu do stron internetowych, aplikacji i usług firmy Cochlear, w tym aplikacji Bring Back the Beat. Więcej informacji można znaleźć w uzupełnieniu informacji o ochronie prywatności dotyczącym kont Cochlear.
Dane gry, takie jak postępy w grze i zdjęcie gracza Jeśli użytkownik zalogował się do aplikacji Bring Back the Beat za pomocą konta Cochlear, możemy zapisać postępy użytkownika w grze. Dzięki temu po zmianie telefonu lub zalogowaniu się do aplikacji Bring Back the Beat z innego urządzenia użytkownik będzie mógł wrócić do gry dokładnie w tym samym miejscu, w którym ją zakończył. Informacje te umożliwiają również utworzenie tabeli wyników, dzięki której użytkownik będzie porównać swoje postępy z innymi graczami w aplikacji Bring Back the Beat.
Dane serwisu Spotify W przypadku połączenia konta w serwisie Spotify z aplikacją Bring Back the Beat gromadzimy informacje o utworach i artystach, których słuchasz w serwisie Spotify. Dzięki temu użytkownik będzie mógł korzystać z trybu gry Repertoire (Repertuar), który zapewni mu jeszcze więcej radości z muzyki.
Dane analityczne Aplikacja Bring Back the Beat gromadzi i wysyła do firmy Cochlear zanonimizowane dane dotyczące sposobu używania aplikacji oraz pojawiających się błędów. Dane te pomagają firmie Cochlear stale usprawniać działanie aplikacji Bring Back the Beat oraz innych produktów i usług firmy Cochlear. Przykładami danych analitycznych są rodzaj używanego urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego, częstotliwość korzystania z funkcji aplikacji oraz adresy protokołów internetowych pozwalające określić rejon geograficzny, w którym aplikacja jest używana. Firma Cochlear wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz administracyjne mające na celu wyeliminowanie ryzyka powiązania tych danych z danymi identyfikacyjnymi użytkownika.

 

Udostępnianie danych osobowych

Podczas korzystania z aplikacji Bring Back the Beat na widocznej dla innych graczy w aplikacji Bring Back the Beat tabeli wyników pojawi się imię i pierwsza litera nazwiska użytkownika. W przypadku połączenia aplikacji Bring Back the Beat z kontem w serwisie Spotify wysyłamy również do serwisu Spotify informacje na temat korzystania przez użytkownika z aplikacji Bring Back the Beat. Poza tym udostępnimy dane osobowe użytkownika innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do ich udostępnienia. Uwaga: jeśli użytkownik zdecyduje się na dodanie zdjęcia, aby spersonalizować swoją grę, zdjęcie to nie zostanie wyświetlone w tabeli wyników ani udostępnione innym graczom.

Przechowywanie danych osobowych

Dane użytkownika z gry Bring Back the Beat będą przechowywane przez cały okres posiadania przez niego konta Cochlear lub do momentu, gdy zwróci się on do nas z prośbą o ich usunięcie. Pomimo usunięcia konta Cochlear możemy zachować zanonimizowane dane analityczne dotyczące sposobu korzystania z aplikacji Bring Back the Beat.

Dane dotyczące serwisu Spotify będą przechowywane przez czas wykorzystywania przez użytkownika jego konta Spotify w aplikacji Bring Back the Beat. Aby usunąć konto serwisu Spotify z aplikacji Bring Back the Beat, należy dotknąć ikony Spotify w trybie gry Repertoire (Repertuar) i postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Usługa Remote Check firmy Cochlear umożliwia użytkownikom jej implantów przeprowadzanie za pomocą aplikacji Nucleus Smart autotestów w domu i przekazywanie jej wyników oraz informacji diagnostycznych klinice uczestniczącej w programie. Po przeprowadzeniu autotestu jego wyniki, w tym dane osobowe, zostaną przesłane do firmy Cochlear.

Korzystanie z usługi Remote Check jest opcjonalne i w dowolnym momencie można z niej zrezygnować, kontaktując się ze swoim klinicystą lub firmą Cochlear w sposób podany poniżej.

Gromadzone dane osobowe użytkowników korzystających z usługi Remote Check

Po uzyskaniu zgody użytkownika zbieramy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail Informacje te umożliwiają nam zidentyfikowanie użytkownika w naszych wewnętrznych systemach i komunikowania się z nim. Informacje te mogą służyć do wysyłania użytkownikowi wiadomości na temat usługi Remote Check, takich jak przypomnienia o przeprowadzeniu autotestów lub informacji zwrotnych z kliniki.
Informacje z konta Cochlear i aplikacji Nucleus Smart Konto Cochlear i aplikacja Nucleus Smart umożliwiają świadczenie usługi Remote Check. Więcej informacji o każdej z usług można uzyskać w rozdziale Uzupełnienie informacji o ochronie prywatności.
Wyniki uzyskane dzięki usłudze Remote Check, w tym dane dotyczące badań słuchu, zdjęcia miejsca wszczepienia implantu, wyniki kwestionariusza oraz dane diagnostyczne implantu(-ów) lub procesora(-ów) dźwięku Gromadzenie przez nas tych informacji umożliwi użytkownikowi ich udostępnienie wyznaczonej klinice lub klinikom, które następnie przeprowadzą analizę stanu jego słuchu bez konieczności odbycia wizyty w klinice.
Numery karty płatniczej/kredytowej użytkownika W stosownych przypadkach dane są gromadzone w celu umożliwienia korzystania z wbudowanej funkcji dokonywania płatności, obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Bramka płatności zrealizuje płatność użytkownika. Firma Cochlear nie przechowuje w tym celu informacji dotyczących karty płatniczej/kredytowej użytkownika.

 

W związku z dążeniem firmy Cochlear do ciągłego ulepszania oferowanych przez nią produktów i usług, wykorzystujemy również zanonimizowane dane zebrane za pośrednictwem usługi Remote Check, aby jeszcze lepiej poznać sposób korzystania z naszych produktów i usług i opracowywać nowe rozwiązania w zakresie implantów słuchowych.

Udostępnianie danych osobowych

Podstawowym celem usługi Remote Check jest umożliwienie wykonywania autotestów i udostępniania jej wyników klinice. Dane uzyskane za pomocą usługi Remote Check zostaną przekazane wyłącznie wskazanym przez użytkownika klinikom. Aby określić, które kliniki mają mieć dostęp do danych usługi Remote Check, należy skorzystać z funkcji udostępniania danych aplikacji Nucleus Smart. Więcej informacji na temat funkcji udostępniania danych można znaleźć w uzupełnieniu informacji o ochronie prywatności dotyczącym aplikacji Nucleus Smart. W stosownych przypadkach dostęp do zebranych od użytkownika lub dotyczących go danych będzie miał również wskazany rodzic lub opiekun. Dane osobowe użytkownika udostępnimy innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do takiego udostępnienia.

Przechowywanie danych osobowych

Informacje gromadzone dzięki usłudze Remote Check są przechowywane przez firmę Cochlear w imieniu użytkownika do czasu aż użytkownik nakaże ich usunięcie.

 

Usługa Cochlear Remote Assist umożliwia odbywanie zaplanowanych wcześniej spotkań wideo na żywo z lekarzem, w tym spotkań dotyczących poradnictwa, selekcji i regulacji procesora dźwięku. Aby uzyskać dostęp do usługi, należy skorzystać z aplikacji Nucleus Smart lub Baha Smart. Uczestnictwo w Remote Assist jest opcjonalne. 

Aby korzystać z usługi Remote Assist, należy połączyć się zdalnie z lekarzem za pośrednictwem preferowanego przez firmę Cochlear dostawcy usług komunikacji w chmurze — Vonage. Vonage będzie przetwarzać Twój adres IP (jak określono poniżej) zgodnie z Polityką Prywatności Vonage. Zalecamy zapoznanie się z tym dokumentem przed podjęciem decyzji o nawiązaniu połączenia.

Gromadzone dane osobowe użytkowników korzystających z usługi Remote Assist 

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail Informacje te umożliwiają nam zidentyfikowanie użytkownika w naszych wewnętrznych systemach i komunikowanie się z nim.  Możemy wykorzystywać te informacje do przekazywania wiadomości dotyczących udziału w Remote Assist.
Informacje z konta Cochlear i aplikacji Nucleus Smart lub Baha Smart Twoje konto Cochlear oraz aplikacje Nucleus Smart lub Baha Smart są wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z usługi Remote Assist.  Więcej informacji o każdej z usług można uzyskać w rozdziale Uzupełnienie informacji o ochronie prywatności.
Sesja Remote Assist Firma Cochlear nie przetwarza żadnych danych osobowych dotyczących sesji Remote Assist.
Adres IP Vonage rejestruje adres IP na potrzeby obsługi klienta. Vonage zachowuje te informacje przez 7 dni.

 

 

Cochlear CoPilot to samoobsługowa aplikacja mobilna pomagająca użytkownikom implantów firmy Cochlear słyszeć, komunikować się oraz korzystać z życia. Podczas korzystania z aplikacji gromadzimy niektóre dane osobowe i wykorzystujemy je, aby zapewnić jej użytkownikom najlepsze możliwe wrażenia.

Gromadzone dane osobowe

Podczas korzystania z aplikacji Cochlear CoPilot gromadzimy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria danych osobowych Cel gromadzenia danych osobowych i ich wykorzystania
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu Informacje te są wykorzystywane do utworzenia konta Cochlear, jeśli użytkownik jeszcze go nie posiada, oraz zapewnienia mu dostępu do stron internetowych, aplikacji i usług firmy Cochlear, w tym aplikacji Cochlear CoPilot.
Dane analityczne Aplikacja Cochlear CoPilot gromadzi i wysyła do firmy Cochlear zanonimizowane dane dotyczące sposobu używania aplikacji oraz pojawiających się błędów. Dane te pomagają firmie Cochlear stale usprawniać działanie aplikacji Cochlear CoPilot oraz innych produktów i usług firmy Cochlear. Przykładami danych analitycznych są rodzaj używanego urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego, częstotliwość korzystania z funkcji aplikacji oraz adresy protokołów internetowych pozwalające określić rejon geograficzny, w którym aplikacja jest używana. Firma Cochlear wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz administracyjne mające na celu wyeliminowanie ryzyka powiązania tych danych z danymi identyfikacyjnymi użytkownika.

 

Udostępnianie danych osobowych

Podczas korzystania z aplikacji Cochlear CoPilot dane osobowe użytkownika są udostępniane innym stronom trzecim wyłącznie po uzyskaniu jego zgody lub zgodnie z prawnym zobowiązaniem do ich udostępnienia.

Przechowywanie danych osobowych

Będziemy przechowywać dane użytkownika dotyczące aktywności na Cochlear CoPilot tak długo, jak długo będzie on miał konto Cochlear lub do momentu, gdy poprosi nas o ich usunięcie. Jeśli użytkownik usunie swoje konto Cochlear, możemy zachować dane analityczne pozbawione cech identyfikacyjnych na temat tego, jak korzystał on z Cochlear CoPilot.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

W jaki sposób użytkownik może zgłaszać pytania lub wątpliwości na temat niniejszych Informacji lub metod obsługi jego danych osobowych przez Cochlear?

W przypadku, gdy użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych, zadać pytanie lub ma obawy dotyczące niniejszych Informacji o zasadach ochrony prywatności lub sposobu postępowania z danymi osobowymi na jego temat, użytkownik powinien skontaktować się z nami

 1. drogą mailową privacy@cochlear.com lub
 2. za pośrednictwem przedstawiciela firmy Cochlear w danym państwie lub najbliższego biura regionalnego firmy Cochlear.

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC

Do wiadomości: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555

COCHLEAR AMERICAS

Do wiadomości: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798

COCHLEAR EUROPE LIMITED

Do wiadomości: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400

COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.

Do wiadomości: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

EWENTUALNE ZMIANY W NINIEJSZYCH INFORMACJACH

Konieczne może być okresowe aktualizowanie treści niniejszych Informacji z różnych powodów, w tym w wyniku zmian w prawie, przepisach i naszych praktykach biznesowych. Zachęcamy użytkowników do regularnego przeglądania niniejszych Informacji o globalnych zasadach ochrony prywatności, by mieli pewność, że wiedzą o wszystkich nowościach.

 

DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z treścią niniejszych Informacji. Mamy świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają firmę Cochlear, decydując się na udostępnienie swoich danych osobowych. Zamierzamy wykorzystywać je w sposób odpowiedzialny.

 

Data publikacji 15.05.2022 r.

D1425384 V13 2022-02

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, logo w kształcie elipsy i nazwy z symbolem ® lub ™ to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Cochlear Bone Anchored Solutions AB lub Cochlear Limited (o ile nie wspomniano inaczej).
Nazwa i loga Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie użycie tych znaków przez firmę Cochlear Limited odbywa się na podstawie udzielonej licencji.
Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Android to znak towarowy firmy Google LLC.