COCHLEARS GLOBALE MEDDELELSE OM PERSONVERN

Når du samhandler med Cochlear, kan vi samle inn og bruke din personlige informasjon som beskrevet i denne meddelelsen om personvern (“meddelelse”). Vennligst les denne meddelelsen nøye, da den forklarer hvordan din personlige informasjon blir samlet inn, brukt og delt med Cochlear Limiteds datterselskap i hele verden (“Cochlear-gruppen”). Den inneholder også informasjon om hvordan du kan få tilgang til og oppdatere din personlige informasjon, og velge hvordan din personlige informasjon blir brukt.

Denne meddelelsen omfatter innsamling av data både på nett og på andre måter, inkludert personlig informasjon som vi samler inn gjennom nettsteder, apper, papirskjemaer, kundeservice og arrangementer.

Vær oppmerksom på at vi kan innhente personlig informasjon fra forskjellige kilder (nettsider, arrangementer på og utenfor nettet) og fra forskjellige enheter. Som en del av dette kan vi kombinere personlig informasjon som opprinnelig ble samlet inn av forskjellige Cochlear-kontorer eller Cochlear-partnere.

Vær oppmerksom på at denne meddelelsen om personvern ikke regulerer Cochlears innhenting, bruk eller deling av beskyttede helseopplysninger som definert av U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (den amerikanske HIPAA‑loven) (“HIPAA”). Du kan se vår HIPAA‑meddelelse om personvernpraksis.

Merk: i tillegg til denne globale meddelelsen om personvern, gjelder Kinas personverntillegg for Cochlear-kunder i Kina.

 

HVILKEN PERSONLIG INFORMASJON SAMLER COCHLEAR INN?

Personlig informasjon du angir.

Når du har kontakt med Cochlear, kan du oppgi personlig informasjon. For eksempel kan du oppgi

 • navn eller kontaktdetaljer når du registrerer en Cochlear‑konto på nettsidene våre eller via en av appene våre, eller når du besøker Cochlear‑anlegg eller ‑arrangementer
 • informasjon om din personlige hørselsreise, på Cochlear Community‑forumet eller andre tjenester
 • biologisk og demografisk informasjon om din alder, helse eller medisinske behandling når du registrerer en enhet eller bruker eller forespør informasjon om produktene og tjenestene våre,
 • finansielle opplysninger som kredittkortnummeret ditt når du kjøper produkter eller tjenester fra oss,
 • kundeservice og kjøpshistorikk og all informasjon du frivillig deler med oss om din erfaring med bruk av produktene og tjenestene våre (f.eks. markedsundersøkelse og forbrukeranmeldelser),
 • posisjonsdata, som data hentet fra din IP-adresse, land og presis geolokalisering av mobilenheten din (der vi har gitt passende meddelelse og valg),
 • lyd, elektronisk eller visuell informasjon hvis du deltar i arrangementene våre eller gir oss en talent- eller medieutgivelse; eller
 • Du kan gi oss andre personopplysninger når du kontakter oss, via telefon, på nettet eller gjennom “kontakt oss”-funksjoner.

Hvis du jobber som helsepersonell, kan vi også samle inn informasjon om din medisinske spesialisering, dine kliniske interesser og ditt forhold til Cochlear‑produkter.

Du er ikke forpliktet til å gi personopplysninger til oss, men i noen tilfeller kan det hende vi ikke kan tilby alle tjenestene våre til deg uten din personlige informasjon.

Personlig informasjon som samles inn gjennom din bruk av produktene og tjenestene.

Cochlear mottar informasjon når du bruker Cochlear-apper og Cochlear-tjenester. Denne informasjonen inkluderer hvordan du bruker en app og/eller hørselshjelpemidlet ditt, og informasjon om lydprosessoren din (f.eks. enhetsnummer, kontonummer, modell, maskinvareversjon). Når du besøker nettsidene våre eller bruker appene våre, kan datamaskinen eller mobilenheten din sende visse analysedata til oss, slik som IP‑adressen din, nettleserversjonen din, hvilken versjon av appen du bruker, og eventuelle feil som oppdages.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese delen nedenfor om hvordan Cochlear bruker informasjonskapsler. Hvis du vil ha mer informasjon om bestemte produkter, tjenester og aktiviteter, kan du se delen Tillegg til meddelelse om personvern .

Personlig informasjon fra tredjeparter.

Fra tid til annen kan vi innhente informasjon om deg fra andre organisasjoner eller personer. Når klinikken din for eksempel mottar et høreimplantat, kan helsetjenesteleverandøren registrere høreimplantatets serienummer, lydprosessorens serienummer og konfigurasjon samt kontaktdetaljer hos oss, slik at du kan motta full støtte fra oss. Vi kan også innhente data fra tredjepartsleverandører for å supplere markedsanalyse- og markedsføringsarbeidet vårt. Med denne ekstra informasjonen kan vi gi deg en enda mer personlig tilpasset opplevelse.

HVORDAN BRUKER COCHLEAR PERSONLIG INFORMASJON?

I arbeidet vårt for å forandre måten man forstår og behandler hørselstap på og for å fornye og utvikle et utvalg med høreløsninger med implantater, bruker vi personlig informasjon til formålene som er beskrevet nedenfor, og til formålene i tilleggene til meddelelsen om personvern.

Formålet med bruk av personlig informasjon Hvorfor vi gjør dette Våre rettmessige interesser (fordelene og/eller resultatene)
Garanti og journaler. Vi bruker din personlige informasjon til å føre og opprettholde journaler knyttet til vårt medisinske utstyr og for å spore garantiperioder, opprettholde en distribusjonsjournal og enhetshistorikkjournal over Cochlear-produkter og føre en oversikt over medisinske spørsmål og/eller klager knyttet til våre produkter.
 • Med ditt samtykke (hvor påkrevet)
 • Oppfylle kontraktsvilkår (f.eks. Cochlears globale begrensede garanti)
 • Regulatoriske forpliktelser
 • Raskere håndtering av service og reparasjoner
 • Forskning og produktutvikling
Registrering av enheter. Vi bruker din personlige informasjon for å registrere enhetene dine så vi kan ha riktige registre og yte full støtte med service og reparasjon.
 • Med ditt samtykke (hvor påkrevet)
 • Våre rettmessige interesser
 • Raskere håndtering av service og reparasjoner
 • Forskning og produktutvikling
Markedsføring. Vi bruker din personlige informasjon til markedsføring og salgsfremmende tiltak, for eksempel ved å invitere deg til å delta i undersøkelser og gi oss tilbakemelding, eller ved å kontakte deg med tilbud og annen informasjon relatert til produktene og tjenestene våre, som vi tror kan være av interesse for deg.
 • Med ditt samtykke (hvor påkrevet)
 • Våre rettmessige interesser
 • Oppfylle kontraktsvilkår
 • Identifisere hvilke produkter og tjenester som kan være av interesse for deg og la deg få vite om dem
 • Definere typer av kunder for nye produkter og tjenester
 • Optimalisere produkt- og tjenestetilbudet vårt
Personalisering. Vi bruker din personlige informasjon for å gi deg en personlig tilpasset opplevelse når du bruker nettsidene og appene våre. Vi kan opprette en profil basert på samhandlingene vi har hatt med deg, slik at vi lettere kan forstå hvilken informasjon du kan være interessert i å motta.
 • Våre rettmessige interesser
 • Identifisere hvilke produkter og tjenester som kan være av interesse for deg og la deg få vite om dem
 • Definere typer av kunder for nye produkter og tjenester
Kundeservice. Vi bruker din personlige informasjon til kundeserviceformål, inkludert å svare på spørsmål og forespørsler om informasjon om våre produkter og tjenester. Vi kan også sende deg tjenesterelaterte meldinger, for eksempel om garantiutløp.
 • Oppfylle kontraktsvilkår
 • Juridiske forpliktelser
 • Våre rettmessige interesser
 • For å svare på dine henvendelser
 • Forbedre og utvikle nye produkter og tjenester
 • Forbedre effektiviteten vår
Utvikling og forbedring av produkter og tjenester. Vi kan bruke din personlige informasjon til å teste, støtte og utvikle oppgraderinger og forbedringer av våre produkter og tjenester (f.eks. for å muliggjøre riktig konfigurering, aktivering, vedlikehold og administrasjon av enheter), samt for å utvikle nye produkter og tjenester, for å analysere produkt ytelses-, service- og pålitelighetsdata og for å forbedre innholdet, funksjonaliteten og brukervennligheten til våre nettsteder og apper.
 • Med ditt samtykke (hvor påkrevet)
 • Våre rettmessige interesser
 • Forbedre og utvikle nye produkter og tjenester
Andre generelle formål (f.eks. Intern undersøkelse, markedundersøkelse, analyser, sikkerhet). I samsvar med gjeldende lover kan vi bruke din personlige informasjon til andre generelle forretningsformål, for eksempel vedlikehold av kontoen din, gjennomføring av intern undersøkelse eller markedsundersøkelse og måling av effektiviteten til reklamekampanjer. Hvis du har Cochlear-kontoer, forbeholder vi oss retten til å avstemme disse kontoene til én enkelt konto. Vi kan også bruke din personlige informasjon til styring og drift av våre kommunikasjons-, IT- og sikkerhetssystemer, og for å overvåke for sikkerhet eller bedrageri.
 • Juridiske forpliktelser
 • Med ditt samtykke (hvor påkrevet)
 • Våre rettmessige interesser
 • Forbedre og utvikle nye produkter og tjenester
 • Forbedre effektiviteten vår
 • Beskytte våre systemer, nettverk og ansatte

 

Bruk av enhetene. Det kan være omstendigheter der vi har lov til å samle eller avidentifisere din personlige informasjon, for å sikre at informasjonen ikke lenger er knyttet til deg, og etter innsamling eller avidentifisering blir ikke dataene lenger klassifisert som personlig informasjon. Den type bruk av informasjon omfattes ikke av denne meddelelsen.

NÅR OG MED HVEM DELER VI PERSONLIG INFORMASJON?

Innad i Cochlear Group.

Vi kan dele personlig informasjon med Cochlear Group globalt. Alle medlemmer i Cochlear Group kan bruke og dele personlig informasjon i henhold til denne meddelelsen om personvern.

Med tjenesteleverandørene våre.

Vi deler personlig informasjon med organisasjoner som leverer eller utfører tjenester for oss eller på vegne av Cochlear, for eksempel våre distributører, selskaper som leverer støtte for nettsider, eller som hjelper med å markedsføre produkter og tjenester. I noen tilfeller kan du oppgi personlig informasjon direkte til disse tredjeparts tjenesteleverandørene (f.eks. når du foretar et kjøp i nettbutikken vår og legger inn kredittkortinformasjon for betaling, sendes dataene direkte til en tredjeparts betalingsbehandler), og dataene blir i noen tilfeller delt med Cochlear av tredjeparts leverandøren. Tjenesteleverandørene våre er kontraktsforpliktet til å beskytte konfidensialiteten til den personlige informasjonen vi deler med dem og til å bare bruke den til å levere tjenester til oss.

Med tredjeparts selskaper

Bortsett fra i situasjoner der du har gitt ditt samtykke, lisensierer eller selger vi ikke din personlige informasjon til tredjeparts selskaper for egne markedsføringsformål. Du vil få oppgitt identiteten til et slikt tredjepartsselskap når vi søker om samtykket ditt.

Med partnere, leverandører og pleiere innen helsetjenester.

Vi kan dele den personlige informasjonen din med helsetjenesteleverandører (f.eks. kirurgen eller audiologen din) for å vurdere om du er egnet til å bruke produktene våre, for å bidra med bruk av produktene våre eller av andre grunner med hensyn til behandling, helsetjenester eller betaling. For eksempel

 • når du legger inn en bestilling på et aktuelt produkt eller en tjeneste (eller hvis du er i ferd med å legge inn en bestilling), kan vi dele personlig informasjon med organisasjoner som betaler for helsetjenester på dine vegne (for eksempel Medicare eller Medicaid i USA og tilbakebetalingsmyndigheter og forsikringsselskaper i andre markeder)
 • når du bruker Cochlears skylagringsteknologi, slik at lydprosessorens innstillinger trygt kan sikkerhetskopieres av Cochlear og deles med de angitte helsetjenesteleverandørene dine.

I tillegg kan vi i samsvar med gjeldende lover dele personlig informasjon med foreldre, verger eller pleiere.

Forretningstransaksjoner.

Den personlige informasjonen din kan deles med et selskap som har overtatt aksjene eller aktivaene til et medlem i Cochlear Group eller en av driftsdivisjonene, for eksempel som følge av salg, fusjon, reorganisering eller likvidering. Hvis en slik overføring skjer, vil det overtakende selskapets bruk av din personlige informasjon fortsatt være begrenset av denne meddelelsen om personvern og ønskene om personvern du har uttrykt til oss.

Juridiske anmodninger, anmodninger fra myndigheter og beskyttelse av Cochlear og andre

Vi kan dele personlig informasjon hvis vi i god tro mener at deling er riktig for å

 • overholde loven (eller en rettskjennelse eller stevning til retten)
 • oppfylle rettmessige anmodninger fra offentlige eller statlige myndigheter
 • forhindre eller etterforske en mulig kriminell handling, som bedrageri eller identitetstyveri
 • beskytte rettighetene, eiendomsretten eller sikkerheten til Cochlear Group, våre brukere eller andre

HVORDAN BRUKER COCHLEAR INFORMASJONSKAPSLER, PLUGIN-MODULER FOR SOSIALE MEDIER OG LIGNENDE TEKNOLOGIER?

Informasjonskapsler (cookies) er små filer som inneholder data, som unike identifikatorer, som nettleseren lagrer for å hjelpe nettsider med å spore informasjon mellom besøk. Når du besøker noen av våre nettsteder, kan de lagre eller hente informasjon i nettleseren din, hovedsakelig i form av informasjonskapsler. Nettsiden vår bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å

 • forstå hvilke av nettsidene våre du besøker, hvor ofte og fra hvilke typer enheter
 • samle inn og huske informasjon om enhetene og preferansene dine
 • gi personlig tilpasning av elementer på nettsidene våre basert på nettleseren, enheten, landet og språket ditt
 • samle inn informasjon om nettsiden du kom fra, og andre sider du har besøkt, for å hjelpe til å kategorisere nettbruken din i et markedssegment for markedsanalyse
 • gi deg mer relevant innhold, kampanjemeldinger og reklame

Når du besøker nettsidene våre, kan for eksempel informasjonskapslene hjelpe oss å finne ut hva du søker etter, hva slags innhold du besøker, og hvor ofte du besøker oss. Selv om informasjonen vi samler inn via informasjonskapsler, ikke direkte identifiserer deg, kan vi knytte din tidligere og fremtidige aktivitet på nettsidene og appene våre til kontaktdetaljene du har oppgitt, når du registrerer deg på nettsidene våre.

Tredjeparts informasjonskapsler

Noen av informasjonskapslene som brukes på nettsidene våre, er angitt av oss, og noen er angitt av tredjeparter på våre vegne for formål beskrevet i denne meddelelsen. Vår bruk av informasjonskapsler fra tredjeparter muliggjør interessebasert reklame som kan føre til at du får se reklame fra Cochlear på andre nettsider du besøker.

Vi bruker Google Analytics for å innhente som IP-adresser for å få statistiske data om bruken av nettsidene og appene våre, og Google AdSense og Google DoubleClick for håndtering og plassering av reklamer (samlet kalt “Google Services”). Med Google Services kan bruken din korreleres mellom flere enheter, for eksempel mellom mobiltelefonen og datamaskinen din. Klikk her hvis du vil vite mer om Google Analytics eller unngå at tjenesten innhenter informasjon om besøket ditt på nettsidene våre, eller gå til http://myaccount.google.com for å håndtere reklameopplevelsen i alle Google Services.

Hvis du ikke ønsker informasjonskapsler, kan du konfigurere nettleseren din til å avvise informasjonskapsler. Dette kan gjøre at enkelte funksjoner på nettsiden vår ikke fungerer som ønsket. Hvis du vil vite mer om informasjonskapsler og lignende teknologier, kan du gå til http://allaboutcookies.org. Du kan også velge bort interessebasert reklame via bransjestyrte nettsider ved å gå til http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices og http://www.youronlinechoices.com (for innbyggere i Europa).

Besøk produsentens nettside eller operativsystem for instruksjoner om eventuelle andre personvernkontroller, for eksempel geolokalisering og enhetsidentifikatorer.

Kontroll av informasjonskapsler

Som standard brukes det bare informasjonskapsler som er nødvendige for at nettsidene skal fungere riktig, på Cochlear-nettsidene for personer som bor i Europa og Tyrkia (Cochlear Europe-nettsteder). Hvis du besøker Cochlear Europe-nettsteder, ser du en merknad om informasjonskapsler. Her kan du godta eller avslå innstillingen for informasjonskapsler som ikke er absolutt nødvendige, for eksempel informasjonskapsler som brukes til analyse og personlig tilpasning. Du kan også angi de spesifikke kategoriene av informasjonskapsler du vil la Cochlear stille inn. Valgene dine gjelder bare for Cochlears Europe-nettsteder og ikke på nettsteder for personer som bor utenfor Europa og Tyrkia På grunn av måten informasjonskapsler fungerer på, gjelder valgene dine også bare for hvert enkelt domene. Dermed blir du spurt for hvert enkelt domene når du navigerer mellom Cochlear Europe-nettsider som ligger på forskjellige domener.

Plugin-moduler for sosiale medier

I tillegg til informasjonskapsler har vi implementert plugin-moduler for sosiale medier fra sosiale nettverk som Facebook og Twitter, slik at du kan dele ting fra nettsidene våre med vennene og følgerne dine på nettet. Ved hvert besøk på nettsidene våre som har en plugin-modul, vil nettleseren din koble seg til Facebook- og/eller Twitter-serverne. Hvis du logger på Facebook- og/eller Twitter-tjenester mens du besøker nettsidene våre, kan vi knytte aktiviteten din på vår nettside til den respektive brukerkontoen din.

LAGRE PERSONLIG INFORMASJON

Hvor behandles og lagres personlig informasjon?

Behandling og lagring. Cochlear er et globalt selskap med hovedkontorer i Sydney i Australia, og med sentrale anlegg og personell i EU, USA og andre steder. Den personlige informasjonen din kan overføres til, behandles og lagres hvor som helst Cochlear, Cochlear Group og deres respektive tjenesteleverandører opererer.

Overføring av din personlige informasjon.Vi kan behandle din personlige informasjon utenfor det landet du er basert i for formålene beskrevet i denne meddelelsen. Når vi overfører din personlige informasjon til andre land, tar vi rimelige tiltak for å sikre at gjeldende lover blir fulgt. I den grad personlig informasjon samles inn fra innbyggere i EØS og Storbritannia og overføres til land som har en lavere juridisk grad av beskyttelse av personlig informasjon, vil Cochlear treffe tiltak for å beskytte og på annen måte behandle informasjonen i samsvar med EU‑standarder for databeskyttelse. Vi (i) har innført standardkontraktsbestemmelser godkjent av EU-kommisjonen for å beskytte din personlige informasjon (og du har rett til å be oss om en kopi av disse bestemmelsene ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor) og / eller (ii) vil være avhengige av ditt samtykke (der loven krever det).

Hvor lenge vil Cochlear beholde personlig informasjon?

Cochlear vil bare beholde personlig informasjon i en identifiserbar form så lenge den er nødvendig for å oppfylle formålet den opprinnelig ble samlet inn til, eller for eventuell ytterligere bruk du har samtykket til, eller for å oppfylle våre lovpålagte forpliktelser til lagring av oppføringer. Etter dette vil vi enten slette informasjonen eller avidentifisere den, slik at den ikke lenger er knyttet til deg.

SIKKERHET

Tiltak tatt av Cochlear. Cochlear har implementert hensiktsmessige fysiske, administrative, tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å bidra til å beskytte personlig informasjon mot misbruk, tap og uautorisert tilgang eller avsløring. Sikkerhetstiltakene våre omfatter formålstjenlig tilgangskontroll, kryptering (der det er passende) og regelmessige sikkerhetsvurderinger.

Tiltak vi forventer at du tar. Det er viktig at du også sørger for å holde din personlige informasjon trygg og sikker. Når du registrerer deg for en online-konto, må du huske å velge et passord som det vil være vanskelig for andre å gjette og aldri avsløre passordet ditt for noen andre. Du er ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt og for all bruk av kontoen din. Hvis du bruker en delt eller offentlig datamaskin, må du aldri velge å huske påloggings-ID / e-postadresse eller passord, og sørg for å logge av kontoen din hver gang du forlater datamaskinen. Du bør også benytte deg av personverninnstillinger eller kontroller vi gir deg på nettstedet / appen vår.

INFORMASJON OM BARN

Hvordan håndterer Cochlear barns personvern og foreldres rettigheter?

Nettsidene og tjenestene våre er ment å være tilgjengelige for alle, inkludert pasienter, foreldre, pleiere og allmennheten. De er ikke rettet spesifikt mot barn. Visse Cochlear‑tjenester og ‑apper er tilgjengelige via en Cochlear‑konto, og barnekontoer kan opprettes med samtykke fra en forelder eller pleier. Se Tillegg til meddelelser om personvern for Cochlear‑kontoer for mer informasjon om oppretting og administrasjon av en barnekonto.

DINE RETTIGHETER

Hvordan kan du få tilgang til, korrigere og slette personlig informasjon?

Vi respekterer din rett til å bestemme hvordan vi samler inn, bruker og deler din personlige informasjon. Når vi samler inn personlig informasjon, tar vi forholdsregler for å sikre at den er nøyaktig, fullstendig og oppdatert. Vi forstår at din personlige informasjon og personvernpreferansene dine kan endre seg over tid.

Der det er gitt ved lov, kan du be om tilgang, korrigering, revisjon, portabilitet eller sletting av din personlige informasjon innenfor Cochlears kontroll. Vær oppmerksom på at vi under visse omstendigheter ikke vil kunne slette din personlige informasjon uten også å slette brukerkontoen din. Vi kan bli pålagt å beholde noen av dine personopplysninger etter at du har bedt om sletting for å tilfredsstille våre juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser eller for å tilfredsstille våre forretningsbehov (der det er tillatt i henhold til gjeldende lover).  

I henhold til gjeldende lover kan du også ha ytterligere rett til å protestere, på grunn av din spesielle situasjon, mot bruken av din personlige informasjon av oss, eller på våre vegne, eller retten til å protestere mot behandlingen av din personlige informasjon av oss, eller på våre vegne, for direkte markedsføringsformål. Hvis du har samtykket til behandling av din personlige informasjon, har du når som helst rett til å trekke tilbake samtykket ditt. Du kan alltid melde deg av reklame- og markedsføringsmeldingene våre, enten via avmeldingskoblingene i meldingene eller ved å kontakte oss.

For å bidra til å beskytte personvernet og sikkerheten din vil vi treffe rimelige tiltak for å verifisere identiteten din før vi gir deg tilgang til opplysningene dine eller til å korrigere, redigere og slette informasjonen vi har om deg. Vær oppmerksom på at all identifikasjonsinformasjon gitt til oss bare vil bli behandlet i samsvar med, og i den grad det er tillatt av gjeldende lover.

Vi håper at vi kan tilfredsstille spørsmål du måtte ha om måten vi behandler din personlige informasjon på. Men hvis du har uløste bekymringer, har du også rett til å klage til kompetente personvernmyndigheter.

TILLEGG TIL MEDDELELSE OM PERSONVERN

I tillegget nedenfor beskriver vi hvordan spesifikke produkter, tjenester og aktiviteter innhenter og bruker personlig informasjon på måter som ikke er beskrevet i vår viktigste meddelelse om personvern (ovenfor), eller på måter som krever nærmere forklaring.

Hvis du oppretter en Cochlear‑konto, kan du logge på og bruke en rekke Cochlear‑tjenester og ‑apper, for eksempel Baha® Smart-app, Nucleus® Smart-app, Osia® Smart-app, myCochlear™-webportal,og nettbutikken vår. Hvilke tjenester som gjør bruk av Cochlear‑kontoer, kan variere etter marked.

Når du oppretter en Cochlear‑konto, ber vi om navn, e‑postadresse og fødselsdato. Vi bruker denne informasjonen til å knytte Cochlear‑kontoen din til Cochlear‑enhetsregistreringer, noe som hjelper oss med å gi deg de mest relevante tjenestene. I tillegg kan e‑postadressen din bli brukt til kommunikasjon i forbindelse med Cochlear‑kontoen. Fødselsdato hjelper oss med å sikre at barnekontoer kun opprettes med samtykke fra en forelder eller pleier.

Barnekontoer og foreldresamtykke

Cochlear‑tjenester og ‑apper kan brukes av barn via en barnekonto. Barnekontoer kan opprettes av foreldre eller verger gjennom tjenester og apper som tillater at slike kontoer brukes, for eksempel Nucleus Smart‑appen. Se Spørsmål og svar om Nucleus Smart‑appen for instruksjoner om hvordan du oppretter en barnekonto.

Barnekontoer kan få tilgang til samme Cochlear‑tjenester og ‑apper som er tilgjengelige for voksne. Dette kan resultere i at personlig informasjon sendes til Cochlear. Et barn som for eksempel bruker Nucleus Smart‑appen, kan aktivere funksjoner som datasynkronisering. Dette er beskrevet mer utfyllende i tillegget til meddelelse om personvern for Nucleus Smart‑appen.

Cochlear‑kontoaktiverte tjenester som er tilgjengelige på enkelte markeder, muliggjør deling av helseinformasjon med et eget profesjonelt helsepersonell. Når de er aktivert, kan foreldre be om at slike tjenester skal deaktiveres når som helst, ved å kontakte helsepersonell eller Cochlear.

Foreldre eller pleiere kan gjennomgå, redigere, be om sletting av eller hindre ytterligere innhenting eller bruk av sitt barns personlige informasjon ved å ta kontakt med oss som beskrevet i denne meddelelsen om personvern.

Ved å opprette en Cochlear Academy-konto kan du logge på og bruke en rekke typer nettbaserte Cochlear-kurs , klasseromsbaserte kurs, webinarer, lesemateriell, videoer og lenker til nettsteder.

Personlig informasjon samlet inn gjennom Cochlear Academy

Når du bruker Cochlear Academy, innhenter vi og bruker følgende kategorier personlig informasjon: Vi kan innhente denne personlige informasjonen direkte fra deg eller, hvis aktuelt, fra din organisasjon (f.eks. klinikk eller sykehusadministrasjon).

Kategori av personopplysninger Formål med innhenting og bruk
Ditt navn og kontaktinformasjon, for eksempel din e-postadresse, din organisasjon, leder, adresse, telefonnummer, start- og sluttdato. Vi behøver denne personlige informasjonen til å identifisere deg i våre interne systemer, kommunisere med deg og holde oversikt over samhandlinger.
Læringshistorie; inkludert det du har registrert deg i, statusen din, fullføring av opplæringen inkludert datoer og detaljer som svar og oppnådde poeng. Vi beøver denne personlige informasjonen for å gi tilgang til opplæring via Cochlear Academy. Denne personlige informasjonen brukes til å gi deg tilgang til opplæringsinnholdet, rapportere om status og fullføring av opplæringen, anbefale opplæring, rapportering og analyse. Informasjonen lar oss anbefale kurs til deg basert på kontoinformasjonen din.

Cochlear Family er et medlemsprogram som ikke koster noe, som Cochlear tilbyr brukere på utvalgte markeder. Det hjelper brukere, familiene deres og pleiere når de skal lære å bruke og leve med enheten.

Når du blir med i Cochlear Family, mottar du kommunikasjon fra Cochlear som kan inkludere informasjon om nye tjenester og produkter, kampanjer, spesialtilbud, invitasjoner til arrangementer og valgfrie undersøkelser. Denne kommunikasjonen kan bli levert gjennom ulike kanaler, avhengig av kontaktinformasjonen du har angitt, inkludert e-post, vanlig post, telefonsamtaler og tekstmeldinger.

Du kan når som helst forlate Cochlear Family ved å kontakte oss via én av metodene som er beskrevet på slutten av denne meddelelsen om personvern. Hvis du velger å forlate Cochlear Family, får du ikke lenger tilgang til godene ved programmet. Hvis du ønsker å blir med i programmet igjen, kan du gjøre det når som helst ved å kontakte det lokale kundestøtteteamet.

Personlig informasjon som innhentes fra Cochlear Family-medlemmer

Basert på ditt samtykke innhenter vi og bruker følgende kategorier med personopplysninger:

Kategori av personopplysninger Formål med innhenting og bruk
Navnet ditt og kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse og telefonnummer. Vi bruker denne informasjonen til å identifisere deg i våre interne systemer, kommunisere med deg og holde oversikt over samhandlinger.
Biografisk informasjon og helseopplysninger, for eksempel alder eller fødselsdato, nivået på og varigheten av hørselstapet ditt samt bruken av hørselshjelpemidler. Vi bruker denne informasjonen til å forstå din personlige hørselsreise bedre og/eller din erfaring med hørselshjelpemidler, slik at vi kan evaluere hvordan Cochlear best kan hjelpe og kommunisere med deg. Vi bruker også denne informasjonen til demografiske og statistiske formål, for å forstå kundene våre og potensielle kunder bedre.

 

Deling av personopplysninger

 • Hvis det er aktuelt,
  1. kan din angitte forelder eller pleier også få tilgang til de personopplysninger vi innhenter fra deg og/eller
  2. informasjon kan bli gitt ut til din angitte helsepersonell og/eller servicepartner.
 • Vi vil kun dele din personlige informasjon med andre tredjeparter med ditt samtykke eller dersom vi er juridisk forpliktet til å gjøre det.

Oppbevaring av dine personopplysninger

Vi beholder Cochlear Family-informasjonen din så lenge du er medlem av programmet.

Programmet for Cochlear-frivillige er et team med frivillige som består av flere tusen personer og deres nærmeste rundt om i verden som hører ved hjelp av en Cochlear-løsning. Alle har én ting til felles: De er lidenskapelig opptatt av å hjelpe andre på hørselsreisen.

Cochlear-frivillige deler historiene sine og gir støtte og informasjon til alle som vurderer eller skal få tilpasset en høreløsning fra Cochlear, inkludert foreldrene, pleiere, familiemedlemmer eller venner.

Personopplysninger som innhentes via uttrykk for interesse

Når du sender inn et uttrykk for interesse i å bli Cochlear-frivillig, ber vi deg om en del personopplysninger for å vurdere søknaden din.

Avhengig av ditt samtykke kan vi innhente og bruke følgende kategorier personopplysninger. Dette er for å avgjøre i hvilken grad passende muligheter er tilgjengelige for deg for å delta som Cochlear-frivillig:

 • Navnet ditt og kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse og telefonnummer,
 • Biografisk informasjon og helseopplysninger, for eksempel alder eller fødselsdato, nivået på og varigheten av hørselstapet ditt samt bruken av hørselshjelpemidler,
 • Din personlige historikk som bruker av eller med tilknytning til en bruker av et cochleaimplantat, samt dine interesser, ferdigheter og tilgjengelighet, og
 • I enkelte land vandelskontroll, politiattest eller annen bakgrunnssjekk som ekstra sikkerhets- og kvalifikasjonstiltak.

Personopplysninger som innhentes fra frivillige

Basert på ditt samtykke innhenter vi og bruker følgende kategorier med personopplysninger:

Kategori av personopplysninger Formål med innhenting og bruk
Navnet ditt og kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse og telefonnummer. Vi bruker denne informasjonen til å identifisere deg i våre interne systemer, kommunisere med deg og holde oversikt over samhandlinger.
Biografisk informasjon og helseopplysninger, for eksempel alder eller fødselsdato, nivået på og varigheten av hørselstapet ditt samt bruken av hørselshjelpemidler. Vi bruker denne informasjonen for å bedre forstå din personlige hørselsreise og/eller den erfaringen du har med høreapparater for å evaluere hvordan Cochlear best kan støtte deg. Vi bruker også denne informasjonen til demografiske og statistiske formål, for å forstå kundene våre og potensielle kunder bedre.
Din personlige historikk som bruker av et Cochlear-implantat eller som pleier samt interessene dine, ferdighetene dine og tilgjengeligheten din. Vi bruker denne informasjonen, sammen med annen biografisk informasjon, til å identifisere muligheter for deg til å delta i programmet for Cochlear-frivillige, for eksempel ved å sette deg i kontakt med enkeltpersoner som er interessert i å få vite mer om din personlige erfaring med hørselstap, eller som et familiemedlem til en bruker av et cochleaimplantat.
Skriftlig materiale, sitater, bilder, videoer og/eller lydopptak av deg. Vi kan bruke denne informasjonen i vårt reklamemateriale.
Opplæringsregistre. Vi kan gi deg tilgang til spesialisert opplæring og vi fører oversikt over opplæringsaktiviteter for å bedre forstå din spesifikke kunnskap og kompetanse.

 

Deling av personopplysninger

Når Cochlear evaluerer ditt uttrykk for interesse, blir ikke dine personopplysninger delt med tredjeparter uten ditt samtykke eller en juridisk forpliktelse om å gjøre det.

Hvis du blir Cochlear-frivillig, kan Cochlear dele informasjonen din med enkeltpersoner som er interessert i å få vite mer om hørselsreisen din, eller med organisasjoner som er involvert i arrangementer der du kan tale i din kapasitet som Cochlear-frivillig. Hvis det er aktuelt, kan din angitte forelder eller pleier også få tilgang til de personopplysningene vi innhenter fra deg. Vi deler dine personlige opplysninger med andre tredjeparter bare med ditt samtykke eller basert på en juridisk forpliktelse om å gjøre det.

Oppbevaring av dine personopplysninger

Hvis du blir medlem av programmet for Cochlear-frivillige, beholder vi frivillighetsinformasjonen din så lenge du er medlem av programmet. Hvis du ikke blir med i programmet for Cochlear-frivillige, blir de personopplysningene som er inkludert i ditt uttrykk for interesse, slettet kort tid etter en slik avgjørelse.

Cochlear gjennomfører eller støtter regelmessig en rekke arrangementer, både store og små, over hele verden (Events-arrangementer). Målgruppen for Events omfatter personer som ønsker å lære mer om Cochlear-produkter og -tjenester, brukere av Cochlears medisinske enheter, Cochlear-frivillige og helsemedarbeidere.

Personlig informasjon innhentes for Events

Når du registrerer deg og/eller deltar på et arrangement, samler vi inn og bruker følgende kategorier av personlig informasjon:

Kategori av personopplysninger Formål med innhenting og bruk
Navnet ditt og kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse og telefonnummer. Vi bruker denne informasjonen til å identifisere deg i de interne systemene våre, kommunisere med deg, gi deg informasjon om Events-arrangementer og holde oversikt over samhandlingene våre.
Biografisk informasjon og helseopplysninger, for eksempel alder eller fødselsdato, nivået på og varigheten av hørselstapet ditt samt bruken av hørselshjelpemidler. For Events-arrangementer som er ment for kandidater for og/eller brukere av Cochlears høreløsninger og/eller tjenester, bruker vi denne informasjonen til å sikre at innholdet og foredragsholderne på arrangementet er relevante. Vi bruker også denne informasjonen til demografiske og statistiske formål, for å forstå kundene våre og potensielle kunder bedre.
Din personlige historikk som bruker av Cochlear-implantater og/eller tjenester eller som pleier, samt interessene dine, ferdighetene dine og tilgjengeligheten din. Vi bruker denne informasjonen, sammen med annen biografisk informasjon, til å finne muligheter for deg til å delta i programmet for Cochlear-frivillige, for eksempel ved å sette deg i kontakt med enkeltpersoner som er interessert i å få vite mer om din personlige erfaring med hørselstap, eller med noen som står en bruker av Cochlear-implantater eller -tjenester nær.
Bilder, videoer og/eller lydopptak (samlet betegnet som «opptak») av deg. På noen Events-arrangementer lager vi opptak som vi bruker i materiell utad og innad i Cochlear samt på de eksterne nettstedene våre, i sosiale medier og trykte publikasjoner. Vi kommer alltid til å spørre deg før vi bruker opptak der du er i fokus på en tydelig og identifiserbar måte (f.eks. et nærbilde eller i en video), men kan bruke opptak uten ditt samtykke hvis du bare er i bakgrunnen, ute av fokus eller på annen måte ikke er lett synlig eller identifiserbar.
Reiseopplysninger I enkelte tilfeller og i begrenset omfang kan Cochlear bistå med bestilling av reiser og/eller overnatting for Events-arrangementer. I disse tilfellene bruker vi reiseopplysninger, inkludert eventuelle nasjonale identitetsdokumenter eller betalingsopplysninger, men bare i den grad det er nødvendig for å fullføre bestillingen.

 

Deling av personopplysninger

Hvis du samtykker i en separat talent-/medieutgivelse, kan vi dele opptak der du synes eller høres, via sosiale medier, nettsteder, publikasjoner eller andre kanaler, som spesifisert for det aktuelle mediet. Vi deler dine personopplysninger med tjenesteleverandørene våre i henhold til rollen deres og/eller tjenestene de tilbyr på Events-arrangementene. Vi deler de personlige opplysningene og reiseopplysningene dine i den grad det er nødvendig for å bestille avtalt reise og/eller overnatting (for eksempel kan vi dele navn og fødselsdato med flyselskaper for å bestille flyreiser). Vi vil kun dele din personlige informasjon med andre tredjeparter med ditt samtykke eller dersom vi er juridisk forpliktet til å gjøre det.

Oppbevaring av dine personopplysninger

Vi lagrer informasjon knyttet til registrering og oppmøte på Events-arrangementer bare så lenge det er nødvendig for administrasjon av arrangementet og for å analysere demografisk informasjon og trender for arrangementer over tid.

Cochlear-samtaler er et invitasjonsbasert program som tilbys av Cochlear til brukere og deres foreldre og pleiere i utvalgte markeder. Målet med Cochlear-samtaler er å gjennomføre markedsundersøkelser og innhente tilbakemeldinger fra Cochlear-kunder og dermed bidra til å forbedre Cochlear-produktene og -tjenestene.

Når du blir med i Cochlear-samtaler, får du invitasjoner til å gi tilbakemelding og delta i spørreundersøkelser og/eller andre markedsundersøkelser. Disse undersøkelsene kan bli levert gjennom ulike kanaler, avhengig av kontaktinformasjonen du har gitt oss, inkludert e-post, vanlig post, telefonsamtaler og tekstmeldinger.

Du kan når som helst forlate Cochlear-samtaler ved å kontakte oss via en av metodene som står beskrevet på slutten av denne meddelelsen om personvern.

Personlig informasjon som innhentes fra medlemmer i programmet for Cochlear-samtaler

Basert på ditt samtykke innhenter vi og bruker følgende kategorier med personopplysninger:

Kategori av personopplysninger Formål med innhenting og bruk
Navnet ditt og kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse og telefonnummer. Vi bruker denne informasjonen til å identifisere deg i våre interne systemer, kommunisere med deg og holde oversikt over samhandlinger.
Biografisk informasjon og helseopplysninger, for eksempel alder eller fødselsdato, nivået på og varigheten av hørselstapet ditt samt bruken av hørselshjelpemidler. Vi bruker denne informasjonen til å forstå den personlige hørselsreisen din bedre og/eller erfaringen din med hørselshjelpemidler, slik at vi kan evaluere hvordan Cochlear best kan hjelpe deg og kommunisere med deg, samt hvilke markedsundersøkelser som er mest relevante for deg. Vi bruker også denne informasjonen til demografiske og statistiske formål, for å forstå kundene våre og potensielle kunder bedre.
Svar på markedsundersøkelser Når du gir tilbakemelding, fullfører undersøkelser eller på annen måte deltar i markedsundersøkelser som en del av Cochlear Conversations, bruker vi informasjonen du gir oss, til å forbedre produktene og tjenestene våre. Svarene dine samles inn og rapportertes på et overordnet nivå, men vi varsler deg alltid på forhånd hvis svar fra spørreundersøkelser knyttes til deg.

 

Deling av personopplysninger

Hvis det er aktuelt, kan din angitte forelder eller pleier også få tilgang til de personopplysningene vi innhenter fra deg. Vi vil kun dele din personlige informasjon med andre tredjeparter med ditt samtykke eller dersom vi er juridisk forpliktet til å gjøre det.

Oppbevaring av dine personopplysninger

Vi beholder informasjonen din fra Cochlear Conversations så lenge du er med i programmet.

Personlig informasjon som innhentes

Når du søker på en stilling i eller for Cochlear, blir du bedt om å angi en rekke opplysninger, for eksempel kontaktinformasjon, en detaljert ansettelses- og utdanningshistorikk (for eksempel en CV og/eller akademiske sertifikater), bevis på arbeidsberettigelse (for eksempel pass og/eller visum) og en beskrivelse av ferdighetene dine (for eksempel fremmedspråk).

Personlig informasjon om deg kan også innhentes fra andre som et resultat av:

 • Tilbakemelding fra intervju
 • Referansesjekker
 • Bakgrunnssjekker
 • Nettsøk, for eksempel via Google eller LinkedIn
 • Psykometriske vurderinger

Nøyaktig hvilken informasjonen du blir bedt om eller som innhentes fra andre, kan variere fra land til land.

Formålet med innhentingen

Personlig informasjonen som samles inn i en jobbsøknadsprosess, brukes til formål som å vurdere din egnethet for én eller flere roller, føre et register over fremstillinger overfor Cochlear på søketidspunktet samt hjelpe oss å vurdere effektiviteten av verktøyene og prosessene våre for utsiling av jobbsøkere. Denne informasjonen brukes også til å sikre at vi forstår bakgrunnen din, sterke sider og muligheter for utvikling.

Deling med tredjeparter

Utover vår bruk av tjenesteleverandører som handler på Cochlears vegne, blir ikke personlig informasjon som samles inn i jobbsøknadsprosessen, delt med tredjeparter uten ditt samtykke. Når du angir personlige referanser eller ansettelsesreferanser som en del av jobbsøknaden, kan Cochlear kontakte disse enkeltpersonene og formidle overfor dem at du har søkt på en stilling hos Cochlear.

Oppbevaringsperiode

Hvis søknaden din om å jobbe i eller for Cochlear fører til at du blir ansatt, beholder vi jobbsøknadsdataene dine så lenge du forblir ansatt/engasjert i Cochlear. Hvis du slutter i stillingen hos Cochlear, slettes jobbsøknadsdataene dine i henhold til Cochlears interne standarder for dataoppbevaring og sletting.

Cochlear sletter jobbsøknadsdata innen tolv måneder etter en søknad som ikke førte til ansettelse, med mindre du har bedt Cochlear om å beholde søknadsdataene i registeret sitt for vurdering for fremtidige roller. I så fall blir dataene slettet innen fem år etter siste gang du ble vurdert for en rolle.

Med Nucleus® Smart App kan du optimalisere hørselen din direkte fra en kompatibel Apple®‑ eller AndroidTM ‑enhet. Appen lar deg pare en kompatibel lydprosessor til den kompatible smarttelefonen din via Bluetooth®. Dermed kan du raskt endre program, justere volum, styre tilbehør for lydoverføring, se brukstips og finne en forsvunnet eller tapt lydprosessor.

Datasynkronisering

Når du aktiverer datasynkronisering, vil hørselsdata fra lydprosessoren din og Nucleus® Smart-appen bli synkronisert regelmessig med Cochlear‑tjenester for å gjøre dem tilgjengelige fra alle tilkoblede enheter. Dataene som sendes, omfatter data fra hørselsloggen i Nucleus Smart‑appen, for eksempel hvor mye tid du tilbringer i tale, og hvor ofte lydspolen kobles fra. Synkroniserte data omfatter ikke eller avslører ikke detaljer om din medisinske tilstand. Ved å synkronisere slike data med Cochlear vil brukere av flere mobile enheter kunne se de samme dataene i hørselsloggen på hver mobilenhet.

Datasynkroniseringsfunksjonen aktiveres per mottaker. Når en forelder eller pleier aktiverer datasynkroniseringsfunksjonen for en bruker av cochleaimplantatet, er funksjonen også aktivert for denne personens ektefelle og/eller andre pleiere som bruker Nucleus Smart‑appen med implantatbrukerens enhet. Hvis for eksempel forelderen eller pleieren til brukeren av cochleaimplantatet aktiverer datasynkronisering for barnets lydprosessor(er), aktiveres også funksjonen for implantatbrukerens andre forelder/pleier som bruker Nucleus Smart‑appen til å kontrollere barnets lydprosessor fra sin egen mobilenhet. Tilsvarende, når en forelder eller pleier deaktiverer datasynkroniseringsfunksjonen, deaktiveres den også for alle andre pleiere for implantatbrukeren.

Cochlear bruker den personlige informasjonen som mottas via datasynkroniseringsfunksjonen, til å levere synkroniseringstjenesten og aktivere andre Cochlear‑tjenester som er tilgjengelige på utvalgte markeder. Videre bruker Cochlear personlig informasjon bare i en anonymisert form, uten navnene på brukere eller pleiere, til å identifisere trender, fremme og dele vitenskapelige funn, forstå hvordan produktene og tjenestene brukes, og kontinuerlig forbedre produktene og tjenestene. Vi vil beholde datasynkroniseringsdata så lenge du opprettholder din Cochlear‑konto, eller helt til du ber oss om å ikke gjøre dette lenger.

Datasynkroniseringsfunksjonen er ikke nødvendig for å kunne bruke lydprosessoren. Det er en valgfri funksjon som du kan aktivere eller deaktivere i Innstillinger‑skjermbildet i Nucleus Smart‑appen til enhver tid.

Datadeling

Funksjonen for datadeling i Nucleus Smart-appen er tilgjengelig på utvalgte markeder og gjør det mulig for deg å dele hørselsdata med en deltakende klinikk. Når du deler hørselsdata med en klinikk, kan klinikken vise data fra høreimplantatet, lydprosessoren og Nucleus Smart-appen, i tillegg til eventuelle data spesielt relatert til tjenester som baserer seg på funksjonen for datadeling, for eksempel Remote Check. Dataene som deles med klinikken, kan hjelpe helsepersonell med å forstå bedre hvordan du bruker enheten, og enhetens ytelse.

Hvis du vil aktivere datadeling, må du først aktivere datasynkronisering (beskrevet ovenfor) for regelmessig synkronisering av data til Cochlear. Datadeling er bare tilgjengelig for deltakende klinikker på utvalgte markeder. Hvis klinikken registrerer deg i en tjeneste som er avhengig av datadeling, for eksempel Remote Check, får du spørsmål i Nucleus Smart-appen om å aktivere forespørselen om å dele dataene dine med klinikken. Du kan bruke Innstillinger-menyen i Nucleus Smart-appen til å vise hvilke klinikker du deler data med, og hvilke som har bedt deg om å aktivere datadeling. Du kan når som helst deaktivere datadeling.

Essensielle data

Når du logger deg på Nucleus Smart-app med Cochlear-kontoen din, sendes informasjon relatert til implantatet og lydprosessoren din, til Cochlear. Denne informasjonen hjelper oss å bekrefte at appen brukes med godkjent maskinvare.

Meldinger

Nucleus Smart-app ber deg om å aktivere meldinger, slik at appen kan gi deg viktige beskjeder angående lydprosessoren(e). Denne funksjonen gjør også andre bakgrunnsfunksjoner mulig, som Hørselslogg.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i innstillingene for appvarslinger på smarttelefonen din.

Finn prosessoren min / Posisjonstjenester

Nucleus Smart‑appen bruker enhetens GPS og WiFi- eller mobilnettverk til å hjelpe deg å finne en forsvunnet eller tapt lydprosessor. Dette gjør den ved å lagre det siste stedet hvor en lydprosessor ble brukt, og det siste stedet hvor appen ble brukt sammen med lydprosessoren. Posisjonsdataene sendes ikke til Cochlear.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i innstillingene for posisjonstjenester på smarttelefonen din.

Analysedata

Nucleus Smart‑appen innhenter og sender enhetene til Cochlear som inneholder informasjon om hvordan appen blir brukt, og eventuelle feil som forekommer. Denne informasjonen hjelper Cochlear med å forbedre Nucleus Smart-appen og andre Cochlear-produkter og -tjenester. Noen eksempler på analysedata er informasjon om hvilken type mobilenhet og operativsystem som blir brukt, hvor ofte appens funksjoner blir brukt og IP-adresser som blir brukt for å finne ut hvilke geografiske sted appen brukes. Cochlear tar i bruk teknologiske og administrative tiltak for å sikre at disse dataene ikke kan knyttes til identiteten din.

Med Osia® Smart App kan du optimalisere hørselen din direkte fra en kompatibel Apple® ‑ eller Android™‑enhet. Appen lar deg pare en Osia‑lydprosessor til den kompatible smarttelefonen din via Bluetooth®. Dermed kan du bytte program, justere volum, styre tilbehør for lydoverføring, se tips om bruk og finne en forsvunnet eller tapt lydprosessor.

Personlig informasjon samlet inn via Osia Smart-appen

Avhengig av tjenestene du vil bruke og/eller ved samtykket ditt innhenter vi og bruker følgende kategorier med personopplysninger:

Kategori av personopplysninger Formål med innhenting og bruk
Informasjon fra Cochlear-kontoen din En Cochlear-konto kreves for å logge på og bruke Osia Smart-appen. Avhengig av innstillingene i Cochlear-kontoen din kan vi bruke Cochlear-kontoen til å kommunisere med deg. Se tillegget til meddelelse om personvern for Cochlear‑kontoen hvis du vil vite mer.
Analysedata Osia Smart‑appen innhenter og sender enhetene til Cochlear. Disse anonymiserte dataene inneholder informasjon om hvordan appen blir brukt, og eventuelle feil som forekommer. Denne informasjonen hjelper Cochlear med å forbedre Osia Smart-appen og andre Cochlear-produkter og -tjenester. Noen eksempler på analysedata er informasjon om hvilken type mobilenhet og operativsystem som blir brukt, hvor ofte appens funksjoner blir brukt og IP-adresser som blir brukt for å finne ut hvilke geografiske sted appen brukes. Cochlear tar i bruk teknologiske og administrative tiltak for å sikre at disse dataene ikke kan knyttes til identiteten din.
Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i app-innstillingene for Osia Smart-appen.

 

Deling av personopplysninger

Hvis det er aktuelt, kan din angitte forelder eller pleier også få tilgang til de personopplysningene vi innhenter fra deg. Vi vil kun dele din personlige informasjon med andre tredjeparter med ditt samtykke eller dersom vi er juridisk forpliktet til å gjøre det.

Oppbevaring av dine personopplysninger

Informasjonen som er knyttet til Cochlear-kontoen din, lagres av Cochlear med mindre og inntil du ber oss om å slette den.

Meldinger

Osia Smart-app ber deg om å aktivere meldinger, slik at appen kan gi deg viktige beskjeder angående lydprosessoren(e). Denne funksjonen gjør også andre bakgrunnsfunksjoner mulig, som Hørselslogg.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i smarttelefonens innstillinger for appvarslinger.

Finn prosessoren min / Posisjonstjenester

Osia Smart‑appen bruker enhetens GPS og WiFi- eller mobilnettverk til å hjelpe deg å finne en forsvunnet eller tapt lydprosessor. Dette gjør den ved å lagre det siste stedet hvor lydprosessoren ble brukt, og det siste stedet hvor appen ble brukt sammen med lydprosessoren(e). Posisjonsdataene sendes ikke til Cochlear.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i smarttelefonens innstillinger for posisjonstjenester.

Med Baha® Smart App kan du optimalisere hørselen din direkte fra en kompatibel Apple‑ eller Android™‑enhet. Appen lar deg pare en Baha 6-lydprosessor til den kompatible smarttelefonen din via Bluetooth®. Dermed kan du raskt endre program, justere volum, styre tilbehør for lydoverføring, se tips om bruk og finne en forsvunnet eller tapt lydprosessor.

Personopplysninger som er innhentet inn via Baha Smart App

Avhengig av tjenestene du vil bruke og/eller ved samtykket ditt innhenter vi og bruker følgende kategorier med personopplysninger:

Kategori av personopplysninger Formål med innhenting og bruk
Informasjon fra Cochlear-kontoen din En Cochlear-konto kreves for å logge på og bruke Baha Smart-appen. Avhengig av innstillingene i Cochlear-kontoen din kan vi bruke Cochlear-kontoen til å kommunisere med deg. Se tillegget til meddelelse om personvern for Cochlear‑kontoen hvis du vil vite mer.
Analysedata Baha Smart‑appen innhenter og sender enhetene til Cochlear. Disse enhetene inneholder informasjon om hvordan appen blir brukt, og eventuelle feil som forekommer. Denne informasjonen hjelper Cochlear med å forbedre Baha Smart-appen og andre Cochlear-produkter og -tjenester. Noen eksempler på analysedata er informasjon om hvilken type mobilenhet og operativsystem som blir brukt, hvor ofte appens funksjoner blir brukt og IP-adresser som blir brukt for å finne ut hvilke geografiske sted appen brukes. Cochlear tar i bruk teknologiske og administrative tiltak for å sikre at disse dataene ikke kan knyttes til identiteten din.
Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i app-innstillingene for Baha Smart-appen.
Enhet og kliniske detaljer Baha Smart App lar deg registrere lydprosessordetaljene dine hos Cochlear for å muliggjøre å få service og støtte samt aktivering av enhetsgarantien. Når du registrerer lydprosessoren vil det opprettes en tilknytning til klinikken som satte den inn.  Dette er en valgfri funksjon som bare aktiveres etter at en lydprosessor er paret og hvis lydprosessoren ikke allerede er registrert.

 

Deling av personopplysninger

Hvis det er aktuelt, kan din angitte forelder eller pleier også få tilgang til de personopplysningene vi innhenter fra deg. Vi deler dine personlige opplysninger med andre tredjeparter bare med ditt samtykke eller basert på en juridisk forpliktelse om å gjøre det.

Oppbevaring av dine personopplysninger

Informasjonen som er knyttet til Cochlear-kontoen din, lagres av Cochlear med mindre og inntil du ber oss om å slette den. Analysedata lagres anonymisert på ubestemt tid, slik at vi kan følge trender i bruken av og bruksmønsteret for Baha Smart App. Registreringsinformasjonen din lagres av Cochlear for å muliggjøre sporbarhet av enheten.

Meldinger

Baha Smart-app ber deg om å aktivere meldinger, slik at appen kan gi deg viktige beskjeder angående lydprosessoren din.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i innstillingene for appvarslinger på smarttelefonen din.

Finn prosessoren min / Posisjonstjenester

Baha Smart App bruker enhetens GPS og WiFi- eller mobilnettverk til å hjelpe deg å finne en forsvunnet eller tapt lydprosessor. Dette gjør den ved å lagre det siste stedet du brukte lydprosessoren(e), og det siste stedet hvor appen ble brukt sammen med lydprosessoren(e). Posisjonsdataene sendes ikke til Cochlear.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen i innstillingene for posisjonstjenester på smarttelefonen din.

Bring Back the Beat er en morsom mobilapp som hjelper brukere av Cochlear-implantater med å gjenfinne gleden ved eller utvikle en ny forståelse for musikk gjennom å lære å skille mellom instrumenter, toner og tonehøyde. Når du bruker appen, innhenter vi en del personlig informasjon og bruker den til å gi deg en best mulig opplevelse.

Personlig informasjon som innhentes

Når du bruker Bring Back the Beat, innhenter vi og bruker følgende kategorier personlig informasjon:

Kategori av personopplysninger Formål med innhenting og bruk
Navnet ditt og kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse og telefonnummer Vi bruker denne informasjonen til å opprette Cochlear-kontoen din (hvis du ikke allerede har en konto) og til å gi deg tilgang til Cochlears nettsteder, apper og tjenester, inkludert Bring Back the Beat. Se tillegget til meddelelse om personvern for Cochlear-kontoen hvis du vil ha mer informasjon.
Spilldata, for eksempel spillfremdriften din og spillerbildet ditt Når du bruker Cochlear-kontoen til å logge på Bring Back the Beat, kan vi lagre spillfremdriften din. Det betyr at hvis du får ny telefon eller logger på fra en annen enhet, fortsetter Bring Back the Beat der du slapp. Vi bruker også denne informasjonen til å aktivere ledertabellen, der du kan se hvordan du gjør det i forhold til de andre spillerne i Bring Back the Beat.
Spotify-data Hvis du kobler Spotify-kontoen din til Bring Back the Beat, innhenter vi informasjon om spor og artister du lytter til på Spotify for å aktivere spillmodusen Repertoire (Repertoar), som kan hjelpe deg å få en dypere musikkforståelse.
Analysedata Bring Back the Beat innhenter og sender enhetene til Cochlear om hvordan appen blir brukt, og eventuelle feil som forekommer. Denne informasjonen hjelper Cochlear med å forbedre Bring Back the Beat samt andre Cochlear-produkter og -tjenester. Noen eksempler på analysedata er informasjon om hvilken type mobilenhet og operativsystem som blir brukt, hvor ofte appens funksjoner blir brukt og IP-adresser som blir brukt for å finne ut hvilke geografiske sted appen brukes. Cochlear tar i bruk teknologiske og administrative tiltak for å sikre at disse dataene ikke kan knyttes til identiteten din.

 

Deling av personopplysninger

Når du bruker Bring Back the Beat, bruker vi fornavnet ditt og første bokstav i det siste etternavnet ditt som navnet som vises for andre Bring Back the Beat-spillere på ledertabellen. Hvis du kobler Bring Back the Beat til Spotify-kontoen din, sender vi også informasjon til Spotify om bruken din av Bring Back the Beat. Hvis ikke, deler vi din personlige informasjon med tredjeparter bare med ditt samtykke eller basert på en juridisk forpliktelse om å gjøre det. Merk at hvis du velger å laste opp et bilde for å sette personlig preg på spillopplevelsen, vises ikke bildet på ledertabellen og deles ikke med andre spillere.

Oppbevaring av dine personopplysninger

Vi beholder Bring Back the Beat-spilldataene dine så lenge du har en Cochlear-konto, eller til du ber oss om å slette dem. Hvis du sletter Cochlear-kontoen din, kan vi beholde enhetene om hvordan du brukte Bring Back the Beat.

Vi beholder Spotify-dataene dine så lenge du holder Spotify-kontoen din knyttet til Bring Back the Beat. Du kan koble fra Spotify-kontoen din i Bring Back the Beat-appen ved å trykke på Spotify-ikonet i spillmodusen Repertoire (Repertoar) og følge ledetekstene for frakobling.

Cochlears Remote Check gjør det mulig for brukere av Cochlear-implantat å bruke Nucleus Smart App til å gjennomføre selvtester hjemme og dele disse resultatene og enhetens diagnoseinformasjon med en deltakende klinikk. Når selvtestene er gjennomført, blir testresultatene sendt til Cochlear, inkludert personlig informasjon.

Deltakelse i Remote Check er valgfritt, og du kan når som helst trekke deg fra Remote Check ved å kontakte klinikkpersonalet eller kontakte Cochlear som angitt nedenfor.

Personlig informasjon som innhentes fra deltakere i Remote Check

Basert på ditt samtykke innhenter vi og bruker følgende kategorier med personopplysninger:

Kategori av personopplysninger Formål med innhenting og bruk
Navnet ditt og kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse Vi bruker denne informasjonen til å identifisere deg i våre interne systemer og til å kommunisere med deg. Vi kan bruke denne informasjonen til å gi deg meldinger om din deltakelse i Remote Check, for eksempel påminnelser om å fullføre selvtester eller svar fra klinikken.
Informasjon fra Cochlear-kontoen din og Nucleus Smart App Cochlear-kontoen din og Nucleus Smart App brukes til å tilby deg tjenesten for Remote Check. Se tillegget til meddelelsen for personvern for hver respektive tjeneste hvis du vil vite mer.
Resultatene av Remote Check, inkludert hørselstestdata, bilder av implantatstedet, spørreskjemaresultater og diagnosedata fra implantatene og lydprosessorene Vi innhenter denne informasjonen for at du kan dele den med dine angitte klinikker, slik at de kan analysere hørselen din uten at du må besøke klinikken.
Nummeret på ditt debet-/kredittkort Hvis aktuelt, samler vi inn denne informasjonen for å aktivere en innebygd betalingsfunksjonalitet, som er tilrettelagt av en tredjeparts betalingsleverandør. Betalingsportalen vil behandle betalingen din. Cochlear lagrer ikke debet-/kredittkortinformasjonen din, hvis aktuelt, til dette formålet.

 

Cochlear er interessert i kontinuerlig forbedring av Cochlear-produkter og -tjenester og bruker derfor også en anonymisert form av informasjonen som innhentes via Remote Check, for å forstå bruken av produktene og tjenestene våre bedre, og for å fortsette å skape nye høreløsninger.

Deling av personopplysninger

Det viktigste formålet med Remote Check er å utføre selvtester og dele resultatene med klinikken din. Vi deler bare informasjon for Remote Check med klinikkene du har godkjent. Du kan kontrollere hvilke klinikker som har tilgang til informasjonen fra Remote Check via funksjonen for datadeling i Nucleus Smart App. Les tillegget til meddelelsen om personvern for Nucleus Smart App hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen for datadeling. Hvis det er aktuelt, kan din angitte forelder eller pleier også få tilgang til de personopplysningene vi innhenter fra deg. Vi vil kun dele din personlige informasjon med andre tredjeparter med ditt samtykke eller dersom vi er juridisk forpliktet til å gjøre det.

Oppbevaring av dine personopplysninger

Informasjonen som innhentes via Remote Check, lagres av Cochlear på dine vegne med mindre og inntil du ber oss om å slette den.

 

Cochlears Remote Assist lar deg ha direkte, forhåndsplanlagte videoavtaler med klinikkpersonalet, inkludert rådgivning, triaging og time for justering av lydprosessor. Du bruker Nucleus Smart App eller Baha Smart App for å få tilgang til tjenesten. Deltakelse i Remote Assist er valgfritt. 

For å bruke Remote Assist, vil du koble til eksternt med klinikkpersonalet via Cochlears foretrukne leverandør av forretningsskykommunikasjon, Vonage. Vonage vil behandle IP-adressen din (som angitt nedenfor) i samsvar med Vonages retningslinjer for personvern. Vi anbefaler at du leser dette før du velger å koble til.

Personlig informasjon som innhentes fra deltakere i Remote Assist 

Kategori av personopplysninger Formål med innhenting og bruk
Navnet ditt og kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse. Vi bruker denne informasjonen til å identifisere deg i våre interne systemer og til å kommunisere med deg.  Vi kan bruke denne informasjonen til å gi deg meldinger om din deltakelse i Remote Assist.
Informasjon fra Cochlear-kontoen din og Nucleus Smart App eller Baha Smart App Cochlear-kontoen din og Nucleus Smart App eller Baha Smart App brukes til å forenkle Remote Assist-tjenesten.  Se tillegget til meddelelsen for personvern for hver respektive tjeneste hvis du vil vite mer.
Remote Assist-økt Cochlear behandler ingen personlig informasjon om din Remote Assist-økt.
IP-adresse Vonage registrerer IP-adresse for kundestøtteformål. Vonage beholder denne informasjonen i sju dager.

 

 

Cochlear CoPilot er en selvstyrt mobilapp som hjelper mottakere av Cochlear-implantat til å lytte, kommunisere og leve livet. Når du bruker appen, innhenter vi en del personlig informasjon og bruker den til å gi deg en best mulig opplevelse.

Personlig informasjon som innhentes

Når du bruker Cochlear CoPilot, innhenter vi og bruker følgende kategorier personlig informasjon:

Kategori av personopplysninger Formål med innhenting og bruk
Navnet ditt og kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse og telefonnummer Vi bruker denne informasjonen til å opprette Cochlear-kontoen din (hvis du ikke allerede har en konto) og til å gi deg tilgang til Cochlears nettsteder, apper og tjenester, inkludert Cochlear CoPilot.
Analysedata Cochlear CoPilot innhenter og sender enhetene til Cochlear om hvordan appen blir brukt, og eventuelle feil som forekommer. Denne informasjonen hjelper Cochlear med å forbedre Cochlear CoPilot og andre Cochlear-produkter og -tjenester. Noen eksempler på analysedata er informasjon om hvilken type mobilenhet og operativsystem som blir brukt, hvor ofte appens funksjoner blir brukt og IP-adresser som blir brukt for å finne ut hvilke geografiske sted appen brukes. Cochlear tar i bruk teknologiske og administrative tiltak for å sikre at disse dataene ikke kan knyttes til identiteten din.

 

Deling av personopplysninger

Når du bruker Cochlear CoPilot, vil vi bare dele din personlige informasjon med tredjeparter med ditt samtykke eller basert på en juridisk forpliktelse om å gjøre det.

Oppbevaring av dine personopplysninger

Vi vil beholde dine Cochlear CoPilot-aktivitetsdata så lenge du har en Cochlear-konto eller til du ber oss om å slette den. Hvis du sletter Cochlear-kontoen din, kan vi beholde avidentifiserte analysedata om hvordan du brukte Cochlear CoPilot.

KONTAKT OSS

 

Hvordan kan du stille spørsmål eller formidle bekymringer om denne meddelelsen om personvern eller om hvordan Cochlear håndterer den personlige informasjonen din?

Hvis du ønsker å få tilgang til informasjonen din, eller hvis du har spørsmål om denne meddelelsen om personvern eller hvordan vi håndterer din personlige informasjon, kan du kontakte oss via

 1. e-post til privacy@cochlear.com eller
 2. kontakt enten Cochlear-kontoret i landet ditt eller ditt nærmeste lokale Cochlear-kontor:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC

Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555

COCHLEAR AMERICAS

Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798

COCHLEAR EUROPE LIMITED

Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
Storbritannia
+44 1932 26 3400

COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.

Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

HVA SKJER NÅR DENNE MEDDELELSEN OM PERSONVERN ENDRES?

Det kan hende at vi iblant må oppdatere denne meddelelsen om personvern av forskjellige årsaker, for eksempel endringer i lovverk, reguleringer og forretningspraksiser. Vi oppfordrer deg til regelmessig å gå gjennom denne meddelelsen om personvern for å sikre at du er klar over hva som er nytt.

 

TAKK

Takk for at du tar deg tiden til å lese denne meddelelsen om personvern. Vi vet at du setter din lit til Cochlear når du velger å dele personopplysninger med oss, og vi akter å bruke den på en ansvarlig måte.

 

Publiseringsdato 15/05/2022

D1425384 V13 2022-02

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, den elliptiske logoen og merker med symbolet ® eller ™ er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Cochlear Bone Anchored Solutions AB eller Cochlear Limited (med mindre annet er oppgitt)
Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse fra Cochlear Limiteds side er på lisens.
Apple er et varemerke for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land.
Android er et varemerke for Google LLC.