WERELDWIJDE PRIVACYVERKLARING VAN COCHLEAR

Wanneer u met Cochlear communiceert, kunnen wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring (“Verklaring”). Lees deze Verklaring aandachtig door, aangezien hierin wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt door Cochlear Limited en z’n dochterondernemingen over de hele wereld (de “Cochlear Group”). Ook wordt uitgelegd hoe u uw persoonlijke informatie kunt openen en bijwerken en hoe u bepaalde keuzes kunt maken over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt.

Deze Verklaring heeft betrekking op zowel onze online als offline activiteiten voor het verzamelen van gegevens, waaronder persoonlijke informatie die we verzamelen via websites, apps, papieren formulieren, klantenservice en evenementen.

Houd er rekening mee dat we persoonlijke informatie uit verschillende bronnen (website, offline evenementen) en op verschillende apparaten kunnen verzamelen. Als onderdeel hiervan kunnen we persoonlijke informatie combineren die oorspronkelijk is verzameld door verschillende Cochlear-entiteiten of Cochlear-partners.

Let op: deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen, gebruiken of openbaar maken door Cochlear van beveiligde gezondheidsinformatie, zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA” - Wet betreffende de overdraagbaarheid van ziektekostenverzekeringen en verantwoordingsplicht in de gezondheidssector). Bekijk ook onze  HIPAA-privacykennisgeving.

Let op: naast deze Wereldwijde privacyverklaring is de China-privacybijlage van toepassing op Cochlear-klanten in China.

 

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELT COCHLEAR?

Door u verstrekte persoonlijke informatie.

Wanneer u met Cochlear contact hebt, verstrekt u ons mogelijk persoonlijke informatie. U kunt bijvoorbeeld de volgende informatie verstrekken:

 • uw naam en contactgegevens wanneer u zich registreert voor een Cochlear-account op onze websites of via een van onze apps, of wanneer u een Cochlear-faciliteit of -evenement bezoekt;
 • informatie over uw persoonlijke hooravontuur in onze Cochlear-communityforums of andere diensten;
 • biologische en demografische informatie, zoals uw leeftijd, geboortedatum, geslacht, gezondheid of medische behandeling, wanneer u een apparaat registreert, of wanneer u informatie gebruikt of opvraagt over onze producten en diensten;
 • financiële gegevens zoals het nummer van uw creditcard wanneer u producten of diensten bij ons koopt;
 • klantenservice en aankoopgeschiedenis en alle informatie die u vrijwillig met ons deelt over uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten (bijv. marktonderzoek en feedback van consumenten);
 • locatiegegevens, zoals gegevens die zijn afgeleid van uw IP-adres, land en de precieze geolocatie van uw mobiele apparaat (waar wij de juiste kennisgeving en keuze hebben verstrekt);
 • audio-, elektronische of visuele informatie als u deelneemt aan onze evenementen of ons een talent- of mediabericht verstrekt; of
 • Andere persoonlijke informatie die u ons kunt verstrekken wanneer u contact met ons opneemt, telefonisch, online of via speciale “contact”-functies.

Als u in de gezondheidszorg werkzaam bent, kunnen wij ook informatie verzamelen over uw medisch specialisme, uw klinische interesses en uw betrokkenheid bij de producten van Cochlear.

U bent niet verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar in sommige gevallen kunnen wij u niet al onze diensten leveren zonder deze persoonlijke informatie.

Persoonlijke informatie verzameld doordat u onze producten en diensten gebruikt.

Cochlear ontvangt informatie wanneer u Cochlear-apps en -diensten gebruikt. Deze informatie omvat hoe u een app en/of uw hooroplossing gebruikt, en informatie over uw geluidsprocessor (bijv. apparaatnummer, uw accountnummer, model, hardwareversie). Daarnaast kan uw computer of mobiele apparaat bepaalde analysegegevens naar ons verzenden wanneer u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, zoals uw IP-adres, uw browserversie, de versie van de app die u gebruikt en eventuele fouten.

Lees voor meer informatie het gedeelte hieronder over hoe Cochlear cookies gebruikt. Nadere details over specifieke producten, diensten en activiteiten vindt u in het gedeelte Aanvullingen privacyverklaring.

Persoonlijke informatie van derde partijen

Af en toe kunnen wij informatie over u verkrijgen van andere organisaties of personen. Wanneer u een gehoorimplantaat krijgt, kan uw zorgverlener bijvoorbeeld het serienummer van het implantaat, het serienummer en de instellingen van de geluidsprocessor en uw contactgegevens bij ons registreren, om te garanderen dat u volledige ondersteuning krijgt. Wij kunnen ook gegevens van externe aanbieders verkrijgen om onze marktanalyse en marketinginspanningen aan te vullen. Deze extra gegevens helpen ons u een persoonlijkere ervaring te bieden.

HOE GEBRUIKT COCHLEAR UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

We gebruiken persoonlijke informatie voor de doelen die hierna en in de Aanvullingen op de privacyverklaring staan beschreven. Dit doen we zodat we de manier waarop mensen gehoorverlies begrijpen en ermee omgaan kunnen veranderen, kunnen innoveren en een reeks van implanteerbare hooroplossingen op de markt kunnen brengen.

Doel van het gebruik van persoonlijke informatie Waarom we dit doen Onze gerechtvaardigde belangen (de voordelen en/of resultaten)
Garantie en administratie. We gebruiken uw persoonlijke informatie om gegevens met betrekking tot onze medische apparatuur en garantieperioden bij te houden, om een distributiedossier en een overzicht van de apparaatgeschiedenis van Cochlear-producten bij te houden en om medische vragen en/of klachten met betrekking tot onze producten bij te houden.
 • Met uw toestemming (indien nodig)
 • Voldoen aan contractuele verplichtingen (bijv. de wereldwijde beperkte garantie van Cochlear)
 • Reglementaire verplichtingen
 • Snellere afhandeling van onderhouds- en reparatiegevallen
 • Onderzoek en productontwikkeling
Registratie van apparaten. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om uw apparaten te registreren, zodat wij de administratie kunnen bijhouden en volledige ondersteuning kunnen bieden voor onderhoud en reparaties.
 • Met uw toestemming (indien nodig)
 • Onze gerechtvaardigde belangen
 • Snellere afhandeling van onderhouds- en reparatiegevallen
 • Onderzoek en productontwikkeling
Marketing. We gebruiken uw persoonlijke informatie om onze marketing- en promotieactiviteiten mogelijk te maken, bijvoorbeeld door u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes en ons feedback te geven, of door u aanbiedingen en andere informatie over onze producten en diensten te sturen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn.
 • Met uw toestemming (indien nodig)
 • Onze gerechtvaardigde belangen
 • Voldoen aan contractuele verplichtingen
 • Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u ervan op de hoogte stellen
 • Typen klanten vaststellen voor nieuwe producten en diensten
 • Ons product- en serviceaanbod optimaliseren
Personalisering. We gebruiken uw persoonlijke informatie om u een persoonlijke ervaring te bieden bij het gebruik van onze websites en apps. Wij kunnen een profiel maken van de interacties die we met u hebben om inzicht te krijgen in welke informatie u mogelijk zou willen ontvangen.
 • Onze gerechtvaardigde belangen
 • Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u ervan op de hoogte stellen
 • Typen klanten vaststellen voor nieuwe producten en diensten
Klantenservice. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor klantenservicedoeleinden, waaronder het beantwoorden van vragen en verzoeken om informatie over onze producten en diensten. Wij kunnen u ook dienstmededelingen sturen, bijvoorbeeld over de vervaldatums van garanties.
 • Voldoen aan contractuele verplichtingen
 • Juridische verplichtingen
 • Onze gerechtvaardigde belangen
 • Om te reageren op uw vragen
 • Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
 • Onze efficiëntie verbeteren
Ontwikkeling en verbeteringen van producten en diensten. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om upgrades en verbeteringen aan onze producten en diensten te testen, te ondersteunen en te ontwikkelen (bijvoorbeeld om apparaten correct te kunnen configureren, activeren, onderhouden en beheren), en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, om de prestaties van onze producten, service- en betrouwbaarheidsgegevens te analyseren en om de inhoud, werking en bruikbaarheid van onze websites en apps te verbeteren.
 • Met uw toestemming (indien nodig)
 • Onze gerechtvaardigde belangen
 • Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
Andere algemene doeleinden (bijv. intern onderzoek of marktonderzoek, analyse, beveiliging). In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken voor andere algemene zakelijke doeleinden, zoals het onderhouden van uw account, het uitvoeren van intern onderzoek of marktonderzoek en het meten van de effectiviteit van reclamecampagnes. Als u Cochlear-accounts hebt, behouden wij ons het recht voor om deze accounts in één account samen te bundelen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor het beheer en de werking van onze communicatie-, IT- en beveiligingssystemen en voor het controleren op beveiliging of fraudebestrijding.
 • Juridische verplichtingen
 • Met uw toestemming (indien nodig)
 • Onze gerechtvaardigde belangen
 • Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
 • Onze efficiëntie verbeteren
 • Bescherming van onze systemen, netwerken en medewerkers

 

Gebruik van geanonimiseerde gegevens. Er kunnen omstandigheden zijn waarin het wettelijk is toegestaan om uw persoonlijke informatie samen te voegen of te anonimiseren, zodat de informatie niet meer aan u is verbonden. Na samenvoeging of anonimisering worden de gegevens niet meer geclassificeerd als persoonlijke informatie. Dergelijk gebruik van informatie is niet onderhevig aan deze Verklaring.

WANNEER DELEN WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE EN MET WIE?

Binnen de Cochlear Group.

We kunnen persoonlijke informatie wereldwijd binnen de Cochlear Group delen. Elk lid van de Cochlear Group zal uw persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken en delen zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

Met onze dienstverleners.

We delen persoonlijke informatie met organisaties die diensten leveren aan of uitvoeren namens Cochlear, bijvoorbeeld onze distributeurs, bedrijven die websiteondersteuning leveren of die ons helpen bij het op de markt brengen van onze producten en diensten. In sommige gevallen verstrekt u uw persoonlijke informatie direct aan deze externe dienstverleners (wanneer u bijvoorbeeld iets koopt in onze online winkel en uw creditcardgegevens invoert voor betaling, worden die gegevens direct naar een externe betalingsverwerker gestuurd), en deze informatie kan al dan niet door die derde met Cochlear worden gedeeld. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht de persoonlijke informatie die wij met hen delen, vertrouwelijk te behandelen en deze informatie alleen te gebruiken om diensten aan ons te leveren.

Bij bedrijven van derden.

Behalve in situaties waarin u uw toestemming hebt gegeven, licentiëren of verkopen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden. De identiteit van een dergelijke externe onderneming zal aan u worden bekendgemaakt op het moment dat uw toestemming wordt gevraagd.

Met partners en dienstverleners in de gezondheidszorg en verzorgers.

We kunnen uw persoonlijke informatie met uw dienstverleners in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld uw chirurg, audioloog enz.) delen om uw geschiktheid voor onze producten te bepalen, om u bij het gebruik van onze producten te helpen of om andere redenen die verband houden met behandeling, verrichtingen in de gezondheidszorg of betaling. Bijvoorbeeld:

 • wanneer u een bestelling plaatst voor een product of dienst (of wanneer u bezig bent met het plaatsen van een bestelling) die op u van toepassing is, kunnen wij namens u uw persoonlijke informatie delen met de organisaties die betalen voor uw gezondheidsdiensten (bijvoorbeeld Medicare of Medicaid in de VS en onkostenvergoedende instellingen en verzekeringsmaatschappijen in andere markten); en
 • wanneer u Cochlear-cloudtechnologie gebruikt om Cochlear veilig back-ups van configuratiebestanden van de geluidsprocessor te laten maken en deze te delen met uw aangewezen zorgverleners.

Verder kunnen wij, in overeenstemming met de geldende wetgeving, persoonlijke informatie kenbaar maken aan ouders, voogden of verzorgers (voor zover van toepassing).

Zakelijke overdrachten.

Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan een bedrijf dat de aandelen of de activa van een bedrijf uit de Cochlear Group of een van onze operationele divisies heeft verkregen, bijvoorbeeld ten gevolge van de verkoop, fusie, reorganisatie of liquidatie van een bedrijf. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, blijft het gebruik van uw persoonlijke informatie door het overnemende bedrijf onderworpen aan deze Privacyverklaring en aan de privacyvoorkeuren die u aan ons hebt doorgegeven.

Wettelijke of overheidsverzoeken en de bescherming van Cochlear en anderen.

Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken wanneer wij, te goeder trouw, achten dat bekendmaking vereist is om:

 • aan de wet te voldoen (of aan een gerechtelijk bevel of een dagvaarding);
 • aan rechtmatige verzoeken van openbare of overheidsautoriteiten te voldoen;
 • een mogelijk misdrijf te voorkomen of te onderzoeken, zoals fraude of identiteitsfraude; of
 • de rechten, bezittingen of veiligheid van de Cochlear Group, onze gebruikers of anderen te beschermen.

HOE GEBRUIKT COCHLEAR COOKIES, PLUG-INS VOOR SOCIALE MEDIA EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN?

Cookies zijn kleine bestanden die gegevens bevatten, zoals unieke identificatiegegevens, die uw internetbrowser opslaat om websites te helpen bij het traceren van informatie tussen bezoeken. Wanneer u een van onze websites bezoekt, kan hiermee informatie in uw browser worden opgeslagen of opgehaald, meestal in de vorm van cookies. Onze websites gebruiken cookies om ons te helpen om:

 • te begrijpen welke van onze webpagina's u bezoekt, hoe vaak u deze bezoekt en op welk soort apparaat;
 • informatie te verzamelen en op te slaan over de apparaten waarmee u op internet browset en uw voorkeuren;
 • onderdelen van onze websites af te stemmen op basis van uw browser, apparaat, land en taal;
 • informatie te verzamelen over de website waar u vandaan komt en andere websites die u hebt bezocht, zodat we uw surfgedrag beter in een marktsegment kunnen indelen ten behoeve van marktanalyse; en
 • u relevantere inhoud, promotionele communicatie en advertenties te bieden.

Als u onze websites bezoekt, helpen cookies ons bijvoorbeeld te identificeren wat u zoekt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u terugkomt. Hoewel de informatie die wij middels cookies verzamelen niet direct tot u te herleiden is, kunnen wij uw voorgaande en toekomstige activiteiten op onze websites en apps koppelen aan de contactgegevens die u ons hebt gegeven toen u zich op onze websites registreerde.

Cookies van derden

Sommige cookies die door onze websites worden gebruikt, worden door ons ingesteld, en sommige namens ons door derden voor het doeleinde dat wordt beschreven in deze Verklaring. Het gebruik van cookies van derden maakt adverteren op basis van interesses mogelijk, zodat u advertenties van Cochlear te zien kunt krijgen op andere websites die u bezoekt.

We gebruiken Google Analytics om gegevens zoals IP-adressen te verzamelen om statistische gegevens te verkrijgen over het gebruik van onze websites en apps, en Google AdSense en Google DoubleClick voor het beheren en plaatsen van advertenties (samen “Google Services”). Google Services maakt het mogelijk om het verband tussen uw gebruik over meerdere apparaten te leggen, zoals tussen uw mobiele telefoon en uw computer. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics of hoe u kunt voorkomen dat het programma informatie verzamelt over uw bezoek aan onze websites. U kunt ook naar http://myaccount.google.com gaan om de advertentieweergave voor Google Services te beheren.

Als u geen cookies wilt toestaan, kunt u uw internetbrowser zodanig configureren dat deze cookies weigert. Als u dit doet, werken bepaalde onderdelen van onze websites mogelijk niet zoals bedoeld. Bezoek http://allaboutcookies.org om meer over cookies en soortgelijke technologieën te weten te komen. U kunt zich ook afmelden voor op interesse gebaseerde advertenties van commerciële websites door naar http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices en http://www.youronlinechoices.com (voor Europa) te gaan.

Ga naar de website van de fabrikant van uw mobiele apparaat of het besturingssysteem voor instructies met betrekking tot andere aanvullende privacycontroles, zoals geolocatie en apparaat-id's.

Cookiebeheer

Standaard worden voor de websites van Cochlear die zijn gericht op inwoners van Europa en Turkije (Cochlear Europe-websites) alleen essentiële cookies ingesteld die zijn vereist voor een goede werking van de websites. Als u een website van Cochlear Europe bezoekt, ontvangt u een melding van een cookiebanner, waarin u akkoord kunt gaan met het al dan niet instellen van niet-essentiële cookies, zoals cookies die worden gebruikt voor analyse en personalisatie. U kunt ook de specifieke categorieën cookies aanwijzen die Cochlear mag instellen. Uw keuzes blijven alleen van toepassing op websites van Cochlear Europe en niet op websites die zijn gericht op personen die woonachtig zijn buiten Europa en Turkije. Vanwege de manier waarop cookies werken, blijven uw keuzes ook uitsluitend per domein van kracht. Dit betekent dat wanneer u tussen websites van Cochlear Europe op verschillende domeinen navigeert, u opnieuw om toestemming wordt gevraagd.

Plug-ins voor sociale media

Naast cookies gebruiken we ook plug-ins voor sociale media, bijvoorbeeld voor Facebook en Twitter, zodat u iets vanaf onze websites online met uw vrienden en connecties kunt delen. Bij elk bezoek aan onze websites die een plug-in bevatten, brengt uw browser een verbinding tot stand met de servers van Facebook en/of Twitter. Indien u aangemeld bent bij Facebook en/of Twitter terwijl u onze websites bezoekt, kunnen zij uw surfgedrag op onze website koppelen aan uw gebruikersaccount.

OPSLAG VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Waar wordt persoonlijke informatie verwerkt en opgeslagen?

Verwerking en opslag. Cochlear is een wereldwijd bedrijf, met het hoofdkantoor in Sydney, Australië, maar met essentiële faciliteiten en essentieel personeel in de Europese Unie,het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en elders. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar en verwerkt en opgeslagen op eender welke plaats waar Cochlear, de Cochlear Group of hun dienstverleners actief zijn.

Overdracht van uw persoonlijke informatie. Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken buiten het land waarin u gevestigd bent voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn opgenomen. Wanneer wij uw persoonlijke informatie verzenden naar andere landen, nemen wij redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de toepasselijke wetten worden nageleefd. Voor zover persoonlijke informatie van inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk wordt verzameld en overgebracht naar landen met misschien minder strikte wettelijke normen ten aanzien van de bescherming van persoonlijke informatie, zal Cochlear stappen ondernemen om de informatie in overeenstemming met de EU-normen voor gegevensbescherming te beveiligen en anderszins te verwerken. Wij (i) hebben door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen opgesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen (en u hebt het recht ons om een exemplaar van deze bepalingen te vragen door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven) en/of (ii) vertrouwen op uw toestemming (indien wettelijk vereist).

Hoe lang bewaart Cochlear persoonlijke informatie?

Cochlear bewaart persoonlijke informatie in identificeerbare vorm slechts zolang als nodig is om aan het doel te voldoen waarvoor de informatie in beginsel is verzameld, voor andere toepassingen waarvoor u toestemming hebt gegeven, of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. Daarna zullen we de informatie verwijderen of van uw identiteit loskoppelen, zodat de informatie niet meer met u kan worden geassocieerd.

BEVEILIGING

Door Cochlear genomen maatregelen. Cochlear Group heeft passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang of openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen omvatten adequate toegangscontrole, encryptie (waar toepasselijk) en regelmatige veiligheidsevaluaties.

Maatregelen die we van u verwachten. Het is belangrijk dat u ook een rol speelt in het beveiligen van uw persoonlijke informatie. Kies bij het aanmelden voor een online account een accountwachtwoord dat voor anderen moeilijk te raden is en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van dit wachtwoord en voor elk gebruik van uw account. Als u een gedeelde of openbare computer gebruikt, kies er dan nooit voor om uw aanmeldings-id/e-mailadres of wachtwoord te laten opslaan en zorg ervoor dat u zich bij uw account afmeldt telkens wanneer u de computer verlaat. U dient ook gebruik te maken van alle privacyinstellingen of -maatregelen die wij u op onze website/app bieden.

GEGEVENS VAN KINDEREN

Hoe behandelt Cochlear de privacy van kinderen en de rechten van ouders?

Onze websites en diensten zijn bedoeld voor algemene doelgroepen, waaronder patiënten, ouders, verzorgers en de algemene bevolking, en zijn niet specifiek gericht op kinderen. Bepaalde diensten en toepassingen van Cochlear zijn toegankelijk via een Cochlear-account. Kinderaccounts kunnen worden aangemaakt met toestemming van een ouder of verzorger. Zie Aanvullingen privacybeleid Cochlear-accounts voor meer informatie over het maken en beheren van een kinderaccount.

UW RECHTEN

Hoe kunt u persoonlijke informatie inzien, corrigeren of verwijderen?

Wij respecteren uw recht om te kiezen hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen. Wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen, ondernemen we stappen om te garanderen dat die juist, compleet en actueel is. We begrijpen dat uw persoonlijke informatie en uw privacyvoorkeuren in de loop der tijd kunnen veranderen.

Indien wettelijk toegestaan, kunt u verzoeken om toegang, correctie, herziening, overdraagbaarheid of verwijdering van uw persoonlijke informatie binnen het beheer van Cochlear. Houd er rekening mee dat we in bepaalde omstandigheden uw persoonlijke informatie niet kunnen verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Het kan zijn dat we sommige van uw persoonlijke informatie moeten bewaren nadat u om verwijdering hebt verzocht om te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen of om te voldoen aan onze zakelijke behoeften (indien toegestaan door toepasselijke wetgeving).  

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk ook het aanvullende recht om bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie door ons of namens ons, of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie door ons, of namens ons, voor directmarketingdoeleinden. Als u akkoord bent gegaan met de verwerking van uw persoonlijke informatie, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt zich altijd uitschrijven voor reclame- of marketingberichten via de afmeldlinks in de berichten zelf of door contact met ons op te nemen.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen we redelijkerwijs mogelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang verlenen tot uw informatie in ons beheer of tot het corrigeren, aanvullen of verwijderen ervan. Houd er rekening mee dat alle identificatiegegevens die aan ons worden verstrekt, alleen worden verwerkt in overeenstemming met en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

We hopen dat we uw eventuele vragen over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken naar tevredenheid kunnen beantwoorden. Als uw zorgen echter nog niet zijn opgelost, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

AANVULLINGEN PRIVACYVERKLARING

In de onderstaande aanvullingen beschrijven we hoe persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt door bepaalde producten, diensten en activiteiten wanneer deze niet of niet duidelijk beschreven worden in onze Privacyverklaring (hierboven).

Met een Cochlear-account kunt u zich aanmelden bij en gebruikmaken van een verscheidenheid aan Cochlear-diensten en -apps, zoals de Baha® Smart App, de Nucleus® Smart App, de Osia® Smart App, de myCochlear™-portal en onze online winkel. Diensten die gebruikmaken van Cochlear-accounts, variëren per markt.

Wanneer u een Cochlear-account maakt, vragen wij uw naam, e-mailadres en geboortedatum. Wij gebruiken deze informatie om uw Cochlear-account te koppelen aan de Cochlear-registratiegegevens van uw apparaat, zodat we u de diensten kunnen aanbieden die voor u het meest relevant zijn. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot uw Cochlear-account, en met de geboortedatum kunnen wij controleren of kinderaccounts alleen worden aangemaakt met de toestemming van een ouder of verzorger.

Kinderaccounts en toestemming van ouder/verzorger

Kinderen kunnen via een kinderaccount gebruikmaken van diensten en apps van Cochlear. Kinderaccounts kunnen door ouders of verzorgers worden gemaakt via de diensten en apps die hun gebruik mogelijk maken, zoals de Nucleus Smart App. Zie de veelgestelde vragen over de Nucleus Smart App voor instructies over het maken van een kinderaccount.

Via kinderaccounts zijn dezelfde Cochlear-diensten en -apps beschikbaar als voor volwassenen. Dit kan ertoe leiden dat persoonlijke informatie naar Cochlear wordt gestuurd. Een kind dat de Nucleus Smart App gebruikt, kan bijvoorbeeld functies activeren zoals Datasynchronisatie (zie voor een uitgebreidere beschrijving de Aanvullingen privacybeleid Nucleus Smart App).

In sommige landen is het mogelijk om via de Cochlear-account gezondheidsinformatie te delen met aangewezen professionele zorgverleners. Als deze optie is geactiveerd, kunnen ouders op elk moment om uitschakeling van deze diensten verzoeken door contact op te nemen met de zorgverlener of Cochlear.

Ouders of verzorgers kunnen de persoonlijke informatie van hun kinderen inzien en aanpassen, verzoeken om verwijdering van de gegevens, of verdere verzameling of verder gebruik van de gegevens voorkomen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Door een Cochlear Academy-account te maken, kunt u zich aanmelden bij en gebruik maken van een scala aan online cursussen van Cochlear, klassikale cursussen, webinars, lezingen, video's en koppelingen naar websites.

Persoonlijke informatie die is verzameld via de Cochlear Academy

Wanneer u Cochlear Academy gebruikt, verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie. We kunnen deze persoonlijke informatie rechtstreeks van u verkrijgen of, indien van toepassing, van uw organisatie (bijv. de administratie van uw kliniek of het ziekenhuis).

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres, uw organisatie, manager, adres, telefoonnummer, begin- en einddatum. We gebruiken deze persoonlijke informatie om u te identificeren in onze interne systemen, met u te communiceren en onze interacties bij te houden.
Cursusgeschiedenis, waaronder waarvoor u zich hebt ingeschreven, uw status, afronding van de cursus inclusief datums en details zoals antwoorden en behaalde scores. We hebben deze persoonlijke informatie nodig om toegang te verstrekken tot cursussen via Cochlear Academy. Deze persoonlijke informatie wordt gebruikt om u toegang te geven tot de cursusinhoud, om de status en afronding van de training te rapporteren, om cursussen aan te bevelen, om rapporten op te stellen en analyses uit te voeren. Met deze informatie kunnen wij u cursussen aanbevelen op basis van uw accountgegevens.

Cochlear Family is een gratis lidmaatschapsprogramma dat door Cochlear wordt aangeboden aan gebruikers in bepaalde markten. Het ondersteunt gebruikers, hun gezinnen en verzorgers bij het leren gebruiken en leven met hun apparaat.

Wanneer u lid wordt van Cochlear Family, ontvangt u berichten van Cochlear met onder meer informatie over nieuwe diensten en producten, promoties, speciale aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen en optionele enquêtes. Deze communicatie kan via verschillende kanalen worden geleverd, afhankelijk van de contactgegevens die u hebt opgegeven, waaronder e-mail, post, telefoon en tekstberichten.

U kunt Cochlear Family op elk gewenst moment opzeggen door contact met ons op te nemen via een van de methoden die aan het einde van deze Privacyverklaring worden vermeld. Als u ervoor kiest Cochlear Family op te zeggen, hebt u geen toegang meer tot de voordelen van het programma. Als u opnieuw wilt deelnemen aan het programma, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact op te nemen met uw lokale klantenserviceteam.

Persoonlijke informatie die verzameld wordt van Cochlear Family-leden

Op basis van uw toestemming verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om u te identificeren in onze interne systemen, met u te communiceren en onze interacties bij te houden.
Biografische en gezondheidsinformatie, zoals uw leeftijd of geboortedatum, het niveau en de duur van uw gehoorverlies en uw gebruik van hooroplossingen. We gebruiken deze informatie om uw persoonlijke hooravontuur en/of uw ervaring met hooroplossingen beter te begrijpen en te evalueren hoe Cochlear u het beste kan ondersteunen en met u kan communiceren. We gebruiken deze informatie ook voor demografische en statistische doeleinden om onze klanten en potentiële klanten beter te begrijpen.

 

Delen van persoonlijke informatie

 • Indien van toepassing,
  1. kan je aangewezen ouder of verzorger ook toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij bij jou verzamelen en/of
  2. informatie kan worden bekend gemaakt aan je aangewezen zorgverlener en/of servicepartner.
 • Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

Wij bewaren uw Cochlear Family-informatie zolang u aan het programma deelneemt.

Het Cochlear-ervaringsdeskundigenprogramma is een team van vrijwilligers dat bestaat uit duizenden mensen en hun geliefden van over de hele wereld, die horen met een hooroplossing van Cochlear. Ze hebben allemaal één ding gemeen: een passie om anderen te helpen bij hun hooravontuur.

Onze Cochlear-ervasringsdeskundigen delen hun verhalen, bieden ondersteuning en geven informatie aan iedereen die een Cochlear-hooroplossing overweegt of krijgt, inclusief hun ouders, familieleden of vrienden.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld via uitdrukkingen van belangstelling

Wanneer u meldt dat u interesse hebt om een Cochlear-ervaringsdeskundige te worden, vragen we u om bepaalde persoonlijke informatie zodat we uw aanvraag kunnen evalueren.

Op basis van uw toestemming verzamelen en gebruiken we mogelijk de volgende categorieën persoonlijke informatie om te bepalen welke geschikte mogelijkheden er voor u zijn om als Cochlear-ervaringsdeskundige deel te nemen:

 • Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • Biografische en gezondheidsinformatie, zoals uw leeftijd of geboortedatum, het niveau en de duur van uw gehoorverlies en uw gebruik van hooroplossingen;
 • Uw persoonlijke geschiedenis als (relatie van) gebruiker van een Cochlear-implantaat, samen met uw interesses, vaardigheden en beschikbaarheid; en
 • In sommige landen is een strafrechtelijk antecedentenonderzoek, een verklaring omtrent gedrag of een ander achtergrondonderzoek vereist als extra beveiligings- en kwalificatiemaatregel.

Persoonlijke informatie die verzameld wordt van ervaringsdeskundigen

Op basis van uw toestemming verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om u te identificeren in onze interne systemen, met u te communiceren en onze interacties bij te houden.
Biografische en gezondheidsinformatie, zoals uw leeftijd of geboortedatum, het niveau en de duur van uw gehoorverlies en uw gebruik van hooroplossingen. We gebruiken deze informatie om uw persoonlijk hooravontuur en/of uw ervaring met hooroplossingen beter te begrijpen en te evalueren hoe Cochlear u het beste kan ondersteunen. We gebruiken deze informatie ook voor demografische en statistische doeleinden om onze klanten en potentiële klanten beter te begrijpen.
Uw persoonlijke geschiedenis als (verzorger van een) gebruiker van een Cochlear-implantaat, evenals uw interesses, vaardigheden en beschikbaarheid. We gebruiken deze informatie in combinatie met andere biografische informatie om mogelijkheden voor u te identificeren voor deelname aan het Cochlear-ervaringsdeskundigenprogramma, bijvoorbeeld door u in contact te brengen met personen die meer willen weten over uw persoonlijke ervaring met gehoorverlies of als geliefde van een gebruiker van een cochleair implantaat.
Schriftelijke informatie, citaten, foto's, video's en/of audio-opnamen van u. We kunnen deze informatie gebruiken in ons promotiemateriaal.
Trainingsgegevens. We kunnen u toegang bieden tot gespecialiseerde training en we registreren trainingsactiviteiten voor beter inzicht in uw specifieke kennis en expertise.

 

Delen van persoonlijke informatie

Bij het evalueren van uw uitdrukking van belangstelling zal Cochlear uw persoonlijke informatie niet delen met derden, tenzij u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Als u Cochlear-ervaringsdeskundige wordt, kan Cochlear uw gegevens delen met personen die meer willen weten over uw hooravontuur of met organisaties die betrokken zijn bij evenementen waar u in de hoedanigheid van Cochlear-ervaringsdeskundige kunt spreken. Indien van toepassing, kan je aangewezen ouder of verzorger ook toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij bij jou verzamelen. Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

Als u deelneemt aan het Cochlear-ervaringsdeskundigenprogramma, bewaren wij uw vrijwilligersinformatie zolang u aan het programma deelneemt. Als u niet deelneemt aan het Cochlear-ervaringsdeskundigenprogramma, wordt de persoonlijke informatie in uw uitdrukking van belangstelling kort na het nemen van die beslissing vernietigd.

Cochlear organiseert of ondersteunt regelmatig een verscheidenheid aan evenementen, groot en klein, op locaties over de hele wereld ('Events'). Tot de deelnemers aan de Events behoren personen die meer willen weten over de producten en diensten van Cochlear, gebruikers van medische hulpmiddelen van Cochlear, Cochlear-vrijwilligers en zorgprofessionals.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld voor Events

Wanneer u zich registreert voor en/of deelneemt aan een Event, verzamelen en gebruiken wij de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om u te identificeren in onze interne systemen, met u te communiceren, u op de hoogte te brengen van de details van Events en onze interacties bij te houden.
Biografische en gezondheidsinformatie, zoals uw leeftijd of geboortedatum, het niveau en de duur van uw gehoorverlies en uw gebruik van hooroplossingen. Voor Events die zijn bedoeld voor kandidaten en/of gebruikers van hooroplossingen en/of diensten van Cochlear, gebruiken we deze informatie om ervoor te zorgen dat we relevante inhoud en sprekers voor het Event leveren. We gebruiken deze informatie ook voor demografische en statistische doeleinden om onze klanten en potentiële klanten beter te begrijpen.
Uw persoonlijke geschiedenis als (verzorger van een) gebruiker van de producten en/of diensten van Cochlear, evenals uw interesses, vaardigheden en beschikbaarheid. We gebruiken deze informatie in combinatie met andere biografische informatie om mogelijkheden voor u te identificeren voor deelname aan het Cochlear-vrijwilligersprogramma, bijvoorbeeld door u in contact te brengen met personen die meer willen weten over uw persoonlijke ervaring met gehoorverlies of als geliefde van een gebruiker van de producten en/of diensten van Cochlear.
Foto's, video's en/of audio-opnamen (“opgenomen media”) van u. Bij sommige Events nemen we media op om te gebruiken in onze communicatie en materialen binnen Cochlear, evenals op onze externe websites, op socialemedia-accounts en in gedrukte publicaties. We vragen u altijd om toestemming voordat opgenomen media wordt gebruikt waarin u duidelijk herkenbaar bent (bijvoorbeeld een close-upfoto of -video), maar opgenomen media kan wel zonder uw toestemming worden gebruikt wanneer u slechts op de achtergrond aanwezig bent, onscherp bent of anderszins niet duidelijk zichtbaar of herkenbaar bent.
Reisgegevens In beperkte omstandigheden kan Cochlear helpen bij het boeken van reizen en/of accommodatie voor Events. In deze gevallen maken we gebruik van reisgegevens, inclusief nationale identiteitsdocumenten of betalingsgegevens, alleen wanneer dit nodig is om de boeking te voltooien.

 

Delen van persoonlijke informatie

Als u akkoord gaat met een afzonderlijk talent-/mediabericht, kunnen we media-opnamen met uw afbeelding en/of stem delen via sociale media, op een website, in drukwerk of zoals anders vermeld in een dergelijk mediabericht. Wij delen uw persoonlijke informatie met onze dienstverleners, voor zover relevant voor hun betrokkenheid bij en/of de diensten die zij leveren voor onze Events. Wij delen uw persoonlijke informatie en reisgegevens indien nodig om een overeengekomen reis en/of accommodatie te boeken (bijv. het delen van uw naam en geboortedatum met een luchtvaartmaatschappij om vluchten te boeken). Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

We bewaren gegevens over de aanmelding voor en aanwezigheid bij een evenement alleen zolang nodig is voor het juiste beheer en de juiste administratie van het evenement en om demografische gegevens en trends van evenementen in de loop der tijd te analyseren.

'In gesprek met Cochlear' is een programma dat, alleen op uitnodiging, in bepaalde markten door Cochlear aan gebruikers en hun ouders en verzorgers wordt aangeboden. Het doel van In gesprek met Cochlear is om marktonderzoek uit te voeren en feedback te verzamelen van klanten van Cochlear om de producten en diensten van Cochlear te helpen verbeteren en erover te informeren.

Wanneer u deelneemt aan In gesprek met Cochlear, ontvangt u uitnodigingen om feedback te geven en deel te nemen aan enquêtes en/of andere activiteiten met betrekking tot marktonderzoek. Deze communicatie kan via verschillende kanalen worden geleverd, afhankelijk van de contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt, waaronder e-mail, post, telefoon en tekstberichten.

U kunt In gesprek met Cochlear op elk gewenst moment opzeggen door contact met ons op te nemen via een van de methoden die aan het einde van deze Privacyverklaring worden vermeld.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld van leden van In gesprek met Cochlear

Op basis van uw toestemming verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om u te identificeren in onze interne systemen, met u te communiceren en onze interacties bij te houden.
Biografische en gezondheidsinformatie, zoals uw leeftijd of geboortedatum, het niveau en de duur van uw gehoorverlies en uw gebruik van hooroplossingen. We gebruiken deze informatie om uw persoonlijke hooravontuur en/of uw ervaring met hooroplossingen beter te begrijpen en te evalueren hoe Cochlear u het beste kan ondersteunen en met u kan communiceren, en om vast te stellen welke activiteiten met betrekking tot marktonderzoek voor u het meest relevant zijn. We gebruiken deze informatie ook voor demografische en statistische doeleinden om onze klanten en potentiële klanten beter te begrijpen.
Antwoorden op het marktonderzoek Wanneer u feedback geeft, enquêtes invult of op andere wijze deelneemt aan activiteiten met betrekking tot marktonderzoek als onderdeel van In gesprek met Cochlear, gebruiken we de informatie die u verstrekt om onze producten en diensten te verbeteren. Uw antwoorden worden verzameld en gerapporteerd op geaggregeerd niveau, maar we zullen u altijd van tevoren op de hoogte stellen als de antwoorden van de enquête aan u worden gekoppeld.

 

Delen van persoonlijke informatie

Indien van toepassing kan uw aangewezen ouder of verzorger ook toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij bij jou verzamelen. Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

Wij bewaren uw informatie van In gesprek met Cochlear zolang u aan het programma deelneemt.

Verzamelde persoonlijke informatie

Wanneer u solliciteert op een vacature bij of voor Cochlear, wordt u gevraagd diverse informatie te verstrekken, zoals contactgegevens, een gedetailleerde geschiedenis van uw werkervaring en opleiding (bijv. een cv en/of cijferlijsten), bewijs dat u recht op arbeid hebt (bijv. paspoort en/of visum) en een beschrijving van uw vaardigheden (bijv. vreemde talen).

Persoonlijke informatie over u kan ook bij anderen worden verzameld naar aanleiding van:

 • Feedback op een sollicitatiegesprek
 • Referentiecontroles
 • Antecedentenonderzoek
 • Zoekopdrachten op internet, zoals via Google of LinkedIn
 • Psychometrische testen

De specifieke informatie die van u gevraagd en bij anderen verzameld wordt, kan per land verschillen.

Doel van het verzamelen

De in het sollicitatieproces verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt voor doeleinden zoals het beoordelen van uw geschiktheid voor een of meer functies, het bijhouden van de verklaringen die u tijdens uw sollicitatie bij Cochlear hebt afgelegd en beoordeling van de effectiviteit van onze screeningtools en -processen voor sollicitanten. Deze informatie wordt ook gebruikt om ervoor te zorgen dat we uw achtergrond, sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden begrijpen.

Delen met derden

Afgezien van ons gebruik van dienstverleners die namens Cochlear handelen, wordt persoonlijke informatie die tijdens het sollicitatieproces wordt verzameld, niet zonder uw toestemming gedeeld met derden. Wanneer u als onderdeel van uw sollicitatie persoonlijke referenties of arbeidsreferenties verstrekt, kan Cochlear contact opnemen met deze personen en hen ervan in kennis stellen dat u hebt gesolliciteerd naar een functie bij Cochlear.

Bewaarperiode

In het geval dat uw sollicitatie naar een functie bij of voor Cochlear succesvol is, bewaren wij de gegevens van uw sollicitatie voor de duur van uw dienstverband/betrekking bij Cochlear. Als het dienstverband/de betrekking bij Cochlear eindigt, worden de gegevens in verband met uw sollicitatie verwijderd in overeenstemming met Cochlears interne normen voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Cochlear verwijdert sollicitatiegegevens binnen 12 maanden na een onsuccesvolle sollicitatie, tenzij u Cochlear hebt gevraagd om de sollicitatiegegevens te bewaren om u te kunnen overwegen voor toekomstige functies. In dat geval vindt verwijdering plaats binnen 5 jaar na de laatste keer dat u voor een functie werd overwogen.

Met de Nucleus® Smart App kunt u uw hoorervaring rechtstreeks via een compatibel Apple®- of AndroidTM-apparaat optimaliseren. Met de app kunt u een compatibele geluidsprocessor via Bluetooth® koppelen met uw compatibele smartphone. Ook kunt u snel wisselen van programma, het volume aanpassen, streamingaccessoires bedienen, toegang krijgen tot bedieningstips en een kwijtgeraakte geluidsprocessor terugvinden.

Datasynchronisatie

Wanneer u Datasynchronisatie activeert, worden gegevens van uw geluidsprocessor en de Nucleus® Smart App regelmatig gesynchroniseerd met Cochlear-diensten om deze toegankelijk te maken vanaf al uw verbonden apparaten. De gegevens die worden verzonden, zijn onder meer gegevens van de Hooractiviteitentracker van de Nucleus Smart App, zoals hoeveel tijd u besteedt aan spraak en hoe vaak uw geluidsspoel wordt losgekoppeld. De gesynchroniseerde gegevens bevatten of onthullen geen gegevens over uw medische toestand. Door deze gegevens met Cochlear te synchroniseren, zien gebruikers van meerdere mobiele apparaten op elk mobiel apparaat dezelfde gegevens in de Hooractiviteitentracker.

De functie Datasynchronisatie is geactiveerd per ontvanger. Wanneer een ouder of verzorger de datasynchronisatiefunctie voor een gebruiker van een Cochlear-implantaat activeert, wordt de functie ook geactiveerd voor hun echtgenoot en/of andere verzorgers die gebruikmaken van de Nucleus Smart App met het apparaat van de implantaatgebruiker. Als bijvoorbeeld een ouder of verzorger van een gebruiker van een Cochlear-implantaat de datasynchronisatiefunctie voor de geluidsprocessor(s) van hun kind activeert, wordt de functie daarmee ook geactiveerd voor de andere ouder/verzorger van de implantaatgebruiker die gebruik maakt van de Nucleus Smart App om de geluidsprocessor van het kind te regelen vanaf zijn of haar eigen mobiele apparaat. Wanneer één ouder of verzorger de functie Datasynchronisatie uitschakelt, wordt deze eveneens uitgeschakeld voor alle andere verzorgers van de implantaatgebruiker.

Cochlear gebruikt de persoonlijke informatie die via de functie Datasynchronisatie wordt ontvangen om de synchronisatiedienst te verlenen en andere Cochlear-diensten beschikbaar te stellen in bepaalde markten. Bovendien gebruikt Cochlear de persoonlijke informatie alleen in een geanonimiseerde vorm, zonder de namen van de ontvangers of van de verzorgers, om trends te identificeren, wetenschappelijke onderzoeksresultaten te bevorderen en te delen, te begrijpen hoe zijn producten en diensten worden gebruikt, en zijn producten en diensten voortdurend te verbeteren. We bewaren de Datasynchronisatiegegevens zolang u uw Cochlear-account behoudt of totdat u verzoekt om verwijdering van de gegevens.

U hebt de functie Datasynchronisatie niet nodig om uw geluidsprocessor te gebruiken. Het is een optionele functie die u op elk gewenst moment kunt in- of uitschakelen vanuit het scherm Instellingen in de Nucleus Smart App.

Gegevens delen

De functie voor het delen van gegevens van de Nucleus Smart App is beschikbaar op bepaalde markten en maakt het voor u mogelijk om uw gehoorgegevens te delen met een deelnemende kliniek. Wanneer u uw gehoorgegevens deelt met een kliniek, kan de kliniek gegevens van uw gehoorimplantaat, de geluidsprocessor en de Nucleus Smart App bekijken, evenals gegevens die specifiek betrekking hebben op diensten die afhankelijk zijn van de functie voor het delen van gegevens, zoals Remote Check. De gegevens die met uw kliniek worden gedeeld, kunnen uw zorgverlener helpen beter te begrijpen hoe het apparaat wordt gebruikt en hoe het presteert.

Om gegevens te kunnen delen moet u eerst Datasynchronisatie inschakelen (zoals hierboven beschreven), zodat u uw gegevens regelmatig met Cochlear synchroniseert. Gegevens delen is alleen beschikbaar voor deelnemende klinieken in bepaalde markten. Als uw kliniek u registreert voor een dienst die afhankelijk is van het delen van gegevens, bijvoorbeeld Remote check, wordt u in de Nucleus Smart App gevraagd of u uw gegevens met de kliniek wilt delen. Vanuit het menu Instellingen in de Nucleus Smart App kunt u bekijken met welke klinieken u gegevens deelt en welke klinieken u gevraagd hebben om het delen van gegevens in te schakelen. U kunt het delen van gegevens op elk gewenst moment uitschakelen.

Belangrijke informatie

Wanneer u zich aanmeldt bij de Nucleus Smart App met uw Cochlear-account wordt er informatie die betrekking heeft op uw implantaat en geluidsprocessor naar Cochlear verzonden. Met behulp van deze informatie kunnen wij vaststellen of de app wordt gebruikt in combinatie met goedgekeurde hardware.

Meldingen

In de Nucleus Smart App wordt u gevraagd om meldingen toe te staan zodat de app u belangrijke meldingen kan sturen over de geluidsprocessor(s). In de app kunt u ook achtergrondfuncties activeren, zoals de Hooractiviteitentracker.

U kunt deze functie op uw smartphone in- of uitschakelen in de instellingen voor meldingen van apps.

Mijn processor vinden/Locatiediensten

De Nucleus Smart App maakt gebruik van het gps- en het wifi- of mobiele netwerk van het toestel bij het zoeken naar een kwijtgeraakte geluidsprocessor. Hiervoor worden de laatste locatie waar een geluidsprocessor is gebruikt en de laatste locatie waar de app met de geluidsprocessor is gebruikt, opgeslagen. Uw locatiegegevens worden niet verzonden naar Cochlear.

U kunt deze functie in- of uitschakelen in de instellingen voor locatiediensten van uw smartphone.

Analysegegevens

De Nucleus Smart App verzamelt geanonimiseerde gegevens over de manier waarop de app wordt gebruikt en eventuele foutmeldingen, en verzendt deze gegevens naar Cochlear. Met behulp van deze gegevens kan Cochlear de Nucleus Smart App en andere producten en diensten van Cochlear voortdurend verbeteren. Voorbeelden van analysegegevens zijn het soort mobiele apparaat, het besturingssysteem, hoe vaak de functies van de app worden gebruikt en IP-adressen om vast te stellen in welke geografische regio de app wordt gebruikt. Cochlear treft technologische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens worden gekoppeld aan uw identiteit.

Met de Osia® Smart App kunt u uw hoorervaring rechtstreeks via een compatibel Apple®- of Android™-apparaat optimaliseren. Met de app kunt u een Osia-geluidsprocessor via Bluetooth® koppelen met uw compatibele smartphone. Ook kunt u wisselen van programma, het volume aanpassen, streamingaccessoires bedienen, toegang krijgen tot bedieningstips en een kwijtgeraakte geluidsprocessor terugvinden.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld via de Osia Smart App

Op basis van de diensten die u aanvraagt en/of uw toestemming, verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Informatie van uw Cochlear-account U hebt een Cochlear-account nodig om u aan te melden bij de Osia Smart App en om deze te gebruiken. Afhankelijk van de instellingen van uw Cochlear-account kunnen we uw Cochlear-account gebruiken om met u te communiceren. Zie de privacyaanvullingen over het Cochlear-account voor meer informatie.
Analysegegevens De Osia Smart App verzamelt geanonimiseerde gegevens over de manier waarop de app wordt gebruikt en eventuele foutmeldingen, en verzendt deze gegevens naar Cochlear. Met behulp van deze gegevens kan Cochlear de Osia Smart App en andere producten en diensten van Cochlear voortdurend verbeteren. Voorbeelden van analysegegevens zijn het soort mobiele apparaat, het besturingssysteem, hoe vaak de functies van de app worden gebruikt en IP-adressen om vast te stellen in welke geografische regio de app wordt gebruikt. Cochlear treft technologische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens worden gekoppeld aan uw identiteit.
U kunt deze functie in- of uitschakelen in het instellingenscherm van de Osia Smart App.

 

Delen van persoonlijke informatie

Indien van toepassing, kan je aangewezen ouder of verzorger ook toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij bij jou verzamelen. Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

De informatie met betrekking tot uw Cochlear-account wordt door Cochlear opgeslagen, tenzij en totdat u ons instrueert deze te verwijderen.

Meldingen

In de Osia Smart App wordt u gevraagd om meldingen toe te staan zodat de app u belangrijke meldingen kan sturen over de geluidsprocessor. In de app kunt u ook achtergrondfuncties activeren, zoals de Hooractiviteitentracker.

U kunt deze functie op uw smartphone in- of uitschakelen in de instellingen voor meldingen van apps.

Mijn processor vinden/Locatiediensten

De Osia Smart App maakt gebruik van het gps- en het wifi- of mobiele netwerk van uw toestel bij het zoeken naar een kwijtgeraakte geluidsprocessor. Hiervoor worden de laatste locatie waar de geluidsprocessor is gebruikt en de laatste locatie waar de app met de geluidsprocessor is gebruikt, opgeslagen. Uw locatiegegevens worden niet verzonden naar Cochlear.

U kunt deze functie in- of uitschakelen in de instellingen voor locatiediensten van uw smartphone.

Met de Baha® Smart App kunt u uw hoorervaring rechtstreeks via een compatibel Apple- of Android™-apparaat optimaliseren. Met de app kunt u via Bluetooth® een Baha 6-geluidsprocessor aan uw compatibele smartphone koppelen. Zo kunt u wisselen van programma, het volume aanpassen, streamingaccessoires bedienen, toegang krijgen tot bedieningstips en een kwijtgeraakte geluidsprocessor terugvinden.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld via de Baha Smart App

Op basis van de diensten die u aanvraagt en/of uw toestemming, verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Informatie van uw Cochlear-account U hebt een Cochlear-account nodig om u aan te melden bij de Baha Smart App en om deze te gebruiken. Afhankelijk van de instellingen van uw Cochlear-account kunnen we uw Cochlear-account gebruiken om met u te communiceren. Zie de privacyaanvullingen over het Cochlear-account voor meer informatie.
Analysegegevens De Baha Smart App verzamelt geanonimiseerde gegevens over de manier waarop de app wordt gebruikt en eventuele foutmeldingen, en verzendt deze gegevens naar Cochlear. Met behulp van deze gegevens kan Cochlear de Baha Smart App en andere producten en diensten van Cochlear voortdurend verbeteren. Voorbeelden van analysegegevens zijn het soort mobiele apparaat, het besturingssysteem, hoe vaak de functies van de app worden gebruikt en IP-adressen om vast te stellen in welke geografische regio de app wordt gebruikt. Cochlear treft technologische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens worden gekoppeld aan uw identiteit.
U kunt deze functie in- of uitschakelen in het instellingenscherm van de Baha Smart App.
Apparaat- en kliniekgegevens Met de Baha Smart-app kunt u de gegevens van uw geluidsprocessor bij Cochlear registreren om service en ondersteuning te kunnen verlenen en de apparaatgarantie te activeren. Wanneer u uw geluidsprocessor registreert, wordt er een verband gemaakt met de kliniek die uw geluidsprocessor heeft geïnstalleerd.  Dit is een optionele functie die alleen wordt ingeschakeld nadat een geluidsprocessor is gekoppeld en als de geluidsprocessor nog niet is geregistreerd.

 

Delen van persoonlijke informatie

Indien van toepassing, kan je aangewezen ouder of verzorger ook toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij bij jou verzamelen. Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

De informatie met betrekking tot uw Cochlear-account wordt door Cochlear opgeslagen, tenzij en totdat u ons instrueert deze te verwijderen. Analysegegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in een geanonimiseerd formulier, zodat we trends kunnen identificeren in het gebruik en de werking van de Baha Smart App. Uw registratiegegevens worden door Cochlear opgeslagen om traceerbaarheid van het apparaat mogelijk te maken.

Meldingen

In de Baha Smart App wordt u gevraagd om meldingen toe te staan, zodat de app u belangrijke meldingen kan sturen over de geluidsprocessor.

U kunt deze functie op uw smartphone in- of uitschakelen in de instellingen voor meldingen van apps.

Mijn processor vinden/Locatiediensten

De Baha Smart App maakt gebruik van het gps- en het wifi- of mobiele netwerk van uw apparaat bij het zoeken naar een kwijtgeraakte geluidsprocessor. Hiervoor worden de laatste locatie waar u de geluidsprocessor(s) hebt gebruikt en de laatste locatie waar de app met de geluidsprocessor(s) werd gebruikt, opgeslagen. Uw locatiegegevens worden niet verzonden naar Cochlear.

U kunt deze functie in- of uitschakelen in de instellingen voor locatiediensten van uw smartphone.

Bring Back the Beat is een leuke mobiele app waarmee gebruikers van een Cochlear-implantaat (opnieuw) van muziek kunnen leren genieten door instrumenten, tonen en toonhoogten te onderscheiden. Wanneer u de app gebruikt, verzamelen we bepaalde persoonlijke informatie die we gebruiken om u de best mogelijke ervaring te bieden.

Verzamelde persoonlijke informatie

Wanneer u Bring Back The Beat gebruikt, verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer We gebruiken deze gegevens om uw Cochlear-account aan te maken, voor zover u nog geen account hebt, en om u toegang te geven tot Cochlear-websites, -apps en -diensten, waaronder Bring Back The Beat. Zie de Aanvullingen op het privacybeleid voor Cochlear-accounts voor meer informatie.
Spelgegevens, zoals uw spelvoortgang en uw spelerfoto Wanneer u zich met uw Cochlear-account aanmeldt bij Bring Back the Beat, kunnen we uw spelverloop opslaan. Dit betekent dat als u van telefoon verandert of zich vanaf een ander toestel aanmeldt, Bring Back the Beat direct verder gaat waar u opgehouden was. We gebruiken deze informatie ook om het klassement in te schakelen, zodat u kunt zien hoe u het doet ten opzichte van de rest van de Bring Back the Beat-spelers.
Spotify-gegevens Als u uw Spotify-account verbindt met Bring Back the Beat, verzamelen we informatie over de nummers en artiesten die u via Spotify beluistert om de Repertoire-spelmodus in te schakelen waarmee u nog meer plezier aan muziek kunt beleven.
Analysegegevens Bring Back the Beat verzamelt en verstuurt geanonimiseerde gegevens naar Cochlear over de manier waarop de app wordt gebruikt en eventuele fouten die optreden. Met behulp van deze gegevens kan Cochlear Bring Back the Beat en andere Cochlear-producten en diensten voortdurend verbeteren. Voorbeelden van analysegegevens zijn het soort mobiele apparaat, het besturingssysteem, hoe vaak de functies van de app worden gebruikt en IP-adressen om vast te stellen in welke geografische regio de app wordt gebruikt. Cochlear treft technologische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens worden gekoppeld aan uw identiteit.

 

Delen van persoonlijke informatie

Wanneer u Bring Back the Beat gebruikt, gebruiken we uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam om u in het klassement te identificeren voor andere Bring Back the Beat-spelers. Als u Bring Back the Beat aansluit op uw Spotify-account, sturen we ook informatie naar Spotify over uw gebruik van Bring Back the Beat. In andere gevallen delen we uw persoonlijke informatie uitsluitend met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht. Als u besluit om een foto te uploaden om uw spelervaring te personaliseren, wordt de foto niet weergegeven in het klassement of gedeeld met andere spelers.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

We bewaren uw Bring Back the Beat-spelgegevens zolang u een Cochlear-account hebt of totdat u ons vraagt deze te verwijderen. Als u uw Cochlear-account verwijdert, kunnen we geanonimiseerde analysegegevens bewaren over hoe u Bring Back the Beat hebt gebruikt.

We bewaren uw Spotify-gegevens zolang uw Spotify-account verbonden blijft met Bring Back the Beat. U kunt de verbinding met uw Spotify-account vanuit de Bring Back the Beat-app verbreken door in de Repertoire-spelmodus op het Spotify-pictogram te tikken en de aanwijzingen voor het verbreken van de verbinding te volgen.

Met Remote Check van Cochlear kunnen gebruikers van een Cochlear-implantaat de Nucleus Smart App gebruiken om thuis zelftests uit te voeren en de resultaten daarvan en diagnostische informatie over het apparaat te delen met een deelnemende kliniek. Wanneer de zelftests worden uitgevoerd, worden de testresultaten, inclusief persoonlijke informatie, naar Cochlear gestuurd.

Deelname aan Remote Check is optioneel. U kunt op elk gewenst moment uw deelname aan Remote Check opzeggen door contact op te nemen met uw audioloog of met Cochlear, zoals hieronder beschreven.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld van deelnemers aan Remote Check

Op basis van uw toestemming verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres We gebruiken deze informatie om u te identificeren in onze interne systemen en om met u te communiceren. We kunnen deze informatie gebruiken om u berichten te sturen over uw deelname aan Remote Check, zoals herinneringen om uw zelftests te voltooien of antwoorden van uw kliniek.
Informatie van uw Cochlear-account en de Nucleus Smart App Uw Cochlear-account en de Nucleus Smart App worden gebruikt om u de dienst 'Remote Check' te bieden. Zie de privacyaanvullingen over elke dienst voor meer informatie.
Uw resultaten van Remote Check, inclusief gehoortestgegevens, foto's van de plaats van het implantaat, resultaten van vragenlijsten en diagnostische gegevens van uw implanta(a)t(en) en geluidsprocessor(en) Wij verzamelen deze informatie zodat u die kunt delen met de door u aangewezen kliniek(en), zodat zij uw gehoor kunnen analyseren zonder dat u naar de kliniek hoeft te gaan.
Uw bankpas-/creditcardnummer Indien van toepassing, verzamelen we deze gegevens om een ingebouwde betalingsfunctie mogelijk te maken, die wordt ondersteund door een externe betalingsprovider. Uw betaling wordt verwerkt via het betalingsportaal. Cochlear slaat uw bankpas-/creditcardgegevens niet op voor dit doel, indien van toepassing.

 

Cochlear heeft belang bij de voortdurende verbetering van zijn producten en diensten. Daarom gebruiken we de informatie die via Remote Check wordt verzameld ook in geanonimiseerde vorm om beter inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze producten en diensten en om innovatieve hooroplossingen te blijven ontwikkelen.

Delen van persoonlijke informatie

Het belangrijkste doel van Remote Check is om u in staat te stellen zelftests uit te voeren en uw resultaten met uw kliniek te delen. We delen uw informatie van de Remote Check uitsluitend met de klinieken die u goedkeurt. U kunt bepalen welke klinieken toegang hebben tot de informatie van de Remote Check via de functie Gegevens delen van de Nucleus Smart App. Lees de privacyaanvullingen voor de Nucleus Smart App voor meer informatie over de functie Gegevens delen. Indien van toepassing, kan je aangewezen ouder of verzorger ook toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij bij jou verzamelen. Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

De informatie die via Remote Check wordt verzameld, wordt namens u door Cochlear opgeslagen, tenzij en totdat u ons instrueert deze te verwijderen.

 

Met Cochlears Remote Assist kunt u live vooraf geplande video-afspraken maken met uw audioloog, waaronder counseling, triage en afspraken voor het aanpassen van de geluidsprocessor. U gebruikt Nucleus Smart App of Baha Smart App om toegang te krijgen tot de service. Deelname aan Remote Assist is optioneel. 

Om Remote Assist te gebruiken, maakt u op afstand verbinding met uw audioloog via Vonage, de geprefereerde zakelijke cloudcommunicatieprovider van Cochlear. Vonage verwerkt uw IP-adres (zoals hieronder uiteengezet) in overeenstemming met het Vonage privacybeleid. We raden u aan dit te lezen voordat u ervoor kiest om verbinding te maken.

Persoonlijke informatie die wordt verzameld van deelnemers aan Remote Assist 

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres. We gebruiken deze informatie om u te identificeren in onze interne systemen en om met u te communiceren.  We kunnen deze informatie gebruiken om u berichten te sturen over uw deelname aan Remote Assist.
Informatie van uw Cochlear-account en de Nucleus Smart App of Baha Smart App Uw Cochlear-account en de Nucleus Smart App of Baha Smart App worden gebruikt om de Remote Assist-service te vergemakkelijken.  Zie de privacyaanvullingen over elke dienst voor meer informatie.
Remote Assist-sessie Cochlear verwerkt geen persoonlijke informatie over uw Remote Assist-sessie.
IP-adres Vonage registreert het IP-adres voor klantenondersteuningsdoeleinden. Vonage bewaart deze informatie 7 dagen.

 

 

Cochlear CoPilot is een zelfstandige mobiele app waarmee gebruikers van een Cochlear-implantaat kunnen luisteren, communiceren en hun leven kunnen leiden. Wanneer u de app gebruikt, verzamelen we bepaalde persoonlijke informatie die we gebruiken om u de best mogelijke ervaring te bieden.

Verzamelde persoonlijke informatie

Wanneer u Cochlear CoPilot gebruikt, verzamelen en gebruiken we de volgende categorieën persoonlijke informatie:

Categorie persoonlijke informatie Doel van de verzameling en het gebruik
Uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer We gebruiken deze gegevens om uw Cochlear-account aan te maken, voor zover u nog geen account hebt, en om u toegang te geven tot Cochlear-websites, -apps en -diensten, waaronder Cochlear CoPilot.
Analysegegevens Cochlear CoPilot verzamelt en verstuurt geanonimiseerde gegevens naar Cochlear over de manier waarop de app wordt gebruikt en eventuele fouten die optreden. Cochlear kan met behulp van deze gegevens Cochlear CoPilot en andere producten en diensten van Cochlear voortdurend verbeteren. Voorbeelden van analysegegevens zijn het soort mobiele apparaat, het besturingssysteem, hoe vaak de functies van de app worden gebruikt en IP-adressen om vast te stellen in welke geografische regio de app wordt gebruikt. Cochlear treft technologische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens worden gekoppeld aan uw identiteit.

 

Delen van persoonlijke informatie

Wanneer u Cochlear CoPilot gebruikt, delen we uw persoonlijke informatie uitsluitend met andere derden als u daarvoor toestemming hebt verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

Bewaren van uw persoonlijke informatie

We bewaren uw Cochlear CoPilot-activiteitsgegevens zolang u een Cochlear-account heeft of totdat u ons vraagt deze te verwijderen. Als u uw Cochlear-account verwijdert, kunnen we geanonimiseerde analytische gegevens bewaren over hoe u Cochlear CoPilot hebt gebruikt.

NEEM CONTACT MET ONS OP

 

Hoe kunt u vragen stellen over deze Verklaring of de manier waarop Cochlear omgaat met uw persoonlijke informatie?

Als u toegang wilt tot uw gegevens of als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via

 1. e-mail aan privacy@cochlear.com of
 2. neem contact op met de Cochlear-entiteit in uw land of met het dichtstbijzijnde Cochlear-kantoor:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC

Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555

COCHLEAR AMERICAS

Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798

COCHLEAR EUROPE LIMITED

Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400

COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.

Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

WAT GEBEURT ER WANNEER DEZE VERKLARING WORDT GEWIJZIGD?

Het kan voorkomen dat wij deze Verklaring van tijd tot tijd moeten bijwerken om diverse redenen, inclusief wijzigingen in wetgeving, de regelgeving of onze bedrijfsvoering. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van wat er nieuw is.

 

BEDANKT

Wij stellen het op prijs dat u de tijd neemt om deze Verklaring door te lezen. Wij weten dat u op Cochlear vertrouwt wanneer u besluit uw persoonlijke informatie met ons te delen en we beloven verantwoordelijk met uw informatie om te gaan.

 

Publicatiedatum 15-05-2022

D1425384 V13 2022-02

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, het elliptische logo en merken met een ®- of ™-symbool zijn altijd handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Bone Anchored Solutions AB of Cochlear Limited (tenzij anders vermeld).
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van die merken door Cochlear Limited is onder licentie.
Apple is een handelsmerk van Apple Inc. dat is geregistreerd in de VS en andere landen.
Android is een handelsmerk van Google LLC.