WERELDWIJDE PRIVACYVERKLARING VAN COCHLEAR

Wanneer u contact heeft met Cochlear Limited en/of een dochteronderneming (‘Cochlear’ of ‘wij’/’we’), kunnen we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. In deze Privacyverklaring (‘Verklaring’) is uitgelegd welke informatie we verzamelen, waar we die verzamelen, hoe we die gebruiken en hoe u uw persoonlijke informatie kunt beheren. Deze Verklaring heeft betrekking op zowel onze online als offline activiteiten voor het verzamelen van gegevens, waaronder persoonlijke informatie die we verzamelen via websites, apps, papieren formulieren, klantendiensten, derden (bijv. klinieken, audiologen, ervaringsdeskundigen enz.) en evenementen.

Wanneer we in deze Verklaring ‘u’, ‘uw’, ‘je’ of ‘jou’ gebruiken, verwijst dit naar u of de persoon/personen voor wie u zorgt, afhankelijk van uw situatie.

Het Cochlear-bedrijf in uw land, of het Cochlear-bedrijf dat u helpt, is de gegevensverwerker van uw persoonlijke informatie.

Het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van Cochlear van beveiligde gezondheidsinformatie, zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act (‘HIPAA’), Wet betreffende de overdraagbaarheid van ziektekostenverzekeringen en verantwoordingsplicht in de gezondheidssector, is onderhevig aan onze HIPAA-privacykennisgeving.

Naast deze Wereldwijde privacyverklaring is de bijlage met het Privacybeleid voor China van toepassing op Cochlear-klanten in China.

 

VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

U bent niet verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar in sommige gevallen kunnen wij u niet al onze producten, apps en diensten leveren zonder deze persoonlijke informatie. Afhankelijk van hoe u met Cochlear in contact staat (bijv. online, offline, telefonisch etc.), verzamelen we, zoals hieronder beschreven, verschillende typen gegevens van u of over u.

Contactgegevens: uw naam en contactgegevens, waaronder uw postadres, e-mailadres, socialemedia-informatie of telefoonnummer.

Account- en inloggegevens: informatie die nodig is om u toegang te verlenen tot uw account, waaronder uw gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord in onherstelbare vorm en beveiligingsvraag en -antwoord.

Informatie over uw gebruik van Cochlear-producten, -apps en -diensten: Cochlear ontvangt informatie over welke Cochlear-apps u gebruikt, hoe de app en/of uw hooroplossing worden gebruikt, waaronder apparaatgegevens (bijv. apparaatnummer, uw accountnummer, model, hardwareversie), en de diensten die u gebruikt. We kunnen de gegevens koppelen die we van u en over u verzamelen, zodat we een consistentere service kunnen leveren op al uw apparaten.

Gegevens van uw computer/mobiele apparaat: wanneer u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, kunnen we gegevens ophalen over het computersysteem of apparaat dat u gebruikt en/of analytische gegevens, zoals uw internetprotocol (IP)-adres, type besturingssysteem, type en versie webbrowser, appversie, applogbestanden en gerapporteerde fouten. Als u onze websites opent of onze apps gebruikt op een mobiel apparaat zoals een smartphone, omvatten de verzamelde gegevens ook, waar toegestaan, de Unieke apparaat-ID, advertentie-ID, geolocatie en andere vergelijkbare mobiele apparaatgegevens.

Demografische informatie en interesses: informatie die uw demografie of uw karakteristieke gedrag beschrijft, waaronder uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsbereik, geslacht, geografische locatie (bijv. postcode/land waarin u woonachtig bent) en gegevens over uw persoonlijke hoorreis van de Cochlear Community-forums en andere diensten.

Gegevens over gezondheid: informatie over uw gezondheid en/of uw medische behandelingen ontvangen we rechtstreeks van u of uw hoorspecialist.

Opgenomen media: foto’s, video’s en/of audio-opnamen waarop u staat of te horen bent, die zijn (op)genomen tijdens interviews of op aan Cochlear gerelateerde evenementen.

Betalingen en financiële informatie: gegevens die u gebruikt voor betalingen, zoals uw betaalkaart- of creditcardgegevens. Wij of onze provider(s) van betalingsverwerkingen behandelen betaal- en financiële informatie conform de toepasselijke wet- en regelgeving en veiligheidsmaatregelen.

Interacties met de klantendienst: gegevens die met onze klantendienstteams zijn gedeeld (telefonisch, online of via de functie ‘Neem contact met ons op’), uw klantendienst- en aankoopgeschiedenis en alle gegevens die u vrijwillig met ons deelt over uw ervaring met het gebruik van onze producten, apps en diensten (bijv. marktonderzoek en consumentenfeedback).

Door gebruikers gegenereerde inhoud: alle inhoud die u kunt aanmaken en daarna met ons deelt via een extern sociaalnetwerkplatform, door berichtenapps (bijv. WhatsApp) of chatbots te gebruiken of door deze te uploaden naar een van onze websites of apps. Waar toegestaan, kunnen we door gebruikers gegenereerde inhoud publiceren als onderdeel van extern sociaal netwerken of van betrokkenheidsactiviteiten op websitecommunity’s en voor gebruikers.

Informatie van externe sociale netwerken: alle gegevens die u openbaar deelt op een extern sociaal netwerk of de gegevens die onderdeel uitmaken van uw profiel op een extern sociaal netwerk (zoals Facebook e.d.) en waarvoor u aan het externe sociale netwerk toestemming heeft verleend om deze met ons te delen. Dit zijn bijvoorbeeld uw standaardaccountgegevens (bijv. naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, huidige woonplaats, profielafbeelding, gebruikers-ID, vriendenlijsten enz.) en alle andere informatie of activiteiten waarvoor u aan het externe sociale netwerk toestemming heeft verleend om deze te delen. We ontvangen deze informatie (of delen daarvan) wanneer u een Cochlear-webapplicatie download van een extern sociaal netwerk of als u er op dat netwerk iets mee doet, wanneer u een socialenetwerkfunctie gebruikt die is geïntegreerd in een Cochlear-site of als u met ons contact opneemt via een extern sociaal netwerk. Socialemediaplatforms verzamelen persoonlijke informatie over u doordat u gebruikmaakt van hun platforms en via cookies en andere vergelijkbare technologieën. Voor meer informatie over hoe uw gegevens door Cochlear worden bemachtigd van een extern sociaal netwerk of om ervoor te kiezen het delen van deze gegevens stop te zetten, gaat u naar de website van het betreffende externe sociale netwerk.

Gegevens combineren: we kunnen gegevens die u aan ons verstrekt samenvoegen met andere informatie die we van of over u hebben verzameld, zowel on- als offline. We kunnen deze gegevens ook combineren met informatie die we over u hebben verzameld uit andere dochterondernemingen van Cochlear en van derden (bijv. uw hoorspecialist).

Meer informatie: meer details over hoe we uw persoonlijke informatie mogelijk gebruiken, vindt u hier:

Voor hoorspecialisten: als u een hoorspecialist bent (bijv. een chirurg, arts, audioloog of administratiemedewerker op een zorglocatie), verzamelen we mogelijk informatie over u, uw medische specialiteit en de kliniek/het ziekenhuis waaraan u gerelateerd bent, uw klinische en medische interesses, uw opleidingsgeschiedenis en uw betrokkenheid bij Cochlear-producten, -apps en -diensten.

Persoonlijke informatie van derden: we ontvangen mogelijk van andere organisaties of personen persoonlijke informatie over u. Dit kan gezondheidsgegevens en/of informatie over medische behandelingen omvatten. Deze gegevens worden direct van uw hoorspecialist verzameld, bijv. pre- en post-operatie, en/of bij de registratie van een apparaat. Dergelijke informatie kan de serienummers van uw implantaat en geluidsprocessor, uw apparaatinstellingen en uw contactgegevens omvatten, om ervoor te zorgen dat u volledige toegang heeft tot de klantendienst. 

Wij kunnen ook gegevens van externe aanbieders verkrijgen om onze marktanalyse en marketinginspanningen aan te vullen. Dit helpt ons u een persoonlijkere ervaring te bieden.

DOELEINDEN

Cochlear gebruikt persoonlijke informatie voor de doeleinden die hieronder zijn uiteengezet.

Doel van het gebruik van persoonlijke informatie Rechtsgronden
(waar van toepassing)
Product/app/dienst
Uw account aanmaken: om (i) u binnen onze interne systemen te kunnen identificeren, (ii) om u toegang te geven tot producten, apps en diensten en (iii) om uw gegevens in een enkel account te kunnen bewaren Met uw toestemming (waar nodig) of legitiem belang
 • Cochlear-account
 • Cochlear Apps
 • Netwerken met Cochlear
 • Remote Check
 • Remote Assist
 • Webwinkel
 • Webportal
Registratie van apparaten, garantie en dossiers: (i) om gegevens met betrekking tot onze medische apparatuur en garantieperioden bij te houden, (ii) om een distributiedossier en een overzicht van de apparaatgeschiedenis van Cochlear-producten bij te houden en (iii) om medische vragen en/of klachten met betrekking tot onze producten bij te houden. Om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen Cochlear-account
Marketing: (i) om onze marketing- en promotieactiviteiten mogelijk te maken, (ii) om evenementen te beheren, (iii) om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, (iv) om u uit te nodigen voor enquêtes en ons feedback te geven, of (v) om u aanbiedingen te doen en informatie te verstrekken die betrekking heeft op onze producten, apps en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Met uw toestemming (waar nodig) of legitiem belang Netwerken met Cochlear
Personalisering: (i) om uw voorkeuren te analyseren zodat we begrijpen welke informatie u mogelijk interessant vindt om te ontvangen, (ii) om uw persoonlijke hoorreis beter te begrijpen en/of uw ervaring met hooroplossingen, zodat we kunnen bepalen hoe Cochlear u het best kan ondersteunen en met u kan communiceren, (iii) om gerichte advertenties en inhoud te tonen, en (iv) om uw ervaring op onze websites en in onze apps te verbeteren en te personaliseren. Met uw toestemming (waar nodig) of legitiem belang
 • Cochlear-account
 • Cochlear Apps
 • Netwerken met Cochlear
 • Webwinkel
Klantendienst, ondersteuning en meldingen: (i) om u volledige ondersteuning te bieden voor service en reparaties, (ii) om met u te communiceren om de gevraagde ondersteuning te kunnen bieden, (iii) om uw interacties met ons bij te houden en u toegang te verlenen tot de relevante diensten en apps, (iv) om antwoord te geven op vragen en verzoeken om informatie over onze producten en diensten, en (v) om u dienstgerelateerde meldingen te sturen bijvoorbeeld over garantie die vervalt, meldingen over leveringen en herinneringen aan de Remote Check Met legitiem belang of om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Netwerken met Cochlear
 • Cochlear-account
 • Cochlear Apps
 • Remote Check
 • Remote Assist
Ontwikkeling en verbetering van producten en diensten: (i) om onze producten, apps en diensten te verbeteren en nieuwe producten, apps en diensten te ontwikkelen, (ii) om gegevens over productprestaties, diensten en betrouwbaarheid te analyseren, (iii) om de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van onze websites en apps te verbeteren, en (iv) om algoritmen voor onze producten en diensten te ontwikkelen en gebruiken. Legitiem belang
 • Cochlear Apps
 • Remote Check
 • Remote Assist
 • Netwerken met Cochlear
 • Webwinkel
 • Webportal
Wetenschappelijk onderzoek: voor wetenschappelijk onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren en om de opzet van klinisch onderzoek en klinische studies te ondersteunen. Met uw toestemming (waar nodig), of legitiem belang, of legitiem belang en volksgezondheid, of wetenschappelijk onderzoek
 • Cochlear Apps
 • Remote Check
Post-market-toezicht of klinische follow-up: om onze medische hulpmiddelen na implantatie te bewaken, zoals vereist volgens de toepasselijke wetgeving inzake medische hulpmiddelen. Reglementaire verplichtingen  
Analyse: (i) voor verschillende analytische doeleinden, bijv. apparaatgebruik, prestaties en schermen, gebruiksstatistieken van de geluidsprocessor, diagnostiek en voltooide Remote Checks bijhouden, en (ii) demografische en statische doeleinden voor een beter begrip over onze (potentiële) klanten. Met uw toestemming (waar nodig), of om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor wetenschappelijke doeleinden
 • Cochlear Apps
 • Netwerken met Cochlear
Sociale netwerken van derden: (i) om de demografie, voorkeuren en interesses van ons publiek op sociale media te begrijpen, (ii) om trends en profielen te analyseren, (iii) om marktenquêtes via socialemediaplatforms uit te voeren om onze diensten te vergroten, aan te passen, te personaliseren en te verbeteren, (iv) om vragen en verzoeken te verwerken en te beantwoorden, en (v) om producten en diensten aan te bevelen waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn via gerichte online advertenties. Met uw toestemming (waar nodig) of legitiem belang  
Netwerken met Cochlear: (i) om uw persoonlijke hoorreis en/of uw ervaring met hooroplossingen beter te begrijpen, (ii) om te bepalen hoe Cochlear u het best kan ondersteunen en om met u te communiceren, (iii) om te bepalen welke activiteiten met betrekking tot marktonderzoek en welke evenementen voor u het meest relevant zijn, en (iv) om onze (potentiële) klanten beter te begrijpen voor demografische en statistische doeleinden. Met uw toestemming (waar nodig) of legitiem belang
 • Netwerken met Cochlear
Sollicitanten: met het wervingsproces als doeleind, en voor geselecteerde sollicitanten als precontractuele informatie.
Het wervingsproces omvat (i) een beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant voor een of meerdere functies, (ii) een dossier bijhouden van verklaringen die zijn gedaan tegen Cochlear op het moment van solliciteren, (iii) de effectiviteit van onze screeningtools en -processen voor sollicitanten helpen beoordelen, en (iv) ervoor zorgen dat we de achtergrond, sterke kanten en ontwikkelingsmogelijkheden van de sollicitant begrijpen. De persoonlijke informatie van referenten wordt verwerkt met als doel de werkreferenties van de sollicitant te controleren.
Met uw toestemming (waar nodig), of met legitiem belang, of om aan contactuele verplichtingen te voldoen
 • Sollicitanten van Cochlear
Andere doeleinden: overeenkomstig het toepasselijk recht, voor andere algemene zakelijke doeleinden (bijv. intern of marktonderzoek, de verwerking van bestellingen en betalingen) en om onze communicatie, IT- en beveiligingssystemen te beheren en uit te voeren, en om de veiligheid te bewaken of om fraude tegen te gaan. Met legitiem belang of om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen  
Training van ervaringsdeskundigen en hoorspecialisten: (i) om toegang te verlenen tot trainingen via Cochlear Academy en andere platforms, (ii) om over status en voltooiing van trainingen te rapporteren, (iii) om trainingen aan te bevelen, en (iv) voor rapportage- en analysedoeleinden. Met uw toestemming (waar nodig), of om aan reglementaire verplichtingen te voldoen
 • Cochlear Academy
Analyse voor hoorspecialist: (i) om product- en dienstenimplementatie en -gebruik te analyseren, (ii) om verkoopvolumes te analyseren, (iii) om marktanalyse uit te voeren, en (iv) om marktinzicht te creëren op zowel individueel professioneel niveau als op kliniek-/ziekenhuisniveau. Sommige gegevens kunnen geanonimiseerd en samengevoegd worden. Legitiem belang
 • Cochlear Apps

Gebruik van geanonimiseerde gegevens.

We kunnen gegevens verwerken die geanonimiseerd zijn met als doel analyses uit te voeren, producten, apps of diensten te ontwikkelen of algoritmen te onderzoeken en te trainen.

De manieren die we gebruiken voor anonimisering voldoen aan de toepasselijke vereisten (bijv. in de VS anonimiseren we overeenkomstig HIPAA Safe Harbour of deskundig advies, in andere landen pseudonimiseren of anonimiseren we). Analyse kan marketing-, website- en appanalyse omvatten, waaronder het soort mobiele apparaat en besturingssysteem dat gebruikt wordt, hoe vaak de functies van onze app worden gebruikt en IP-adressen om vast te stellen in welke geografische regio de app wordt gebruikt.

Als u de analyse-/diagnosefunctie inschakelt in een Cochlear App, verzamelt de app geanonimiseerde gegevens over hoe de app wordt gebruikt en welke fouten er voorkomen en stuurt de app deze naar Cochlear. Met behulp van deze gegevens kan Cochlear de apps en andere producten en diensten van Cochlear voortdurend verbeteren.

Om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen, voert Cochlear technologische en administratieve maatregelen in om (i) uw persoonlijke informatie te anonimiseren, (ii) geanonimiseerde informatie te ontvangen van derden en (iii) te voorkomen dat geanonimiseerde gegevens met uw identiteit in verband worden gebracht.

Waar praktisch en verenigbaar met de doeleinden die in deze Verklaring uiteengezet zijn of aan u zijn gecommuniceerd, beschermen we uw persoonlijke informatie en privacy door uw persoonlijke informatie samen te voegen of te anonimiseren. In dit geval worden de gegevens, na samenvoeging of anonimisering, niet meer beschouwd als persoonlijke informatie en zal het gebruik ervan niet meer onderhevig zijn aan deze Verklaring.

DELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Binnen de Cochlear Group.

We kunnen persoonlijke informatie binnen de Cochlear Group delen of met bedrijven in het land waarin u woonachtig bent en daarbuiten. Elk lid van de Cochlear Group zal uw persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken en delen zoals uiteengezet in deze Verklaring.

Met onze dienstverleners.

We delen persoonlijke informatie met organisaties die diensten leveren aan of uitvoeren namens Cochlear in het land waarin u woonachtig bent of daarbuiten, bijvoorbeeld onze distributeurs, consultants, IT-serviceproviders en bedrijven die websiteondersteuning leveren of die ons helpen bij het op de markt brengen van onze producten en diensten. In sommige gevallen kunt u uw persoonlijke informatie direct aan deze derde serviceverleners verstrekken (bijv. wanneer u iets koopt in onze online winkel en uw creditcardgegevens voor betaling invoert), en de gegevens kunnen al dan niet door die derde partij met Cochlear worden gedeeld. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht de persoonlijke informatie die wij met hen delen, vertrouwelijk te behandelen en te waarborgen en deze informatie alleen te gebruiken om diensten aan ons te leveren, overeenkomstig het toepasselijk recht.

Met derden.

Wij delen uw persoonlijke informatie alleen met andere derden als u daarvoor toestemming heeft verleend (waar nodig) of op basis van rechtgrond of als de wet ons daartoe verplicht. Behalve in situaties waarin u uw toestemming hebt gegeven, licentiëren of verkopen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden. De identiteit van een dergelijke externe onderneming zal aan u worden bekendgemaakt op het moment dat we u om uw toestemming vragen.
We kunnen uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze Verklaring delen met Cochlear-ervaringsdeskundige en gebruikers van de producten en diensten van Cochlear.

Met hoorspecialisten.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met uw hoorzorgaanbieder (kliniek, hoorspecialist, verzekeraar) voor de volgende doeleinden:

 • om uw geschiktheid voor onze producten te beoordelen;
 • wanneer u deelneemt aan de Connected Care-programma’s van Cochlear;
 • om uw zorgverlener te ondersteunen bij het gebruik van Cochlear-producten, -apps en -diensten, bijv. om toe te staan dat configuratiebestanden (MAP’s) van geluidsprocessors veilig geback-upt worden door Cochlear en gedeeld worden met uw aangewezen zorgverleners;
 • om u te helpen onze producten, apps en diensten te gebruiken; en
 • om u te helpen onze producten, apps en diensten gebruiken, of om andere redenen met betrekking tot behandeling, gezondheidszorggerelateerde diensten, of betalingen/vergoedingen, bijv. wanneer u een bestelling heeft geplaatst voor een toepasselijk product of een toepasselijke dienst, kunnen we uw persoonlijke informatie delen met organisaties die uit uw naam betalen voor de zorg die u verleent wordt, vergoedende instantie en verzekeringsbedrijven.

Met ouders en verzorgers.

Indien en als van toepassing, kan je aangewezen ouder of verzorger ook toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over jou verzamelen.

Zakelijke overdrachten.

Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan een bedrijf dat de aandelen of de activa van een bedrijf uit de Cochlear Group of een van onze operationele divisies heeft verkregen, bijvoorbeeld ten gevolge van de verkoop, fusie, reorganisatie of liquidatie van een bedrijf. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, blijft het gebruik van uw persoonlijke informatie door het overnemende bedrijf onderworpen aan deze Privacyverklaring en aan de privacyvoorkeuren die u aan ons hebt doorgegeven.

Wettelijke of overheidsverzoeken en de bescherming van Cochlear en anderen.

Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken wanneer wij, te goeder trouw, achten dat bekendmaking vereist is om:

 • aan de wet te voldoen (of aan een gerechtelijk bevel of een dagvaarding);
 • aan wettelijke verzoeken te voldoen van overheidsdiensten en -instanties, behoudens deze verzoeken rechtsgeldig zijn overeenkomstig het toepasselijk recht;
 • een mogelijk misdrijf te voorkomen of te onderzoeken, zoals fraude of identiteitsfraude; of
 • de rechten, bezittingen of veiligheid van de Cochlear Group, onze gebruikers of anderen te beschermen.

OPSLAG VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Waar wordt persoonlijke informatie verwerkt en opgeslagen?

Verwerking en opslag. Cochlear is een wereldwijd bedrijf, met het hoofdkantoor in Sydney, Australië, maar met essentiële faciliteiten en essentieel personeel in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en elders. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar en verwerkt en opgeslagen op locaties waar Cochlear of hun dienstverleners actief zijn.

Overdracht van uw persoonlijke informatie. Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken buiten het land waarin u woonachtig bent voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn opgenomen. Wanneer wij uw persoonlijke informatie verzenden naar andere landen, nemen wij redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de toepasselijke wetten worden nageleefd en dat er gepaste maatregelen voor gegevensoverdracht worden getroffen.

Voor zover persoonlijke informatie van inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk wordt verzameld en overgedragen aan landen waarvan de wettelijke normen ten aanzien van de bescherming van persoonlijke informatie als onvoldoende worden beschouwd, zal Cochlear stappen ondernemen om de informatie in overeenstemming met de EU-normen voor gegevensbescherming te beveiligen en anderszins te verwerken, namelijk:

      (i)   we voeren, indien nodig, een impactbeoordeling uit voor de overdracht en implementeren, waar nodig, aanvullende beveiligingsmaatregelen;
      (ii)  we gebruiken de goedgekeurde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie/het VK/Zwitserland (en u heeft het recht ons om een kopie van deze bepalingen te vragen door zoals hieronder beschreven contact met ons op te nemen); en
      (iii) we zijn, waar wettelijk vereist, afhankelijk van uw toestemming.

Hoe lang bewaart Cochlear persoonlijke informatie?

Cochlear bewaart persoonlijke informatie in identificeerbare of geanonimiseerde vorm slechts zolang als nodig is om aan het doel te voldoen waarvoor de informatie in beginsel is verzameld, voor andere toepassingen waarvoor u toestemming hebt gegeven, of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. Daarna zullen we de informatie verwijderen of anonimiseren, zodat de informatie niet meer met u kan worden geassocieerd. Specifieke bewaarperioden, indien van toepassing, zijn beschreven in de beschrijvingen van de Cochlear-producten, -apps en -diensten.

BEVEILIGING

Door Cochlear genomen maatregelen. Cochlear Group heeft passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonlijke informatie te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang of openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen omvatten adequate toegangscontrole, encryptie (waar toepasselijk) en regelmatige veiligheidsevaluaties.

Maatregelen die we van u verwachten. Het is belangrijk dat u ook een rol speelt in het beveiligen van uw persoonlijke informatie. Kies bij het aanmelden voor een online account een accountwachtwoord dat voor anderen moeilijk te raden is en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van dit wachtwoord en voor elk gebruik van uw account. Als u een gedeelde of openbare computer gebruikt, kies er dan nooit voor om uw gebruikersnaam, e-mailadres of wachtwoord te laten opslaan en zorg ervoor dat u zich bij uw account afmeldt telkens wanneer u de computer verlaat. U dient ook gebruik te maken van alle privacyinstellingen of -maatregelen die wij u op onze websites/apps bieden.

GEGEVENS VAN KINDEREN

Hoe behandelt Cochlear de privacy van kinderen en de rechten van ouders?

Onze websites en diensten zijn bedoeld voor algemene doelgroepen volwassenen, waaronder patiënten, ouders en verzorgers, en zijn niet specifiek gericht op kinderen.

Kinderaccounts en toestemming van ouder/verzorger

Bepaalde diensten en apps van Cochlear kunnen gebruikt worden via een Cochlear-account. Kinderaccounts kunnen met de toestemming van een ouder of verzorger worden aangemaakt via de diensten en apps die hun gebruik mogelijk maken, zoals de Nucleus Smart App. U kunt uw e-mailadres gebruiken voor communicatie met betrekking tot uw Cochlear-account, en met de geboortedatum kunnen wij controleren of kinderaccounts alleen worden aangemaakt met de toestemming van een ouder of verzorger.

Via kinderaccounts zijn dezelfde Cochlear-diensten en -apps beschikbaar als voor volwassenen. Het kan dus voorkomen dat persoonlijke informatie naar Cochlear wordt verstuurd. Bijvoorbeeld: een kind dat de Nucleus Smart App gebruikt kan de functie inschakelen die gegevens synchroniseert met Cochlear (zie de informatie over de Nucleus Smart App in Cochlear-producten, -apps en -diensten).

Ouders of verzorgers kunnen de persoonlijke informatie van hun kinderen inzien en aanpassen, verzoeken om verwijdering van de gegevens, of verdere verzameling of verder gebruik van de gegevens voorkomen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

UW RECHTEN

Hoe kunt u persoonlijke informatie inzien, corrigeren of verwijderen?

Wij respecteren uw recht om keuzes te maken over de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en delen. We nemen stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie klopt, volledig en actueel is.

Onder de wetten inzake privacy of gegevensbescherming in het land waarin u woonachtig bent, heeft u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie die door Cochlear verwerkt wordt: het recht op toegang, correctie, revisie of verwijdering van uw persoonlijke informatie. In sommige gevallen (i) kunnen we uw persoonlijke informatie niet verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen; en (ii) moeten we mogelijk bepaalde persoonsgegevens bewaren om aan onze juridische en contractuele verplichtingen te voldoen of om onze zakelijke behoeften te vervullen (waar toegestaan door het toepasselijk recht).

In bepaalde landen heeft u mogelijk ook aanvullende rechten op de gegevensoverdracht, om de verkoop of het delen van uw persoonlijke informatie te weigeren, om het gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie te beperken, om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie of om compensatie te vragen voor geleden schade door onrechtmatige verwerking van uw persoonlijke informatie. De rechten die hierboven zijn uiteengezet zijn geen beperking om andere rechten die mogelijk heeft overeenkomstig de wetgeving inzake privacy of gegevensbescherming in het land waarin u woonachtig bent.

Als u akkoord bent gegaan met de verwerking van uw persoonlijke informatie, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt zich uitschrijven voor reclame- of marketingberichten via de afmeldlinks in de berichten zelf of door contact met ons op te nemen.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, ondernemen we redelijkerwijs mogelijke stappen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang verlenen tot uw informatie in ons beheer of tot het corrigeren, aanvullen of verwijderen ervan. Alle identificatiegegevens die aan ons worden verstrekt, worden alleen verwerkt in overeenstemming met en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Hoewel we hopen dat we al uw vragen kunnen beantwoorden die u heeft over de manier waarop we uw persoonlijke informatie verwerken, kunt u, als u zich toch nog ergens zorgen over maakt, uw recht om te klagen uitoefenen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in uw land.

COCHLEAR-PRODUCTEN, -APPS EN -DIENSTEN

Cochlear-producten/-apps/-diensten Gebruik van gegevens

Cochlear™-account

Met een Cochlear-account kunt u zich aanmelden bij en gebruikmaken van een verscheidenheid aan Cochlear-diensten en -apps, zoals de Baha Smart App, de Nucleus Smart App, de Osia Smart App, de myCochlear™-portal voor gebruikers en onze online winkel. Diensten die gebruikmaken van Cochlear-accounts, variëren per land.
Wanneer u een Cochlear-account maakt, vragen wij uw naam, e-mailadres en geboortedatum. Wij gebruiken deze informatie om uw Cochlear-account te koppelen aan de Cochlear-registratiegegevens van uw apparaat, zodat we u de diensten kunnen aanbieden die voor u het meest relevant zijn. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot uw Cochlear-account, en met de geboortedatum kunnen wij controleren of kinderaccounts alleen worden aangemaakt met de toestemming van een ouder of verzorger.

Cochlear Nucleus®, Baha® en Osia® Smart Apps

Met de Nucleus®, Baha® en Osia® Smart Apps kunt u uw hoorinstellingen rechtstreeks vanaf een compatibel Apple®- of Android™-apparaat bijwerken.

Met de apps kunt u een compatibele geluidsprocessor via Bluetooth® koppelen met uw compatibele smartphone. Ook kunt u wisselen van programma, het volume aanpassen, streamingaccessoires bedienen en een kwijtgeraakte geluidsprocessor terugvinden.
De informatie over uw implantaat en geluidsprocessor wordt verzonden naar Cochlear wanneer u zich aanmeldt bij een Smart App met uw Cochlear-account. Met behulp van deze informatie kan Cochlear vaststellen of een app wordt gebruikt in combinatie met goedgekeurde hardware (Nucleus en Osia).

U heeft de optie om ervoor te kiezen dat uw Cochlear Smart App u meldingen stuur over uw geluidsprocessor(s). Deze functie kan op uw smartphone in- of uitgeschakeld worden in de instellingen voor meldingen van apps.

Het GPS- en wifi- of mobiele netwerk van uw apparaat kan gebruikt worden om naar een kwijtgeraakte geluidsprocessor te zoeken. De Cochlear Smart Apps kunnen de laatste locatie opslaan waar een gekoppelde geluidsprocessor met de app werd gebruikt. Uw locatiegegevens worden niet verzonden naar Cochlear. U kunt deze functie in- of uitschakelen in de instellingen voor locatiediensten van uw smartphone.
Aanvullende informatie over de Baha Smart App Met de Baha Smart App kunt u uw geluidsprocessor registreren bij Cochlear en opslaan waar u uw hooroplossing heeft aangepast om de garantie van uw apparaat te activeren en de aangeboden diensten en ondersteuning in te schakelen.
Aanvullende informatie over de Nucleus Smart App Hooractiviteitentracker
Wanneer u uw geluidsprocessor koppelt met de Nucleus Smart App, wordt u gevraagd of u Datasynchronisatie wilt inschakelen. Door Datasynchronisatie in te schakelen, worden de gegevens over uw gebruik van de processor (gegevenslogs) gesynchroniseerd met de Cochlear Cloud om u met de Hooractiviteitentracker inzicht te geven. Als Datasynchronisatie niet is ingeschakeld, worden de gegevens over uw gebruik van de processor alleen opgeslagen op uw toestel en worden ze niet gesynchroniseerd.

De Hooractiviteitentracker wordt individueel ingeschakeld. Als een ouder of verzorger Datasynchronisatie inschakelt voor een gebruiker, wordt de Hooractiviteitentracker ingeschakeld op alle smartphones die de app gebruiken in combinatie met het apparaat van die gebruiker. Dit betekent dat er gegevenslogs worden verzameld en naar Cochlear worden verstuurd. Op eenzelfde manier wordt de Hooractiviteitentracker uitgeschakeld op alle andere smartphones als een ouder of verzorger Datasynchronisatie uitschakelt.

Cochlear gebruikt gegevenslogs alleen in een geanonimiseerde vorm om trends te identificeren en wetenschappelijke onderzoeksresultaten te bevorderen en te delen, te begrijpen hoe de producten en diensten worden gebruikt, en om de producten en diensten voortdurend te verbeteren.

Bimodale bediening in de Nucleus Smart App
Met de Nucleus Smart App kunt u compatibele ReSound-hoorapparaten en Cochlear-geluidsprocessors* koppelen en beheren. Met bimodale bediening kunt u het volume aanpassen en programma’s wijzigen voor uw beide hoorapparaten vanuit een enkele app. Cochlear verwerkt geen persoonlijke informatie over uw hoorapparaat.

* Ga voor meer informatie over compatibiliteit en apparaten naar: www.cochlear.com/compatibility

Cochlear™ Remote Assist

Met Remote Assist kunt u live video-afspraken hebben met uw audioloog die vooraf zijn ingepland.
Remote Assist is optioneel te gebruiken. Als u deze functie gebruikt, kan Remote Assist worden ingeschakeld in uw Cochlear-account, de Nucleus of Baha Smart App en door de zakelijke cloudcommunicatieprovider van Cochlear, Vonage®.
Cochlear verwerkt geen persoonlijke informatie over uw Remote Assist-sessie.
Vonage slaat uw IP-adres op om klantenondersteuning te faciliteren en bewaart deze informatie tot zeven dagen. Vonage verwerkt uw IP-adressen (zoals hieronder uiteengezet) in overeenstemming met het Privacybeleid van Vonage. We raden u aan dit te lezen voordat u gebruikmaakt van Remote Assist.

Cochlear™ Remote Check

Remote Check is een virtuele beoordelingstool die u helpt een reeks controles voor uw hoorgezondheid uit te voeren op een moment en op een plek die u schikken, zonder dat u naar de kliniek hoeft af te reizen.
Remote Check is optioneel te gebruiken. U kunt hierover samen met uw audioloog beslissen.
Als u deze functie gebruikt, kan Remote Check worden ingeschakeld in uw Cochlear-account en de Nucleus Smart App. Daarnaast moet u via de app toestemming verlenen om uw gegevens te delen met uw kliniek en de volgende functies inschakelen:
Datasynchronisatie, zodat uw hoorspecialist uw gegevenslogs kan inzien (dit betekent dat u ook toegang krijgt tot de Hooractiviteitentracker); en
Gegevens delen, om uw kliniek toestemming te geven uw gegevens te ontvangen.
De resultaten van uw Remote Check worden door Cochlear verwerkt, waarna ze met uw kliniek worden gedeeld voor analyse. De resultaten omvatten gehoortestgegevens, foto's van de plaats van het implantaat, resultaten van vragenlijsten, gegevenslogs en diagnostische gegevens van uw implantaat en geluidsprocessor. We verwerken, indien van toepassing, de gegevens van uw betaalkaart of creditcard om een geïntegreerde betaalfunctie te activeren, die mogelijk wordt gemaakt door een externe betaalprovider die uw betalingen verwerkt.

Netwerken met Cochlear - In gesprek met Cochlear

In gesprek met Cochlear is een programma voor genodigden dat door Cochlear aan gebruikers en hun ouders en verzorgers wordt aangeboden in bepaalde markten om marktonderzoek te doen en feedback te verzamelen van Cochlear-klanten om Cochlear-producten, -apps en -diensten duidelijker en beter te maken.

U kunt In gesprek met Cochlear op elk gewenst moment opzeggen door contact met ons op te nemen zoals aan het einde van deze Privacyverklaring beschreven.
Uitnodigingen worden verschillende kanalen verstuurd. Dit is afhankelijk van de contactgegevens die u ons heeft verstrekt (bijv. per e-mail, telefonisch of via sms).

We gebruiken uw feedback en antwoorden op enquêtes en marktonderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Uw antwoorden worden verzameld en gerapporteerd op geaggregeerd niveau, en we zullen u altijd van tevoren op de hoogte stellen als de antwoorden van de enquête aan u worden gekoppeld.

Netwerken met Cochlear - Events van Cochlear

Cochlear organiseert en ondersteunt regelmatig verschillende evenementen, waaronder conferenties (Events).
Uw biografische en gezondheidsgegevens, zoals uw leeftijd of geboortedatum, de ernst en duur van uw gehoorverlies en uw gebruik van hooroplossingen worden verwerkt voor Events die bedoeld zijn voor kandidaten voor en/of gebruikers van Cochlear-hooroplossingen en/of -diensten: (i) met als doel dat we relevante inhoud en sprekers aanbieden op het Event; (ii) om onze (potentiële) klanten beter te leren begrijpen voor demografische en statistische doeleinden; (iii) om kansen voor u te identificeren om deel te nemen aan andere activiteiten van Cochlear, zoals het Cochlear-ervaringsdeskundigenprogramma.

Bij sommige Events nemen we media op om te gebruiken in onze communicatie en materialen binnen Cochlear, evenals op onze externe websites, op socialemedia-accounts en in gedrukte publicaties. We vragen u altijd om toestemming voordat opgenomen media wordt gebruikt waarin u duidelijk herkenbaar bent (bijvoorbeeld een close-upfoto of -video), opgenomen media kunnen echter wel zonder uw toestemming worden gebruikt wanneer u slechts op de achtergrond aanwezig bent, onscherp bent of anderszins niet duidelijk zichtbaar of herkenbaar bent.

Als u akkoord gaat met een afzonderlijk talent-/mediabericht, kunnen we Opgenomen media met uw afbeelding en/of stem delen via sociale media, op een website, in drukwerk of zoals anders vermeld in een dergelijk mediabericht.

In beperkte omstandigheden kunnen we helpen bij het boeken van reizen en/of accommodatie voor Events. In deze gevallen maken we gebruik van reisgegevens, inclusief nationale identiteitsdocumenten of betalingsgegevens, alleen wanneer dit nodig is om de boeking te voltooien.

We bewaren gegevens over de aanmelding voor en aanwezigheid bij een evenement alleen zolang nodig is voor het juiste beheer en de juiste administratie van het evenement en om demografische gegevens en trends van evenementen in de loop der tijd te analyseren.

Netwerken met Cochlear - Cochlear Family

Cochlear Family is een gratis lidmaatschapsprogramma dat door Cochlear wordt aangeboden aan gebruikers in bepaalde markten. Het ondersteunt gebruikers, hun gezinnen en verzorgers bij het leren gebruiken en leven met hun apparaat.

Leden van de Cochlear Family ontvangen berichten van Cochlear met onder meer informatie over nieuwe producten en diensten, promoties, speciale aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen en enquêtes.

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor Cochlear Family door in uw land contact op te nemen met Cochlear.
Communicatie kan via verschillende kanalen worden geleverd, afhankelijk van de contactgegevens die u heeft verstrekt (bijv. via e-mail, post, telefoon en tekstberichten).

We gebruiken uw persoonlijke en gezondheidsinformatie om u de voordelen van het Programmalidmaatschap te bieden, zoals beschreven in de Algemene voorwaarden van Cochlear Family en om ledencommunicatie, waaronder marketing, op uw interesses aan te passen.

Netwerken met Cochlear - Cochlear-ervaringsdeskundigen

Het Cochlear-ervaringsdeskundigenprogramma is een team van vrijwilligers dat bestaat uit duizenden mensen en hun geliefden van over de hele wereld, die horen met een hooroplossing van Cochlear. Ze hebben allemaal één ding gemeen: een passie om anderen te helpen bij hun hoorreis.
Onze Cochlear-ervaringsdeskundigen delen hun verhalen, bieden ondersteuning en geven informatie aan iedereen die een Cochlear-hooroplossing overweegt of krijgt, inclusief ouders, verzorgers, familieleden en vrienden. We gebruiken deze informatie, samen met andere biografische informatie, om voor gebruikers, ouders en verzorgers kansen te identificeren om deel te nemen aan het Cochlear-ervaringsdeskundigenprogramma.

De persoonlijke geschiedenis als gebruiker of verzorger van een gebruiker van een Cochlear-implantaat wordt gebruikt om kansen te identificeren zodat u kunt deelnemen aan het Cochlear-ervaringsdeskundigenprogramma, waaronder om u in contact te brengen met personen die meer willen weten over uw persoonlijke ervaring met gehoorverlies of als naaste van een cochleair implantaatgebruiker.

Wij bewaren uw ervaringsdeskundigeninformatie gedurende de periode waarin u deelneemt aan het programma. Als u niet deelneemt aan het Cochlear-ervaringsdeskundigenprogramma, wordt de persoonlijke informatie in uw uitdrukking van belangstelling kort na het nemen van die beslissing vernietigd.

Cochlear Academy (voor professionals)

Door een Cochlear Academy-account te maken, kunt u zich aanmelden bij en gebruik maken van een scala aan online cursussen van Cochlear, klassikale cursussen, webinars, lezingen, video's en koppelingen naar websites.
Uw trainingsdossier zal voor u en anderen, afhankelijk van de keuzes die u maakt met de deelopties op het leerplatform, beschikbaar zijn.

Sollicitanten en referenten van Cochlear

Verzamelde persoonlijke informatie

Wanneer u solliciteert op een vacature bij of voor Cochlear, wordt u gevraagd informatie te verstrekken, zoals contactgegevens, een gedetailleerde geschiedenis van uw werkervaring en opleiding (bijv. een cv en/of cijferlijsten), bewijs dat u recht op arbeid hebt (bijv. paspoort en/of visum), een beschrijving van uw vaardigheden (bijv. vreemde talen) en de contactgegevens van referenten (indien van toepassing).

Persoonlijke informatie over u kan ook bij anderen worden verzameld naar aanleiding van:

 • Feedback op een sollicitatiegesprek
 • Referentiecontroles
 • Antecedentenonderzoek
 • Zoekopdrachten op internet, zoals via Google of LinkedIn
 • Psychometrische testen

De specifieke informatie die van u gevraagd en bij anderen verzameld wordt, kan per land verschillen.

 

Delen met derden

Afgezien van ons gebruik van dienstverleners die namens Cochlear handelen, wordt persoonlijke informatie die tijdens het sollicitatieproces wordt verzameld, niet zonder uw toestemming gedeeld met derden. Wanneer u als onderdeel van uw sollicitatie persoonlijke referenties of arbeidsreferenties verstrekt, kan Cochlear contact opnemen met deze personen en hen ervan in kennis stellen dat u hebt gesolliciteerd naar een functie bij Cochlear.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met de referenten die u benoemt of andere derden, en we kunnen van hun persoonlijke informatie over u verzamelen met als doel het antecedentenonderzoek uit te voeren. Zo kunnen we ook persoonlijke informatie over u verzamelen en gebruiken als u een referent bent.

Bewaarperiode

In het geval dat uw sollicitatie naar een functie bij of voor Cochlear succesvol is, bewaren wij de gegevens van uw sollicitatie voor de duur van uw dienstverband/betrekking bij Cochlear. Als het dienstverband/de betrekking met Cochlear eindigt, worden uw sollicitatiegegevens verwijderd in overeenstemming met Cochlears interne standaarden voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

Cochlear verwijdert sollicitatiegegevens binnen 12 maanden na een onsuccesvolle sollicitatie, tenzij u Cochlear hebt gevraagd om de sollicitatiegegevens te bewaren om u te kunnen overwegen voor toekomstige functies. In dat geval vindt verwijdering plaats binnen 5 jaar na de laatste keer dat u voor een functie werd overwogen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

 

Hoe kunt u vragen stellen of uw zorgen uiten over deze Verklaring of over het Privacybeleid van Cochlear?

Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen of zorgen over deze Verklaring of de manier waarop Cochlear omgaat met uw persoonlijke informatie wilt melden, stuur dan een e-mail naar Contactpersoon voor privacygerelateerde zaken; of neem contact op met de Cochlear-entiteit in uw land of uw dichtstbijzijnde regionale Cochlear-kantoor:

 

UPDATES IN DEZE VERKLARING

Het kan voorkomen dat wij deze Verklaring periodiek moeten bijwerken om diverse redenen, inclusief wijzigingen in wetgeving, de regelgeving of onze bedrijfsvoering. We raden u aan deze Verklaring regelmatig te lezen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van wat er nieuw is.

Publicatiedatum: 15/06/2024

D1425384 V15 2023-12

Baha, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, het elliptische logo en merken met een ®- of ™-symbool zijn altijd handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Bone Anchored Solutions AB of Cochlear Limited (tenzij anders vermeld).

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Cochlear Limited gebeurt onder licentie.

Apple is een handelsmerk van Apple Inc. dat is geregistreerd in de VS en andere landen.

Android is een handelsmerk van Google LLC.