COCHLEARS MEDDELELSE OM GLOBAL BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Når du er i kontakt med Cochlear, kan vi indsamle og bruge dine personoplysninger som angivet i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (“meddelelse”). Læs denne meddelelse omhyggeligt, da den forklarer, hvordan dine personoplysninger indsamles, anvendes og videregives af Cochlear Limited og dets  datterselskaber over hele verden  (“Cochlear-gruppen”). Den fortæller dig også, hvordan du kan få adgang til og opdatere dine personoplysninger og foretage visse valg omkring, hvordan dine personoplysninger bruges.

Denne meddelelse dækker både vores aktiviteter med online- og offlinedataindsamling, herunder personoplysninger, som vi indsamler via websteder, apps, papirformularer, kundeservice og arrangementer.

Bemærk, at vi muligvis samler personoplysninger fra forskellige kilder (websted, offlinearrangementer) og på tværs af forskellige enheder. Som en del af dette kan vi kombinere personoplysninger, der oprindeligt blev indsamlet af forskellige Cochlear-enheder eller Cochlear-partnere.

Bemærk: Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger regulerer ikke Cochlears indsamling, anvendelse eller videregivelse af beskyttede helbredsoplysninger som defineret af Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) (amerikanske Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA - Lov om mobilitet og ansvarlighed inden for sundhedsforsikringer)). Du kan se vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med HIPAA.

Bemærk: Udover denne globale privatlivsmeddelelse gælder det kinesiske privatlivsbilag for Cochlear-kunder i Kina.

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER COCHLEAR?

Personoplysninger leveret af dig.

Når du er i kontakt med Cochlear, giver du os nogle gange personoplysninger. Det kan for eksempel være:

 • dit navn og dine kontaktoplysninger, når du opretter en Cochlear-konto på vores websteder eller via en af vores apps, eller når du besøger Cochlear eller deltager i et arrangement
 • oplysninger om dine oplevelser med din hørelse på vores Cochlear Community-forummer eller andre serviceydelser
 • biologiske og demografiske oplysninger såsom din alder, din fødselsdato, dit køn, dit helbred eller din medicinske behandling, når du registrerer en enhed eller anvender eller anmoder om oplysninger om vores produkter og serviceydelser
 • økonomiske oplysninger såsom dit kreditkortnummer, når du køber produkter eller serviceydelser fra os
 • Kundeservice- og købshistorik samt oplysninger, som du frivilligt deler med os om din oplevelse med at bruge vores produkt og serviceydelser (f.eks. markedsundersøgelser og forbrugerfeedback)
 • Lokalitetsdata som f.eks. data fra din IP-adresse, dit land og din mobile enheds præcise geoplacering (når vi har givet forudgående varsel og valgmuligheder)
 • Lydinformation, elektronisk information eller visuel information, hvis du deltager i vores arrangementer eller giver os adgang til en talent- eller medieudgivelse; eller
 • Andre personoplysninger, som du kan levere til os, når du kontakter os pr. telefon, online eller gennem alle “kontakt os”-funktionerne.

Hvis du er læge eller hørespecialist, indsamler vi muligvis også oplysninger om dit speciale, dine kliniske interesser og dit tilhørsforhold til Cochlears produkter.

Du er ikke forpligtet til at give os personoplysninger, men i nogle situationer vil vi muligvis ikke være i stand til at levere alle vores serviceydelser til dig uden dine personoplysninger.

Personoplysninger, der indsamles gennem din brug af vores produkter og serviceydelser.

Cochlear modtager oplysninger, når du bruger Cochlear-apps og -serviceydelser. Disse oplysninger omfatter, hvordan du bruger en app og/eller dit høreapparat, samt oplysninger om din lydprocessor (f.eks. enhedsnummer, dit kontonummer, model, hardwareversion). Desuden kan din computer eller mobile enhed sende visse analysedata til os, som for eksempel din IP-adresse, din browserversion, versionen af den app, du bruger, og eventuelle fejl, der måtte opstå, når du besøger vores websteder eller bruger vores apps.

Du kan læse mere om dette i afsnittet nedenfor om, hvordan Cochlear anvender cookies, og mere om specifikke produkter, serviceydelser og aktiviteter i afsnittet Tillæg til politik om beskyttelse af personoplysninger.

Personoplysninger fra tredjepart.

Fra tid til anden kan det ske, at vi indhenter oplysninger om dig fra andre organisationer eller personer. For eksempel kan din sundhedsudbyder registrere dit høreimplantats serienummer, lydprocessorens serienummer og indstillinger samt dine kontaktoplysninger hos os, når du modtager et høreimplantat, for at sikre at du får den fulde support fra os. Vi kan også indhente data fra tredjepartsleverandører som supplement til vores markedsanalyse og markedsføringstiltag. Disse yderligere data hjælper os med at give dig en mere personlig oplevelse.

HVORDAN BRUGER COCHLEAR PERSONOPLYSNINGER?

For at ændre den måde, mennesker forstår og opfører sig på i forhold til høretab, og for at forny og markedsføre et udvalg af implanterbare høreløsninger anvender vi personoplysninger i henhold til de formål, der beskrives nedenfor samt beskrives i Tillæg til politik om beskyttelse af personoplysninger.

Formål med brug af personoplysninger Derfor gør vi det Vores legitime interesser (fordele og/eller udbytte)
Garanti og registreringer. Vi bruger dine personoplysninger til at opbevare og vedligeholde optegnelser over vores medicinske udstyr og til at holde styr på garantiperioder, føre en distributionsoptegnelse og historik over udstyr for Cochlear-produkter og føre en optegnelse over medicinske forespørgsler og/eller klager relateret til vores produkter.
 • Med dit samtykke (hvis påkrævet)
 • Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser (f.eks. Cochlears globale garanti)
 • Lovmæssige forpligtelser
 • Hurtigere håndtering af service- og reparationssager
 • Forskning og produktudvikling
Enhedsregistrering. Vi bruger dine personoplysninger til at registrere dine enheder, så vi kan føre korrekte optegnelser og yde fuld support ved service og reparationer.
 • Med dit samtykke (hvis påkrævet)
 • Vores legitime interesser
 • Hurtigere håndtering af service- og reparationssager
 • Forskning og produktudvikling
Markedsføring. Vi bruger dine personoplysninger til at muliggøre vores markedsføring og salgsfremmende aktiviteter, f.eks. ved at invitere dig til at deltage i undersøgelser og give feedback til os eller ved at kontakte dig med tilbud og andre oplysninger vedrørende vores produkter og serviceydelser, som vi mener er interessante for dig.
 • Med dit samtykke (hvis påkrævet)
 • Vores legitime interesser
 • Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser
 • At identificere hvilke af vores produkter og serviceydelser der kan have din interesse og fortælle dig om dem
 • Definition af kundetyper for nye produkter og tjenester
 • Optimering af vores tilbud om produkter og serviceydelser
Tilpasning. Vi bruger dine personoplysninger til at give dig en personlig oplevelse, når du bruger vores websteder og apps. Vi kan oprette en profil ud fra den kontakt, vi har haft med dig, så vi bedre kan forstå, hvilken information du kan være interesseret i at modtage.
 • Vores legitime interesser
 • At identificere hvilke af vores produkter og serviceydelser der kan have din interesse og fortælle dig om dem
 • Definition af kundetyper for nye produkter og tjenester
Kundeservice. Vi bruger dine personoplysninger til kundeserviceformål, herunder besvarelse af forespørgsler og anmodninger om oplysninger om vores produkter og serviceydelser. Vi kan også give dig servicerelaterede meddelelser om f.eks. garantiudløb.
 • Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser
 • Juridiske forpligtelser
 • Vores legitime interesser
 • For at svare på dine forespørgsler
 • Forbedring og udvikling af nye produkter og serviceydelser
 • Forbedring af vores effektivitet
Produkt- og serviceudvikling- og forbedringer. Vi kan bruge dine personoplysninger til at teste, supportere og udvikle opgraderinger og forbedringer af vores produkter og serviceydelser (f.eks. for at muliggøre korrekt konfiguration, aktivering, vedligeholdelse og styring af enheder) samt til at udvikle nye produkter og serviceydelser, til at analysere data om produktydeevnen, service og pålidelighed og til at forbedre indholdet, funktionaliteten og brugbarheden af vores websteder og apps.
 • Med dit samtykke (hvis påkrævet)
 • Vores legitime interesser
 • Forbedring og udvikling af nye produkter og serviceydelser
Andre generelle formål (f.eks. interne undersøgelser, markedsundersøgelser, analyse, sikkerhed). I overensstemmelse med gældende lovgivning kan vi bruge dine personoplysninger til andre generelle forretningsformål såsom vedligeholdelse af din konto, udførelse af interne undersøgelser eller markedsundersøgelser og måling af effektiviteten af reklamekampagner. Hvis du har flere Cochlear-konti, forbeholder vi os ret til at samle disse konti til én enkelt konto. Vi kan også bruge dine personoplysninger til administration og drift af vores kommunikations-, IT- og sikkerhedssystemer og til sikkerhedsovervågning og overvågning af antisvindel.
 • Juridiske forpligtelser
 • Med dit samtykke (hvis påkrævet)
 • Vores legitime interesser
 • Forbedring og udvikling af nye produkter og serviceydelser
 • Forbedring af vores effektivitet
 • Beskyttelse af vores systemer, netværk og personale

 

Brug af anonymiserede data. Der kan være tilfælde, hvor vi ved lov har tilladelse til at samle eller anonymisere dine personoplysninger for at sikre, at oplysningerne ikke længere er knyttet til dig, og hvor dataene efter sammenlægning eller anonymisering ikke længere klassificeres som personoplysninger. Denne brug af oplysninger er ikke omfattet af denne meddelelse.

HVORNÅR DELER VI PERSONOPLYSNINGER OG MED HVEM?

Inden for Cochlear Group.

Vi kan dele personoplysninger inden for Cochlear Group globalt. Hvert medlem af Cochlear-gruppen bruger og deler kun dine personoplysninger som fremsat i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Med vores serviceudbydere.

Vi deler personoplysninger med organisationer, som leverer eller udfører serviceydelser til, for eller på vegne af Cochlear. Det kan for eksempel være vores distributører og virksomheder, som yder support til websteder, eller som hjælper os med at markedsføre vores produkter og serviceydelser. I nogle tilfælde kan du give dine personoplysninger direkte til disse tredjepartsserviceudbydere (når du f.eks. køber noget i vores onlineforretning og indtaster dine kreditkortoplysninger for at betale, sendes disse data direkte til en tredjepartsvirksomhed, som behandler betalingen), og tredjeparten deler eventuelt dataene med Cochlear. Vores serviceudbydere er kontraktligt forpligtede til at beskytte fortroligheden af de personoplysninger, vi deler med dem, og til kun at anvende dem til at levere serviceydelser til os.

Med tredjepartsvirksomheder.

Med undtagelse af situationer, hvor du har givet dit samtykke, licenserer eller sælger vi ikke dine personoplysninger til tredjepartsvirksomheder til deres egne markedsføringsformål. Identiteten af en sådan tredjepartsvirksomhed vil blive videregivet til dig på det tidspunkt, hvor du bliver bedt om at give dit samtykke.

Med læger, hørespecialister, behandlere og omsorgspersoner.

Vi kan dele dine personoplysninger med dine sundhedspersoner (f.eks. din læge, din hørespecialist osv.) i forbindelse med en vurdering af din egnethed til vores produkter, for at hjælpe med at bruge vores produkter eller af andre årsager i forbindelse med behandling, sundhedsaktiviteter eller betaling. F.eks.:

 • når du bestiller et produkt eller en serviceydelse (eller hvis du er i gang med processen i forbindelse med at bestille et produkt eller en serviceydelse), kan vi dele dine personoplysninger med organisationer, der betaler for sundhedsydelser på dine vegne (for eksempel Medicare eller Medicaid i USA eller den offentlige sygesikring eller private sundhedsforsikringer på andre markeder)
 • når du bruger Cochlears cloud-teknologier med henblik på, at lydprocessorens konfigurationsfiler kan blive sikkerhedskopieret på en sikker måde af Cochlear og delt med de sundhedsudbydere, du har angivet.

Desuden kan vi i overensstemmelse med gældende love videregive personoplysninger til forældre, værger eller omsorgspersoner (som relevant).

Forretningstransaktioner.

Dine personoplysninger kan blive overført til en virksomhed, som har købt aktier eller aktiver i et medlem af Cochlear-gruppen eller en af vores afdelinger, for eksempel som resultat af et salg, en fusion, en omorganisering eller en likvidation. I tilfælde af en sådan overførsel vil købsvirksomhedens brug af dine personoplysninger stadig være underlagt denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og de præferencer for personoplysninger, du har angivet over for os.

Juridiske anmodninger og anmodninger fra det offentlige og beskyttelse af Cochlear og andre

Vi kan videregive personoplysninger, hvis vi i god tro mener, at videregivelsen er relevant for at:

 • overholde lovgivningen (eller en retskendelse eller en stævning)
 • overholde lovlige anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder
 • forhindre eller efterforske en mulig forbrydelse, som for eksempel bedrageri eller identitetstyveri
 • beskytte Cochlear Groups, vores brugeres eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

HVORDAN ANVENDER COCHLEAR COOKIES, PLUG-INS PÅ SOCIALE MEDIER OG LIGNENDE TEKNOLOGIER?

Cookies er små filer, der indeholder data såsom entydigt id, som din internetbrowser gemmer for at hjælpe websteder med at holde styr på oplysninger mellem besøg. Når du besøger et af vores websteder, vil de muligvis gemme eller hente oplysninger om din browser, hovedsageligt i form af cookies. Vores websteder anvender cookies til at hjælpe os med at:

 • forstå, hvilke af vores websteder du besøger, hvor ofte og fra hvilke typer af enheder
 • indsamle og huske oplysninger om de enheder, du bruger til at browse med, og dine præferencer
 • personliggøre elementer af vores websteder på baggrund af din browser, din enhed, dit land og dit sprog
 • indsamle oplysninger om det websted, du kom fra, og andre steder, du har besøgt, så vi kan kategorisere din browsing i et markedssegment med henblik på markedsanalyse
 • gøre indhold, marketingkommunikation og reklamer mere relevant.

For eksempel hjælper cookies os med at identificere, hvad du søgte efter, hvilket indhold du besøgte, og hvor ofte du besøger os, når du går ind på vores websteder. Selvom de oplysninger, vi indsamler via cookies, ikke identificerer dig direkte, kan vi tilknytte din tidligere og fremtidige aktivitet på vores websteder og apps med de kontaktoplysninger, du giver os, når du opretter en profil.

Tredjepartscookies

Nogle af de cookies, der bruges af vores websteder, gemmes af os, og nogle gemmes af tredjeparter på vores vegne med det formål, der er beskrevet i denne meddelelse. Vores brug af cookies fra tredjepart giver os mulighed for at bruge internetbaserede reklamer, hvilket kan betyde, at du får vist reklamer fra Cochlear på andre websteder, du besøger.

Vi bruger Google Analytics til at indsamle data som IP-adresser til at indhente statistiske data om brugen af vores hjemmesider og apps og Google AdSense og Google DoubleClick til administration og placering af reklamer (samlet kaldet “Google Services”). Google Services gør det muligt at sammenholde din brug på tværs af flere enheder, som for eksempel din mobiltelefon og din computer. Klik her for at lære mere om Google Analytics eller for at forhindre indsamling af oplysninger om dit besøg på vores websteder. Du kan også besøge http://myaccount.google.com for at administrere din reklameoplevelse, når der bruges Google Services.

Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, kan du konfigurere din internetbrowser til at afvise cookies. Hvis du gør det, vil visse funktioner på vores websteder muligvis ikke fungere efter hensigten. Du kan lære mere om cookies og lignende teknologier på http://allaboutcookies.org. Du kan også fravælge interessebaserede reklamer via branchedrevne websteder ved at gå ind på http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices og http://www.youronlinechoices.com (for personer med bopæl i Europa).

Besøg din mobilenhedsproducents hjemmeside, eller se operativsystemet på din mobilenhed for at få oplysninger om andre former for beskyttelse af personoplysninger, f.eks. geoplacering og Enheds-id'et.

Cookieindstillinger

Cochlears hjemmesider, der er målrettet personer bosiddende i Europa og Tyrkiet (Cochlear Europe-hjemmesider), indstiller som standard kun vigtige cookies, der er nødvendige for, at hjemmesider kan fungere korrekt. Hvis du besøger Cochlear Europe-websteder, vil du få vist en meddelelse om cookies, hvor du kan acceptere eller afvise vores indstilling af ikke-væsentlige cookies, f.eks. dem, der bruges til analyser og personlig tilpasning. Du kan også angive de specifikke kategorier af cookies, du vil give Cochlear tilladelse til at indstille. Dine valg opretholdes kun på Cochlear Europe-websteder og ikke på websteder, der er rettet mod personer uden for Europa og Tyrkiet. På grund af den måde, cookies fungerer på, vil dine valg også kun blive opretholdt på domænebasis, hvilket betyder, at du vil blive bedt om at foretage valget separat, når du navigerer mellem Cochlear Europe-hjemmesider, som ligger på forskellige domæner.

Plug-ins på sociale medier

Udover cookies har vi også implementeret plug-ins på sociale medier som for eksempel Facebook og Twitter, så du kan dele ting fra vores websteder med dine online-venner og forbindelser. Med hvert besøg på vores websteder, som indeholder et plug-in, opretter din browser forbindelse til Facebook- og Twitter-servere. Hvis du er logget på Facebook og/eller Twitter, mens du besøger vores websteder, kan de tilknytte dit besøg på vores websted med den brugerkonto, du har hos dem.

LAGRING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvor behandles og lagres personoplysninger?

Behandling og opbevaring. Cochlear er en global virksomhed med hovedkvarter i Sydney, Australien, men vi har vigtige afdelinger og personale i EU, Storbritannien, USA og andre lande. Dine personoplysninger kan blive overført til, behandlet og lagret hvor som helst Cochlear, Cochlear Group eller deres respektive serviceudbydere driver forretning.

Overførsel af dine personoplysninger. Vi kan behandle dine personoplysninger uden for det land, hvor du er baseret, til de formål, der er angivet i denne meddelelse. Når vi overfører dine personoplysninger til andre lande, tager vi rimelige forholdsregler for at sikre, at gældende lovgivning overholdes. I det omfang personoplysninger indsamles fra personer med bopæl i EØS og Storbritannien og overføres til lande, som kan have lavere juridiske standarder for beskyttelse af personoplysninger, vil Cochlear træffe foranstaltninger for at beskytte og på anden måde behandle disse oplysninger i overensstemmelse med EU's standarder for databeskyttelse. Vi (i) har indført standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen, for at beskytte dine personoplysninger (og du har ret til at bede os om en kopi af disse bestemmelser ved at kontakte os som beskrevet nedenfor), og/eller (ii) vil indhente dit samtykke (hvor loven kræver det).

Hvor længe opbevarer Cochlear personoplysninger?

Cochlear beholder kun personoplysninger i personhenførbar form, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, eller til nogen anden brug, du har indvilliget i, eller for at vi kan overholde vores lovgivningsmæssige og juridiske forpligtelser til at føre fortegnelser. Derefter vil vi enten slette oplysningerne eller afidentificere dem, så de ikke længere er tilknyttet til dig.

SIKKERHED

Forholdsregler truffet af Cochlear. Cochlear har iværksat relevante fysiske, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger som hjælp til at beskytte personoplysninger mod misbrug, tab og uautoriseret adgang eller videregivelse. Vores sikkerhedsforanstaltninger omfatter relevant adgangskontrol, kryptering (hvor det måtte være relevant) og regelmæssige sikkerhedsvurderinger.

Foranstaltninger, som vi forventer, at du træffer. Det er vigtigt, at du også hjælper med at beskytte dine personoplysninger. Når du tilmelder dig en onlinekonto, skal du sørge for at vælge en adgangskode til kontoen, som er svær for andre at gætte, og aldrig videregive din adgangskode til andre. Du er ansvarlig for at holde denne adgangskode hemmelig og for enhver brug af din konto. Hvis du bruger en delt eller offentlig computer, må du aldrig vælge at få dit login-id/din e-mailadresse eller din adgangskode husket, og du skal sørge for at logge af din konto, hver gang du forlader computeren. Du bør også gøre brug af de privatindstillinger eller kontrolelementer, vi giver dig på vores websted/i vores app.

BØRNS OPLYSNINGER

Hvad gør Cochlear for at beskytte børns personoplysninger og forældrenes rettigheder?

Vores websteder og serviceydelser er beregnet til et generelt publikum som for eksempel patienter, forældre, omsorgspersoner og offentligheden, og de er ikke specifikt rettet mod børn. Du kan få adgang til visse af Cochlears serviceydelser og apps via en Cochlear-konto, og børnekonti kan oprettes med samtykke fra en forælder eller omsorgsperson. Se Tillæg til politik om beskyttelse af personoplysninger ifm. Cochlear-konti for yderligere oplysninger om oprettelse og administration af en børnekonto.

DINE RETTIGHEDER

Hvordan kan man få adgang til, rette eller slette personoplysninger?

Vi respekterer din ret til at vælge, hvordan vi indsamler, bruger og deler dine personoplysninger. Når vi indsamler dine personoplysninger, træffer vi foranstaltninger for at sikre, at de er nøjagtige, fuldstændige og ajourførte. Vi forstår, at dine personoplysninger og præferencer for beskyttelse af personoplysninger kan ændre sig med tiden.

Hvor det er foreskrevet af loven, kan du anmode om adgang, rettelse, revision, portabilitet eller sletning af dine personoplysninger under Cochlears kontrol. Bemærk, at under visse omstændigheder kan vi ikke slette dine personoplysninger uden også at slette din brugerkonto. Vi kan være påkrævet at opbevare nogle af dine personoplysninger efter at du har anmodet om sletning for at opfylde vores juridiske eller kontraktuelle forpligtelser eller for at imødekomme vores forretningsbehov (hvor det er tilladt af gældende love).  

I henhold til gældende love kan du også have yderligere ret til at gøre indsigelse, på grund af din særlige situation, mod vores brug af ​​dine personoplysninger eller på vores vegne, eller retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger af os eller på vores vegne til direkte markedsføringsformål. Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du når som helst ret til at tilbagekalde dit samtykke. Du kan altid afmelde marketing- og reklamekommunikation, enten ved hjælp af de links, der findes i kommunikationen, eller ved at kontakte os.

For at hjælpe med at beskytte dine personoplysninger og din sikkerhed vil vi træffe rimelige foranstaltninger for at bekræfte din identitet, før vi giver dig adgang til dine oplysninger eller retter, tilføjer til eller sletter i din registrering. Bemærk, at eventuelle identifikationsoplysninger, som vi modtager, kun vil blive behandlet i overensstemmelse med og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Vi håber, at vi kan imødekomme de spørgsmål, du måtte have om den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Men hvis du har uløste bekymringer, har du også ret til at klage til de kompetente databeskyttelsesmyndigheder.

TILLÆG TIL POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

I tillæggene nedenfor beskriver vi, hvordan personoplysninger, som ikke umiddelbart beskrives i vores primære meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (ovenfor), eller som kræver yderligere uddybning, indsamles og anvendes i forbindelse med specifikke produkter, serviceydelser og aktiviteter.

Når du opretter en Cochlear-konto, kan du logge på og bruge forskellige Cochlear-serviceydelser og -apps, som f.eks. Baha® Smart App, Nucleus® Smart App, Osia® Smart App, webportalen myCochlear™ og vores onlinebutik. Det varierer fra marked til marked, hvilke serviceydelser, der gør brug af Cochlear-konti.

Når du opretter en Cochlear-konto, beder vi dig oplyse navn, e-mailadresse og fødselsdato. Vi anvender disse oplysninger til at knytte din Cochlear-konto til dine Cochlear-enhedsregistreringer, hvilket hjælper os med at give dig de mest relevante serviceydelser. Din e-mailadresse kan desuden blive brugt til kommunikation relateret til din Cochlear-konto, og din fødselsdato hjælper os med at sikre, at børnekonti udelukkende oprettes med samtykke fra en forælder eller en omsorgsperson.

Børnekonti og forældresamtykke

Cochlears serviceydelser og apps kan bruges af børn via en børnekonto. Børnekonti kan oprettes af forældre eller værger gennem de serviceydelser og apps, der tillader deres brug, som f.eks. Nucleus Smart App. Se Ofte stillede spørgsmål i Nucleus Smart App for vejledning i at oprette en børnekonto.

Børnekonti har adgang til de samme Cochlear-serviceydelser og -apps som voksne. Dette kan resultere i, at personoplysninger sendes til Cochlear. Et barn, der anvender Nucleus Smart App, kan for eksempel aktivere funktioner som datasynkronisering, som er yderligere beskrevet i Tillæg til politik om beskyttelse af personoplysninger i Nucleus Smart App.

Serviceydelser, som aktiveres fra en Cochlear-konto, og som er tilgængelige på nogle markeder, gør det muligt at dele helbredsoplysninger med udvalgt sundhedspersonale. Hvis disse serviceydelser er aktiveret, kan forældre til enhver tid anmode om, at disse deaktiveres, ved at kontakte sundhedspersonalet eller Cochlear.

Forældre eller omsorgspersoner kan gennemgå, redigere, anmode om sletning af eller forhindre yderligere indsamling eller brug af deres børns personoplysninger ved at kontakte os som beskrevet i denne meddelelse.

Når du opretter en Cochlear Academy-konto, kan du logge på og bruge et udvalg af Cochlear-onlinekurser, klasseundervisning, webinarer, læsning, videoer og links til websteder.

Personoplysninger indsamlet via Cochlear Academy

Når du bruger Cochlear Academy, indsamler og bruger vi følgende kategorier af personoplysninger. Vi kan indhente disse personoplysninger direkte fra dig eller, hvor det er relevant, fra din organisation (f.eks. CI-center- eller hospitalsadministration).

Kategori for personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og dine kontaktoplysninger, f.eks. din e-mailadresse, din organisation, leder, adresse, dit telefonnummer, start- og slutdato. Vi bruger disse personoplysninger til at identificere dig på vores interne systemer, kommunikere med dig og holde styr på den kontakt, vi har med dig.
Læringshistorik, herunder hvad du har tilmeldt dig, din status, gennemførelse af uddannelse, herunder datoer, samt oplysninger om svar og opnåede scorer. Vi har brug for disse personoplysninger for at give dig adgang til uddannelse via Cochlear Academy. Disse personoplysninger bruges til at give dig adgang til uddannelsesindholdet, indrapportering af status og fuldførelse af uddannelse, anbefaling af uddannelse, indrapportering og analyse. Oplysningerne gør det muligt for os at anbefale kurser til dig baseret på din kontos oplysninger.

Cochlear Family er et valgfri medlemsprogram uden beregning, der tilbydes af Cochlear til brugerne på udvalgte markeder. Den understøtter brugere, deres familier og omsorgspersoner, idet de lærer at bruge og leve med enheden.

Når du tilmelder dig Cochlear Family, vil du modtage information fra Cochlear, som kan omfatte oplysninger om nye serviceydelser og produkter, kampagner, specielle tilbud, invitationer til arrangementer og frivillige spørgeskemaundersøgelser. Disse meddelelser kan leveres via forskellige kanaler, afhængigt af de kontaktoplysninger, du har angivet, herunder e-mail, post, telefon og sms.

Du kan forlade Cochlear Family når som helst ved at kontakte os via én af de metoder, der er beskrevet i slutningen af denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Hvis du vælger at forlade Cochlear Family, vil du ikke længere være berettiget til at få adgang til fordelene ved programmet. Hvis du ønsker at tilmelde dig programmet igen, kan du gøre dette ved at kontakte din lokale kundeservice.

Personoplysninger indsamlet fra Cochlear Family-medlemmer

Baseret på dit samtykke indsamler og bruger vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori for personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og dine kontaktoplysninger som e-mailadresse og telefonnummer. Vi bruger disse oplysninger til at identificere dig på vores interne systemer, kommunikere med dig og holde styr på vores interaktioner.
Biografiske oplysninger og helbredsoplysninger som din alder, fødselsdato, din grad og varighed af hørenedsættelsen og din brug af høreapparater. Vi bruger disse oplysninger for bedre at forstå din personlige hørerejse og/eller din oplevelse med høreapparater for at evaluere, hvordan Cochlear bedst støtter og kommunikerer med dig. Vi bruger også disse oplysninger til demografiske og statistiske formål til bedre at kunne forstå vores kunder og potentielle kunder.

 

Deling af personoplysninger

 • Hvis det er relevant,
  1. vil din angivne forælder eller omsorgsperson også kunne få adgang til de personoplysninger, vi indsamler fra dig, og/eller
  2. oplysninger kan blive videregivet til din udpegede sundhedsudbyder og/eller servicepartner.
 • Vi deler kun dine personoplysninger med andre tredjeparter med dit samtykke, eller hvis vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til det.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine Cochlear Family-oplysninger, så længe du deltager i programmet.

Vores Cochlear frivilligprogram er et team af frivillige, som består af tusindvis af mennesker og deres familier/venner i hele verden, som hører ved hjælp af en løsning fra Cochlear. De har alle én ting til fælles – en passion om at hjælpe andre på deres vej mod en bedre hørelse.

Vores Cochlear-frivillige deler deres historier, giver støtte og oplysninger til alle, der overvejer eller er ved at få en Cochlear-høreløsning, herunder deres forældre, omsorgspersoner, familiemedlemmer eller venner.

Personlige oplysninger indsamlet ved interessetilkendegivelse

Når du indsender en interessetilkendegivelse om at blive Cochlear frivillig, beder vi dig om bestemte personoplysninger med henblik på at evaluere din ansøgning.

På basis af dit samtykke indsamler og anvender vi muligvis følgende kategorier af personoplysninger til at fastslå, i hvilket omfang du har mulighed for at deltage som Cochlear-frivillig:

 • Dit navn og dine kontaktoplysninger som e-mailadresse og telefonnummer,
 • Biografiske oplysninger og helbredsoplysninger som din alder eller fødselsdato, grad og varighed af hørenedsættelsen, og din anvendelse af høreapparater,
 • Din personlige erfaring som eller forbindelse til en cochlear-implant bruger samt dine interesser, færdigheder og tilgængelighed og
 • I nogle lande, indhentning af straffeattest, politiets godkendelse eller anden form for baggrundstjek i forbindelse med en ekstra sikkerheds- og kvalificeringsforanstaltning.

Personoplysninger indsamlet fra frivillige

Baseret på dit samtykke indsamler og bruger vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori for personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og dine kontaktoplysninger som e-mailadresse og telefonnummer. Vi bruger disse oplysninger til at identificere dig på vores interne systemer, kommunikere med dig og holde styr på vores interaktioner.
Biografiske oplysninger og helbredsoplysninger som din alder, fødselsdato, din grad og varighed af hørenedsættelsen og din brug af høreapparater. Vi bruger disse oplysninger til bedre at kunne forstå din personlige rejse mod en bedre hørelse og/eller din erfaring med høreapparater til at vurdere, hvordan Cochlear bedst kan hjælpe dig. Vi bruger også disse oplysninger til demografiske og statistiske formål til bedre at kunne forstå vores kunder og potentielle kunder.
Din personlige historie som en Cochlear-implantatbruger eller omsorgsperson, samt dine interesser, evner og tilgængelighed. Vi bruger disse oplysninger sammen med andre biografiske oplysninger for at identificere muligheder for dig for at deltage i Cochlear--frivilligprogrammet, f.eks. ved at forbinde dig med personer, der er interesserede i at få mere at vide om dine personlige erfaringer med høretab eller som pårørende til en cochlear-implantatbruger.
Skriftligt materiale, citater, fotografier, videoer og/eller lydoptagelser af dig. Vi kan bruge disse oplysninger i vores reklamemateriale.
Registrering af undervisning. Vi kan give dig mulighed for at få specialiseret undervisning, og vi vil registrere undervisningsaktiviteterne for bedre at kunne forstå din specifikke viden og erfaring.

 

Deling af personoplysninger

Ved evalueringen af din interessetilkendegivelse deler Cochlear ikke dine personoplysninger med tredjepart uden dit samtykke, eller medmindre vi skal gøre det i følge lovgivningen.

Hvis du bliver en Cochlear frivillig, kan Cochlear dele dine oplysninger med personer, der er interesseret i at vide mere om din rejse mod en bedre hørelse, eller med organisationer involveret i begivenheder, hvor du kan tale i din egenskab som en Cochlear frivillig. Hvis det er relevant, vil din udpegede forælder eller omsorgsperson også kunne få adgang til de personoplysninger, vi indsamler fra dig. Vi deler kun dine personoplysninger med andre tredjeparter med dit samtykke, eller hvis vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til det.

Opbevaring af personoplysninger

Hvis du vælger at deltage i Cochlear frivilligprogrammet, opbevarer vi dine oplysninger, så længe du er med i programmet. Hvis du vælger ikke at deltage i Cochlear frivilligprogrammet, vil personoplysningerne i din interessetilkendegivelse blive slettet umiddelbart efter din beslutning.

Cochlear afholder eller støtter jævnligt en række arrangementer, store og små, på steder over hele verden (Events). Målgrupper for arrangementer omfatter personer, der ønsker at få mere at vide om Cochlear-produkter og -serviceydelser, brugere af Cochlear medicinske enheder, Cochlear-frivillige og sundhedspersonale.

Indsamling af personoplysninger i forbindelse med arrangementer

Når du melder dig til og/eller deltager i et arrangement, indsamler og bruger vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori for personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og dine kontaktoplysninger som e-mailadresse og telefonnummer. Vi bruger disse oplysninger til at identificere dig på vores interne systemer, kommunikere med dig, informere dig om vores arrangementer og holde styr på vores interaktioner.
Biografiske oplysninger og helbredsoplysninger som din alder, fødselsdato, din grad og varighed af hørenedsættelsen og din brug af høreapparater. Til arrangementer, der er beregnet til kandidater til og/eller brugere af Cochlears høreapparater og/eller serviceydelser, bruger vi disse oplysninger til at sikre, at vi leverer relevant indhold og relevante talere til arrangementet. Vi bruger også disse oplysninger til demografiske og statistiske formål til bedre at kunne forstå vores kunder og potentielle kunder.
Din personlige historie som en bruger af Cochlears produkter og/eller serviceydelser eller omsorgsperson, samt dine interesser, evner og tilgængelighed. Vi bruger disse oplysninger sammen med andre biografiske oplysninger for at identificere muligheder for dig for at deltage i Cochlear-frivilligprogrammet, f.eks. ved at sætte dig i forbindelse med personer, der er interesserede i at få mere at vide om dine personlige erfaringer med høretab eller som pårørende til en bruger af Cochlears produkter og/eller serviceydelser.
Fotografier, videoer og/eller lydoptagelser (samlet "optagede medier") af dig. Ved nogle arrangementer bruger vi optagede medier i vores kommunikation og materialer inden for Cochlear såvel som på vores eksterne websteder, konti på sociale medier og i trykte publikationer. Vi vil altid spørge dig, før vi bruger optagede medier, som tydeligt viser dig i fokus på en genkendelig måde (f.eks. et nærbillede eller en video), men kan bruge optagede medier uden dit samtykke, hvis du blot er i baggrunden, ude af fokus eller på anden måde ikke er iøjnefaldende eller kan identificeres.
Rejseoplysninger I begrænsede tilfælde kan Cochlear hjælpe med bestilling af rejse og/eller indkvartering ved arrangementer. I disse tilfælde vil vi kun bruge rejseoplysninger, herunder eventuelle nationale identitetsdokumenter eller betalingsoplysninger, efter behov for at gennemføre bestillingen.

 

Deling af personoplysninger

Hvis du accepterer en separat talent-/medieudgivelse, kan vi dele optagede medier med dit billede og/eller din stemme via sociale medier, websteder, i trykt form eller på anden måde, som det er angivet i en sådan medieudgivelse. Vi deler dine personoplysninger med vores serviceudbydere i overensstemmelse med deres engagement i og/eller de serviceydelser, de leverer til vores arrangementer. Vi deler dine personoplysninger og rejseoplysninger efter behov for at bestille en aftalt rejse og/eller indkvartering (f.eks. dele dit navn og din fødselsdato med et flyselskab, så vi kan bestille flyrejser). Vi deler kun dine personoplysninger med andre tredjeparter med dit samtykke, eller hvis vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til det.

Opbevaring af personoplysninger

Vi vil kun gemme optegnelser over tilmeldelse til og deltagelse i arrangementer, så længe det er nødvendigt for korrekt styring og administration af arrangementet samt til at analysere demografiske oplysninger om og tendenser for arrangementet over tid.

Cochlear Conversations er et program, der tilbydes af Cochlear til særligt inviterede brugere og deres forældre og omsorgspersoner på udvalgte markeder. Formålet med Cochlear Conversations er at udføre markedsundersøgelser og indsamle feedback fra Cochlear-kunder for at hjælpe med at informere om og forbedre Cochlear-produkter og -serviceydelser.

Når du tilmelder dig Cochlear Conversations, modtager du invitationer til at give feedback og deltage i undersøgelser og/eller andre markedsundersøgelsesaktiviteter. Disse meddelelser kan leveres via forskellige kanaler, afhængigt af de kontaktoplysninger, du har givet os, herunder e-mail, postadresse, telefon og sms.

Du kan forlade Cochlear Conversations når som helst ved at kontakte os via én af de metoder, der er beskrevet i slutningen af denne meddelelse.

Personoplysninger indsamlet fra Cochlear Conversations-medlemmer

Baseret på dit samtykke indsamler og bruger vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori for personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og dine kontaktoplysninger som e-mailadresse og telefonnummer. Vi bruger disse oplysninger til at identificere dig på vores interne systemer, kommunikere med dig og holde styr på vores interaktioner.
Biografiske oplysninger og helbredsoplysninger som din alder, fødselsdato, din grad og varighed af hørenedsættelsen og din brug af høreapparater. Vi bruger disse oplysninger til bedre at forstå din personlige hørerejse og/eller din erfaring med høreapparater for at evaluere, hvordan Cochlear bedst kan støtte og kommunikere med dig, og hvilken form for markedsundersøgelsesaktiviteter, der vil være mest relevante for dig. Vi bruger også disse oplysninger til demografiske og statistiske formål til bedre at kunne forstå vores kunder og potentielle kunder.
Svar på markedsundersøgelser Når du giver feedback, besvarer undersøgelser eller på anden måde deltager i markedsundersøgelsesaktiviteter som en del af Cochlear Conversations, bruger vi de oplysninger, du giver, til at forbedre vores produkter og serviceydelser. Dine svar vil blive indsamlet og afrapporteret på et aggregeret niveau, men vi vil altid give dig besked på forhånd, hvis dine svar vil blive knyttet til dig.

 

Deling af personoplysninger

Hvis det er relevant, vil din(e) angivne forældre eller omsorgsperson også kunne få adgang til de personoplysninger, vi indsamler fra dig. Vi deler kun dine personoplysninger med andre tredjeparter med dit samtykke, eller hvis vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til det.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine Cochlear Conversations-oplysninger, så længe du deltager i programmet.

Indsamlede personoplysninger

Når du ansøger om at arbejde hos eller for Cochlear, bliver du bedt om at angive en række oplysninger, f.eks. kontaktoplysninger, en detaljeret beskæftigelses- og uddannelsesmæssig baggrund (f.eks. CV og/eller eksamensbeviser), bevis for arbejdsforudsætninger (f.eks. pas og/eller visum) og en beskrivelse af dine kvalifikationer (f.eks. fremmedsprog).

Personoplysninger om dig kan også blive indsamlet fra andre som følge af:

 • Feedback på jobsamtalen
 • Referencetjek
 • Baggrundstjek
 • Websøgningsresultater f.eks. via Google eller LinkedIn
 • Psykometrisk vurdering

De specifikke oplysninger, der anmodes om fra dig og indsamles fra andre, kan variere fra land til land.

Formålet med indsamlingen

De personoplysninger, der indsamles under jobansøgningsprocessen, bruges til formål som f.eks. at vurdere din egnethed til én eller flere stillinger, og derved opretholde en registrering af henvendelser til Cochlear på ansøgningstidspunktet, og dermed hjælpe os med at vurdere effektiviteten af vores jobansøgningsscreeningsværktøjer og -processer. Disse oplysninger bruges også til at sikre, at vi forstår din baggrund, styrker og udviklingsmuligheder.

Deling med tredjeparter

Ud over vores brug af serviceudbydere, der handler på Cochlears vegne, vil personoplysninger, der indsamles i jobansøgningsprocessen, ikke blive delt med tredjeparter uden dit samtykke. Når du opgiver personlige referencer eller beskæftigelsesreferencer som en del af din jobansøgning, kan Cochlear kontakte personerne og oplyse dem om, at du har ansøgt om at arbejde hos Cochlear.

Opbevaringsperiode

I tilfælde af, at du bliver ansat hos eller for Cochlear, vil vi opbevare dine jobansøgerdata i hele din ansættelses-/aftaleperiode hos Cochlear. Hvis din ansættelse hos/aftale med Cochlear ophører, vil dine ansøgerdata blive slettet i overensstemmelse med Cochlears interne standarder for opbevaring og sletning af data.

Cochlear sletter jobansøgerdata inden for 12 måneder efter afslag, medmindre du har bedt Cochlear om at opbevare ansøgningsdata i arkiv for at komme i betragtning til fremtidige stillinger, i hvilket tilfælde data vil blive slettet inden for 5 år efter sidste gang, du var i betragtning til en stilling.

Med Nucleus® Smart App kan du optimere din høreoplevelse direkte fra en kompatibel Apple® eller AndroidTM enhed. Appen giver dig mulighed for at parre en kompatibel lydprocessor via Bluetooth® med din kompatible smartphone, så du hurtigt kan skifte programmer, justere volumen, styre streamingtilbehør, tilgå betjeningstips og finde en mistet eller forlagt lydprocessor.

Datasynkronisering

Hvis du aktiverer datasynkronisering, vil høredata fra din lydprocessor og Nucleus® Smart App jævnligt blive synkroniseret med Cochlear-serviceydelser, således at de kan tilgås fra alle dine tilsluttede enheder. De sendte data omfatter data fra Nucleus Smart App-funktionen Høretracker, som f.eks. oplysninger om hvor meget tid du tilbringer i tale, og hvor ofte din lydspole afbrydes. De synkroniserede data inkluderer eller afslører ikke oplysninger om din medicinske tilstand. Ved at synkronisere disse data med Cochlear vil brugere af flere mobile enheder se de samme data i Høretracker på tværs af alle mobile enheder.

Datasynkroniseringsfunktionen aktiveres på bruger-basis. Hvis en forælder eller en omsorgsperson aktiverer datasynkroniseringsfunktionen for en Cochlear-implantatbruger, aktiveres funktionen også for brugerens ægtefælle og/eller andre omsorgspersoner, der anvender Nucleus Smart App med implantatbrugerens enhed. Hvis for eksempel en forælder eller omsorgsperson til en Cochlear-implantatbruger aktiverer datasynkroniseringsfunktionen for deres barns lydprocessor(er), vil dette også aktivere funktionen for implantatbrugerens anden forælder/omsorgsperson, som anvender Nucleus Smart App til at styre barnets lydprocessor fra sin egen mobilenhed. Ligeledes, hvis en forælder eller omsorgsperson deaktiverer datasynkroniseringsfunktionen, deaktiveres den for alle implantatbrugerens andre omsorgspersoner.

Cochlear bruger de personoplysninger, der modtages via datasynkroniseringsfunktionen, til at yde synkroniseringsservice og til at aktivere andre Cochlear-serviceydelser, der er tilgængelige på udvalgte markeder. Desuden anvender Cochlear kun de personoplysninger i en anonymiseret form, uden navnene på brugerne eller omsorgspersonerne, med henblik på at identificere trends, fremme og dele videnskabelige forskningsresultater, forstå hvordan produkter og serviceydelser anvendes og løbende forbedre dets produkter og serviceydelser. Vi vil opbevare datasynkroniseringsoplysningerne, så længe du bibeholder din Cochlear-konto, eller til du beder os om at slette oplysningerne.

Datasynkroniseringsfunktionen er ikke nødvendig for at bruge din lydprocessor. Det er en valgfri funktion, som du til enhver tid kan aktivere eller deaktivere fra skærmbilledet Indstillinger i Nucleus Smart App.

Datadeling

Datadelingsfunktionen i Nucleus Smart App er tilgængelig på udvalgte markeder og giver dig mulighed for at dele høredata med et deltagende CI-center. Når du deler høredata med et CI-center, kan CI-centeret få vist data fra høreimplantatet, lydprocessoren og Nucleus Smart App samt eventuelle data, der specifikt vedrører serviceydelser, der er afhængige af datadelingsfunktionen, f.eks. Remote Check. De data, der deles med CI-centeret, kan hjælpe dit sundhedspersonale med bedre at forstå, hvordan enheden bruges og forstå dens ydeevne.

For at aktivere deling af data skal du først aktivere datasynkronisering (beskrevet ovenfor) for regelmæssigt at synkronisere dine data til Cochlear. Datadeling er kun tilgængelig i de deltagende CI-centre på udvalgte markeder. Hvis dit CI-center tilmelder dig til en tjeneste, der hviler på datadeling, f.eks. Remote Check, vil du blive bedt om i Nucleus Smart App at aktivere anmodningen om at dele dine data med CI-centeret. I menuen Indstillinger i Nucleus Smart App kan du se, hvilke CI-centre du deler data med, og hvilke der har bedt dig om at aktivere datadeling. Du kan når som helst deaktivere datadeling.

Væsentlige data

Når du logger på Nucleus Smart App med din Cochlear-konto, sendes oplysninger vedrørende implantatet og lydprocessoren til Cochlear. Disse oplysninger gør det muligt for os at validere, at appen er i brug med godkendt hardware.

Meddelelser

Nucleus Smart App beder dig om at aktivere meddelelser, så appen kan give dig besked om vigtige alarmer vedrørende lydprocessoren/-processorerne. Denne funktion aktiverer desuden baggrundsfunktioner som f.eks. Høretracker.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion i din smartphones app-meddelelsesindstillinger.

Find min processor / Lokalitetstjenester

Nucleus Smart App bruger enhedens GPS og wi-fi eller mobilnetværk til at hjælpe dig med at finde en mistet eller forlagt lydprocessor. Dette gør den ved at gemme det sidste sted, en lydprocessor blev anvendt, og den sidste placering, hvor appen blev anvendt sammen med lydprocessoren. Dine lokalitetsdata sendes ikke til Cochlear.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion i din smartphones indstillinger for lokalitetstjenester.

Analysedata

Nucleus Smart App indsamler og sender anonymiserede data til Cochlear om, hvordan appen anvendes og eventuelle fejl, som opstår. Disse data hjælper Cochlear med løbende at forbedre Nucleus Smart App og øvrige Cochlear produkter og tjenester. Eksempler på analysedata omfatter type af mobilenhed og anvendt operativsystem, hvor ofte funktioner i appen anvendes samt internetprotokoladresser med det formål at vurdere det generelle geografiske område, som appen anvendes i. Cochlear implementerer teknologiske og administrative foranstaltninger, så disse data ikke kan tilknyttes din identitet.

Med Osia® Smart App kan du optimere din høreoplevelse direkte fra en kompatibel Apple® eller Android™ enhed. Appen giver dig mulighed for at parre en Osia-lydprocessor via Bluetooth® med din kompatible smartphone, så du kan skifte programmer, justere volumen, styre streamingtilbehør, tilgå betjeningstips og finde en mistet eller forlagt lydprocessor.

Personoplysninger indsamlet via Osia Smart App

På basis af de serviceydelser, du anmoder om, og/eller efter dit samtykke indsamler og anvender vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori for personoplysninger Formål med indsamling og brug
Oplysninger fra din Cochlear-konto Der kræves en Cochlear-konto for at logge på og bruge Osia Smart App. Afhængigt af dine Cochlear-kontoindstillinger kan vi bruge din Cochlear-konto til at kommunikere med dig. Se tillægget til beskyttelse af personoplysninger for Cochlear-konto for at få mere at vide.
Analysedata Osia Smart App indsamler og sender anonymiserede data til Cochlear om, hvordan appen anvendes og om eventuelle fejl, som opstår. Disse data hjælper Cochlear med løbende at forbedre Osia Smart App og øvrige Cochlear produkter og serviceydelser. Eksempler på analysedata omfatter type af mobilenhed og anvendt operativsystem, hvor ofte funktioner i appen anvendes samt internetprotokoladresser med det formål at vurdere det generelle geografiske område, som appen anvendes i. Cochlear implementerer teknologiske og administrative foranstaltninger, så disse data ikke kan tilknyttes din identitet.
Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion på skærmbilledet Indstillinger i Osia Smart App.

 

Deling af personoplysninger

Hvis det er relevant, vil din udpegede forælder eller omsorgsperson også kunne få adgang til de personoplysninger, vi indsamler fra dig. Vi deler kun dine personoplysninger med andre tredjeparter med dit samtykke, eller hvis vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til det.

Opbevaring af personoplysninger

De oplysninger, der er tilknyttet din Cochlear-konto, gemmes af Cochlear, medmindre og indtil du instruerer os i at slette dem.

Meddelelser

Osia Smart App beder dig om at aktivere meddelelser, så appen kan give dig besked om vigtige alarmer vedrørende lydprocessoren/-processorerne. Denne funktion aktiverer desuden baggrundsfunktioner som f.eks. Høretracker.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion i din smartphones app-meddelelsesindstillinger.

Find min processor / Lokalitetstjenester

Osia Smart App bruger din enheds GPS og wi-fi eller mobilnetværk til at hjælpe dig med at finde en mistet eller forlagt lydprocessor. Dette gør den ved at gemme det sidste sted, lydprocessoren blev anvendt, og den sidste placering, hvor appen blev anvendt sammen med lydprocessoren/-processorerne. Dine lokalitetsdata sendes ikke til Cochlear.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion i din smartphones indstillinger for lokalitetstjenester.

Med Baha® Smart App kan du optimere din høreoplevelse direkte fra en kompatibel Apple eller Android™ enhed. Appen giver dig mulighed for at parre Baha 6 lydprocessoren via Bluetooth® med din kompatible smartphone, så du kan skifte programmer, justere volumen, styre streamingtilbehør, tilgå betjeningstips og finde en mistet eller forlagt lydprocessor.

Personoplysninger indsamlet via Baha Smart App

På basis af de serviceydelser, du anmoder om, og/eller efter dit samtykke indsamler og anvender vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori for personoplysninger Formål med indsamling og brug
Oplysninger fra din Cochlear-konto Der kræves en Cochlear-konto for at logge på og bruge Baha Smart App. Afhængigt af dine Cochlear-kontoindstillinger kan vi bruge din Cochlear-konto til at kommunikere med dig. Se tillægget til beskyttelse af personoplysninger for Cochlear-konto for at få mere at vide.
Analysedata Baha Smart App indsamler og sender anonymiserede data til Cochlear om, hvordan appen anvendes og om eventuelle fejl, som opstår. Disse data hjælper Cochlear med løbende at forbedre Baha Smart App og øvrige Cochlear-produkter og serviceydelser. Eksempler på analysedata omfatter type af mobilenhed og anvendt operativsystem, hvor ofte funktioner i appen anvendes samt internetprotokoladresser med det formål at vurdere det generelle geografiske område, som appen anvendes i. Cochlear implementerer teknologiske og administrative foranstaltninger, så disse data ikke kan tilknyttes din identitet.
Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion på skærmbilledet Indstillinger i Baha Smart App.
Udstyrs- og CI-centeroplysninger Baha Smart App giver dig mulighed for at registrere oplysningerne om din lydprocessor hos Cochlear for at muliggøre levering af service og support såvel som aktivering af enhedsgarantien. Når du registrerer en lydprocessor, vil en forbindelse blive oprettet med CI-centret, som tilpassede din lydprocessor.  Det er en valgfri funktion, som kun er aktiveret, når en lydprocessor er parret, og hvis lydprocessoren ikke allerede er registreret.

 

Deling af personoplysninger

Hvis det er relevant, vil din udpegede forælder eller omsorgsperson også kunne få adgang til de personoplysninger, vi indsamler fra dig. Vi deler kun dine personoplysninger med andre tredjeparter med dit samtykke, eller hvis vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til det.

Opbevaring af personoplysninger

De oplysninger, der er tilknyttet din Cochlear-konto, gemmes af Cochlear, medmindre og indtil du instruerer os i at slette dem. Analysedata gemmes på ubestemt tid i anonymiseret form, så vi kan identificere tendenser i brugen og driften af Baha Smart App. Dine registreringsoplysninger opbevares af Cochlear for at aktivere enhedssporing.

Meddelelser

Baha Smart App beder dig om at aktivere meddelelser, så appen kan give dig besked om vigtige alarmer vedrørende lydprocessoren/-processorerne.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion på din smartphones app-meddelelsesindstillinger.

Find min processor / Lokalitetstjenester

Baha Smart App bruger din enheds GPS og wi-fi eller mobilnetværk til at hjælpe dig med at finde en mistet eller forlagt lydprocessor. Dette gør den ved at gemme det sidste sted, du anvendte lydprocessoren/-processorerne, og den sidste placering, hvor appen blev anvendt sammen med lydprocessoren/-processorerne. Dine lokalitetsdata sendes ikke til Cochlear.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion i din smartphones indstillinger for lokalitetstjenester.

Bring Back the Beat er en sjov mobil-app til at hjælpe Cochlear-implantatbrugere med at genvinde eller udvikle en ny forståelse af musikken ved at lære at skelne mellem instrumenter, toner og tonehøjde. Når du bruger appen, indsamler vi visse personoplysninger og bruger dem til at give dig den bedst mulige oplevelse.

Indsamlede personoplysninger

Når du bruger Bring Back the Beat, indsamler og bruger vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori for personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og kontaktoplysninger, som f.eks. din e-mailadresse og dit telefonnummer Vi bruger disse oplysninger til at oprette din Cochlear-konto, hvis du ikke allerede har en, og aktivere din adgang til Cochlear-websteder, -apps og -serviceydelser, herunder Bring Back the Beat. Se tillægget til beskyttelse af personoplysninger om Cochlear-konto for at få flere oplysninger.
Spildata, såsom dine spilresultater og dit gamer-foto Ved hjælp af din Cochlear-konto til at logge på Bring Back the Beat kan vi gemme dine resultater i spillet. Det betyder, at hvis du skifter telefon eller login fra en anden enhed, vil Bring Back the Beat vente, der hvor du er nået til. Vi bruger også oplysningerne til at aktivere leaderboard, hvilket giver dig mulighed for at se, hvordan du klarer dig sammen med resten af Bring Back the Beat-spillerne.
Spotify-data Hvis du knytter din Spotify-konto til Bring Back the Beat, indsamler vi oplysninger om numre og kunstnere, du lytter til på Spotify, så spiltilstanden Repertoire kan hjælpe dig med at nå nye niveauer af musikpåskønnelse.
Analysedata Bring Back the Beat indsamler og sender anonymiserede data til Cochlear om, hvordan appen anvendes og eventuelle fejl, som opstår. Disse data hjælper Cochlear med løbende at forbedre Bring Back the Beat og øvrige Cochlear produkter og serviceydelser. Eksempler på analysedata omfatter type af mobilenhed og anvendt operativsystem, hvor ofte funktioner i appen anvendes samt internetprotokoladresser med det formål at vurdere det generelle geografiske område, som appen anvendes i. Cochlear implementerer teknologiske og administrative foranstaltninger, så disse data ikke kan tilknyttes din identitet.

 

Deling af personoplysninger

Når du bruger Bring Back the Beat, bruger vi dit fornavn og det første bogstav i dit efternavn til at identificere dig på leaderboard i forhold til andre Bring Back the Beat-spillere. Hvis du knytter Bring Back the Beat til din Spotify-konto, vil vi også sende oplysninger til Spotify om din brug af Bring Back the Beat. Ellers vil vi kun dele dine personoplysninger med tredjeparter med dit samtykke eller baseret på en retlig forpligtelse hertil. Bemærk: Hvis du vælger at uploade et foto, så du kan gøre din spiloplevelse personlig, vil billedet ikke blive vist på leaderboard eller deles med andre spillere.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine Bring Back the Beat-spildata, så længe du har en Cochlear-konto, eller indtil du beder os om at slette den. Hvis du sletter din Cochlear-konto, kan vi beholde afidentificerede analysedata om, hvordan du brugte Bring Back the Beat.

Vi vil beholde dine Spotify-data, så længe din Spotify-konto er knyttet til Bring Back the Beat. Du kan frakoble din Spotify-konto direkte fra Bring Back the Beat-appen ved at trykke på ikonet Spotify i spiltilstanden Repertoire og følge prompterne for at afbryde forbindelsen.

Cochlears Remote Check gør det muligt for Cochlear-implantatbrugere at bruge Nucleus Smart App til at udføre selvtests derhjemme og dele disse resultater og enhedsdiagnosticerings-information med et deltagende CI-center. Når selvtestene er udført, sendes testresultaterne, herunder personoplysninger, til Cochlear.

Deltagelse i Remote Check er valgfrit, og du kan når som helst trække dig fra Remote Check ved at kontakte din hørespecialist eller ved at kontakte Cochlear som angivet nedenfor.

Personoplysninger indsamlet fra Remote Check-deltagere

Baseret på dit samtykke indsamler og bruger vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori for personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og kontaktoplysninger, som f.eks. din e-mailadresse Vi bruger disse oplysninger til at identificere dig på vores interne systemer og til at kommunikere med dig. Vi kan bruge disse oplysninger til at give dig beskeder om din deltagelse i Remote Check, såsom påmindelser om at fuldføre dine selvtest eller svar fra dit CI-center.
Oplysninger fra din Cochlear-konto og Nucleus Smart App Din Cochlear-konto og Nucleus Smart App bruges til at give dig Remote Check-tjenesten. Se tillægget til beskyttelse af personoplysninger for hver af de respektive tjenester for at få mere at vide.
Dine Remote Check­resultater, herunder høretestdata, billeder af dit implantatsted, spørgeskemaresultater og diagnostiske data fra dine implantat(er) og lydprocessor(er) Vi indsamler disse oplysninger, så du kan dele dem med de angivne CI-centre, så de kan analysere din hørelse uden et besøg på CI-centeret.
Dit betalings-/kreditkortnummer Hvis det er relevant, indsamler vi disse oplysninger for at aktivere en indbygget betalingsfunktionalitet, som formidles af en tredjepartsudbyder af betalinger. Betalings-gateway behandler din betaling. Cochlear gemmer ikke, hvis det er relevant, dine betalingskort-/kreditkortoplysninger til dette formål.

 

Baseret på Cochlear’s interesse i fortsat at forbedre Cochlears produkter og serviceydelser bruger vi også de indsamlede oplysninger via Remote Check i anonymiseret form for bedre at forstå brugen af vores produkter og serviceydelser samt til at fortsætte med at udvikle nye innovative høreløsninger.

Deling af personoplysninger

Det vigtigste formål med Remote Check er at give dig mulighed for at udføre selvtest og dele dine resultater med dit CI-center. Vi deler udelukkende dine Remote Check-oplysninger med de CI-centre, du godkender. Du kan bestemme, hvilke CI-centre der har adgang til dine Remote Check-oplysninger gennem datadelingsfunktionen i Nucleus Smart App. Læs tillægget om beskyttelse af personoplysninger for Nucleus Smart App for at få flere oplysninger om datadelingsfunktionen. Hvis det er relevant, vil din udpegede forælder eller omsorgsperson også kunne få adgang til de personoplysninger, vi indsamler fra dig. Vi deler kun dine personoplysninger med andre tredjeparter med dit samtykke, eller hvis vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til det.

Opbevaring af personoplysninger

De oplysninger, der er indsamlet via Remote Check, er gemt af Cochlear på dine vegne, medmindre og indtil du instruerer os i at slette dem.

 

Cochlears Remote Assist giver dig mulighed for at gennemføre direkte, forudbookede videokonsultationer med din hørespecialist, herunder rådgivning, visitering og justeringsaftaler af lydprocessor. Du bruger Nucleus Smart App eller Baha Smart App til at tilgå denne tjeneste. Deltagelse i Remote Assist er valgfrit. 

For at bruge Remote Assist skal du forbinde på afstand med din hørespecialist via Cochlears foretrukne leverandør af sky-kommunikation, Vonage. Vonage behandler din IP-adresse (som angivet nedenfor) i overensstemmelse med Vonage privatlivspolitik. Vi anbefaler, at du læser dette, før du vælger at forbinde.

Personoplysninger indsamlet fra Remote Assist deltagere 

Kategori for personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og dine kontaktoplysninger, såsom din e-mailadresse. Vi bruger disse oplysninger til at identificere dig på vores interne systemer og til at kommunikere med dig.  Vi kan muligvis bruge denne information til at sende dig beskeder om din deltagelse i Remote Assist.
Information fra din Cochlear-konto og Nucleus Smart App eller Baha Smart App Din Cochlear-konto og Nucleus Smart App eller Baha Smart App bruges til at facilitere tjenesten Remote Assist.  Se tillægget til beskyttelse af personoplysninger for hver af de respektive tjenester for at få mere at vide.
Remote Assist session Cochlear behandler ikke personoplysninger om din Remote Assist session.
IP-adresse Vonage registrerer IP-adresser til kundeserviceformål. Vonage opbevarer denne information i 7 dage.

 

 

Cochlear CoPilot er en selvstyrende mobilapp, som hjælper Cochlear-implantatbrugere med at lytte, kommunikere og leve deres liv. Når du bruger appen, indsamler vi visse personoplysninger og bruger dem til at give dig den bedst mulige oplevelse.

Indsamlede personoplysninger

Når du bruger Cochlear CoPilot, indsamler og bruger vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori for personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og kontaktoplysninger, som f.eks. din e-mailadresse og dit telefonnummer Vi bruger disse oplysninger til at oprette din Cochlear-konto, hvis du ikke allerede har en, og aktivere din adgang til Cochlear-websteder, -apps og -serviceydelser, herunder Cochlear CoPilot.
Analysedata Cochlear CoPilot indsamler og sender anonymiserede data til Cochlear om, hvordan appen anvendes, og eventuelle fejl, som opstår. Disse data hjælper Cochlear med løbende at forbedre Cochlear CoPilot og øvrige Cochlear-produkter og -serviceydelser. Eksempler på analysedata omfatter type af mobilenhed og anvendt operativsystem, hvor ofte funktioner i appen anvendes samt internetprotokoladresser med det formål at vurdere det generelle geografiske område, som appen anvendes i. Cochlear implementerer teknologiske og administrative foranstaltninger, så disse data ikke kan tilknyttes din identitet.

 

Deling af personoplysninger

Når du bruger Cochlear CoPilot vil vi kun dele dine personoplysninger med tredjeparter med dit samtykke eller baseret på en retlig forpligtelse hertil.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine Cochlear CoPilot, så længe du har en Cochlear-konto, eller indtil du beder os om at slette den. Hvis du sletter din Cochlear-konto, opbevarer vi muligvis anonymiserede analytiske data om, hvordan du brugte Cochlear CoPilot.

KONTAKT OS

 

Hvordan kan man stille spørgsmål eller give udtryk for sin bekymring i forbindelse med denne meddelelse eller den måde, som Cochlear håndterer personoplysninger på?

Hvis du ønsker at få adgang til dine oplysninger eller stille spørgsmål eller give udtryk for bekymringer vedrørende denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, eller hvordan vi håndterer dine personoplysninger, kan du kontakte os via

 1. e-mail på privacy@cochlear.com eller
 2. kontakte enten dit lands Cochlear-enhed eller det regionale Cochlear-kontor, der er tættest på dig:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC

Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555

COCHLEAR AMERICAS

Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798

COCHLEAR EUROPE LIMITED

Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
Storbritannien
+44 1932 26 3400

COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.

Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

HVAD SKER DER, NÅR DENNE MEDDELELSE ÆNDRES?

Det kan være nødvendigt at opdatere denne meddelelse fra tid til anden af forskellige årsager, herunder ved ændringer i love, bestemmelser og vores forretningsmetoder. Vi opfordrer til, at du regelmæssigt gennemgår denne privatlivsmeddelelse for at sikre, at du er bekendt med, hvad der er nyt.

 

TAK

Vi takker for, at du tager dig tid til at læse denne meddelelse. Vi ved, at du sætter din lid til Cochlear, når du vælger at dele dine personoplysninger med os, og vi har til hensigt at anvende dem på en ansvarlig måde.

 

Udgivelsesdato 15/05/2022

D1425384 V13 2022-02

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, det elliptiske logo og de mærker, som bærer et ® eller ™-symbol, er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cochlear Bone Anchored Solutions AB eller Cochlear Limited (medmindre andet er anført)
Bluetooth®-ordmærket- og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker tilhørende Cochlear Limited er licenseret.
Apple er et varemærke tilhørende Apple Inc, registreret i USA og andre lande.
Android er et varemærke tilhørende Google LLC.