GLOBÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI COCHLEAR

Při vaší interakci se společností Cochlear můžeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“). Toto prohlášení si pozorně přečtěte, protože se v něm vysvětluje, jak společnost Cochlear a její  dceřiné společnosti po celém světě (dále jen „skupina Cochlear“) vaše osobní údaje shromažďují, používají a zveřejňují. Zároveň popisuje, jak můžete ke svým osobním údajům získat přístup, jak je aktualizovat a jaká rozhodnutí můžete činit v souvislosti se způsobem jejich používání.

Toto prohlášení se vztahuje na naše aktivity týkající se shromažďování osobních údajů online i offline, včetně osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek, aplikací, papírových formulářů, zákaznických služeb a událostí.

Upozorňujeme, že můžeme agregovat osobní údaje z různých zdrojů (webových stránek, offline událostí) a z různých zařízení. V této souvislosti můžeme kombinovat osobní údaje, které původně získaly různé subjekty nebo partneři společnosti Cochlear.

Upozornění: Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na shromažďování, používání a předávání chráněných informací o zdravotním stavu, které jsou definovány v americkém zákoně U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act („HIPAA“ – zákon o odpovědnosti za přenos údajů o zdravotním pojištění), společností Cochlear. Můžete si přečíst naše oznámení o postupech ochrany osobních údajů v souvislosti se zákonem HIPAA.

Upozornění: Kromě tohoto globálního prohlášení o ochraně osobních údajů se na zákazníky společnosti Cochlear v Číně vztahuje Příloha o ochraně osobních údajů v Číně.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST COCHLEAR SHROMAŽĎUJE?

Osobní údaje od vás.

Během komunikace se společností Cochlear nám můžete předat své osobní údaje. Může jít například o tyto údaje:

 • vaše jméno a kontaktní údaje, které uvedete při registraci účtu Cochlear na našich webech nebo v některé z našich aplikací, případně při návštěvě zařízení či akce společnosti Cochlear;
 • informace o vaší osobní cestě za sluchem na našich komunitních fórech Cochlear nebo v jiných službách;
 • biologické a demografické údaje, například informace o vašem věku, datu narození, pohlaví, zdravotním stavu nebo léčbě, při registraci zařízení nebo při využívání či požadování informací o našich produktech a službách;
 • finanční informace, jako je číslo vaší platební karty, při nákupu našich produktů nebo služeb;
 • historie zákaznických služeb a nákupů a veškeré informace o zkušenostech s používáním našich produktů a služeb (uvedené například v rámci průzkumů a zákaznické zpětné vazby), které s námi dobrovolně sdílíte;
 • údaje o poloze, jako jsou údaje odvozené z vaší IP adresy, země a přesné zeměpisné polohy vašeho mobilního zařízení (v případech, kdy jsme uvedli patřičné upozornění a možnosti volby);
 • zvukové, elektronické nebo vizuální informace, pokud se zúčastníte našich událostí nebo nám předložíte uměleckou smlouvu nebo poskytnete mediální příspěvek;
 • Další osobní údaje, které nám můžete poskytnout, když nás kontaktujete telefonicky, online nebo prostřednictvím jakýchkoli funkcí „kontaktujte nás“.

Pokud jste odborník poskytující zdravotní péči, můžeme shromažďovat také informace o vaší specializaci, klinickém zaměření a zájmu o produkty společnosti Cochlear.

Nevyžadujeme, abyste nám své osobní údaje poskytli, ale pokud tak neučiníte, v některých případech nemusíme být schopni poskytnout vám všechny služby.

Osobní údaje shromažďované při používání našich produktů a služeb.

Společnost Cochlear získává informace, když používáte její aplikace a služby. Tyto údaje zahrnují informace o tom, jak používáte aplikace a sluchové zařízení, a informace o vašem zvukovém procesoru (např. číslo zařízení, číslo vašeho účtu, model, verze hardwaru). Navštívíte-li naše weby nebo použijete naše aplikace, váš počítač nebo mobilní zařízení nám může odeslat určité analytické údaje, například vaši adresu IP, verzi prohlížeče, používanou verzi aplikace a informace o chybách.

Podrobnosti najdete níže v části pojednávající o tom, jak společnost Cochlear používá soubory cookie, zatímco podrobnosti o konkrétních produktech, službách a aktivitách najdete v části Dodatky k ochraně osobních údajů.

Osobní údaje od třetích stran.

Příležitostně můžeme informace o vás získat od jiných organizací nebo osob. Když například obdržíte sluchový implantát, může váš poskytovatel zdravotní péče u nás zaregistrovat jeho výrobní číslo, výrobní číslo a nastavení zvukového procesoru a vaše kontaktní údaje, abyste od nás mohli získat kompletní podporu. K analýzám trhu a marketingovým účelům můžeme data získávat také od třetích stran. Díky těmto doplňujícím datům vám budeme schopni poskytovat individuálnější přístup.

JAK SPOLEČNOST COCHLEAR OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁ?

Osobní údaje používáme pro účely popsané níže a v Dodatcích k ochraně osobních údajů. Cílem je proměnit způsob, jakým lidé chápou ztrátu sluchu a reagují na ni, a inovovat a uvést na trh řadu implantabilních sluchových pomůcek.

Účel používání osobních údajů Proč osobní údaje používáme Naše legitimní zájmy (přínosy a výsledky)
Záruka a záznamy. Vaše osobní údaje používáme k archivaci a udržování záznamů vztahujících se k našim zdravotnickým prostředkům a ke sledování záručních období, vedení záznamů o distribuci a záznamů historie zařízení u produktů Cochlear a vedení záznamů o dotazech se zdravotní tématikou, případně o stížnostech týkajících se našich produktů.
 • S vaším souhlasem (kde je třeba)
 • Plnění smluvních závazků (např. globální omezená záruka společnosti Cochlear)
 • Povinnosti vyplývající z právních předpisů
 • Rychlejší provedení servisu a oprav
 • Výzkum a vývoj produktů
Registrace zařízení. Vaše osobní údaje používáme k registraci vašich zařízení, abychom mohli vést řádné záznamy a být vám zcela k dispozici, co se týče služeb a oprav.
 • S vaším souhlasem (kde je třeba)
 • Naše legitimní zájmy
 • Rychlejší provedení servisu a oprav
 • Výzkum a vývoj produktů
Marketing. Vaše osobní údaje používáme v rámci své marketingové a propagační činnosti, například abychom vás mohli zvát k účasti v průzkumech a k poskytování zpětné vazby naší společnosti nebo abychom vás mohli kontaktovat s nabídkami a jinými informacemi souvisejícími s našimi produkty a službami, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.
 • S vaším souhlasem (kde je třeba)
 • Naše legitimní zájmy
 • Plnění smluvních závazků
 • Přehled o tom, které z našich produktů a služeb by vás mohly zajímat, a informování o nich
 • Definování typů zákazníků pro nové produkty a služby
 • Optimalizace naší nabídky produktů a služeb
Personalizace. Vaše osobní údaje používáme k personalizaci webových stránek a aplikací. Interakce s vámi nám umožňují sestavit profil, který nám pomáhá zjistit, o jaké informace byste mohli mít zájem.
 • Naše legitimní zájmy
 • Přehled o tom, které z našich produktů a služeb by vás mohly zajímat, a informování o nich
 • Definování typů zákazníků pro nové produkty a služby
Zákaznické služby. Vaše osobní údaje používáme pro účely poskytování zákaznických služeb, včetně odpovědí na dotazy a žádostí o informace o našich produktech a službách. Můžeme vám také poskytovat oznámení související se službami, například ohledně vypršení platnosti záruky.
 • Plnění smluvních závazků
 • Právní závazky
 • Naše legitimní zájmy
 • Odpovědi na vaše dotazy
 • Vylepšování a vývoj nových produktů a služeb
 • Zlepšování naší efektivity
Vývoj a vylepšování produktů a služeb. Vaše osobní údaje používáme při testování, podpoře a vývoji aktualizací a zlepšování produktů a služeb (např. s cílem umožnit správnou konfiguraci, aktivaci, údržbu a správu zařízení). Používáme je také za účelem vývoje nových produktů a služeb, kvůli analýze výkonu produktů, služeb a dat o spolehlivosti a za účelem vylepšování obsahu, funkčnosti a použitelnosti našich webových stránek a aplikací.
 • S vaším souhlasem (kde je třeba)
 • Naše legitimní zájmy
 • Vylepšování a vývoj nových produktů a služeb
Jiné obecné účely (např. interní průzkum nebo průzkum trhu, analýzy, zabezpečení). V souladu s platnými právními předpisy můžeme vaše osobní údaje používat k jiným obecným obchodním účelům, jako je vedení vašeho účtu, provádění interních průzkumů nebo analýz trhu a měření efektivity reklamních kampaní. Pokud u společnosti Cochlear máte nějaké účty, vyhrazujeme si právo je sloučit do jednoho. Vaše osobní údaje můžeme používat také ke správě a řízení svých systémů pro komunikaci, IT a zabezpečení a ke sledování za účelem zabezpečení a prevence podvodů.
 • Právní závazky
 • S vaším souhlasem (kde je třeba)
 • Naše legitimní zájmy
 • Vylepšování a vývoj nových produktů a služeb
 • Zlepšování naší efektivity
 • Ochrana našich systémů, sítí a personálu

 

Použití anonymizovaných údajů. Mohou nastat okolnosti, kdy nám zákon umožňuje vaše osobní údaje agregovat nebo anonymizovat, aby se zajistilo, že s vámi již nebudou spojeny. Tyto údaje nebudou po agregaci či anonymizaci nadále klasifikovány jako osobní. Použití údajů tímto způsobem nepodléhá tomuto prohlášení.

KDY OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME A S KÝM?

V rámci skupiny Cochlear.

Osobní údaje můžeme sdílet po celém světě v rámci skupiny Cochlear. Každý člen skupiny Cochlear bude používat a sdílet vaše osobní údaje pouze tak, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

S našimi poskytovateli služeb.

Osobní údaje sdílíme s organizacemi, které poskytují nebo provádějí služby pro společnost Cochlear nebo jejím jménem. Může se jednat například o naše distributory nebo společnosti, které poskytují služby webové podpory nebo které jsou zapojené do prodeje našich produktů a služeb. V některých případech můžete poskytnout své osobní údaje přímo těmto třetím stranám (například když nakoupíte v našem internetovém obchodě a uvedete údaje o své platební kartě při platbě, budou tyto údaje odeslány přímo třetí straně, která platbu zpracovává). Ty mohou nebo nemusí poskytnuté údaje sdílet se společností Cochlear. Naši poskytovatelé služeb mají smluvní povinnost chránit důvěrnost osobních údajů, které s nimi sdílíme, a používat je pouze k poskytování služeb naší společnosti.

Se společnostmi z řad třetích stran.

Kromě případů, kdy jste k tomu udělili svůj souhlas, neposkytujeme k vašim osobním údajům oprávnění ani je neprodáváme společnostem z řad třetích stran pro jejich vlastní marketingové účely. Identita takové společnosti z řad třetích stran vám bude sdělena v okamžiku, kdy budete požádáni o souhlas.

S partnery v oblasti zdravotní péče, poskytovateli zdravotní péče a pečovateli.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s vašimi poskytovateli zdravotní péče (např. chirurgem, audiologem apod.), aby mohli posoudit, zda jsou naše produkty pro vás vhodné, pomoci vám naše produkty používat nebo z jiných důvodů souvisejících s léčbou, poskytováním zdravotní péče nebo platbou. Například:

 • když pošlete objednávku na odpovídající produkt nebo službu (nebo pokud objednávku právě zakládáte), můžeme vaše osobní údaje sdílet s organizacemi, které za vás hradí zdravotní služby (například v USA se jedná o Medicare nebo Medicaid, na jiných trzích zase o orgány zajišťující hrazení nákladů a pojišťovny); a
 • při používání cloudových technologií společnosti Cochlear k bezpečnému zálohování konfiguračních souborů zvukového procesoru společností Cochlear a k jejich sdílení s určenými poskytovateli zdravotní péče.

V souladu s příslušnými právními předpisy můžeme osobní údaje navíc předat rodičům, opatrovníkům nebo pečovatelům (podle konkrétní situace).

Obchodní transakce.

Vaše osobní údaje mohou být převedeny společnosti, která získala akcie či aktiva některého člena skupiny Cochlear nebo jedné z našich provozních divizí, například na základě prodeje, fúze, reorganizace nebo likvidace. Pokud k takovému převodu dojde, používání vašich osobních údajů nabývající společností se bude nadále řídit tímto prohlášením a postupy na ochranu osobních údajů, které jste zvolili.

Právně podložené nebo úřední žádosti a ochrana společnosti Cochlear a dalších subjektů.

Osobní údaje můžeme předat, pokud se v dobré víře domníváme, že takové předání je vhodné s ohledem na:

 • dodržení právních předpisů (nebo vyhovění soudnímu příkazu či obsílce);
 • vyhovění zákonným požadavkům veřejných a státních úřadů;
 • zabránění možnému trestnému činu nebo jeho vyšetřování, například podvodu nebo krádeže identity; nebo
 • ochranu práv, vlastnictví nebo bezpečnosti skupiny Cochlear, našich uživatelů nebo dalších subjektů.

JAK SPOLEČNOST COCHLEAR VYUŽÍVÁ SOUBORY COOKIE, PLUG-INY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ A PODOBNÉ TECHNOLOGIE?

Soubory cookie jsou malé soubory obsahující data, například jedinečné identifikátory, které ukládá váš webový prohlížeč a které webům pomáhají uchovávat informace mezi návštěvami uživatelů. V případě návštěvy vám kterékoli z našich webových stránek mohou do prohlížeče uložit informace nebo je z něj získat, většinou v podobě souborů cookie. Soubory cookie našim webům umožňují:

 • získat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete, jak často a z jakého typu zařízení;
 • shromažďovat a uchovávat informace o zařízení, které využíváte k procházení internetu, a o vašich předvolbách;
 • přizpůsobit prvky našich webů podle vašeho prohlížeče, zařízení, země a jazyka;
 • shromažďovat informace o webu, ze kterého jste přišli, a o dalších webech, které jste navštívili, s cílem kategorizovat procházení internetu do segmentu trhu kvůli analýze trhu; a
 • poskytovat vám relevantnější obsah, propagační materiály a reklamy.

Když například navštívíte naše weby, pomocí souborů cookie máme možnost určit, co hledáte, jaký obsah zobrazujete a jak často se vracíte. I když informace shromažďované pomocí souborů cookie přímo neidentifikují vaši osobu, jakmile se na našich webech zaregistrujete, můžeme vaši minulou a budoucí aktivitu na našich webech a v našich aplikacích přidružit ke kontaktním údajům, které poskytnete.

Soubory cookie třetích stran

Některé soubory cookie používané na našich webech jsme nastavili my a některé třetí strany v našem zastoupení za účelem popsaným v tomto prohlášení. Používání souborů cookie od třetích stran umožňuje inzerci na základě zájmů a může se stát, že se vám reklamy společnosti Cochlear zobrazí na jiných navštěvovaných webech.

Pomocí nástroje Google Analytics shromažďujeme údaje jako IP adresy a následně získáváme statistická data o používání našich webů a aplikací. Kromě toho pomocí nástrojů Google AdSense a Google DoubleClick spravujeme a umísťujeme reklamy (společně jako „služby Google Services“). Služby Google Services umožňují korelovat vaše používání napříč různými zařízeními, například na mobilním telefonu a stolním počítači. Chcete-li si přečíst další informace o nástroji Google Analytics nebo zabránit shromažďování informací o vašem prohlížení našich webů tímto nástrojem, klikněte sem nebo navštivte svůj účet http://myaccount.google.com, kde si můžete nastavit preference týkající se reklam napříč službami Google Services.

Pokud nechcete soubory cookie povolit, můžete internetový prohlížeč nakonfigurovat tak, aby je odmítal. V takovém případě nemusí některé funkce našich webů správně fungovat. Další informace o souborech cookie a podobných technologiích naleznete na stránce http://allaboutcookies.org. Inzerci na základě zájmů můžete zablokovat prostřednictvím webů zabývajících se touto problematikou ze stránek http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.com (u osob žijících v Evropě).

Navštivte web výrobce svého mobilního zařízení nebo operačního systému, kde najdete pokyny vztahující se k jakýmkoli dalším prvkům řízení ochrany soukromí, například určování zeměpisné polohy a identifikátorům zařízení.

Nastavení souborů cookie

Webové stránky společnosti Cochlear určené pro osoby žijící v Evropě a Turecku (dále jako „webové stránky společnosti Cochlear Europe“) mají standardně nastavené pouze základní soubory cookie, které jsou nezbytné k jejich správnému fungování. Jakmile navštívíte webové stránky společnosti Cochlear Europe, zobrazí se vám oznámení o souborech cookie, v rámci kterého můžete odsouhlasit nebo odmítnout naše nastavení nepodstatných souborů cookie, například těch, které využíváme k analýze a personalizaci. Můžete rovněž určit specifické kategorie souborů cookie, které společnosti Cochlear povolíte nastavit. Vaše volby budou uloženy pouze na webových stránkách společnosti Cochlear Europe, nikoli na webech určených pro osoby žijící mimo Evropu a Turecko. Kvůli způsobu, jakým soubory cookie fungují, zůstanou také vaše volby zachovány pouze pro jednotlivé domény, což znamená, že při přecházení mezi webovými stránkami Cochlear Europe, které se nacházejí na různých doménách, dostanete zvláštní výzvu.

Plug-iny sociálních médií

Kromě souborů cookie jsme implementovali také plug-iny sociálních médií ze sociálních sítí jako Facebook a Twitter, abyste mohli položky z našich webů sdílet s online přáteli a kontakty. Při každé návštěvě našich webů, které obsahují plug-in, se váš prohlížeč připojí k serveru Facebooku či Twitteru. Pokud jste během návštěvy našich webů přihlášeni ke službě Facebook či Twitter, mohou se informace o vašem prohlížení přidružit k vašemu uživatelskému účtu.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kde se osobní údaje zpracovávají a uchovávají?

Zpracovávání a uchovávání. Cochlear je globální společnost se sídlem v australském Sydney, jejíž klíčové závody a zaměstnanci se nacházejí v Evropské unii, Spojeném království, USA a v dalších zemích. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny, zpracovány a uchovávány na jakémkoli místě, kde působí společnost Cochlear, skupina Cochlear nebo jejich poskytovatelé služeb.

Předávání vašich osobních údajů.Vaše osobní údaje můžeme pro účely uvedené v tomto prohlášení zpracovávat mimo zemi, ve které žijete. Při přenosu vašich osobních údajů do jiných zemí podnikáme přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili dodržení platných právních předpisů. V rozsahu, v jakém se osobní údaje shromažďují od obyvatel Evropského hospodářského prostoru a Spojeného království a přenášejí do zemí, jejichž právní normy na ochranu osobních údajů mohou být méně přísné, podnikne společnost Cochlear kroky k jejich ochraně a zpracování v souladu s normami na ochranu údajů platnými v EU. (i) Zavedli jsme standardní smluvní doložky na ochranu vašich osobních údajů schválené Evropskou komisí (a vy máte právo požádat o kopii těchto doložek tak, že nás kontaktujete způsobem uvedeným níže) a/nebo (ii) budeme jednat v závislosti na vašem souhlasu (kde to vyžaduje zákon).

Jak dlouho bude společnost Cochlear osobní údaje uchovávat?

Společnost Cochlear bude osobní údaje ve formě umožňující identifikovat osoby uchovávat pouze tak dlouho, jak je nezbytné k plnění účelu, k němuž byly původně získány, nebo k dalšímu použití, s nímž jste souhlasili, nebo ke splnění regulačních a právních povinností týkajících se uchovávání záznamů. Po uplynutí takové doby údaje buď odstraníme, nebo je zbavíme identifikačních znaků, takže už nebudou spojené s vaší osobou.

ZABEZPEČENÍ

Opatření ze strany společnosti Cochlear. Společnost Cochlear zavedla odpovídající fyzická, administrativní, technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem nebo zveřejněním. Další bezpečnostní opatření zahrnují odpovídající kontrolu přístupu, šifrování (v odpovídajících případech) a pravidelné posouzení zabezpečení.

Opatření, která očekáváme od vás. Je důležité, abyste při zajišťování bezpečí a zabezpečení osobních údajů sehráli svou roli také vy. Při registraci účtu online si zvolte takové heslo, které bude pro ostatní obtížné uhodnout, a nikdy ho nikomu nesdělujte. Za zachování důvěrné povahy hesla a za používání svého účtu nesete odpovědnost vy. Pokud používáte sdílený nebo veřejný počítač, nikdy nepoužívejte možnost zapamatování přihlašovacího ID / e-mailové adresy nebo hesla a pokaždé, když od počítače odcházíte, se nezapomeňte odhlásit. Zároveň doporučujeme využít veškerá nastavení nebo ovládací prvky ochrany soukromí, které nabízí náš web/aplikace.

ÚDAJE O DĚTECH

Jakým způsobem společnost Cochlear řeší ochranu osobních údajů dětí a práva rodičů?

Naše weby a služby jsou určeny širokému okruhu uživatelů, jako jsou pacienti, rodiče, pečovatelé a veřejnost, a nejsou konkrétně zaměřeny na děti. K určitým službám a aplikacím společnosti Cochlear lze získat přístup prostřednictvím účtu Cochlear a dětské účty lze vytvořit se souhlasem rodičů nebo pečovatelů. Další informace o vytvoření a správě dětského účtu najdete v části Dodatky k ochraně osobních údajů účtů Cochlear.

VAŠE PRÁVA

Jakým způsobem můžete zobrazit, opravit nebo odstranit osobní údaje?

Respektujeme vaše právo zvolit způsob, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje. Kdykoli vaše osobní údaje shromažďujeme, podnikáme opatření, abychom zajistili jejich přesnost, úplnost a aktuálnost. Chápeme, že se vaše osobní údaje a vaše rozhodnutí ohledně jejich poskytování mohou změnit.

Kde to umožňuje zákon, můžete ohledně svých osobních údajů, které má společnost Cochlear pod kontrolou, požádat o přistup, opravu, úpravu, přenositelnost nebo vymazání. Upozorňujeme, že za určitých okolností nebudeme moci vymazat vaše osobní údaje, aniž bychom zároveň nevymazali váš uživatelský účet. Může být od nás vyžadováno, abychom některé vaše osobní údaje uchovávali i potom, co jste požádali o jejich vymazání, a to kvůli tomu, abychom splnili naše zákonné nebo smluvní povinnosti nebo abychom zajistili naše obchodní potřeby (pokud to povolují platné zákony).  

V souladu s platnými zákony můžete mít také další právo vznést z důvodů vaší konkrétní situace námitku proti používání vašich osobních údajů námi nebo naším jménem, případně právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů námi nebo naším jménem pro účely přímého marketingu. V případech, kdy jste udělili svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odběr propagačních nebo marketingových sdělení můžete kdykoli odhlásit buď pomocí příslušného odkazu uvedeného v konkrétním sdělení, nebo tak, že nás zkontaktujete.

Abychom ochránili vaše soukromí a bezpečnost, podnikneme přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti předtím, než vám poskytneme přístup k vašim osobním údajům nebo možnost upravit, doplnit nebo odstranit naše záznamy. Upozorňujeme, že jakékoli identifikační údaje, které nám poskytnete, budou zpracovány pouze v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu, jaký tyto předpisy umožňují.

Vaše dotazy ohledně zpracovávání vašich osobních údajů se vždy budeme snažit řádně zodpovědět. V případě nevyřešených problémů však máte rovněž právo stěžovat si kompetentním orgánům zaměřeným na ochranu osobních údajů.

DODATKY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V níže uvedených dodatcích popisujeme, jak určité produkty, služby a aktivity shromažďují a používají osobní údaje způsoby, které nejsou popsány v hlavním prohlášení o ochraně osobních údajů (uvedeném výše) nebo které vyžadují další objasnění.

Po vytvoření účtu Cochlear se můžete přihlásit k různým službám a aplikacím společnosti Cochlear, jako jsou aplikace Baha® Smart, Nucleus® Smart, Osia® Smart, webový portál myCochlear™ a náš e-shop. Služby, které využívají naše účty Cochlear, se na různých trzích liší.

Když vytvoříte účet Cochlear, požádáme o vaše jméno, e-mailovou adresu a datum narození. Tyto informace používáme k přidružení vašeho účtu Cochlear k vašim registracím zařízení Cochlear, což nám pomůže poskytovat vám služby, které jsou pro vás nejdůležitější. Kromě toho může být vaše e-mailová adresa použita k zasílání sdělení týkajících se vašeho účtu Cochlear a datum narození nám pomůže zajistit, že budou dětské účty vytvořeny pouze se souhlasem rodiče nebo pečovatele.

Dětské účty a souhlas rodičů

Děti mohou používat služby a aplikace společnosti Cochlear prostřednictvím dětského účtu. Dětské účty mohou být vytvořeny rodiči nebo opatrovníky prostřednictvím služeb a aplikací, které povolují jejich použití, např. aplikace Nucleus Smart. Pokyny pro vytvoření dětského účtu najdete v části Časté dotazy pro aplikaci Nucleus Smart.

Dětské účty mohou mít přístup ke stejným službám a aplikacím společnosti Cochlear, které jsou dostupné pro dospělé. Následkem může být odesílání osobních údajů společnosti Cochlear. Dítě používající aplikaci Nucleus Smart může například aktivovat funkce, jako např. synchronizace dat, která je podrobněji popsána v části Dodatky k ochraně osobních údajů aplikace Nucleus Smart.

Služby aktivované pomocí účtu Cochlear, které jsou dostupné na některých trzích, umožňují sdílení informací o zdravotním stavu s pověřenými odborníky poskytujícími zdravotní péči. Po aktivaci mohou rodiče kdykoli požádat o deaktivaci těchto služeb kontaktováním odborníka poskytujícího zdravotní péči nebo společnosti Cochlear.

Rodiče nebo pečovatelé mohou osobní údaje dětí zkontrolovat, upravit, požádat o jejich smazání nebo znemožnit jejich další shromažďování nebo používání, pokud nás kontaktují způsobem uvedeným v tomto prohlášení.

Po vytvoření účtu Cochlear Academy a přihlášení můžete využívat celou řadu vzdělávacích online aktivit, výukových aktivit v učebnách, webinářů, článků, videí a odkazů na webové stránky.

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím služby Cochlear Academy

Když používáte službu Cochlear Academy, shromažďujeme a používáme kategorie osobních údajů uvedené níže. Tyto osobní údaje můžeme získat přímo od vás nebo, kde je to relevantní, od vaší organizace (např. od správy nemocnice či kliniky).

Kategorie osobních údajů Účel shromažďování a používání
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa, vaše organizace, nadřízený, adresa, telefonní číslo, datum zahájení a ukončení. Tyto osobní údaje využíváme k identifikaci vaší osoby v našich interních systémech, ke komunikaci s vámi a ke sledování našich interakcí.
Historie učení, včetně informací o tom, kam jste se zapsali, vašeho statusu, absolvování školení včetně dat, a podrobností, jako jsou odpovědi a dosažené bodové výsledky. Tyto osobní údaje vyžadujeme, abychom vám mohli zprostředkovávat školení prostřednictvím služby Cochlear Academy. Používáme je k poskytování přístupu k obsahu školení, vykazování stavu a absolvování školení, doporučování školení, zajišťování výkazů a analýzám. Umožňují nám doporučovat vám kurzy na základě údajů z vašeho účtu.

Cochlear Family je program s bezplatným členstvím, který společnost Cochlear nabízí uživatelům na vybraných trzích. Podporuje uživatele, jejich rodiny a pečovatele, protože se díky němu mohou učit své zařízení používat a žít s ním.

Pokud se stanete členy programu Cochlear Family, budete dostávat komunikační zásilky od společnosti Cochlear: ty mohou obsahovat informace o nových službách a produktech, propagačních akcích, speciálních nabídkách, pozváních na události a volitelné průzkumy. Tyto komunikační zásilky mohou být doručovány prostřednictvím různých kanálů podle toho, jaké kontaktní údaje jste poskytli – například e-mailem, poštou, telefonicky a ve formě textových zpráv.

Program Cochlear Family můžete kdykoli opustit, pokud nás kontaktujete jedním ze způsobů uvedených na konci tohoto prohlášení. Rozhodnete-li se program Cochlear Family opustit, již nebudete mít oprávnění k přístupu k výhodám programu. Pokud byste se chtěli do programu znovu zapojit, můžete tak učinit kontaktováním svého místního týmu zákaznické podpory.

Osobní údaje shromažďované od členů programu Cochlear Family

Na základě vašeho souhlasu shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních údajů:

Kategorie osobních údajů Účel shromažďování a používání
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace využíváme k identifikaci vaší osoby v našich interních systémech, ke komunikaci s vámi a ke sledování našich interakcí.
Biografické a zdravotní informace, jako je váš věk nebo datum narození, úroveň a doba trvání vaší vady sluchu a používání zařízení ke zlepšení slyšení. Tyto informace používáme k tomu, abychom lépe pochopili vývoj vašeho sluchu a/nebo vaše zkušenosti se sluchovými zařízeními. To nám umožní zhodnotit, jakou nejlepší podporu a komunikaci vám může společnost Cochlear poskytnout. Tyto informace také používáme pro demografické a statistické účely, abychom lépe porozuměli svým zákazníkům a potenciálním zákazníkům.

 

Sdílení osobních údajů

 • Pokud je to relevantní,
  1. bude moci k osobním údajům, které od vás shromáždíme, přistupovat také váš určený rodič či pečovatel a/nebo
  2. mohou být vaše údaje sděleny vašemu určenému poskytovateli zdravotní péče a/nebo servisnímu partnerovi.
 • Vaše osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími osobami pouze s vaším souhlasem nebo na základě zákonné povinnosti tak učinit.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše údaje z programu Cochlear Family uchováme po dobu vaší členské účasti v programu.

Náš program dobrovolníků společnosti Cochlear je tým dobrovolníků složený z tisíců lidí a jejich nejbližších z celého světa, kteří mohou slyšet díky řešení Cochlear. Mají společnou jednu věc – velkou chuť pomáhat ostatním na jejich cestě k naslouchání.

Dobrovolníci společnosti Cochlear sdílejí své příběhy, nabízejí podporu a poskytují informace všem, kdo zvažují pořízení sluchové pomůcky Cochlear nebo se stali jejími uživateli, včetně jejich rodičů, pečovatelů, příbuzných nebo přátel.

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím vyjádření zájmu

Pokud odešlete vyjádření zájmu stát se dobrovolníkem Cochlear, požádáme vás o některé osobní údaje, abychom mohli vyhodnotit vaši žádost.

Na základě vašeho souhlasu můžeme shromažďovat a používat následující kategorie osobních údajů, abychom mohli určit, které příležitosti jsou vhodné pro vaši účast v roli dobrovolníka Cochlear:

 • vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • informace o životopisu a zdravotním stavu, jako je například váš věk a datum narození, vaše úroveň a doba trvání ztráty sluchu a vaše používání sluchových zařízení;
 • vaše osobní historie jako uživatele implantátu Cochlear či historie související s uživatelem tohoto implantátu, a také vaše zájmy, dovednosti, dostupnost a
 • v některých zemích prověrka historie trestního rejstříku, policejní prověrka nebo jiné bezpečnostní prověrky, které slouží jako opatření pro vyšší úroveň zabezpečení a ověření kvalifikace.

Osobní údaje shromažďované od dobrovolníků

Na základě vašeho souhlasu shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních údajů:

Kategorie osobních údajů Účel shromažďování a používání
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace využíváme k identifikaci vaší osoby v našich interních systémech, ke komunikaci s vámi a ke sledování našich interakcí.
Biografické a zdravotní informace, jako je váš věk nebo datum narození, úroveň a doba trvání vaší vady sluchu a používání zařízení ke zlepšení slyšení. Tyto informace používáme k tomu, abychom lépe porozuměli vaší osobní cestě za lepším slyšením a/nebo vašim zkušenostem se zařízeními vedoucími ke zlepšení slyšení a vyhodnotili, jak vám společnost Cochlear může nejlépe pomáhat. Tyto informace také používáme pro demografické a statistické účely, abychom lépe porozuměli svým zákazníkům a potenciálním zákazníkům.
Vaše osobní historie jako uživatele implantátu Cochlear či vaše historie jako pečovatele, a také vaše zájmy, dovednosti a dostupnost. Tyto informace spolu se životopisnými informacemi používáme k tomu, abychom identifikovali příležitosti pro vaši účast v programu dobrovolníků společnosti Cochlear – například tak, že vás spojíme s osobami, které mají zájem dozvědět se více o vašich osobních zkušenostech se ztrátou sluchu nebo o zkušenostech, které máte jako blízká osoba uživatele kochleárního implantátu.
Písemné materiály, citáty, fotografie, vide a/nebo audiozáznamy vaší osoby. Tyto údaje můžeme použít ve svých propagačních materiálech.
Záznamy o školení. Můžeme vám poskytnout přístup ke specializovaným školením a vedeme záznamy o školicích aktivitách, abychom lépe porozuměli vašim konkrétním znalostem a zkušenostem.

 

Sdílení osobních údajů

Při vyhodnocování vašeho vyjádření zájmu nebude společnost Cochlear sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami bez vašeho souhlasu, pokud by nešlo o případ, kdy je to naše zákonná povinnost.

Stanete-li se dobrovolníkem Cochlear, společnost Cochlear může sdílet vaše údaje s osobami, které mají zájem dozvědět se více o vašich osobních zkušenostech se ztrátou sluchu, nebo s organizacemi zapojenými do událostí, kde můžete promluvit ze své pozice dobrovolníka Cochlear. V platných případech bude moci k osobním údajům, které od vás shromáždíme, získat přístup také váš určený rodič nebo pečovatel. Vaše osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími osobami pouze s vaším souhlasem nebo na základě zákonné povinnosti tak učinit.

Uchovávání vašich osobních údajů

Pokud se zapojíte do programu dobrovolníků společnosti Cochlear, uchováme vaše údaje dobrovolníka po celou dobu, kdy budete členem programu. Pokud se do programu dobrovolníků společnosti Cochlear nezapojíte, osobní údaje obsažené ve vašem vyjádření zájmu budou zničeny krátce poté, co bude rozhodnuto o vaší neúčasti v programu.

Společnost Cochlear pravidelně pořádá nebo podporuje různé události, ať už velké, či malé, na místech po celém světě (dále jen události). Mezi účastníky těchto událostí patří osoby, které chtějí získat informace o produktech a službách společnosti Cochlear, uživatelé zdravotnických prostředků společnosti Cochlear, dobrovolníci společnosti Cochlear a profesionální pracovníci v oblasti zdravotní péče.

Osobní údaje shromažďované na událostech

Pokud se zaregistrujete k nějaké události nebo se jí zúčastníte, budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje těchto kategorií:

Kategorie osobních údajů Účel shromažďování a používání
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace využíváme k identifikaci vaší osoby v našich interních systémech, ke komunikaci s vámi, sdělování informací týkajících se událostí a ke sledování našich interakcí.
Biografické a zdravotní informace, jako je váš věk nebo datum narození, úroveň a doba trvání vaší vady sluchu a používání zařízení ke zlepšení slyšení. V případě událostí určených pro kandidáty a/nebo uživatele sluchových řešení a/nebo služeb společnosti Cochlear tyto informace využíváme, abychom mohli pro danou událost zajistit vhodný obsah a mluvčí. Tyto informace také používáme pro demografické a statistické účely, abychom lépe porozuměli svým zákazníkům a potenciálním zákazníkům.
Vaše osobní historie jako uživatele produktů nebo služeb společnosti Cochlear či pečovatele, a také vaše zájmy, dovednosti a dostupnost. Tyto informace spolu se životopisnými informacemi používáme k tomu, abychom identifikovali příležitosti pro vaši účast v programu dobrovolníků společnosti Cochlear – například tak, že vás spojíme s osobami, které mají zájem dozvědět se více o vašich osobních zkušenostech se ztrátou sluchu nebo o zkušenostech, které máte jako blízká osoba uživatele produktů nebo služeb společnosti Cochlear.
Vaše fotografie, videa a/nebo audionahrávky (společně „záznamová média“). Na některých událostech pořizujeme záznamová média, která používáme ke komunikaci a tvorbě materiálů v rámci společnosti Cochlear, externích webových stránek, účtů na sociálních médiích a tiskových publikací. Před použitím záznamových médií, ve kterých vystupujete a ve kterých vás lze rozpoznat (např. na fotografiích nebo ve videích) váš vždy požádáme o svolení. Záznamová média, na kterých jste jen v pozadí, jste rozostření nebo jinak snadno nerozpoznatelní, můžeme použít bez vašeho svolení.
Cestovní údaje Ve specifíckých situacích vám může společnost Cochlear pomoci při rezervaci dopravy a/nebo ubytování. V těchto případech a pouze v případě nutnosti použijeme k dokončení rezervace vaše cestovní údaje, včetně identifikačních dokladů nebo platebních údajů.

 

Sdílení osobních údajů

Pokud budete souhlasit se samostatnou talentovou smlouvou nebo mediálním příspěvkem, můžeme zaznamenané médium s vaší fotografií a/nebo vaším hlasem sdílet prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek, výtisků nebo jiným způsobem, který je v daném mediálním příspěvku uveden. Vaše osobní údaje budeme sdílet s našimi poskytovateli služeb, ale jen tak, jak to bude relevantní s ohledem na jejich účast na našich událostech a/nebo poskytované služby. Vaše osobní údaje a cestovní údaje budeme sdílet v případě nutnosti k rezervaci předem dohodnuté dopravy nebo ubytování (např. letecké společnosti sdělíme vaše jméno a datum narození, abychom mohli rezervovat letenku). Vaše osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími osobami pouze s vaším souhlasem nebo na základě zákonné povinnosti tak učinit.

Uchovávání vašich osobních údajů

Údaje o registraci a účasti na události uchováme jen tak dlouho, jak to bude nutné z důvodů řádné správy a administrativy události. Využijeme je rovněž k analýze demografie události a změně trendů v průběhu času.

Cochlear Conversations je program pouze pro pozvané uživatele, který společnost Cochlear na určitých trzích nabízí uživatelům a jejich rodičům a pečovatelům. Cílem programu Cochlear Conversations je provádět výzkum trhu a sbírat informace a zpětnou vazbu od zákazníků společnosti Cochlear, kterou společnost Cochlear poté využije k vylepšení svých produktů a služeb.

Poté, co se přidáte k programu Cochlear Conversations, budete vyzváni k poskytování zpětné vazby a k účasti v průzkumech a/nebo výzkumných aktivitách. Tato sdělení mohou být doručovány prostřednictvím různých kanálů podle toho, jaké kontaktní údaje jste nám poskytli – například e-mailem, poštou, telefonicky a ve formě textových zpráv.

Program Cochlear Conversations můžete kdykoli opustit, pokud nás kontaktujete jedním ze způsobů uvedených na konci tohoto prohlášení.

Osobní údaje shromažďované od členů programu Cochlear Conversations

Na základě vašeho souhlasu shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních údajů:

Kategorie osobních údajů Účel shromažďování a používání
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto informace využíváme k identifikaci vaší osoby v našich interních systémech, ke komunikaci s vámi a ke sledování našich interakcí.
Biografické a zdravotní informace, jako je váš věk nebo datum narození, úroveň a doba trvání vaší vady sluchu a používání zařízení ke zlepšení slyšení. Tyto informace používáme k tomu, abychom lépe pochopili vývoj vašeho sluchu a/nebo vaše zkušenosti se sluchovými zařízeními. To nám umožní zhodnotit, jakou nejlepší podporu a komunikaci vám může společnost Cochlear poskytnout a jaké výzkumné aktivity pro vás budou nejvýhodnější. Tyto informace také používáme pro demografické a statistické účely, abychom lépe porozuměli svým zákazníkům a potenciálním zákazníkům.
Odpovědi z výzkumů trhu V případě, že nám v rámci programu Cochlear Conversations poskytnete zpětnou vazbu, vyplníte dotazníky nebo se nějakým způsobem zúčastníte aktivit pro výzkum trhu, tyto poskytuté informace využijeme ke zlepšení svých produktů a služeb. Vaše odpovědi budou shromažďovány a vykazovány hromadně, ale vždy vám dáme vědět předem, pokud se odpovědi v dotazníku budou týkat přímo vás.

 

Sdílení osobních údajů

V určitých případech budou moci k osobním údajům, které od vás shromáždíme, získat přístup také vaši určení rodiče nebo pečovatel. Vaše osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími osobami pouze s vaším souhlasem nebo na základě zákonné povinnosti tak učinit.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše informace z programu Cochlear Conversations uchováme po dobu vaší účasti v programu.

Shromažďované osobní údaje

Pokud se budete ucházet o zaměstnání ve společnosti Cochlear, požádáme vás o poskytnutí nejrůznějších informací, jako jsou například kontaktní údaje, podrobná historie zaměstnání a vzdělávání (například životopis nebo strukturovaný životopis nebo akademické přepisy), doklad o pracovní způsobilosti (například pas nebo vízum) a popis vašich dovedností (například znalost cizích jazyků).

Osobní údaje o vás mohou být shromažďovány také od ostatních, a to při těchto příležitostech:

 • Zpětná vazba k pohovoru
 • Kontroly referencí
 • Bezpečnostní prověrky
 • Vyhledávání na webu, například prostřednictvím vyhledávače Google nebo služby LinkedIn
 • Psychometrická hodnocení

Konkrétní informace, které si od vás vyžádáme a shromáždíme, se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Účel shromažďování

Osobní údaje shromážděné v průběhu procesu žádosti o zaměstnání jsou použity například k vyhodnocení vaší vhodnosti pro konkrétní pozice, k vedení záznamu prohlášení poskytnutých společnosti Cochlear v době žádosti a k tomu, abychom mohli lépe zhodnotit efektivitu nástrojů a procesů využívaných ke screeningu uchazečů. Tyto informace se používají také k ujištění, zda chápeme vaši celkovou situaci, silné stránky a příležitosti k rozvoji.

Sdílení se třetími stranami

Kromě využití poskytovatelů služeb vystupujících jménem společnosti Cochlear nebudou osobní údaje shromážděné v průběhu procesu žádosti o zaměstnání sdíleny se třetími stranami, pokud k tomu neudělíte svůj souhlas. Poskytnete-li v rámci žádosti o zaměstnání osobní reference nebo reference za zaměstnání, společnost Cochlear může tyto osoby kontaktovat a sdělit jim, že jste uchazečem o zaměstnání u společnosti Cochlear.

Doba uchovávání

V případě, že bude vaše žádost o zaměstnání u společnosti Cochlear úspěšná, uchováme vaše data uchazeče o zaměstnání po dobu trvání vašeho zaměstnání nebo zapojení do činnosti ve společnosti Cochlear. Pokud své zaměstnání nebo zapojení do činnosti ve společnosti Cochlear ukončíte, vaše data uchazeče o zaměstnání budou smazána v souladu s interními normami společnosti Cochlear týkajícími se uchovávání a odstraňování údajů.

Společnost Cochlear odstraní data uchazeče o zaměstnání do 12 měsíců od neúspěšné žádosti, pokud společnost Cochlear nepožádáte, aby data žádosti archivovala pro účely zvážení vaší osoby pro budoucí role; v takovém případě budou data odstraněna do 5 let od posledního případu, kdy jste byli pro obsazení některé role zvažováni.

Pomocí aplikace Nucleus® Smart můžete optimalizovat své sluchové vjemy přímo z kompatibilního zařízení Apple® nebo AndroidTM. Tato aplikace umožňuje spárovat kompatibilní zvukový procesor prostřednictvím technologie Bluetooth® s kompatibilním smartphonem, díky čemuž můžete rychle měnit programy, upravit hlasitost, ovládat streamovací příslušenství, zobrazit si tipy týkající se provozu a vyhledat ztracený zvukový procesor.

Synchronizace dat

Když aktivujete funkci Synchronizace dat, data poslechu z vašeho zvukového procesoru a aplikace Nucleus® Smart budou pravidelně synchronizována se službami společnosti Cochlear tak, aby byla dostupná ze všech vašich připojených zařízení. Odesílané údaje zahrnují data funkce Sledování poslechu aplikace Nucleus Smart, např. kolik času strávíte dobou poslechu řeči a jak často je vaše cívka odpojena. Synchronizovaná data nezahrnují ani nesdělují údaje o vašem zdravotním stavu. Prostřednictvím synchronizace těchto dat u společnosti Cochlear uvidí uživatelé více mobilních zařízení stejné údaje ve funkci Sledování poslechu v každém ze svých mobilních zařízení.

Funkce synchronizace dat je aktivována jednotlivými příjemci. Když rodič nebo pečovatel aktivuje funkci synchronizace dat pro uživatele implantátu Cochlear, bude tato funkce aktivována také pro jejich manžela/manželku anebo jiné pečovatele, kteří používají aplikaci Nucleus Smart se zařízením uživatele implantátu. Když například rodič nebo pečovatel uživatele implantátu Cochlear aktivuje funkci synchronizace dat pro zvukový procesor dítěte, aktivuje se tím tato funkce také pro druhého rodiče nebo pečovatele uživatele implantátu, který používá aplikaci Nucleus Smart ke kontrole zvukového procesoru dítěte ze svého vlastního mobilního zařízení. Obdobně, pokud jeden rodič nebo pečovatel deaktivuje funkci synchronizace dat, je tato funkce deaktivovaná pro všechny ostatní pečovatele uživatele implantátu.

Společnost Cochlear používá osobní údaje získané prostřednictvím funkce synchronizace dat k poskytování služby synchronizace a dalších služeb společnosti Cochlear dostupných na vybraných trzích. Kromě toho společnost Cochlear používá osobní údaje pouze ve formě neumožňující identifikaci, bez jmen uživatelů nebo pečovatelů, ke stanovení trendů, k šíření a sdílení vědeckovýzkumných poznatků, k porozumění tomu, jak jsou její produkty a služby používány a k neustálému zlepšování svých produktů a služeb. Údaje o synchronizaci dat si ponecháme tak dlouho, dokud budete mít veden svůj účet Cochlear, nebo dokud nás nepožádáte o něco jiného.

Funkce synchronizace dat není nezbytná k tomu, abyste mohli používat svůj zvukový procesor. Jde o volitelnou funkci, kterou můžete kdykoli aktivovat nebo deaktivovat na obrazovce Nastavení v aplikaci Nucleus Smart.

Sdílení dat

Funkce sdílení dat aplikace Nucleus Smart je dostupná na vybraných trzích a umožňuje vám sdílet data poslechu se zúčastněnou klinikou. Sdílíte-li data poslechu se zúčastněnou klinikou, může si klinika zobrazit data ze sluchového implantátu, zvukového procesoru a z aplikace Nucleus Smart. Rovněž může zobrazit jakákoli data, která konkrétně souvisejí se službami, jejichž činnost vyžaduje funkci sdílení dat (například Remote Check). Data sdílená s klinikou mohou pomoci zdravotnickým odborníkům lépe porozumět tomu, jak se zařízení používá a jak funguje.

Chcete-li aktivovat funkci sdílení dat, je nejprve nutné aktivovat funkci synchronizace dat (která je popsaná výše), aby se vaše data pravidelně synchronizovala se společností Cochlear. Funkce sdílení dat je k dispozici pouze zúčastněným klinikám na vybraných trzích. Pokud vás vaše klinika zapojí do služby, která využívá funkci sdílení dat, jako je například Remote Check, v rámci aplikace Nucleus Smart se zobrazí výzva se žádostí o sdílení dat s klinikou. Z nabídky nastavení v aplikaci Nucleus Smart si můžete zobrazit, se kterou klinikou sdílíte data a které si od vás vyžádaly aktivaci funkce sdílení dat. Funkci sdílení dat můžete kdykoli deaktivovat.

Základní údaje

Když se pomocí účtu Cochlear přihlásíte do aplikace Nucleus Smart, jsou do společnosti Cochlear odeslány informace související s implantátem a zvukovým procesorem. Tyto informace slouží k ověření, zda je aplikace používána se schváleným hardwarem.

Upozornění

Aplikace Nucleus Smart vás požádá o povolení oznámení, aby vás mohla upozorňovat na důležité výstrahy týkající se zvukového procesoru. Touto funkcí se také aktivují funkce na pozadí, například Sledování poslechu.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastaveních upozornění aplikace v chytrém telefonu.

Najít procesor / Služby určování polohy

Aplikace Nucleus Smart pomáhá vyhledat ztracený zvukový procesor pomocí informací ze systému GPS, Wi-Fi nebo mobilní sítě. K tomuto účelu ukládá poslední místo použití zvukového procesoru a poslední polohu, kde byla aplikace použita ve spojení se zvukovým procesorem. Údaje o poloze nejsou odesílány do společnosti Cochlear.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastaveních služeb určování polohy smartphonu.

Analytické údaje

Aplikace Nucleus Smart shromažďuje a do společnosti Cochlear odesílá anonymizované údaje týkající se způsobu používání aplikace a všechny případné chyby. Pomáhají společnosti Cochlear neustále zlepšovat aplikaci Nucleus Smart a ostatní produkty a služby Cochlear. Mezi tyto analytické údaje patří typ mobilního zařízení a používaného operačního systému, frekvence používání funkcí aplikace a adresy internetového protokolu sloužící k vyhodnocení obecné geografické oblasti, ve které je aplikace používána. Společnost Cochlear pomocí technologických a administrativních opatření brání možnosti přidružení těchto údajů k vaší identitě.

Pomocí aplikace Osia® Smart můžete optimalizovat své sluchové vjemy přímo z kompatibilního zařízení Apple® nebo Android™. Tato aplikace umožňuje spárovat zvukový procesor Osia prostřednictvím technologie Bluetooth® s kompatibilním smartphonem, díky čemuž můžete měnit programy, upravit hlasitost, ovládat streamovací příslušenství, zobrazit tipy týkající se provozu a vyhledat ztracený zvukový procesor.

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím aplikace Osia Smart

Na základě požadovaných služeb a/nebo na základě vašeho souhlasu shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních údajů:

Kategorie osobních údajů Účel shromažďování a používání
Údaje ve vašem účtu Cochlear K přihlášení a používání aplikace Osia Smart je zapotřebí účet Cochlear. V závislosti na nastavení vašeho účtu Cochlear můžeme použít váš účet Cochlear ke komunikaci s vámi. Další informace naleznete v Dodatku k ochraně osobních údajů pro účet Cochlear.
Analytické údaje Aplikace Osia Smart shromažďuje a do společnosti Cochlear odesílá anonymizované údaje týkající se způsobu používání aplikace a všechny případné chyby. Pomáhají společnosti Cochlear neustále zlepšovat aplikaci Osia Smart a ostatní produkty a služby Cochlear. Mezi tyto analytické údaje patří typ mobilního zařízení a používaného operačního systému, frekvence používání funkcí aplikace a adresy internetového protokolu sloužící k vyhodnocení obecné geografické oblasti, ve které je aplikace používána. Společnost Cochlear pomocí technologických a administrativních opatření brání možnosti přidružení těchto údajů k vaší identitě.
Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat na obrazovce Nastavení aplikace Osia Smart.

 

Sdílení osobních údajů

V platných případech bude moci k osobním údajům, které od vás shromáždíme, získat přístup také váš určený rodič nebo pečovatel. Vaše osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími osobami pouze s vaším souhlasem nebo na základě zákonné povinnosti tak učinit.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost Cochlear bude ukládat údaje týkající se vašeho účtu Cochlear, pokud nám nedáte pokyn, abychom je odstranili.

Upozornění

Aplikace Osia Smart vás požádá o povolení oznámení, aby vás mohla upozorňovat na důležité výstrahy týkající se vašeho zvukového procesoru. Touto funkcí se také aktivují funkce na pozadí, například Sledování poslechu.

Můžete ji aktivovat nebo deaktivovat v nastavení oznámení aplikace ve smartphonu.

Najít procesor / Služby určování polohy

Aplikace Osia Smart pomáhá vyhledat ztracený zvukový procesor pomocí informací ze systému GPS, Wi-Fi nebo mobilní sítě. K tomuto účelu ukládá poslední místo použití zvukového procesoru a poslední polohu, kde byla aplikace použita ve spojení se zvukovým procesorem. Údaje o poloze nejsou odesílány do společnosti Cochlear.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastavení služeb určování polohy smartphonu.

Pomocí aplikace Baha® Smart můžete optimalizovat své sluchové vjemy přímo z kompatibilního zařízení Apple nebo Android™. Tato aplikace umožňuje spárovat zvukový procesor Baha 6 prostřednictvím technologie Bluetooth® s kompatibilním chytrým telefonem, díky čemuž můžete měnit programy, upravovat hlasitost, ovládat streamovací příslušenství, zobrazit si tipy k používání a najít zvukový procesor v případě ztráty.

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím aplikace Baha Smart

Na základě požadovaných služeb a/nebo na základě vašeho souhlasu shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních údajů:

Kategorie osobních údajů Účel shromažďování a používání
Údaje ve vašem účtu Cochlear K přihlášení do aplikace Baha Smart a jejímu používání je vyžadován účet Cochlear. V závislosti na nastavení vašeho účtu Cochlear můžeme použít váš účet Cochlear ke komunikaci s vámi. Další informace naleznete v Dodatku k ochraně osobních údajů pro účet Cochlear.
Analytické údaje Aplikace Baha Smart shromažďuje a do společnosti Cochlear odesílá anonymizované údaje týkající se způsobu používání aplikace a všech případných chyb. Tyto údaje pomáhají společnosti Cochlear aplikaci Baha Smart a ostatní produkty a služby Cochlear neustále zlepšovat. Mezi tyto analytické údaje patří typ mobilního zařízení a používaného operačního systému, frekvence používání funkcí aplikace a adresy internetového protokolu sloužící k vyhodnocení obecné geografické oblasti, ve které je aplikace používána. Společnost Cochlear pomocí technologických a administrativních opatření brání možnosti přidružení těchto údajů k vaší identitě.
Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat na obrazovce nastavení aplikace Baha Smart.
Údaje o zařízení a klinice Aplikace Baha Smart vám umožňuje zaregistrovat údaje o zvukovém procesoru u společnosti Cochlear, aby bylo možné poskytovat servis a podporu a aktivovat záruku na zařízení. Když svůj zvukový procesor zaregistrujete, vytvoří se propojení s klinikou, která zvukový procesor nastavila.  Jde o volitelnou funkci, která je odblokovaná až po spárování zvukového procesoru a pokud zvukový procesor ještě není zaregistrován.

 

Sdílení osobních údajů

Pokud je to relevantní, bude moci k osobním údajům, které od vás nebo o vás shromáždíme, získat přístup také váš určený rodič nebo pečovatel. Vaše osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími osobami pouze s vaším souhlasem nebo na základě zákonné povinnosti tak učinit.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost Cochlear bude ukládat údaje týkající se vašeho účtu Cochlear, pokud nám nedáte pokyn, abychom je odstranili. Analytické údaje jsou ukládány na dobu neurčitou ve formě znemožňující identifikaci a umožňují nám identifikovat trendy týkající se používání aplikace Baha Smart. Společnost Cochlear ukládá vaše registrační informace, aby bylo možné zařízení sledovat.

Upozornění

Aplikace Baha Smart vás požádá o povolení upozornění, aby vás mohla upozorňovat na důležité výstrahy týkající se vašeho zvukového procesoru nebo procesorů.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastaveních upozornění aplikace v chytrém telefonu.

Najít procesor / Služby určování polohy

Aplikace Baha Smart pomáhá vyhledat ztracený zvukový procesor pomocí informací ze systému GPS, Wi-Fi nebo mobilní sítě. K tomuto účelu ukládá poslední místo použití zvukového procesoru a poslední polohu, kde byla aplikace použita ve spojení se zvukovým procesorem. Údaje o poloze nejsou odesílány do společnosti Cochlear.

Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat v nastaveních služeb určování polohy chytrého telefonu.

Bring Back the Beat je zábavná mobilní aplikace, která uživatelům implantátů Cochlear pomáhá rozvinout nové vnímání a potěšení z hudby prostřednictvím učení rozpoznávání nástrojů, tónů a výšky zvuku. Když aplikaci používáte, shromažďujeme některé osobní údaje a používáme je k tomu, abychom vám poskytli ty nejlepší možné zážitky.

Shromažďované osobní údaje

Při používání aplikace Bring Back The Beat shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních údajů:

Kategorie osobních údajů Účel shromažďování a používání
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa a telefonní číslo Tyto informace využíváme k vytvoření vašeho účtu Cochlear (pokud jej ještě nemáte) a k tomu, abychom vám umožnili přístup k webovým stránkám, aplikacím a službám společnosti Cochlear, včetně aplikace Bring Back the Beat. Další podrobnosti naleznete v Dodatku k ochraně osobních údajů pro účet Cochlear.
Herní data, jako je například váš postup ve hře a vaše fotografie hráče Použijete-li účet Cochlear pro přihlášení do aplikace Bring Back the Beat, můžete uložit váš postup ve hře. To znamená, že když si vezmete jiný telefon nebo se přihlásíte z jiného zařízení, aplikace Bring Back the Beat na vás bude čekat přesně na tom místě, kde jste naposledy skončili. Tyto údaje používáme také k poskytování výsledkové tabulky, kde si můžete zobrazit svůj postup v porovnání s ostatními hráči aplikace Bring Back the Beat.
Data aplikace Spotify Jestliže propojíte svůj účet služby Spotify s účtem aplikace Bring Back the Beat, shromažďujeme informace o skladbách a interpretech, které ve službě Spotify posloucháte, abychom mohli zpřístupnit herní režim Repertoire (Repertoár), který vám umožní dosáhnout dalších úrovní vnímání a potěšení z hudby.
Analytické údaje Aplikace Bring Back the Beat shromažďuje a do společnosti Cochlear odesílá údaje týkající se způsobu používání aplikace a všechny případné chyby. Tyto údaje pomáhají společnosti Cochlear aplikaci Bring Back the Beat a ostatní produkty a služby Cochlear neustále zlepšovat. Mezi tyto analytické údaje patří typ mobilního zařízení a používaného operačního systému, frekvence používání funkcí aplikace a adresy internetového protokolu sloužící k vyhodnocení obecné geografické oblasti, ve které je aplikace používána. Společnost Cochlear pomocí technologických a administrativních opatření brání možnosti přidružení těchto údajů k vaší identitě.

 

Sdílení osobních údajů

Při používání aplikace Bring Back the Beat používáme vaše jméno a první písmeno příjmení k identifikaci vaší osoby ve výsledkové tabulce mezi ostatními hráči hry Bring Back the Beat. Jestliže propojíte svůj účet v aplikaci Bring Back the Beat s účtem ve službě Spotify, budeme odesílat informace o tom, jak aplikaci Bring Back the Beat používáte, také do služby Spotify. V ostatních případech budeme sdílet vaše osobní údaje s jinými třetími stranami pouze s vaším souhlasem nebo v případě, že je to naše zákonná povinnost. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete odeslat fotografii a přizpůsobit tak herní zážitky, fotografie se nezobrazí ve výsledkové tabulce a nebude ani sdílena s ostatními hráči.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše herní data aplikace Bring Back the Beat uchováme tak dlouho, dokud budete mít účet Cochlear nebo dokud nás nepožádáte, abychom je odstranili. Pokud svůj účet Cochlear smažete, můžeme analytické údaje o tom, jak jste aplikaci Bring Back the Beat používali, uchovat, nicméně vás jimi nelze identifikovat.

Vaše údaje ve službě Spotify uchováme, dokud budete mít účet ve službě Spotify propojený s účtem v aplikaci Bring Back the Beat. Účet ve službě Spotify můžete od aplikace Bring Back the Beat odpojit klepnutím na ikonu služby Spotify v herním režimu Repertoire (Repertoár) a postupováním podle pokynů pro odpojení.

Služba Remote Check společnosti Cochlear umožňuje uživatelům implantátů Cochlear používat aplikaci Nucleus Smart k provádění vlastních testů u sebe doma a sdílet jejich výsledky a diagnostické informace o zařízení se zúčastněnou klinikou. Při provádění vlastních testů budou výsledky testů spolu s osobními údaji odeslány společnosti Cochlear.

Účast ve službě Remote Check je dobrovolná a můžete se z ní kdykoli odhlásit. Stačí, když kontaktujete svého lékaře nebo společnost Cochlear podle níže uvedených informací.

Osobní údaje shromažďované od účastníků služby Remote Check

Na základě vašeho souhlasu shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních údajů:

Kategorie osobních údajů Účel shromažďování a používání
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa Tyto údaje využíváme k identifikaci vaší osoby v našich interních systémech a také ke komunikaci s vámi. Tyto údaje můžeme využívat k tomu, abychom vám poskytovali zprávy o vaší účasti ve službě Remote Check – může se jednat například o připomenutí provedení vlastních testů nebo o odpovědi od vaší kliniky.
Informace z vašeho účtu Cochlear a z aplikace Nucleus Smart Váš účet Cochlear a aplikace Nucleus Smart slouží k tomu, abychom vám mohli poskytovat službu Remote Check. Další informace získáte v doplňku pro příslušné jednotlivé služby.
Výsledky služby Remote Check včetně naslouchacího testu, fotografií vašeho místa implantátu, výsledků dotazníku a diagnostických dat vašeho implantátu (či implantátů) a zvukového procesoru (či procesorů) Tyto údaje shromažďujeme proto, abyste je mohli sdílet se svou přidělenou klinikou (či klinikami), která bude moci analyzovat stav vašeho sluchu bez nutnosti návštěvy kliniky.
Číslo vaší debetní/kreditní karty Pokud je to relevantní, tyto údaje shromažďujeme, abychom umožnili používání integrované funkce pro platby, kterou zprostředkovává poskytovatel plateb z řad třetích stran. Vaši platbu zpracuje platební brána. Společnost Cochlear za tímto účelem neukládá údaje vaší debetní/kreditní karty, pokud je to relevantní.

 

Na základě zájmů společnosti Cochlear spočívajících v neustálém zlepšování produktů a služeb společnosti Cochlear používáme také informace shromážděné prostřednictvím služby Remote Check ve formě, která neumožňuje identifikaci vaší osoby, abychom lépe pochopili využívání našich produktů a služeb a mohli jsme pokračovat v inovaci nových sluchových pomůcek.

Sdílení osobních údajů

Klíčovým účelem služby Remote Check je umožnit vám provádění vlastních testů a sdílet vaše výsledky s klinikou. Vaše informace ze služby Remote Check budeme sdílet pouze s klinikami, které schválíte. Můžete kontrolovat, které kliniky mají přístup k vašim informacím ze služby Remote Check, a to prostřednictvím funkce sdílení dat aplikace Nucleus Smart. Další informace o funkci sdílení dat naleznete v Dodatku k ochraně osobních údajů aplikace Nucleus Smart Pokud je to relevantní, bude moci k osobním údajům, které od vás nebo o vás shromáždíme, získat přístup také váš určený rodič nebo pečovatel. Vaše osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími osobami pouze s vaším souhlasem nebo na základě zákonné povinnosti tak učinit.

Uchovávání vašich osobních údajů

Informace shromážděné prostřednictvím služby Remote Check ukládá společnost Cochlear vašim jménem, pokud nám nedáte pokyn, abychom je odstranili.

 

Služba Remote Assist společnosti Cochlear umožňuje živé, předem naplánované videonávštěvy se specialistou, včetně návštěv určených k poradenství, třídění pacientů a přizpůsobení zvukového procesoru. K přístupu k této službě používáte aplikaci Nucleus Smart nebo aplikaci Baha Smart. Účast na službě Remote Assist je volitelná. 

Pokud chcete službu Remote Assist používat, budete se se svým specialistou spojovat na dálku prostřednictvím společnosti Vonage, preferovaného poskytovatele firemní cloudové komunikace společnosti Cochlear. Společnost Vonage bude zpracovávat vaši IP adresu (jak je uvedeno níže) v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Vonage. Doporučujeme vám, abyste si tyto informace přečetli, než se rozhodnete připojit.

Osobní údaje shromažďované od účastníků služby Remote Assist 

Kategorie osobních údajů Účel shromažďování a používání
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa. Tyto informace využíváme k identifikaci vaší osoby v našich interních systémech a také ke komunikaci s vámi.  Tyto informace můžeme využívat k tomu, abychom vám poskytovali zprávy o vaší účasti ve službě Remote Assist.
Informace z vašeho účtu Cochlear a z aplikace Nucleus Smart nebo aplikace Baha Smart Váš účet Cochlear a aplikace Nucleus Smart nebo aplikace Baha Smart slouží k tomu, abychom vám mohli poskytovat službu Remote Assist.  Další informace získáte v doplňku pro příslušné jednotlivé služby.
Relace Remote Assist Společnost Cochlear nezpracovává o vaší relaci služby Remote Assist žádné osobní údaje.
Adresa IP Společnost Vonage zaznamenává IP adresu pro účely zákaznické podpory. Společnost Vonage tuto informaci uchovává po dobu 7 dnů.

 

 

Cochlear CoPilot je uživatelem řízená mobilní aplikace, která příjemcům implantátů Cochlear pomáhá slyšet, komunikovat a žít svůj život. Když ji používáte, shromažďujeme některé vaše osobní údaje a používáme je k tomu, abychom vám poskytli ten nejlepší možný uživatelský zážitek.

Shromažďované osobní údaje

Když používáte aplikaci Cochlear CoPilot, shromažďujeme a používáme následující kategorie osobních údajů:

Kategorie osobních údajů Účel shromažďování a používání
Vaše jméno a kontaktní údaje, jako je například e-mailová adresa a telefonní číslo Tyto údaje využíváme k vytvoření vašeho účtu Cochlear (pokud jej ještě nemáte) a k tomu, abychom vám umožnili přístup k webovým stránkám, aplikacím a službám společnosti Cochlear, včetně aplikace Cochlear CoPilot.
Analytické údaje Aplikace Cochlear CoPilot shromažďuje a do společnosti Cochlear odesílá údaje týkající se způsobu používání aplikace a všech případných chyb. Tyto údaje pomáhají společnosti Cochlear aplikaci Cochlear CoPilot a ostatní produkty a služby Cochlear neustále zlepšovat. Mezi tyto analytické údaje patří typ mobilního zařízení a používaného operačního systému, frekvence používání funkcí aplikace a adresy internetového protokolu sloužící k vyhodnocení obecné geografické oblasti, ve které je aplikace používána. Společnost Cochlear pomocí technologických a administrativních opatření brání možnosti přidružení těchto údajů k vaší identitě.

 

Sdílení osobních údajů

V rámci používání aplikace Cochlear CoPilot budeme vaše osobní údaje sdílet s jinými třetími stranami pouze s vaším souhlasem nebo v případě, že je to naše zákonná povinnost.

Uchovávání vašich osobních údajů

Data o vaší aktivitě v aplikaci Cochlear CoPilot uchováme tak dlouho, dokud budete mít účet Cochlear nebo dokud nás nepožádáte, abychom je odstranili. Pokud svůj účet Cochlear smažete, můžeme uchovat anonymizované analytické údaje o tom, jak jste aplikaci Cochlear CoPilot používali.

KONTAKTUJTE NÁS

 

Jak můžete vznést dotazy nebo námitky týkající se tohoto prohlášení nebo způsobu, jakým společnost Cochlear s vašimi osobními údaji nakládá?

Pokud chcete získat přístup ke svým údajům, položit jakékoli dotazy nebo nám něco sdělit ohledně tohoto prohlášení nebo toho, jak s vašimi osobními údaji zacházíme, zašlete nám

 1. e-mail na adresu privacy@cochlear.com nebo
 2. se obraťte na subjekt společnosti Cochlear ve své zemi nebo na nejbližší regionální pobočku společnosti Cochlear:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC

Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555

COCHLEAR AMERICAS

Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798

COCHLEAR EUROPE LIMITED

Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400

COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.

Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

CO SE STANE V PŘÍPADĚ ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ?

Toto prohlášení může být nutné občas změnit, a to z různých důvodů, jako jsou změny zákonů, předpisů nebo našich obchodních postupů. Doporučujeme vám toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat, abyste věděli, co je nového.

 

DĚKUJEME VÁM

Vážíme si toho, že jste věnovali čas přečtení tohoto prohlášení. Jsme si vědomi toho, že sdílením svých osobních údajů projevujete důvěru společnosti Cochlear, a proto je chceme využívat zodpovědně.

 

Datum zveřejnění 15. 5. 2022

D1425384 V13 2022-02

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, eliptické logo a známky označené symbolem ® nebo ™ jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Cochlear Bone Anchored Solutions AB nebo Cochlear Limited (není-li uvedeno jinak)
Slovní označení a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek firmou Cochlear Limited je licencováno.
Apple je ochranná známka společnosti Apple Inc. zaregistrovaná v USA a v dalších zemích.
Android je ochrannou známkou společnosti Google LLC.